Belçika Din ve İnanç Yapısı

Belçika’da Din ve İnanç Yapısı Nasıldır?

Belçika toplumunun; %58’lik kısmı kendilerini Katolik, %35’lik kısmı Ateist, %3.6’lık kısmı Müslüman, %1.1’lik kısmı Protestan, %0.6 Ortodoks, %0.3’lük kısmı Budist ve %0.1’lik kısmı Musevi olarak tanımlamaktadır.

Belçika’da Görülen Dinler Hangileridir?

Belçika’da görülen dinleri mezhepler ve inanç sınıfları aşağıda listelenmiştir.

 • Katolik %58
 • Ateist %31
 • Deist %4
 • Müslüman %3.6
 • Protestan %0.6
 • Budist %0.3
 • Musevi %0.1

Belçika vatandaşlarının büyük çoğunluğunun Hristiyan olduğu görülmektedir. Belçika nüfusu dikkate alındığında ülkede birden fazla din olduğunu söylemek mümkündür.

Belçika’da Hristiyanlık

Belçika nüfusunun %58’i Hristiyan olduğunu ifade etmektedir.

Belçika nüfusunun büyük çoğunluğunun Hristiyan olmasına rağmen farklı mezheplere mensuptur. Belçika’da görülen Hristiyan mezhepleri; Katoliklik, Protestanlık ve Ortodoksluk`tur. Hristiyanlık mezheplerinden olan Protestanlık mezhebinin Belçika’daki takipçileri, Hristiyan nüfusun %0.6’sını oluşturmaktadır.

Belçika’da 4,300 civarında kilise bulunmaktadır.

Belçika’da bulunan en önemli kiliseler aşağıda listelenmiştir.

 • Cathedral of Our Lady, Antwerp
 • Saint Michael and Saint Gudala Katedrali
 • Saint Bavo Katedrali
 • Cathedral of Our Lady, Bruges
 • Basilica of The Holy Blood, Bruges
 • Eglise Saint Loup
 • Cathedral of Our Lady, Tournai
 • Collegiate Kilisesi
 • Saint Rumbold Katedrali
 • Our Blessed Lady of The Sablon, Brüksel

Belçika kökenli önemli azizler; Aziz Rumbold, Aziz Loup, Aziz Michael ve Aziz Gudala’dır.

Belçika’da Müslümanlık

Belçika nüfusunun %3.6’sı Müslümandır.

Belçika’da 380 civarında camii bulunmaktadır.

Belçika’da bulunan en önemli camiler aşağıda listelenmiştir.

 • Grand Mosque of Brussels
 • Masjid Al-Iman
 • Masjid Noor-UL-Haram
 • Omar Ben Khatab
 • Pakistan Islamic Centre
 • Bait-us-Salam

Belçika’da Musevilik

Belçika nüfusunun %0.1’i Musevidir.

Belçika’da 45 adet Sinagog bulunmaktadır. Belçika’daki Sinagogların 30 tanesi Antwerp şehrindedir.

Belçika’da bulunan önemli sinagoglar aşağıda listelenmiştir.

 • Ohel Eliezer
 • Büyük Avrupa Sinagogu
 • International Jewish Center
 • Arlon Sinagogu
 • Satmar
 • Gur Sinagogu

Belçika’da Ateistlik

Belçika nüfusunun %31’i Ateisttir.

Belçika eski Başbakanı Guy Verhofstadt ve akademisyen Etienne Vermeersch ünlü Belçikalı ateistlerdendir.

Belçika’da Deistlik

Belçika nüfusunun %4’lük kısmı deisttir.

Elio Di Rupo ve Dirk Verhofstadt ünlü Belçikalı deistlerdendir.

Belçika’da İnanç Hoşgörüsü Nasıldır?

Belçika’da din ve inanç özgürlüğü bulunmaktadır. Belçika halkı istediği dine mensup olabilmektedir veya ateist, deist olmayı seçebilmektedir.

Belçika devletinin resmi bir dini yoktur. Belçika dini baskı altında olanlar için iltica başvurusu gerçekleştirmelerine olanak tanımıştır.

Belçika`da din veya inancını açıklama özgürlüğü ancak kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlığın veya ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için zorunlu olduğu durumlarda kaldırılabilir.

Belçika’da Laiklik Ne Kadar Güçlüdür?

Belçika, anayasası gereğince laik bir devlettir. Belçika anayasasında laikliğin tanımı, ”Devletin dini konularda resmi olarak tarafsızlığını ilan etmesi, ne herhangi bir dini ne de herhangi bir dinsizliğini desteklememesidir.” olarak verilmiştir.

Belçika anayasası 20. maddesi gereğince; herhangi bir kişi hiçbir şekilde dini seremonileri katılmaya zorlanamayacağı gibi dini tatil günlerine de uymaya zorlanamaz.

Belçika’da ibadet ve inanç özgürlüğü devlet güvencesi altındadır ve toplumsal sorunlar teşkil etmeyen durumlar dışında, devletin kendisi dahil bireylerin dini inançlarını sorgulayamaz.

Belçika devleti her türlü inanca ve dine eşit olarak yaklaşmaktadır.

Belçika’da Din ve İnanç Sosyal Yaşamı Nasıl Etkiler?

Belçika’da dinlerin ve inançların sosyal yaşam üzerinde büyük etkileri yoktur. Belçika devleti ve Belçika vatandaşları, diğer vatandaşları dini etkinliklere katılmaya zorlamamaktadır veya dini etkinlere katılmalarını engellememektedir.

Yerel Belçika halkı ve yabancı uyruklu vatandaşlar arasında zaman zaman din sebebiyle anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. Yapısı gereği Belçika’da yaşam çok uluslu bir yapıda devam etmekte ve yabancı uyruklu vatandaşlar genellikle farklı dinlere mensup olmaktadır.

Belçika’da Din Eğitimi Nasıldır?

Belçika’da her türlü dinin ve inancın eğitimi serbesttir. Belçika`da arzu eden herkes istediği din ve inanç türü için eğitim kurumu açabilmektedir. Belçika’daki en popüler din okulları, özel Katolik okullarıdır. Belçika devlet okullarında din eğitimi alınması zorunlu değildir.

Belçika’da din eğitimi verilmektedir. Belçika`da eğitim alan kişiler için din eğitimi zorunlu tutulmamıştır ve hiçbir öğrenci istemediği sürece din eğitimi almak zorunda değildir. Belçika’da azınlıkların da kendi dinlerinin eğitimlerini almalı mümkündür.

Belçika’da din eğitimi almak isteyen Türkiye vatandaşları için, herhangi bir engel bulunmamaktadır. Yasal yollardan Belçika’da ikamet etmekte olan her Türk vatandaşı, Belçika’da istediği dinin ve inancın eğitimini alabilmekte, eğitim almanın yanı sıra istediği din ve inanç türü için eğitim kurumu açabilme özelliğine sahiptir.

Belçika’da din adamı olmak için; özel anaokullarında veya üniversite din bölümlerinde eğitim almak üzere iki ana yol bulunmaktadır. Belçika nüfusunun çoğunluğunun Katolik olması sebebiyle, Belçika’da özel Katolik din okulları daha yaygındır.

Belçika özel Katolik din okullarının benimsediği ilkeler aşağıda listelenmiştir.

 • İnsanlara hizmet etme içgüdüsü
 • Tanrı sevgisi ve bilinci
 • İncil, İnsancılık ve eğitim bilimi arasındaki tutarlılık

Belçika özel Katolik din okullarının etkinlikleri; Katolik din dersleri, ruhani gösteri ve etkinlikler, dini içerikli etkinlikler, dini olmayan ancak ruhani özellik taşıyan etkinliklerdir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: