Belçika Ekonomisi

Belçika Krallığının Ekonomisi Nasıldır?

Belçika Krallığının ekonomisi, ülkenin coğrafi konumu, gelişmiş ulaşım ağı ve çeşitli endüstriyel ve ticari tabanları üzerine yoğunlaşmış, modern ve kapitalist ekonomik sistem üzerine kuruludur. Belçika, gelişen sanayisini komşu ülkeleri ile birleştirebilmek için, 19. yüzyılın başlarından bu yana liman, kanal, demiryolu ve otoyol altyapıları geliştirmiştir.

Tekstil, demir - çelik, rafinaj, gıda işlemi ve üretimi, kimyasallar, ilaç, otomobil, elektrik - elektronik ve makine üretimi geleneksel sanayi bileşenini oluştururken aynı zamanda ülkenin GSYİH hasılasının %74.9’una denk düşmektedir, tarım ise %1’ini oluşturmaktadır. Dünya ticaretine bağlı olan ülkeler arasında bulunsa da, Avrupa Topluluğunun kurucu devletlerinden biri olan Belçika, ihracatının dörtte üçünü diğer AB ülkeleri ile gerçekleştirmekte ve AB ülkelerinin ekonomilerini birbirleri ile entegre olmasını desteklemektedir.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2019 Küresel Rekabet Endeksi verilerine göre 141 ülke karşılaştırması sırasında, Belçika ekonomisi 76.4 puanı ile 22. sırada yerini almıştır. Dünya Bankasının 2019’da kişi başına nominal GSYİH değerlerinin yayınlanmış olduğu bir raporda da, Belçika, kişi başına düşen ortalama 46 USD,117 ile 189 ülke arasında 20. sıraya geçmiştir. Belçika ekonomisinin gelişmişliği bulunduğu coğrafi konuma, yetenekli, üretken ve birden fazla dili konuşabilen iş gücüne bağlamaktadır.

Belçika’nın Para Birimi Nedir?

Belçika’nın para birimi Euro’dur. 1999 yılında ülke içerisinde Euro kullanılmaya başlanmasıyla, daha öncesinde kullanılan Belçika ve Lüksemburg frankları geçersiz kılınmış, 2002 yılına kadar yalnızca iki ülke arasında günlük işlerin idaresini kolaylaştırmak adına kullanılmaya devam edilmiştir. Avrupa Birliğinin idari merkezi olması nedeniyle AB’nin de başkenti olarak anılan Brüksel, Brüksel Bölgesinin başkentidir ve Euro para birimi kullanılmaktadır.

Belçika’da Bulunan Bankalar Hangileridir?

Corporate Finance Institute (CFI) verilerine göre, Belçika’da 140’dan fazla aktif çalışan banka bulunmakta olup bankacılık sektörü dünyada bulunabilecek en liberal konumlardan birindedir. Belçika’da yürütülen ticari işlemlerin neredeyse %90 elektronik olarak yürütülmektedir.

Belçika’da bulunan en ünlü bankalar aşağıda listelenmiştir.

 • AXA Bank
 • BNP Paribas Fortis
 • Argenta
 • Delen Private Bank
 • KBC
 • Crelan
 • Beobank
 • ING Belgique – ING België
 • Dexia / Belfius
 • Keytrade Bank

Belçika’da Saatlik Asgari Ücret Ne Kadardır?

Çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi, Belçika’da da asgari ücret miktarı devletin düzenlediği miktarda ve toplu sözleşmeler aracılığıyla endüstriyel düzeyde belirlenmektedir. Belçika Hükümeti yılda 2 kez asgari ücreti gözden geçirir ve Belçika asgari ücret, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek miktara sahip olan ülke olarak göze çarpar.

Saatlik çalışma ücreti 41,90 Euro’dan başlayıp Belçika asgari ücret bakımından aylık 1593 Euro’dur.

Belçika Haftalık Çalışma Saati Kaçtır?

Belçika’da haftalık çalışma saati 38 saattir.

Belçika’nın Geçim Kaynakları Nelerdir?

Kömür dışında pek fazla doğal kaynağa sahip olmaması nedeniyle, Belçika geçim kaynaklarının üçte birini endüstriyel üretim oluşturmaktadır. Endüstriyel üretim araçlarından; gıda işleme, kağıt, cam üretimi, kimyasallar, tekstil, demir- çelik ve metalurji baskın tarafı oluşturmaktadır. Kobalt, çinko, bakır, kurşun ve radyum işleme konusunda da Belçika önde gelen liderler arasındadır. Petrol rafinerilerinin bulunduğu Anvers liman kentinde ise ticaret ve pırlanta kesimi yoğunlaşmıştır. Endüstriyel üretim dışında, finans sektörünün gelişmişliği birçok uluslararası şirkete yatırım için dayanak olmuştur.

Belçika’nın hedef ihraç ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve AB ülkeleri Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya başta olmak üzere, kimyasallar, ilaçlar, motorlu taşıtlar, makineler, gıda maddeleri, tekstil, elmas, demir- çelik gibi ürünler de ihraç edilen malları oluşturmaktadır. Belçika’nın ithal ettiği mallar ise çoğunlukla hammadde, makine, gıda maddeleri, İlaç, petrol ve ulaşım ekipmanlarını oluşturup en önemli ithalat ortakları arasında Almanya, Hollanda, Fransa, Birleşik Krallık, İrlanda ve Çin bulunmaktadır.

Belçika ekonomisi bakımından tam rekabetçi bir yapıya sahip olup ülkede resmi olarak konuşulan Felemenkçe, Fransızca ve Almanca dillerinden az birini bilmek büyük avantajlar sağlamaktadır. Belçika iş ilanları çoğunlukla bankacılık, turizm, ulaşım, perakende ve hukuk sektörleri üzerinde yoğunlaşmakta, sanayi sektöründe sınırlı sayıda kalmaktadır.

Belçika’da İnşaat Sektörü Nasıldır?

Belçika’da inşaat sektörü, ülkenin AB içerisinde en yüksek özel mülkiyet oranına sahip olması ve AB içerisindeki konumu ve kalbi olarak nitelendirilmesi birçok uluslararası firma ve kuruluşların ofis ve üretim tesisi kurma eğilimlerini güçlendirmesi nedeniyle önemli bir konuma sahiptir.

2012 yılında 67,7 milyar Euro değerinde olan Belçika inşaat sektörü, yıllık bazda %3,91 büyüme kaydetse de, Belçika ekonomisinin daralmasıyla 2011’de %7,1’lik büyüme oranına kıyasla, 2012’de %1,6 oranında gerilemiştir. Belçika inşaat sektörü komşu ülkelere göre daha dayanıklı olduğunu göstermiş olsa da, birçok şirket iflasa sürüklenmiştir. 2019 yılında inşaat sektöründen elde edilmiş değerin %45,3’ünü konut inşaatı oluşturmuş olsa da COVID-19 ile birlikte ülke genelinde düşük faiz oranlarına rağmen konut talebinin düşeceği öngörülmüş Global Data verilerine göre de ulaşım ve yenilenebilir enerji alanında yapılacak altyapı ve iyileştirme yatırımlarının sektörü destekleyeceği eklenmiştir.

Belçika’da Otomotiv Sektörü Nasıldır?

Opel Anvers, Ford Genk, Audi Forest/ Brüksel, Gent Volvo Europe, Van Hool ve Truco tesisleriyle araç üretimi pazarında Belçika güçlü bir yer edinmiştir. Ülkedeki araç sayısı 2008’de yaklaşık 6,5 milyon iken, 2020’de toplam yaklaşık 7,65 milyona yükselmiştir. Bununla beraber elektrikli araçların sayısı, 2008’de 24.000 civarındayken, 2020’de 154.800’den fazla hibrit araç yollara çıkmıştır. Elektrikli araçlar, sigortaları, vergileri, amortisman ve bakım maliyetleri de dahil olmak üzere, Statista verilerine göre, diğer yakıt kategorilerine kıyasla en yüksek aylık maliyeti oluştururken, en ucuz yakıt dizel olmuştur. Belçika’daki yeni araç kayıtlarının çoğu yolcu otomobillerine ait olmuştur. 2020’de yolcu otomobili türünde araçlar, Belçika’daki araç tescillerinin üçte ikisinden fazlasını oluşturmuş, 2019 itibariyle, yolcu otomobillerin toplam hacmi yaklaşık 558.000 adede ulaşmıştır.

2016 yılında Belçika’da trafiğe kayıtlı ikinci el yolcu araç sayısına bakıldığında, bir önceki yıla göre azalarak yaklaşık 719.000 araç olarak kaydedilmiş olup 2017 itibariyle, Belçika araba fiyatları üç ile beş yıllık ikinci el bir araba yaklaşık 17.000 Euroya mal olurken, beş ile on yıllık bir araba yaklaşık 6.000 Euroya mal olmaktadır.

Belçika Tarım Sektörü Nasıldır?

Belçika Krallığında tarım sektörüne yapılan yatırımlar kademeli olarak düşüş göstermektedir. 2019 verilerine göre işçilerin yalnızca %0.92’si tarım sektöründe çalışmaktadır. Belçika tarım sektöründe çalışan işçilerin oranı 2009 yılında %1.49 olarak hesaplanmıştır. Ülkenin tarım yapılan başlıca alanları, Flanders’ın kuzey bölgesinde bulunsa da Belçika genelinde küçük çiftlikler mevcuttur. Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 39’u, orman ürünleri üretimi de dahil olmak üzere tarım için kullanılmaktadır.

Belçika’da küçük aile çiftlikleri giderek büyük tarım işletmelerinin egemenliği altına girmektedir. Son 30 yılda küçük çiftliklerin sayısı %80 azalmıştır. Gelişen teknoloji ile bilimsel araştırmalar bir araya gelince, çiftçilerin sahip oldukları toplam alan azalmış olsa da, bu durum üretimlerini daha da verimli kılmalarını ve öncesinde ürettiklerinden daha fazlasını alabilmelerini sağlamaktadır.

Ülkenin başlıca mahsulleri arpa, mısır, patates, şeker pancarı, buğday ve çeşitli meyve ve sebzeleri içermekte olup şeker pancarı, patates ve arpa ülkenin temel gıda maddelerini karşılamaktadır. İthal edilen ürünlerden muz, önce Karayipler’den Belçika’ya ithal edilmekte sonrasında da tüm Avrupa’ya ihraç edilmektedir. Belçika öncelikle ham mahsulleri ithal etmekte ve daha sonra hazır gıda olarak ihraç etmektedir.

Hayvancılık sektörünün %65’ini Belçika’da bulunan çiftlikler karşılamaktadır. Bu çiftliklerde, sığır eti, dana eti, kümes hayvanları, kuzu eti, domuz eti ve hindi yetiştirilmektedir. Sığır eti endüstrisi ise 1999 yılında dioksin korkusundan arınmaya devam etmektedir. Sığırlara yanlışlıkla kansere neden olan kimyasal dioksinle kontamine olmuş yem verilmesi sebebiyle Belçika sığır eti ithalatını yasaklamıştır. Belçika’da süt sektörü gelişmiştir. 2000 yılında ülke 193 milyon Dolar değerinde balık ihraç ederken 833 milyon Dolar değerinde balık ithal etmiştir. İthal balıkların çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri’nden ıstakoz, somon ve hazır deniz ürünlerini içermekteydi.

Belçika Tekstil Sektörü Nasıldır?

Belçika’da tekstil endüstrileri ağırlıklı olarak Batı Avrupa’da, özellikle Birleşik Krallık’ta satılan halı ve kilim imalatında faaliyet göstermektedir. Laminat parkenin artan popülaritesi, halı ve kilim satışları için uzun yıllar önemli bir tehdit oluşturmuş olsa da, İngiltere önemli bir halı ithalatçısı olmakla beraber, bir İngiliz pazarı da Belçika’da üretilen halı ve kilim satışlarının üçte birini oluşturmaktadır. Belçika tekstil endüstrisi, istihdam maliyetinin çok daha yüksek olduğu Belçika’dan daha düşük fiyatlar sunabilen Asya ve Doğu Avrupa rekabeti ile karşı karşıya kalmıştır. Özellikle ulaşım ve enerji üretim maliyetlerindeki artış fiyatları da olumsuz etkilemektedir. Artan uzmanlaşma ve yeni teknolojiler, Belçika’da yeni bir tür tekstil endüstrisi geliştirmek için kilit çözümler bulunacağına yorulmaktadır.

Bira Endüstrisi Nasıldır?

Belçika bira üretiminde gelişmiş bir ülkedir. Belçika biralalarının en ünlüleri; Jupiler, Leffe, Duvel ve Stella Artois’dur. En son rakamlara göre, üretilen yıllık bira hacmi 20 milyon hektolitreyi aşmış ve Belçika Avrupa’nın önde gelen bira üreticilerinden biri haline gelmiştir.

Son birkaç yılda Belçika bira fabrikalarının sayısı katlanarak artmış ve 2018’de aktif olarak bira üreten fabrika sayısı 300’ün üzerinde hesaplanmıştır. Her yıl yeni bira fabrikaları kurulmakta ve 2009 ile 2018 yılları arasında yeni açılan bira fabrikalarının sayısı 170’in üzerine çıkmıştır. Bira endüstrisinde istihdam edilen kişi sayısı da 2012’de yaklaşık 4.500 çalışandan 2018’de 6.300’e yükselmiştir.

Nüfusu 11 milyondan fazla olan bir ülke olan Belçika, yıllık kişi başına düşen yaklaşık 70 litrelik bira tüketimine rağmen, kendi nüfusunun tüketebileceğinden çok daha fazla bira üretmektedir. Yaklaşık dörtte üçü 2018’de Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihraç edilmiş olan Belçika birası, ithal eden ülkeler arasında en sık Belçika’nın komşu ülkeleri Fransa, Hollanda ve Almanya, daha uzaklarda ise Çin, Kore, Japonya ve ABD başta olarak uluslararası lezzetlerden biri haline gelmiştir.

Belçika Yemek Endüstrisi Nasıldır?

Belçika, genellikle büyük şirketler tarafından gıda ürünleri için bir test pazarı olarak görülmekte ve kullanılmaktadır. AB pazarının ürünlerin serbest dolaşımına izin vermesiyle birlikte, Belçika pazarında da yeni ürünler yerini almış fakat farklı dillerdeki etiketler bir norm haline gelerek etiketlerin her iki resmi dilde, Hollandaca ve Fransızca olması zorunlu hale gelmiştir.

Dağıtım sektörü Belçika’da çok güçlüdür, alışverişlerin yaklaşık %60’ının hipermarket ve süpermarketlerden yapıldığını belirtmek gerekir; küçük süpermarketler ve köşe süpermarketleri de eklenirse neredeyse %100’e ulaşılmaktadır. Bu sektörde en büyük üç isim Colruyt, Delhaize ve Carrefour olup; birlikte pazarın %70’ini oluşturmaktadırlar.

2008’den bu yana, hane halkının yiyecek ve içecek harcamaları sabit kalmıştır. 2010’da Belçika hanehalkı yiyecek ve içecek ihtiyacı için yıllık ortalama 5,315 Euro harcanmış, bu harcamayı oluşturanlar ise taze et (çoğunlukla sığır eti), sandviç etleri, hazır yemekler ve bisküviler olmuştur. Geleneksel bir Belçika yemeği et, sebze ve patatesten oluşmaktadır.

Belçika’da gıda ürünleri pazarı son birkaç yılda önemli ölçüde değişmiştir. Kahvaltılar artık evden kaldırılmakta ve yolda atıştırmak ve fast food ürünleri daha yaygın hale gelmektedir.

Belçika Kimyasal Endüstrisi Nasıldır?

Belçika’nın en işlek bölgelerinden biri olan Flaman Bölgesi, Essenscia’nın 2018 verilerine göre, Anvers Limanı’nda bulunan Avrupa’nın en büyük ve dünyanın ikinci en büyük entegre petrokimya dizesine ev sahipliği yapmaktadır. Belçika ve Flaman Bölgesi, kişi başına düşen kimyasal ve plastik satışlarında dünyanın 1 numarası olarak yer almakta olup yıllık 65.5 milyar Euro ciro üretmektedir. Kimya endüstrisi, Flaman Bölgesinde 92.568 ‘i doğrudan iş ve 210.000’i dolaylı iş sağlayarak bölgenin en büyük işverenlerinden biri haline gelmektedir. Kimya, Flaman Bölgesinde tüm endüstriyel Ar-Ge harcamalarının %60’ını temsil eden yenilikçi bir iş koludur. Belçika’nın özel sektöründeki her 4 araştırmacıdan 1’i kimya ve yaşam bilimleri endüstrisinde çalışmaktadır.

Belçika Turizm Sektörü Nasıldır?

Belçika’da turizm; özellikle Flaman, Valon ve Brüksel bölgelerinde çok gelişmiştir. Turizm Uydu Hesaplarına göre turizm, Belçika’daki toplam bölgesel gayrisafi katma değerin %2,3’üne doğrudan katkıda bulunurken, turizm sektörlerindeki istihdam, toplam istihdamın %6,7’sini temsil etmektedir. 2017 ve 2018 arasında Brüksel, uluslararası gelişlerde en hızlı büyümeyi yaşamış (%8,5), Flaman (%5,1) ve Valonya (%2,7) da takip etmiştir. Belçika için önde gelen ve %52,7’sini oluşturan uluslararası pazarları Hollanda, Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya’dır. Belçika’da iç turizm de büyüme kaydetmiş ve ziyaretçileri 2017’ye göre %6,9 artarak 2018’de toplam 4,8 milyona ulaşmıştır.

Bruges: Belfry & Halle, Belçika gezilerine başlanılan ilk yerlerdendir. Ortaçağ yıllarından kalma tanınmış, çarpıcı bir çan kulesi şehrin tanınmış en ünlü simgelerinden biridir. Büyük Saray (Grand Palas) ise, başkent Brüksel’de bulunan, Avrupa’nın en beğenilen meydanlarından biri olarak kabul edilen ve 1998’den bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesinde yerini edinmiş, Belçika’da gezilecek yerler arasında popülaritesini korumak olup meydan şenliklere ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Mons şehri, yukarısında bulunan eski kale tepesinde, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan El Catiau olarak da bilinen çan kulesi ile bilinmektedir. 87 metre yüksekliğindeki kule, Anthony Vincent ve Louis Ledoux tarafından tasarlanmış 1661- 1672 yılları arasında inşa edilmiştir. Aziz Peter Kilisesi ise, Leuven şehrinin Grote Markt yerinde bulunan Brabant Gotik örnekleri arasında en bilinen kiliselerden olup dini sanatı yansıtan eserler ile dolu bir müzeye de ev sahipliği yapmaktadır. Dirk Bouts’un Son Akşam Yemeği tablosu ve diğer İncil hikayelerini anlatan tablolar görülmeye değerdir. Semois Vadisi, Semois Nehri, yeşil su kenarlarında çayırlarla çevrili döngüler oluşturan bir doğal oluşumdur. En iyi fotoğraf ve manzara açıları, Rochehaut ve daha doğu tarafta bulunan Tombeau du Géant’ten ayarlanabilmektedir. Nehirde kano yapmak sonbaharın getirdiği küçük akıntılar ve renkler ile keyifli bir zaman geçirme yöntemidir. Meuse Vadisi’nin ticari merkezi olan Liege, demir ve çelik, cam ve silah fabrikaları, kömür madenleri, ve bakır rafinerileri geliştirmiş, Batı Avrupa’nın en önemli nehir limanlarından biri ve Belçika’daki en büyük demiryolu merkezlerinden biri haline gelmiş, çikolatası ile ünlü bir şehirdir.

Belçika’in İhracat Politikası Nasıldır?

Belçika, gelişmiş ticaret sektörüne sahip AB ülkelerinden biri olmakla beraber 2016 yılında Avrupa Birliği’ndeki en büyük ihracat yapan ülkelerden 6.sı olmuştur. İhracat payının yüzdesel olarak AB ortalamasının üzerinde olması sayesinde pazar payı kazanmayı da başarmıştır. Belçika’nın Avrupa kıtası dışı ülkelere toplam ihracatı 2013 yılında %6,3 artarken, Avrupa Birliği dışındaki Avrupa ülkelerine ihracatı da 2013 yılında %4,0 artmıştır.

Belçika’nın hedef ihraç ülkeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve AB ülkeleri Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya önde gelirken, Trading Economics sitesinin verilerine göre, 2020 yılında bu ülkeler ile Belçika’nın yapmış olduğu ihracat Dolar cinsinden şöyledir:

 • Almanya 49.66 Milyar Dolar
 • Fransa 39.51 Milyar Dolar
 • Hollanda 34.51 Milyar Dolar
 • Amerika Birleşik Devletleri 25.75 Milyar Dolar
 • Birleşik Krallık 17.92 Milyar Dolar
 • İtalya 14.58 Milyar Dolar

Belçika’in İhraç Malları Nelerdir?

World’s Top Exports verilerine göre, 2020 yılında Belçika’nın ihraç ettiği ürünlerin listesi aşağıda listelenmiştir:

 • İlaç: 61,3 milyar ABD doları (toplam ihracatın %14,6’sı)
 • Araçlar: 50,2 milyar Dolar (toplam ihracatın %11,9’u)
 • Bilgisayar: 29,6 milyar Dolar (toplam ihracatın %7’si)
 • Plastik eşyalar: 27,5 milyar Dolar (toplam ihracatın %6,5’i)
 • Organik kimyasallar: 26,6 milyar Dolar (toplam ihracatın %6,3’ü)
 • Petrol dahil mineral yakıtlar: 24,6 milyar Dolar (toplam ihracatın %5,9’u)
 • Değerli taşlar, değerli metaller: 15,7 milyar Dolar (toplam ihracatın %3,7’si)
 • Elektrikli makine, ekipman: 15,7 milyar Dolar (toplam ihracatın %3,7’si)
 • Demir, çelik: 13,7 milyar Dolar (toplam ihracatın %3,3’ü)
 • Optik, teknik, tıbbi cihaz: 12,5 milyar Dolar (toplam ihracatın %3’ü)

Belçika İthalat Politikası Nasıldır?

World’s Top Exports verilerine göre, kıtasal bir bakış açısıyla, Belçika’nın değer bazında toplam ithalatının %70.3’ü diğer Avrupa ülkelerinden satın alınmıştır. Asyalı ticaret ortakları, Belçika ithalat alımlarının %16,4’ünü oluştururken, %8,8’i Kuzey Amerika menşeli mallar oluşturmuştur. Daha küçük yüzdeler Afrika (%2.6) ve Latin Amerika (%1.5), Avustralya ve Yeni Zelanda liderliğindeki Okyanusya’dan (%0.3) gelmiştir.

Belçika’nın 2020 ithalatından elde edilmiş toplam 395,8 milyar dolar, ülkedeki her kişiden yıllık yaklaşık 34.100 dolarlık ürün talebi olduğu anlamına gelmektedir.

Belçika İthal Malları Nelerdir?

World’s Top Exports verilerine göre, 2020 yılında Belçika’nın en çok ithal ettiği ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • İlaç
 • Araçlar
 • Petrol dahil mineral yakıtlar
 • Bilgisayarlar dahil makineler
 • Hayvan ve insan kanı
 • Organik kimyasallar
 • Elektrikli makine
 • Plastik eşyalar
 • Değerli taşlar
 • Değerli metaller
 • Optik, teknik, tıbbi cihaz
 • Demir
 • Çelik

Belçika ve Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Belçika’nın ticaret ortakları arasında Türkiye 17. sırada gelmektedir. 1990 yılında kurulan Türk- Belçika İş Konseyi ve benzer amaçlara sahip kuruluşlar iki ülkenin ticari bağlantıların geliştirilmesi konusunda önemli rol almaktadırlar, daha küçük ölçekli işletmeler ise ekonomi alanında önemli bir pay almaktadırlar.

Belçika menşeili 200’den fazla firma ile ülkenin Türkiye’deki yatırımlarının değeri 300 milyon Euro civarında olmuştur, Türk menşeli firmaların Belçika’ya yatırımı ise 1 milyar Euro’yu geçmiştir. Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacmi giderek artmaktadır, 2006 yılında, Belçika’nın Türkiye’ye ihracatında %9,4 (1,88 milyar Euro) artış gözlenirken, Türkiye’nin Belçika’ya ihracatı 2005 yılına göre %6,8 (1,06 milyar Euro) artmıştır, ihracatı yapılan ürünler arasında, motorlu taşıtlar ve parçaları, tekstil ürünleri, makine teçhizatı ve plastik yer almaktadır. 2019 yılında ise, 557,435 Belçika uyruklu turist Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

Belçika’nın Temel Ekonomik Verilerinin Yıllara Göre Dağılımı Nasıldır?

Belçika’da kişi başına düşen GSYİH Trade Economics verilerine göre aşağıda yıllara göre tablo olarak verilmiştir.

YılGSYİH (kişi başına düşen)
201244404.49
2013444398.65
201444899.74
201545551.63
201645895.67
201746460.56
201847076.47
201947658.47
202044404.53

Belçika’de Vergiler ve Sosyal Yardımlar Nelerdir?

Belçika’da; maaşlı çalışanlar, serbest meslek sahipleri ve memurlar için ayrı kurallar ve kurumlar vardır. İşverenler formaliteleri halletmekte ve çalışanların katkı paylarından %38’lik bir pay düşmektedirler. Maaşlı çalışanlar ise Belçika sağlık hizmetleri için geri ödemeler, işsizlik, Belçika emeklilik faydaları, aile, kaza ve işle ilgili yaralanmalar ve tatil gibi durumlardan faydalanabilmektedirler.

Belçika’da serbest meslek çalışanları da sosyal güvenlik talebinde bulunabilmektedir. Belçika’da daha az sektör serbest meslek çalışanlarını kapsama alsa da, maaşlı kişilere göre daha düşük bir toplam yüzde (yaklaşık %22) ödemektedirler. Devlet memurları için sosyal güvenlik ise ilgili devlet dairesi aracılığıyla talep edilebilirlik kurallar farklılık göstermektedir. Belçika’da ikamet edenler için, ödenmesi gereken gelir vergisinin %0 ila %9’u arasında değişen oranlarda vergi alınmakta olsa da ortalama oran %7’dir. İkamet etmeyenlerden ise %7’lik sabit bir ek ücret daha alınır. Bazı durumlarda, muaf tutulan yabancı kaynaklı gelirler üzerinden de vergiler alınabilmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: