Belçikada Politika ve Siyaset

Belçika’da Politika ve Siyaset Nasıldır?

Belçika yönetim yapısı, anayasal monarşi ile yönetilmektedir. Belçika`nın başı konumunda olan kral veya kraliçe, ülkeyi başbakan ile birlikte yönetmektedir.

Belçika`nın yöneticisi olan kişi aynı zamanda çok partili sistemde devletin de yöneticisi konumundadır.

Belçika’da yerel bölgeler; kuzeyde Flandre, güneyde Valonya ve Brüksel-Başkent bölgesinden oluşmaktadır. Brüksel’de her bölgenin ayrı parlamentosu ve hükümeti bulunmaktadır.

Belçika`da yapılan son seçim dikkate alındığında, Belçika halkının büyük çoğunluğunun sağ görüşlü olduğu görülmektedir. Belçika’da en çok oy alan ikinci parti konumunda liberaller bulunmaktadır. Belçika’da yaygın olan diğer görüşler; sosyalizm, yeşilcilik, milliyetçilik ve komünizm görüşleridir.

Belçika iktidar partisi Vlaams Belang partisidir. Belçika ana muhalefet partisi Yeni Flaman İttifakı(N-VA)’dır

Belçika aynı zamanda Avrupa Birliği üyesidir. Belçika vatandaşları Avrupa seçimlerinde oy kullanabilmektedir.

Belçika’da Federal Yapı Nasıldır?

Belçika federal yapısı kral veya kraliçe, başbakan, bakanlar, devlet sekreterleri ve senato ile temsilciler meclisini içeren federal parlamentodan oluşmaktadır.

Belçika federal yapısı iki birimden oluşmaktadır.

Belçika federal parlamentosunun birimleri aşağıda listelenmiştir.

 1. Kamara (Chamber)
  • Direkt olarak halk tarafından seçilen 150 temsilcisi (milletvekili) vardır.
  • Yetkileri daha fazla olma birlikte yasamadan sorumludur.
 2. Senato (Senate)
  • 25’i Flaman, 15’i Fransız topluluğundan olmak üzere toplam 40 senatör halk tarafından seçilir.
  • 10’u Flaman, 10’u Fransız ve 1’i Alman topluluğu tarafından atanır.
  • 6’sı Flaman topluluğu, 4’ü Fransız topluluğu olmak üzere toplam 10 senatör diğer üyeler tarafından davet ile belirlenir.
  • Kraliyet ailesi üyelerinin bazılarının senatör olma hakları vardır

Belçika Kralı Kimdir?

Belçika Kralı, Filip Leopold Lodewijk Maria’dır. Belçika Kralı, 15 Nisan 1960 tarihinde doğmuş ve Kral 2. Albert ve Kraliçe Paola’nın en büyük oğludur.

Belçika Kralı Filip, 1978-1981 yılları arasında Belçika Kraliyet Askeri Akademisi`ne gitmiştir. Eğitimine Trinity Koleji ve Oxford’da devam eden Kral Filip, 1985 yılında Politika Bilimi alanında yüksek lisans yaparak eğitimini tamamlamıştır.

Kral Filip 4 Aralık 1999 tarihinde, Brüksel belediye binasında düzenlenen bir törenle Mathilde d’Udekem d’Acoz ile evlenmiştir.

Kral Filip; 21 Temmuz 2013 tarihinde, babası Kral 2. Albert’in tahttan çekilmesiyle birlikte Belçika’nın yeni kralı olmuştur. Kral Filip’in en büyük çocuğu olan Presens Elizabeth’in Belçika’nın ilk kraliçesi olması beklenmektedir.

Kral Filip, 2014 Belçika Federal seçimlerinden sonra koalisyon hükümetinin kurulmasında önemli bir rol oynamıştır.

Belçika Kralı Filip’in kazandığı unvanlar aşağıda listelenmiştir.

 • 15 Nisan 1960 - 9 Ağustos 1993: Ekselansları Belçika Prensi Filip
 • 9 Ağustos 1993 - 21 Temmuz 2013: Majesteleri Brabant Dükü
 • 21 Temmuz 2013 - : Majesteleri Belçikalıların Kralı

Belçika’da Başbakan Nasıl Seçilir?

Belçika’daki seçimler, yürütme işlevleri için değil yalnızca yasama organları için düzenlenmektedir.

1830’da Belçika’nın kuruluşundan bu yana seçim yöntemleri, çok partili siyasi sistem ile büyük ölçüde değişmiştir.

Belçika’da yerel olmayan tüm seçimlerden, federal hükümet sorumludur.

Belçika başbakanlık seçimlerinde oy kullanımı, oy merkezine giderek ve online olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. 18 yaşını geçmiş her Belçika vatandaşı oy vermekle yükümlüdür.

Açık Flaman Liberalleri ve Demokratları üyesi politikacı Herman De Croo’nun oğlu Alexander De Croo, 1 Ekim 2020’de yapılan seçimle birlikte Belçika’nın yeni başbakanı olarak atanmıştır.

Belçika başbakanın görevleri aşağıda listelenmiştir.

 • Hükümet politikalarını koordine eder
 • Bakanlar kurulu toplantılarına liderlik eder
 • Hükümet koalisyonunu hem yurtiçi hem yurtdışında temsil eder

Belçika başbakanı Alexander De Croo, Belçika’nın 70. başbakanıdır.

Alexander De Croo Kimdir?

Alexander De Croo, 3 Kasım 1975’te doğmuş Belçikalı politikacı ve Belçika başbakanıdır.

Belçika başbakanı Alexander De Croo, Flaman Brabant Vilvoorde’de doğmuştur. Vrije Üniversitesi’nde işletme mühendisliği okuyan De Croo, Northwestern Üniversitesi’nde yüksek lisansını yaparak eğitimini tamamlamıştır.

De Croo, Boston Consulting Group için çalıştıktan sonra 2006 yılında kendi şirketi olan Darts-ip’i kurmuştur.

De Croo, 2009 yılında, Belçika siyaset partisi Open Vlaamse Liberalen en Democraten’e katılarak siyaset hayatına atılmıştır ve 2009-2012 yılları arasında partinin başkanlığını yapmıştır.

Belçika başbakanı, 2012-2020 yılları arasında Belçika başbakan yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 1 Ekim 2020’de yapılan seçimle birlikte başbakan olarak görevine başlamıştır.

Belçika Başbakanının Eşi Kimdir?

Belçika Başbakanı’nın eşi olan Annik Penders iki çocuk annesi ve iş kadınıdır.

Eğitim hayatına Vlerick Leuven Ghent okulunda yönetim bölümüyle başlayan, Penders, Ticaret mühendisliğini onur ödülü kazanarak bitirmiş ve eğitim hayatını tamamlamıştır.

2000 Yılında Boston Consulting Group bünyesinde iş hayatına başlayan Penders, şirketin ortaklarındandır ve yönetici direktör konumundadır.

Belçika’da Bölgesel ve Topluluk Hükümetleri Nelerdir?

Belçika’da bölgesel ve topluluk hükümetleri yönetim gereğince 5 bölgeye ayrılmaktadır.

Belçika’da bölgesel ve topluluk hükümetleri yetki alanlarındaki, ulaşım, bayındırlık işleri, su politikaları, kültürel konular, eğitim, halk sağlığı, çevre, konut, imar ve ekonomik ve endüstriyel politikalar üzerinde yetki sahibidir. Belçika’da bölgesel ve topluluk hükümetleri, yetkili olunan bölgeden vergi toplama yetkilerine sahiptirler.

Belçika bölgesel ve topluluk hükümetleri ve başkanları aşağıda listelenmiştir.

 • Flaman hükümeti Bakan-Başkanı: Jan Jambon
 • Fransız Toplum Hükümeti Bakan-Başkanı: Pierre-Yves Jeholet
 • Valon bölgesel hükümeti Bakan-Başkanı: Elio Di Rupo
 • Brüksel Başkent Bölgesel Hükümeti Bakan-Başkanı: Rudi Vervoort
 • Alman topluluğu hükümeti Bakan-Başkanı : Oliver Paasch

Belçika Federal Meclisinde Hangi Partiler Vardır?

Belçika federal meclisinde yer alan partiler aşağıda listelenmiştir.

 • New-Flemish Alliance
 • Socialist Party (PS)
 • Christian Democratic and Flemish Party
 • Reformist Movement
 • Socialist Party (SP.A)
 • Flemish Liberals and Democrats
 • Flemish İnterest
 • The Humanist Democratic Centre
 • Ecolo
 • Green!
 • Dedecker List
 • People’s Party

Belçika federal meclisinde 12 parti bulunmaktadır.

Belçika Meclisi'nin Yapısı Nasıldır?

Belçika meclisi iki bölümden oluşmaktadır. Belçika meclisi bölümleri, Senato ve Temsilciler Meclisi’dir.

Belçika’nın yasama organı, 150 üyeli Temsilciler Meclisi`dir. Belçika senatosunun 60 üyesi bulunmaktadır.

Belçika senatosunun yetkileri ve sorumluluk alanları; adalet, savunma, dış ilişkiler, AB ile ilişkilerin koordinasyonu, AB ekonomik ve parasal birliği, uluslararası ticaret, dış yardımlar, sosyal güvenlik, vergi ve gelirlerin paylaştırılması, bilimsel araştırma, telekomünikasyon ve ulaştırmadır.

Belçika Temsilciler Meclisi`nin yetkileri ve sorumluluk alanları; eğitim, kültür, dillerin kullanılması, tarım, ekonomi politikası, istihdam, yerel yönetimler, bayındırlık, bölgesel ulaştırmadır.

Belçika Parlamentosu'nun Görevi Nedir?

Belçika Parlamentosu’nun görevleri; dış ilişkileri düzenlemek, AB ile olan ilişkileri düzenlemek, savunma politikalarını düzenlemek, bilimsel araştırmaları düzenlemek ve telekomünikasyon, ulaştırma ve enerji politikalarını düzenlemek, yerel yönetimleri düzenlemek, tarım ve ekonomi politikasını düzenlemektir.

Belçika Parlamentosu’nun toplam vekil sayısı 210’dur. Belçika Parlamentosu’na seçilebilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak şartı aranmaktadır.

Belçika`da yapılan seçimler sonucu, Federal Hükümetin kurulabilmesi için en az Belçika Parlamentosu üyesi 76 milletvekilinin desteğinin alınması gerekmektedir.

Belçika Hükümetinin Görevleri Nelerdir?

Belçika’da toplam 6 hükümet bulunmaktadır ve her hükümetin görev dağılımları farklıdır.

Belçika hükümetleri aşağıda listelenmiştir.

 • Federal hükümet
 • Flaman hükümeti
 • Valonya hükümeti
 • Brüksel-Başkent bölgesi hükümeti
 • Fransız toplumu hükümeti
 • Alman toplumu hükümeti

Belçika Federal hükümetinin görevleri aşağıda listelenmiştir.

 • Dış politikaları düzenlemek
 • AB ile ekonomik politikaları düzenlemek
 • AB ile ilişkileri düzenlemek
 • Savunma politikaları düzenlemek
 • Tarım ve ekonomi politikalarını düzenlemek
 • Yerel yönetim politikalarını düzenlemek
 • Bilimsel araştırmaları düzenlemek
 • Sosyal yardımlar
 • İç güvenlik politikalarını düzenlemek
 • Telekomünikasyon, ulaşım ve enerji politikalarını düzenlemek
 • Uluslararası ticaret politikalarını düzenlemek
 • Dış yatırımlar politikasını düzenlemek
 • Eğitim ve kültür politikalarını düzenlemek

Belçika’da Seçimler Kaç Yılda Bir Yapılır?

Belçika’da yerel ve ulusal olmak üzere iki farklı seçim türü vardır. Belçika’daki yerel ve ulusal seçimler 4 yılda bir yapılmaktadır.

Belçika Halkının Genel Siyasi Görüşü Nasıldır?

Belçika halkının genel siyasi görüşü son seçimler baz alınarak aşağıda verilmiştir.

 • New Flemish Alliance %20.3 - Milliyetçi
 • CD&V %11.6 - Muhafazakar
 • Open Vld % 9.8 - Liberalizm
 • sp.a %8.8 - Sosyal Demokrasi
 • Groen %5.3 - İlericilik
 • VB %3.7 - Radikal Milliyetçilik
 • PS %11.7 - Sosyalizm
 • MR %9.6 - Merkez Sol
 • cdH %5.0 - Merkez Sağ
 • Ecolo %3.3 - İlericilik
 • DeFI %1.8 - Merkez Sağ
 • PP %1.5 - Muhafazakar Liberalizm
 • PVDA-PTB %3.7 - Komünizm

Belçika son seçimlerinde, Belçika halkı sağ görüşlü partileri daha çok desteklemiştir. Belçika son seçimlerinde sağ görüşlü partilerin ardından Belçika nüfusu tarafından en çok destek gören partiler liberalizm görüşlüler olmuştur.

Belçika’da Kaç Bakanlık Vardır?

Belçika’da 9 adet bakanlık bulunmaktadır.

Belçika bakanlıkları aşağıda sıralanmıştır.

 • Adalet bakanlığı
 • Bütçe bakanlığı
 • Devlet bakanlığı
 • Dışişleri bakanlığı
 • Ekonomi bakanlığı
 • Tarım bakanlığı
 • Sağlık bakanlığı
 • Savunma bakanlığı
 • Maliye bakanlığı

Belçika Sağlık Bakanı Kimdir?

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke’dir.

Belçika Sağlık Bakanı 21 Ekim 1955’te Belçika’da dünyaya gelmiştir.

Belçika Sağlık Bakanı, Sint-Pieters kolejinde okumuş ve akademik eğitimine Katholieke Leuven üniversitesinde ekonomi bölümü ile başlamıştır. Belçika Sağlık Bakanı, Cambridge Üniversitesi’nde yüksek lisansını 1982 yılında tamamlamıştır.

1985 yılında siyaset arenasına giren Vandenbroucke, 1995 seçimlerine kadar Belçika meclisinde milletvekilliği yapmıştır.

Belçika Sağlık Bakanı Vandenbroucke, 1996 yılında adı Agusta skandalına karıştığı için siyasete ara vermek zorunda kalmıştır.

1 Ekim 2020 tarihinde Belçika Başbakanı olarak seçilen De Croo, kurmuş olduğu hükümette Frank Vandenbroucke’yi sağlık bakanı olarak atamıştır.

Belçika Adalet Bakanı Kimdir?

Belçika adalet bakanı 12 Mart 1980 yılında dünyaya gelen Zuhal Demir’dir.

Zuhal Demir, Belçika’nın Genk şehrinde doğmuştur.

Zuhal Demir, 1998-2003 yılları arasında Leuven Katolik Üniversitesi’nde Hukuk eğitimi görmüştür.

Belçika Adalet Bakanı’nın siyasi kariyeri 2001 yılında, Belçika Temsilciler Meclisi`nde milletvekili olmasıyla başlamıştır.

24 Şubat 2017’de Yeni Flaman İttifakı parti meclisi, Elke Sleur’un istifası ile boşalan koltuğa adalet bakanı olarak Zuhal Demir’i getirmiştir.

Zuhal Demir, 2021 yılında Belçika Adalet Bakanlığı görevini yerine getirmektedir.

Belçika İçişleri Bakanı Kimdir?

Belçika İçişleri Bakanı, 26 Nisan 1960 tarihinde doğmuş olan Jan Jambon’dur.

Jan Jambon Belçika Genk doğumludur.

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon`un siyaset hayatı, 2007 yılında milletvekili olmasıyla başlamıştır.

2014-2018 yılları arasında Belçika Savunma Bakanı olarak görev yapan Jan Jambon, 2018 yılında Belçika İçişleri Bakanlığı görevine atanmıştır.

Jan Jambon, 2021 yılında Belçika İçişleri Bakanlığı görevine devam etmektedir.

Belçika’ya Gitmek İsteyenlerin Siyasi Görüşüne Bakılır Mı?

Belçika’ya seyahat etmek isteyenlerin, siyasi görüşleri dikkate alınmamaktadır.

Belçika’ya seyahat etmek isteyen kişilerin bir Belçika vizesi sahibi olmaları gerekmektedir. Belçika Konsolosluğu, Belçika vizesi başvurularını değerlendirirken başvuruda bulunan kişilerin özel hayatları veya kişisel düşünceleri hakkında araştırma yapmamaktadır.

Belçika ayrıca siyasi iltica taleplerini değerlendirmeye almaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: