Belçika Göçmenlik Kaydı

Belçika Göçmenlik Başvurusu Nedir, Nasıl Yapılır?

Belçika göçmenlik başvurusu, Belçika’da 90 günden uzun bir süre boyunca eğitim, bilimsel araştırma, çalışma, aile birleşimi ve iltica amacıyla kalmak için yapılan uzun süreli oturum izni başvurusudur. Başvuru Belçika Göçmenlik Ofisine şahsen yapılmalıdır. Belçika göçmenlik başvurusu için 5 farklı gerekçe bulunmaktadır.

Belçika göçmenlik başvurusu için gerekçeler aşağıda listelenmiştir.

 • Belçika Aile Birleşimi
 • Belçika’da Çalışma
 • Belçika’da Eğitim ve Staj
 • Belçika’da Bilimsel Araştırma
 • Belçika İltica

Belçika Göçmenlik Bürosu Nerededir?

Belçika Göçmenlik Bürosu Adresi: Department of Federal Immigration, Chaussée d’Anvers 59B, 1000 Brüksel.
Tel: 02 793 80 00
E-mail: infodesk@ibz.fgov.be

Belçika Göçmenlik Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Belçika göçmenlik başvurusu için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Pasaportun en az iki boş sayfası bulunmalıdır. Pasaportun son 10 yıl içinde verilmiş olması ve planlanan seyahat tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli olması gerekmektedir. Pasaportun yanı sıra pasaportun fotokopisi de bulunmalıdır.
 • Biyometrik Fotoğraf: Belçika göçmenlik başvurusunda bulunacak kişinin 35 mm genişlikte ve 45 mm yükseklikte, beyaz fonlu, son 6 aya ait ve arkasında başvuran kişinin ad ve soyadının yazılı olduğu 3 biyometrik fotoğrafının başvuru evraklarının arasında bulunması gerekmektedir.
 • Belçika göçmenlik başvuru formu: Belçika göçmenlik başvurusunda bulunan kişinin Belçika göçmenlik başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup imzalaması gerekmektedir.
 • Standart sağlık raporu: Standart sağlık raporunu son 6 ay içerisinde verilmiş olmalıdır.
 • Belçika sabıka kaydı: Belçika göçmenlik başvurusunda bulunan kişinin genel hukuka göre suç sayılan herhangi bir olaydan mahkumiyetinin bulunmadığını son 6 aya ait bir belge ile (adli sabıka kaydı, vs.) kanıtlaması gerekmektedir.
 • Finansal yeterlilik kaydı: Belçika göçmenlik başvurusunda bulunan kişi sabit, düzenli ve yeterli miktarda gelir kaynağı bulunduğunu kanıtlayan belgeleri evrak dosyasında bulundurmalıdırlar. Yeterli net gelir miktarı aylık en az 1,628.83 EUR olarak belirlenmiştir.
 • Sağlık sigortası: Belçika göçmenlik başvurusunda bulunan kişi sağlık sigortasının bulunduğunu kanıtlayan belgeyi evrak dosyasında bulundurmalıdır.
 • Yönetim gider kesintisinin ödendiğine dair belge: Belçika’da 90 günden fazla kalmak için yapılan vize başvurularında başvuru sürecinin masraflarının karşılanması için Belçika Göçmenlik Ofisine yönetim gider kesintisi ödenmesi gerekmektedir.
 • Aile birleşimi ek belgeler: Aile birleşimi için göçmenlik başvurusunda bulunan kişi oturum izninin ve pasaportunun fotokopisini, aile üyelerinin pasaportlarını, evlilik/ partnerlik/ akrabalık bağlarını kanıtlayan belgeyi, aile üyelerinin doğum belgelerinin fotokopisini ve (ailede engelli bir yetişkin varsa) engelli aile üyesinin Belçika Konsolosluğunun belirlediği bir doktor tarafından verilen sağlık raporunu Belçika Göçmenlik Ofisine teslim etmelidir.
 • Çalışmak için Belçika göçmenlik başvurusu ek belgeler: Çalışmak için Belçika göçmenlik başvurusunda bulunan kişi işe alındığını kanıtlayan bir belgeyi, işverenin/ işverenin vekilinin kimlik fotokopisini, çalışma sözleşmesinin veya geçici işe alınma mektubunun kopyasını, yükseköğretim diplomasının kopyasını ve (geçici görev durumunda) Belçika sosyal sigortasına bağlı olmadığını kanıtlayan bir belgeyi Belçika Göçmenlik Ofisine teslim etmelidir. Çalışma sözleşmesinin en az 1 yıllık olması ve işin Belçika’da en az ortalama yıllık brüt maaşın %100’ü değerinde kazanç sağlaması gerekmektedir.
 • Bilimsel araştırma için Belçika göçmenlik başvurusu ek belgeler: Bilimsel araştırma gerekçesiyle Belçika göçmenlik başvurusunda bulunan kişilerin vize ve oturum izni başvuruları için Belçika’daki araştırma kuruluşunun ev sahipliği yaptığını onayladığı bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.
 • Belçika’da eğitim görmek için Belçika göçmenlik başvurusu ek belgeler: Belçika’da özel bir eğitim kuruluşunda eğitim görmek amacıyla Belçika göçmenlik başvurusunda bulunmak için Belçika’daki özel eğitim kurumundan alınan kayıt belgesi, ortaöğretim diploması, ortaöğretimin yapıldığı kurumdan alınan son akademik yıla ait not dökümü, öğretim dilinin yeterli seviyede bilindiğine dair kanıt; konaklama, ders, sağlık hizmetleri ve ülkesine geri dönebilmesi için gerekli masrafları karşılayacak gelire sahip olunduğuna dair belge gerekmektedir. Belçika’da devlete bağlı bir eğitim kuruluşunda eğitim görmek amacıyla Belçika göçmenlik başvurusunda bulunmak için eğitim kurumundan alınan kayıt belgesi, ortaöğretim diploması ve hibe veya kredi belgesi gerekmektedir.

Belçika Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Belçika göçmenlik başvurusu için öncelikle ziyaret amacına göre hangi göçmenlik programından yararlanılacağı belirlenmelidir. Online vize başvurusu için form doldurulmalı ve başvuru formu barkod numarası ile çıktı alınmalıdır. Vize başvurusu öncesinde Belçika Göçmenlik Ofisine başvuru sahibinin veya Belçika’daki bir yakınının yönetim gider kesintisini ödemesi gerekmektedir. Online başvuru sonrasında Belçika Konsolosluğundan vize başvurusu için randevu alınmalıdır. Vize başvurusu kabul edilirse Belçika Göçmenlik Ofisi tarafından tek girişli vize verilmesi için karar alınır.

D tipi vize başvurusunda bulunmak için tek girişli vize verilmesi kararının dokümanı, pasaport ve vize başvuru belgesi başvuran kişinin ikamet ettiği ülkedeki Belçika Konsolosluğuna randevu alınarak teslim edilmelidir. Belçika’ya varıldıktan sonra gerekli belgelerle beraber Belçika oturma izni almak için ikamet edilecek olan bölgenin belediyesine 8 iş günü içerisinde kayıt yaptırılmalıdır. Belediyeye kayıt yaptırdıktan sonra geçici bir oturma izni verilir ve oturum kontrollerinden sonra belediye tarafından kısıtlı süreliğine yenilenebilir Belçika oturma izni (A kart) verilmektedir. İlgili başlıkların altında amaca göre başvuru süreçleri detaylı olarak ele alınacaktır.

Belçika Göçmenlik Başvuru Programları Nelerdir?

Belçika Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan başvuru programları ve türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Belçika Aile Birleşimi göçmenlik başvurusu
 • Belçika Çalışma Vizesi göçmenlik başvusu
 • Belçika Au Pair göçmenlik başvurusu
 • Belçika Devlet Üniversitesi Staj ve Öğrenci Vizesi
 • Belçika Özel Eğitim Kurumu Staj ve Öğrenci Vizesi

Belçika Göçmenlik Kayıt Ücreti Ne Kadar?

Belçika göçmenlik başvurusunda bulunulduğunda Belçika’daki ikamet bölgesinin belediyesi tarafından kısıtlı süreliğine oturma izni (A kart) verilmektedir. Belçika oturum izni yenilendiğinde, Belçika’da aralıksız 5 yıl ikamet edilmişse sınırsız oturma izni (B kart) verilmektedir.

Belçika’da uzun dönem oturma izni alınırken vergiye tabi kişilerden katkı payı istenmektedir. Katkı payı ücreti oturma izni verilmesi sürecinin vize masrafları hariç diğer masraflarını kapsamaktadır. Aile birleşimi, au pair ve devlete bağlı bir yükseköğretim kurumunda eğitim görme amacıyla yapılan Belçika uzun dönem oturma izni için katkı payı 209 EUR’dur. Özel bir eğitim kurumunda eğitim görme, bilimsel araştırma yapma ve çalışma gerekçesiyle yapılan Belçika uzun dönem oturma izni katkı payı 366 EUR’dur. Belçika D tipi vize ücreti 180 EUR’dur.

Belçika Göçmenlik Kayıt Ücreti Nasıl Ödenir?

Belçika göçmenlik kayıt ücreti FPS Home Affairs, Immigrant Department, Pachecolaan 44 - 1000 Brussels adresli kurumun banka hesabına yapılabilmektedir. Ödeme yapılırken sırasıyla soyad, ad, ulus ve doğum tarihi belirtilmelidir.

Belçika Göçmenlik Kayıt Ücreti Muafiyeti Var Mıdır?

Belçika göçmenlik kayıt ücretinden muaf olunan durumlar vardır. Başvuruda bulunan kişi 18 yaşın altında, devletsiz veya 1963 yılında imzalanan Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Anlaşmasında hak sahibi ise Belçika oturum izni ücretini ödemekten muaftır.

Belçika oturum izninin ödenmesinin zorunlu olmadığı durumlar da bulunmaktadır.

Belçika göçmenlik kayıt ücretinin ödenmesinin zorunlu olmadığı durumlar aşağıda listelenmiştir.

 • Belçika tarafından mülteci statüsü veya ikincil koruma verilen üçüncü ülke yurttaşı eş veya partnerler oturum izni için ücret ödemek zorunda değildir.
 • İlgili kurum veya bir devlet tarafından hibe verilen bilimsel araştırma ve eğitim durumlarında oturum izni ücreti ödenmesi zorunlu değildir.
 • Belçika Konsolosluğu tarafından belirlenen bir doktordan bireyin kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak derecede engelli olduğunu belirten bir sağlık raporu alınması şartıyla refakatsiz olan 18 yaş ve üstü engelli bireyler oturum izni ücretini ödemesine gerek yoktur.
 • Belçika’ya geldiğinde 18 yaşını doldurmamış olan ve iltica için göçmenlik başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşı bir anne veya baba 18 yaşını geçtikten ve mülteci statüsünü elde ettikten sonraki 3 ay içerisinde Belçika oturum izni başvurusunda bulunurlarsa oturum izni ücreti ödemesine gerek yoktur.

Belçika Pasaportu ile Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Hangileridir?

Belçika vatandaşlığı alındıktan sonra Belçika pasaportu ile vizesiz gidilebilecek 97 ülke aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya
 • Andora
 • Antigua ve Barbuda
 • Arnavutluk
 • Avusturya
 • Bahamalar
 • Barbados
 • Belarus
 • Belize
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Birleşik Krallık
 • Bolivya
 • Bosna Hersek
 • Botswana
 • Brezilya
 • Bulgaristan
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Dominik
 • Dominik Cumhuriyeti
 • Ekvador
 • El Salvador
 • Ermenistan
 • Estonya
 • Eswatini
 • Fas
 • Filistin
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Gambiya
 • Grenada
 • Guatemala
 • Guyana
 • Güney Afrika
 • Gürcistan
 • Haiti
 • Hırvatistan
 • Hollanda
 • Honduras
 • İrlanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • İtalya
 • İzlanda
 • Karadağ
 • Katar
 • Kıbrıs
 • Kırgızistan
 • Kiribati
 • Kolombiya
 • Kosova
 • Kosta Rika
 • Kuzey Makedonya
 • Lesoto
 • Letonya
 • Lihtenştayn
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Malta
 • Meksika
 • Moldova
 • Monako
 • Morityus
 • Namibya
 • Nikaragua
 • Norveç
 • Özbekistan
 • Palau
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • Saint Kitts ve Nevis
 • Saint Lucia
 • Samoa
 • San Marino
 • Sao Tome ve Principe
 • Senegal
 • Sırbistan
 • Slovakya
 • Slovenya
 • St. Vincent ve Grenadines
 • Tayland
 • Tonga
 • Trinidad ve Tobago
 • Tunus
 • Tuvalu
 • Türkiye
 • Ukrayna
 • Vatikan
 • Venezuela
 • Yeşil Burun Adaları
 • Yunanistan
Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: