Belçika Nüfusu

Belçika Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Belçika nüfusu sürekli bir artış gösterme eğilimindedir ve artışın önümüzdeki yıllarda devam etmesi beklenmektedir. Belçika’nın artan nüfusu ciddi hava kirliliği sorununa yol açmaktadır. Çevresel Performans Endeksi’ne göre Belçika, Avrupa’nın en kötü çevre korumasına sahip ikinci ülkesidir. Belçika’da 2012 yılında hava kirliliğinin olumsuz etkileri sebebiyle 11.770 ölüm bildirilmiştir.

Belçika nüfusu dünya nüfusunun %0,15’ini oluşturmaktadır. Belçika dünyanın en yüksek vergi oranlarına sahip ülkelerinden biridir. 2014 yılında Belçika’daki ortalama bir işçi, yıllık kazancının yüzde 42’sini vergi olarak devlete geri ödediği kaydedilmiştir.

Belçika’da 18 yaşına kadar olan çocuklar için zorunlu eğitim sistemi bulunmaktadır ve eğitim tamamen ücretsizdir.

Belçika, zorunlu oylama sistemine sahip dünyadaki birkaç ülkeden biridir. Seçimlerde oy kullanmayanlara para cezası verilmektedir. 1892’den beri erkekler için, 1949’dan beri de kadınlar için bu sistemin uygulanmaktadır.

Liberal bir siyasi sisteme sahip olan Belçika, yaşanması en güvenilir ülkelerden biridir. Belçika 2003 yılında eşcinsel evliliği yasallaştırarak, eşcinsel evliliğin yasallaştığı 2. ülke olmuştur. Ölümcül hastalıkları sebebiyle dayanılmaz acı çeken Belçika vatandaşları ötenazi hakkına da sahiptir.

2020 Yılında Belçika Nüfusu Ne Kadardır?

Belçika nüfusu 2020 yılında 11.589.623’tür. 2019 yılına göre %0.44 artış göstermiştir.

2021 Yılında Belçika Nüfusu Kaçtır?

Belçika nüfusu 2021 yılında 11.645.148’dir. Bir önceki yıla göre %0.47 artış göstermiştir. En kalabalık bölgesi Flaman Bölgesi’dir. En az nüfusa sahip bölgesi Brüksel Başkent Bölgesi’dir. Belçika’da kilometrekareye 379 kişi düşmektedir.

Belçika Nüfusunun Yıllara Göre Değişim Oranı Nasıldır?

Belçika nüfusu son 10 yılda %6.4 artmıştır.

Belçika Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi
Belçika Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi

2022 Yılında Belçika Nüfusu Ne Kadar Olacaktır?

Belçika’nın, son 10 yıldaki değişim ve pandemi süreci de göz önünde bulundurularak, 2022 yılındaki nüfusunun 11.703.373 olacağı tahmin edilmektedir.

Belçika’daki Türk Nüfusu Kaçtır?

Belçika’daki Türk nüfusunun 250.000 ile 300.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Belçika nüfusunun yaklaşık %2,5’ini Türkler oluşturmaktadır. Belçika’da yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti’nden göç etmiş olsa da; Türk kökenli olup Balkan ülkelerinden, Kıbrıs’tan ve Osmanlı sonrası ülkelerden göç eden Türkler de vardır. Türk nüfusunun en çok yoğunlaştığı bölgeler Antwerp, Brüksel, Genk, Gent ve Liège’dir.

Belçika’da yaşamak isteyen vatandaşların Belçika oturum izni alması gerekmektedir.

Belçika’in Nüfusu Hangi Dilleri Konuşmaktadır?

Belçika’nın Felemenkçe, Fransızca ve Almanca olmak üzere 3 resmi dili bulunmaktadır. Belçika nüfusunun %59’u Felemenkçe, %39’u Fransızca, %0.4’ü Almanca’yı ana dil olarak konuşmaktadır.

Belçika Nüfusu Hangi Dinlere İnanmaktadır?

Belçika din yapısı çeşitlilik içeren bir yapıya sahiptir. 2019 verilerine göre Belçika nüfusunun %60’ını Hristiyanlar oluşturmaktadır. Belçika nüfusunun %54’ü Katolik mezhebine, %3’ü Protestanlık mezhebine, %1’i Ortodoksluk mezhebine ve %2’si de diğer Hristiyanlık mezheplerine bağlıdır. Belçika nüfusunun %31’i herhangi bir dine bağlı olmadığını belirtirken %5’i İslam’a inanmakta, %0,3’ü Budizm ve %0,3’ü Yahudilik’e bağlı olduğunu belirtmektedir. Diğer dinlere inananların oranı ise %4’tür.

Belçika’nın Müslüman Nüfusu Kaçtır?

Belçika’da İslam, Hristiyanlıktan sonra en çok inanılan dindir. Belçika’da dini ve etnik nüfus sayımları yasak olduğu için sayıları net olarak bilinmese de Belçika’da yaklaşık 580.000 Müslüman’ın yaşadığı tahmin edilmektedir. Belçika nüfusunun %5’ini Müslümanların oluşturduğu düşünülmektedir. Belçikalı Müslümanların yaklaşık %40’ı Brüksel Başkent Bölgesi’nde, yaklaşık %39’u Flaman Bölgesi’nde ve yaklaşık %21’inin Valon Bölgesi’nde yaşamaktadır.

Belçika Nüfusunun Bölgelere Göre Dağılımı Nasıldır?

Belçika’nın nüfusunun %57.6’sı Flaman Bölgesi’nde, %31.8’i Valon Bölgesi’nde ve %10.6’sı Brüksel Başkent Bölgesi’nde yaşamaktadır.

Yönetim bölgesi bakımından üçe ayrılan Belçika coğrafyası zengin ve çeşitli bir yapıya sahiptir.

Brüksel’in Nüfusu Kaçtır?

Brüksel’in nüfusu 1.218.255’tir. Bir önceki yıla göre %0.8 artış göstermiştir.

Brüksel nüfusu, gelişmiş Brüksel Ulaşım biçimlerinden yararlanabilmektedir.

Anvers’in Nüfusu Kaçtır?

Anvers’in nüfusu 1.042.471’dir. Bir önceki yıla göre %0.49 artış göstermiştir.

Gent’in Nüfusu Kaçtır?

Gent’in nüfusu 466.412’dir. Bir önceki yıla göre %0.69 artış göstermiştir.

İllere Göre Belçika Nüfusu Nasıl Dağılmıştır?

Belçika’nın 2020 verilerine göre en kalabalık şehirleri tabloda verilmiştir.

ŞehirNüfus
Anvers529.247
Gent263.927
Charleroi202.746
Liège197.217
Brüksel185.103
Schaerbeek132.799
Anderlecht120.887
Brugge118.656

Belçika Nüfusu ile İlgili Demografik İstatistikler Nelerdir?

Belçika nüfusu ile ilgili demografik istatistikler listelenmiştir.

  • 4 dakikada bir doğum
  • 5 dakikada bir ölüm
  • 16 dakikada bir göçmen
  • 12 dakikada bir net nüfus artışı

Belçika kültürü, Belçika’nın demografik yapısını da etkilemektedir.

Belçika’de Ortalama Yaşam Süresi Kaç Yıldır?

Belçika’da ortalama yaşam süresi 82,2’dir. Kadınlar için ortalama yaşam süresi 84,3 iken erkekler için ortalama yaşam süresi 80’dir.

Belçika’in Kadın Erkek Nüfusu Kaçtır?

Belçika’da 2020 yılı verilerine göre kadın nüfusu 5.832.577 ve erkek nüfusu 5.660.064’tür. Belçika’da kadın nüfusu %51 erkek nüfusu %49’dur.

Belçika Nüfusunu Oluşturan Etnik Yapılar Nelerdir?

Belçika nüfusunun etnik yapısı yüzdesel olarak aşağıda listelenmiştir.

  • %87.8 Belçika
  • %7.1 Diğer
  • %1.5 Fransa
  • %1.4 Hollanda
  • %1.4 İtalya
  • %0.8 Romanya

Belçika Nüfusunun Yaş Dağılımı Nasıldır?

Belçika’da 2019 verilerine göre; nüfusun %17,06’sı 0-14 yaş arasında, %63,94’ü 15-64 yaş arasında ve %19,1’i 65 yaş üzerindedir.

Belçika’de Doğum ve Ölüm Oranları Nedir?

Belçika’da doğum oranının 1000 kişide 11.03 olduğu tahmin edilmektedir. Belçika’da doğumların kadın sayısına oranı 1.71 olduğu tahmin edilmektedir. Belçika’da doğan 1000 bebekten 2.4’ünün öldüğü tahmin edilmektedir. Belçika’da 5 yaşının altındaki 1000 çocuktan 2.9’unun öldüğü tahmin edilmektedir. Belçika’da ölüm oranının 1000 kişide 9.71 olduğu tahmin edilmektedir. Belçika’daki göçmen nüfusunun oranının 1000 kişide 4.58 olduğu tahmin edilmektedir.

Belçika Nüfusunun Okuryazarlık Oranı Nedir?

Belçika nüfusunun okuryazarlık oranı %99’dur. 2018 yılının verilerine göre okul öncesi eğitim alma oranı %96.4, ilköğretim oranı %98.5, ortaöğretim oranı %94.7, yüksek öğrenim oranı %78.9’dur. Belçika eğitim sistemi komşu ülkelere kıyasla eğitime katılımın çok daha yüksek oranda sağlandığı bir sistemdir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: