Belçika Suç Oranı

Belçika Suç Oranı Nasıldır?

Suç oranı, belirli bir bölgede işlenen suç sayısı ve bölgenin nüfusunun oransal olarak hesaplanması ile bulunan istatistiki bir veridir.

Belçika’da yaşama planı yapan kişilerin, yaşanılacak yeri seçerken suç oranını göz önünde bulundurması büyük önem arz etmektedir.

Belçika’nın başkenti olan Brüksel’de, suç oranının düşük gelire sahip yerleşimlerde arttığı görülmüştür. Brüksel’de 100.000 vatandaş başına 10 suç oranı bulunmaktadır.

Belçika’nın ikinci büyük şehri olan Anvers (Antwerp)’te ise suç oranı Brüksel’den %20 daha azdır.

2020 yılında Belçika’da yapılan bir araştırmaya göre, global pandemi sebebiyle polis önlemlerinin arttırılması Belçika genelindeki suç oranını %30 kadar azaltmıştır.

Belçika’da Suç Oranı Kaçtır?

Belçika suç oranı tarihçesi incelendiğinde, Belçika suç oranı 1990 yılında %1.04 iken 2019 yılında %1.69 olarak kaydedilmiştir. Belçika suç oranları 2002 yılında %3.08 oranıyla zirve yapmıştır. Belçika suç oranlarında, 2002 yılı haricinde büyük bir değişiklik görülmemektedir.

Belçika geneli yıllara göre suç oranları aşağıda listelenmiştir.

 • Belçika 2017 yılı için suç oranı 2016 yılına göre %10,29 artarak 100 bin kişide 1.6 oranına çıkmıştır
 • Belçika 2016 yılı için suç oranı 2015 yılına göre %27,79 azalarak 100 bin kişide 1.53 oranına düşmüştür.
 • Belçika 2015 yılı için suç oranı 2014 yılına göre %8,88 artarak 100 bin kişide 2.04 oranına çıkmıştır.
 • Belçika 2014 yılı suç oranı 2013 yılına göre %1,83 artarak 100 bin kişide 1.87 oranına çıkmıştır

Suç işleme oranları 2014 yılından beri %20.9 oranında azalarak 100 bin kişide 1.91 oranına düşmüştür.

Belçika’da Cinayetle İlgili Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Belçika’da son 10 yılda cinayetle ilgili suç oranı %4,2 azalmıştır ve 100.000 kişi başına 1.95 olarak kaydedilmiştir.

Belçika geneli cinayetle ilgili suçların yıllara göre oranları aşağıda listelenmiştir.

 • Belçika 2017 yılı için cinayetle ilgili suç oranı 2016 yılına göre %10,29 artarak 100 bin kişide 1.6 oranına çıkmıştır
 • Belçika 2016 yılı için cinayetle ilgili suç oranı 2015 yılına göre %27,79 artarak 100 bin kişide 1.53 oranına çıkmıştır
 • Belçika 2015 yılı için cinayetle ilgili suç oranı 2014 yılına göre %8,88 artarak 100 bin kişide 2.04 oranına çıkmıştır
 • Belçika 2014 yılı için cinayetle ilgili suç oranı 2013 yılına göre %1,83 artarak 100 bin kişide 1.87 oranına çıkmıştır

Belçika’da İşlenen Cinsel Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Belçika’da işlenen cinsel suçların oranı %29.5’dir. Son yıllarda alınan sıkı önlemlerle ve verilen eğitimle birlikte, Belçika’da işlenen cinsel suçlar %30 oranında azalmıştır.

Belçika genelinde işlenen cinsel suçların yıllara göre oranı aşağıda listelenmiştir.

 • 2010 yılında işlenen cinsel suçların oranı %2,21 artarak 100.000 kişi başına 30.27 olmuştur
 • 2011 yılında işlenen cinsel suçların oranı %1,98 artarak 100.000 kişi başına 30.87 olmuştur
 • 2012 yılında işlenen cinsel suçların oranı %0,45 azalarak 100.000 kişi başına 30.73 olmuştur
 • 2013 yılında işlenen cinsel suçların oranı %2,41 azalarak 100.000 kişi başına 29.99 olmuştur
 • 2014 yılında işlenen cinsel suçların oranı %8,80 azalarak 100.000 kişi başına 27.35 olmuştur
 • 2015 yılında işlenen cinsel suçların oranı %7,28 azalarak 100.000 kişi başına 25.36 olmuştur

Belçika’da İşlenen Adam Kaçırmayla İlgili Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Belçika’da işlenen adam kaçırmayla ilgili suçların oranı 100.000 kişi başına 10.3’tür. 2010-2020 yılları arası incelendiğinde, Belçika’da işlenen adam kaçırmayla ilgili suç oranının en yüksek olduğu yıl 2011 yılıdır ve oran 100.000 kişi başına 10.8 olarak kaydedilmiştir. Son yıllar dikkate alındığında, Belçika’da işlenen adam kaçırmayla ilgili suçların oranında büyük bir değişim görülmemektedir.

Belçika geneline işlenen adam kaçırmayla ilgili suçların yıllara göre oranı aşağıda listelenmiştir.

 • 2010 yılında işlenen adam kaçırmayla ilgili suçların oranı %3,14 artarak 100.000 kişi başına 10.3 olmuştur
 • 2011 yılında işlenen adam kaçırmaya ilgili suçların oranı %5.69 artarak 100.000 kişi başına 10.8 olmuştur
 • 2012 yılında işlenen adam kaçırmayla ilgili suçların oranı %1,39 azalarak 100.000 kişi başına 10.7 olmuştur
 • 2013 yılında işlenen adam kaçırmayla ilgili suçların oranı %2,46 azalarak 100.000 kişi başına 10.4 olmuştur
 • 2014 yılında işlenen adam kaçırmayla ilgili suçların oranı %1,63 azalarak 100.000 kişi başına 10.3 olmuştur
 • 2015 yılında işlenen adam kaçırmayla ilgili suçların oranı %1,14 artarak 100.000 kişi başına 10.4 olmuştur
 • 2016 yılında işlenen adam kaçırmayla ilgili suçların oranı %1,96 artarak 100.000 kişi başına 10.6 olmuştur
 • 2017 yılında işlenen adam kaçırmayla ilgili suçların oranı %3,14 azalarak 100.000 kişi başına 10.2 olmuştur

Belçika’da İşlenen Soygun ve Gasp ile İlgili Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Belçika’da işlenen soygun ve gasp ile ilgili suçların oranı 100.000 kişi başına 141.76’dır. Son yıllar incelendiğinde Belçika’da soygun ve gasp ile ilgili suç oranlarının en yüksek olduğu yıl 100.000 kişi başına 248.24 oranıyla 2011 yılıdır. Belçika’da alınan sıkı önlemler ve ekonomik koşulların iyileşmesi ile birlikte soygun ve gasp ile ilgili suç oranlarında %40 civarında azalma görülmektedir.

Belçika’da işlenen suç ve gasp ile ilgili suçların yıllara göre oranları aşağıda verilmiştir.

 • 2010 yılında soygun ve gasp ile ilgili suçların oranı %11 artarak 100.000 kişi başına 218.09 olmuştur
 • 2011 yılında soygun ve gasp ile ilgili suçların oranı %13,83 artarak 100.000 kişi başına 248.24 olmuştur
 • 2012 yılında soygun ve gasp ile ilgili suçların oranı %6,49 azalarak 100.000 kişi başına 231.01 olmuştur
 • 2013 yılında soygun ve gasp ile ilgili suçların oranı %11,21 azalarak 100.000 kişi başına 205.12 olmuştur
 • 2014 yılında soygun ve gasp ile ilgili suçların oranı %4,73 azalarak 100.000 kişi başına 195.42 olmuştur
 • 2015 yılında soygun ve gasp ile ilgili suçların oranı %8,07 azalarak 100.000 kişi başına 179.64 olmuştur
 • 2016 yılında soygun ve gasp ile ilgili suçların oranı %8,44 azalarak 100.000 kişi başına 164.47 olmuştur
 • 2017 yılında soygun ve gasp ile ilgili suçların oranı %6,27 azalarak 100.000 kişi başına 154.15 olmuştur
 • 2018 yılında soygun ve gasp ile ilgili suçların oranı %8,04 azalarak 100.000 kişi başına 141.76 olmuştur

Belçika’da İşlenen Dolandırıcılık, Aldatma İlgili Suçlar ve Suç Oranları Ne Kadar?

Belçika’da işlenen dolandırıcılık, aldatma ilgili suçlar ve suç oranları aşağıda verilmiştir.

 • 2008 yılında 11.190 dolandırıcılık suçu
 • 2009 yılında 12.818 dolandırıcılık suçu
 • 2010 yılında 13.050 dolandırıcılık suçu
 • 2011 yılında 12.528 dolandırıcılık suçu
 • 2012 yılında 20.204 dolandırıcılık suçu
 • 2013 yılında 19.453 dolandırıcılık suçu
 • 2014 yılında 20.333 dolandırıcılık suçu
 • 2015 yılında 21.888 dolandırıcılık suçu
 • 2016 yılında 22.053 dolandırıcılık suçu
 • 2017 yılında 23.717 dolandırıcılık suçu
 • 2018 yılında 28.835 dolandırıcılık suçu
 • 2019 yılında 34.030 dolandırıcılık suçu
 • 2020 yılında 29.002 dolandırıcılık suçu

Belçika’da işlenen dolandırıcılıkla ilgili suçlarda son yıllarda büyük bir artış görülmektedir.

Belçika’da İşlenen Kontrollü Uyuşturucu Kullanımıyla İlgili Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Belçika’da işlenen kontrollü uyuşturucu kullanımıyla ilgili suçlar ve suç oranı aşağıda verilmiştir.

 • 2008 yılında 53.112 uyuşturucu ile alakalı suç
 • 2009 yılında 54.516 uyuşturucu ile alakalı suç
 • 2010 yılında 48.511 uyuşturucu ile alakalı suç
 • 2011 yılında 48.143 uyuşturucu ile alakalı suç
 • 2012 yılında 44.271 uyuşturucu ile alakalı suç
 • 2013 yılında 48.452 uyuşturucu ile alakalı suç
 • 2014 yılında 55.132 uyuşturucu ile alakalı suç
 • 2015 yılında 52.658 uyuşturucu ile alakalı suç
 • 2016 yılında 55.582 uyuşturucu ile alakalı suç
 • 2017 yılında 58.207 uyuşturucu ile alakalı suç
 • 2018 yılında 59.524 uyuşturucu ile alakalı suç
 • 2019 yılında 61.152 uyuşturucu ile alakalı suç

Belçika`da işlenen uyuşturucu ile alakalı suçlarda 2012 yılında, yurt içinde ve yurt dışında alınan sıkı önlemler sayesinde %10 oranında düşüş sağlanmasına rağmen, uyuşturucu kullanımı suçunun önüne geçilememiştir ve son yıllarda sürekli olarak artış görülmektedir.

Belçika’da İşlenen Silah ve Patlayıcıyla İlgili Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Son yıllar incelendiğinde Belçika’da işlenen silah ve patlayıcıyla ilgili suç oranlarının oldukça düşük olduğu görülmektedir ve Belçika’da silahlı suç oranları 100.000 kişi başına 0.5’tir.

Belçika’da silah ve patlayıcıyla ilgili suç oranlarının yıllara göre dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • 2010 yılında silahlı suçların oranı %25 artarak 100.000 kişi başına 0.5 olmuştur
 • 2011 yılında silahlı suçların oranında değişim olmadan 100.000 kişi başına 0.5 olarak sabit kalmıştır
 • 2012 yılında silahlı suçların oranı %20 azalarak 100.000 kişi başına 0.4 olmuştur
 • 2013 yılında silahlı suçların oranı %25 azalarak 100.000 kişi başına 0.3 olmuştur
 • 2014 yılında silahlı suçların oranı %66.67 artarak 100.000 kişi başına 0.5 olmuştur

Belçika’da Suç Oranı En Yüksek Şehirler Hangileridir?

Suç endeksi, belirli bir şehir veya ülkedeki genel suç oranlarının tahminidir. 20’nin altındaki suç endeksi seviyeleri çok düşük, 40-60 arası suç endeksi seviyeleri orta, 60-80 arasındaki suç endeksi seviyeleri yüksek, 80 ve üzeri suç endeksi seviyeleri çok yüksek olarak değerlendirilmektedir.

Bir şehir veya ülkenin güvenlik endeksi ne kadar yüksekse, o şehir veya ülkede yaşamak o kadar güvenlidir.

Belçika’da suç endeksleri en yüksek olan şehirler aşağıda listelenmiştir.

 • Brüksel suç endeksi 50.67, güvenlik endeksi 49.33
 • Liege suç endeksi 47.66, güvenlik endeksi 52.34
 • Antwerp suç endeksi 37.62, güvenlik endeksi 62.38
 • Gent suç endeksi 25.64, güvenlik endeksi 74.36

Belçika’da Suç Oranı En Düşük Şehirler Hangileridir?

Belçika’da suç oranı en düşük en güvenli şehirler aşağıda listelenmiştir.

 • Charleroi
 • Liege
 • Anderlecht
 • Schaarbeek
 • Bruges
 • Namur
 • Molenbeek-Saint-Jean
 • Leuven
 • Mons

Belçika’da Turistlere Karşı Suç Oranı Nedir?

Dünya genelinde yapılan araştırmalara göre Belçika turistler için güvenli olan ülkeler arasındadır. Belçika’nın en çok ziyaret edilen şehri ve aynı zamanda da başkenti olan Brüksel, dünyanın en güvenli şehirleri sıralamasında 24. sıradadır.

Belçika’da bulunan bir turistin Belçika ziyareti sırasında, kapkaç, hırsızlık, silahlı yaralama ve cinsel suçlara maruz kalma ihtimali bulunmaktadır.

Belçika Suç Oranı Dünya ve Avrupa Karşılaştırılması Nasıldır?

Belçika’da suç oranı dikkate alındığında, Avrupa’nın 41 ülkesi arasında en güvenli 33. ülkesidir. Belçika, Yunanistan’ın ardından Avrupa’da en çok suç işlenen 9. ülke konumundadır.

Belçika suç endeksi 100.000 kişi başına 44.17’dir. Türkiye’nin suç endeksi ise 100.000 kişi başına 39.53’tür.

Yukarıdaki veriler dikkate alındığında, Türkiye’nin Belçika’dan daha güvenli bir ülke olduğunu söylemek mümkündür.

Belçika Vize Başvurularında Hangi Suçlar Vize Sürecini Etkiler?

Belçika vize başvurularında, sunulan belgelerin üzerinde oynanması veya sahte belge ibrazı suç sayılmaktadır ve sahte belge ibrazının tespit edilmesi durumunda başvuru geçersiz sayılmaktadır.

İnsan kaçakçılığı ve uyuşturucu kullanımı suçundan sabıkası olan kişilerin suçları, Belçika vize sürecini olumsuz olarak etkilemektedir. İnsan kaçakçılığı suçundan hüküm giymiş kişilerin Belçika vizesi başvuruları büyük oranda olumsuz sonuçlanmaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: