Belçika İltica İstatistikleri

Belçika İltica İstatistikleri 2021-2022

İltica; farklı bir devlet vatandaşına savaş, terör, iç karışıklık, ekonomik durumlar, dini baskılar ve ırkçı yaklaşımlar gibi çeşitli sebepler dolayısıyla verilen sığınma hakkıdır. İ

ltica, uluslararası kanunlar gereğince herkese verilebilmektedir. İltica, siyasi bir hak olarak kabul edilmektedir ve iltica hakkı verilen vatandaşlar, iltica ettiği devletin koruması altında bulunmaktadır.

Belçika sınırları içinde bulunan tüm yabancı bireyler, Belçika yetkili makamlarına uluslararası koruma başvurusunda bulunabilmektedir. Belçika Hükümeti’ne yapılan iltica başvuruları, Belçika’nın bağlı olduğu 1951 Cenevre Sözleşmesi’nde tanımlanan kriterlere göre değerlendirilmektedir.

Belçika’da sığınma başvurusunda bulunulduğu andan itibaren başvurunun incelendiği süre boyunca koruma hakkı tanınmaktadır. Belçika iltica başvurusu kabul edilen kişiler, sığınma ve korunma hakkına sahip olmaktadır.

Belçika’dan sığınma talep edecek kişiler için Türkiye'de herhangi bir hukuki destek alınması mümkün değildir. Belçika’ya vize başvurusunda bulunan kişinin iltica edeceğine dair şüphe duyulması halinde ilgili dış temsilcilik tarafından Belçika vize reddi kararı alınması olasılığı yüksektir.

Belçika İltica Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

Belçika iltica başvurularını kabul etmektedir. İltica için gereken şartlar karşılandığı takdirde, Belçika hükümeti tarafından Belçika iltica başvurusu kabul edilmektedir.

Belçika’da İltica Etmek için Geçerli Sebepler Nelerdir?

Belçika’da iltica etmek için geçerli sebepler, başvuru yapan kişinin vatandaşı olduğu ülkede savaş, terör, iç karışıklık, ekonomik durumlar, dini baskılar, ırkçı yaklaşımlar, sosyal sebepler, şiddet ve tehdit unsurlarının bulunması olarak örneklendirilebilmektedir.

Belçika İltica Şartları Nelerdir?

Belçika iltica şartları aşağıda listelenmiştir.

  • Belçika iltica başvuru sahibinin Belçika topraklarında bulunması gerekmektedir. Belçika dışında başka bir ülkede bulunan kişilerin Belçika iltica başvurusu yapma imkanı yoktur.
  • Başka bir ülkeden iltica hakkına sahip olan kişiler, Belçika’da iltica başvurusunda bulunamamaktadır.
  • İltica başvurusunda bulunan kişinin ülkesindeki tehdit unsuruna rağmen, başvuru sahibi güvenli bir üçüncü ülkede yaşıyorsa Belçika’da iltica başvurusunda bulunamamaktadır.
  • Belçika iltica başvurusu Belçika Göçmenlik Büroları’na yapılmaktadır. Belçika iltica başvurusu değerlendirme aşamasındayken başvuru sahibinin başka ülkeye gitme hakkı bulunmamaktadır.
  • Belçika Göçmenlik Büroları, Belçika iltica başvurusunu reddettiği takdirde başvuru sahibi avukat aracılığıyla karara itiraz etme hakkına sahiptir.
  • Birleşmiş Milletler, Belçika iltica başvuruları hakkında verilen kararları bozma veya değiştirme hakkında yetkili değildir.

2020 Yılı için Belçika İltica İstatistikleri Nasıldır?

Belçika Mülteciler ve Vatansız Kişiler Genel Merkezi (CGRS) verilerine göre 2020 yılı için Belçika iltica istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ÜlkeKabul edilen başvuruReddedilen başvuruBekleyen başvuruRet oranı
Türkiye367217553%37.2
Afganistan20810671679%65
Suriye13319881082%39.7
Irak163794625%78.9
Eritre612147641%19.4
Somali270271351%44.1
Gine182681713%78.6
Arnavutluk7414154%98.3
Filistin30712271753%79.9

2020 Belçika’ya İltica Başvurularındaki Kadın Erkek Oranı Nedir?

Belçika Mülteciler ve Vatansız Kişiler Genel Merkezi (CGRS) verilerine göre 2020 yılı için Belçika’ya iltica başvurularındaki kadın erkek oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Başvuranların cinsiyetiSayıOran
Kadın3487%29.7
Erkek8255%70.3

Belçika İltica Başvurusu Nereye Yapılır?

Belçika iltica başvurusu içinde bulunulan bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Belçika havalimanlarının gözaltı bölümlerinde, Belçika iltica başvurusundan Belçika Göçmenlik Bürosu sorumludur. Belçika iltica başvuruları Belçika ülke sınırlarında federal polis birimlerine yapılmaktadır.

Belçika İltica Başvuru Süreci Nasıl İlerler?

Belçika iltica başvuru sürecinde, başvuru sahibinin takip etmesi gereken prosedürler bulunmaktadır. Belçika iltica başvurusu için Belçika’ya varış tarihinden sonraki 8 iş günü içerisinde Belçika Göçmenlik Bürosu’na başvuru yapılmalıdır. Belçika sınırında Belçika federal polisine Belçika iltica başvuru belgelerini doldurmak gerekmektedir. Belçika havalimanlarının gözaltı biriminde bulunan yabancı kişiler, Belçika iltica başvurusu yapmak için Belçika Göçmen Bürosu’na belgeleri teslim etmek zorundadır.

Belçika iltica başvurusu yapmak isteyen kişiler, Beyan Belgesini Belçika Göçmenlik Bürosu’na teslim ettikten sonra Belçika Göçmenlik Bürosu 3 iş günü içinde başvuruyu kabul etmektedir. Belçika Göçmenlik Bürosu, iltica başvuru sahibinin belgelerini ve başvurusunu Belçika Mülteciler ve Vatansız Kişiler Genel Merkezi’ne (CGRS) aktarmaktadır. Belçika iltica başvurularının değerlendirilme süresi 30 günü bulabilmektedir.

Belçika Sığınma Talebi Ne Zaman Sonuçlanır?

Belçika sığınma taleplerini değerlendiren Belçika Mülteciler ve Vatansız Kişiler Genel Merkezi’nde (CGRS) iltica başvurularının değerlendirilmesi 30 günü bulabilmektedir. Belçika ülke sınırında veya havalimanı gözaltı bölümünde yapılan Belçika sığınma taleplerinin sonuçlanması 4 hafta kadar sürebilmektedir.

Belçika iltica başvuruları kabul edilen kişiler, aile birleşimi dolayısıyla aile bireylerini Beçika’ya getirebilmek için iltica başvurusunda bulunabilmektedir. Belçika aile birleşimi vizesi sahibi olan kişiler Belçika’da iltica başvurusu yaparak ailesi ile beraber Belçika’ya yaşama hakkına sahip olmaktadır.

Belçika’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Belçika Vatandaşlığına Başvurabilir Mi?

Belçika’da iltica başvurusu kabul edilen kişiler Belçika vatandaşlığına başvurabilmektedir.

Belçika’da iltica hakkına sahip olan kişiler, Belçika’da 5 yıl geçirdikten sonra Belçika vatandaşlığına başvuru hakkına sahip olmaktadır. Belçika vatandaşlığı alan yabancı kişiler, Belçikalı kişilerle benzer imkanlara sahip olmaktadır.

Belçika Sığınma Talebi Hangi Kuruluş Tarafından Değerlendirilir?

Belçika sığınma talebi, Belçika Göçmenlik Bürosu’na veya Belçika ülke sınırında yer alan federal polis birimine yapılmaktadır. Belçika sığınma taleplerinin değerlendirilmesi Belçika Mülteciler ve Vatansız Kişiler Genel Merkezi (CGRS) tarafından yapılmaktadır.

Paylaş: