Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomisi

2023'te Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ekonomi ve dış ticaret politikası liberalizm üzerine şekillenmiştir.

BAE, petrol ve doğalgaz hacmi açısından zengin ülkeler arasındadır; petrol fiyatlarında meydana gelen artış ya da azalış ekonomik gelir düzeyini doğrudan etkilemektedir. İnşaat, turizm ve hizmet sektörü BAE’de oldukça gelişmiştir.

Uluslararası Para Fonu 2022 verilerine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisi, Orta Doğu'nun en büyük 5. ekonomisidir. BAE 2018'de 1,52 trilyon AED gayri safi yurtiçi hasıla ile Arap dünyasında Suudi Arabistan'dan sonra ikinci en büyük ekonomiye sahip olmuştur. BAE, Dünya Bankası’nın iş yapma kolaylığı sıralamasında 2020 yılında 190 ülke içinde 16. sırada yer almıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Para Birimi Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Para Birimi Nedir?
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Para Birimi Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri’nin para birimi dirhemdir. Dirhemin uluslararası alandaki kısaltması AED şeklindedir.

1 Dirhem Kaç TL'dir?

2022 yılının Haziran ayı itibariyle 1 dirhem, 4,51 Türk lirasına eşittir.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ekonomik Hedefleri Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ekonomisi liberalizm temellidir ve yabancı sermayeye açık olan uluslararası rekabet açısından aktif bir serbest pazara sahiptir. Hong Kong ve Singapur gibi kendi bölgesinde finans, ticaret ve turizm merkezi olmak, BAE politikası hedefleri arasındadır. BAE politikasının sektörel öncelikleri arasında altyapı, sürdürülebilir ulaşım, üretim, gıda üretimi yer almaktadır.

BAE, dünyanın en büyük 10 yatırım ülkesinden biri olarak 2030 yılına kadar 150 milyar dolar civarında yabancı yatırım hedefi planlamaktadır. Komşusu Suudi Arabistan'dan gelen güçlü bir rekabetle yüzleşmek zorunda kalan BAE politikası iki ülke arasında bir zamanlar varsayılan ittifağı zedelemektedir. BAE’nin ticaret ortaklığını geliştirdiği ülkeler arasında Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Almanya ve Japonya yer almaktadır.

BAE, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Arap Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OAPEC), Körfez İşbirliği Konseyi, Dünya Bankası, IMF, Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Bağlantısızlar Hareketi üyesidir.

Güncel Rakamlarla Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomisi Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikler ekonomisini tanımlayan başlıca ekonomik verilere aşağıdaki başlıklarda yer verilmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Geliri Ne Kadardır?

Uluslararası Para Fonu verilerine göre 2022 yılı BAE milli geliri 428 milyar dolar, 2021 yılında 410 milyar dolar, 2020 yılında 359 milyar dolar, 2019 yılında 417 milyar dolar, 2018 yılında 423 milyar dolar düzeyindedir.

BAE Kişi Başına Düşen Milli Gelir Ne Kadardır?

Uluslararası Para Fonu verilerine göre, 2022 yılı kişi başına düşen milli gelir 44.753 dolar, 2021 yılında 43.538 dolar, 2020 yılında 38.661 dolar, 2019 yılında 43.900 dolar, 2018 yılında 41.470 dolar düzeyindedir.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Enflasyon Oranı Yüzde Kaçtır?

Birleşik Arap Emirlikleri İstatistik Ofisi verileri ekseninde enflasyon oranı 2022 yılında %2.18, 2021 yılında %2.02, 2020 yılında %2.07, 2019 yılında %1.93, 2018 yılında %3.07 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Arap Emirlikleri'nde Asgari Ücret Ne Kadardır?

Arap Emirlikleri İş Kanunu'nda belirlenen bir asgari ücret miktarı bulunmasa da, genel olarak maaşların çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğinden bahsedilmektedir.

Yapılan işin niteliğine, kişinin eğitim durumuna, işin konumuna göre değişse de minimum maaş ayda 3.000 AED olarak belirlenmiştir. Türkiye’de Birleşik Arap Emirlikleri’nde asgari ücret miktarı 13.409 Türk lirasına denk gelmektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde İşsizlik Oranı Yüzde Kaçtır?

Birleşik Arap Emirlikleri’nde işsizlik oranı 2020 yılı Dünya Bankası verilerine göre %5’tir. BAE, işsizlik oranı yüksekten aşağı doğru sıralanan 59 ülke arasında 42. sırada bulunmaktadır. Türkiye %10.7 işsizlik oranıyla dünya sıralamasında BAE’nin oranından fazla bir sırada yer almaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

Birleşik Arap Emirlikleri işsizlik maaşı belirli bir süre için işçinin temel maaşının %60'ını ödemeyi içermektedir. İşsizlik sigortası ücretleri ise yılda 40 AED ile 100 AED arasında değişmektedir. Kamu ve özel sektördeki BAE çalışanları programdan yararlanmakta ve program tüm milletlere eşit şekilde uygulanmaktadır.

BAE'de Emeklilik Maaşı Ne Kadardır?

BAE'nin emeklilik gelir sistemi ABD, Fransa ve İspanya gibi uzun süredir emeklilik sistemlerine sahip 43 ülke arasında 22. sırada yer almaktadır. BAE kamu sektörü emeklilerinin ortalama maaşı ayda 20.100 AED iken, emekli özel sektör çalışanları ayda 18.900 AED kazanmaktadır. BAE’de en düşük emekli maaşı ayda 4.370 AED, en yüksek 90.100 AED’dir. BAE'de uzman doktorlar, cerrahlar, hakimler ve şirket yöneticileri en yüksek maaş alan meslekler arasındadır.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir?

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ekonomisini oluşturan ana sektörler, petrol, petrokimya, inşaat, otomotiv ve turizmdir. Ham petrol, doğal gaz, kurutulmuş balık BAE’nin önemli ihraç ürünleri arasındadır ve ithal ettiği ürünler arasında makine ve ulaşım ekipmanları, kimyasallar, gıda maddeleri yer almaktadır.

Arap Emirlikleri Petrol Sektörü Nasıldır?

Arap Emirlikleri Petrol Sektörü Nasıldır?
Arap Emirlikleri Petrol Sektörü Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikleri’nin gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık %30'u doğrudan petrol ve gaz üretimine dayanmaktadır. BAE, 97.8 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervine sahip olup, dünyada 7. sırada yer almakta ve dünyanın toplam petrol rezervinin yaklaşık %5.9'unu bünyesinde barındırmaktadır. Emirliklerden Abu Dabi, 92 milyar varil ile petrolün çoğuna sahipken, Dubai 4 milyar varil ve Sharjah 1.5 milyar varile sahiptir.

Birleşik Arap Emirlikleri Turizm Sektörü Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikleri Turizm Sektörü Nasıldır?
Birleşik Arap Emirlikleri Turizm Sektörü Nasıldır?

BAE turizm sektörü, toplam GSYİH'nin %11,6'sına eşdeğer olan yaklaşık 180,4 milyar AED’dir. 2020 yılında BAE'deki otel sayısı 1.089'a yükselirken, ülkedeki otel kapasitesi 180.000 otel odasına ulaşmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, 2020'de toplam 8 milyon turist kaydederek dünyada 26. sırada yer almıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde en popüler şehirler Dubai ve Abu Dabi'dir. 2019 yılında Dubai, 16.33 milyon turist ile dünyanın en popüler şehirleri arasında 7. sırada yer alırken, Abu Dabi 2.57 milyon turist ile 94. sıraya yerleşmiştir.

BAE İnşaat Sektörü Nasıldır?

BAE İnşaat Sektörü Nasıldır?
BAE İnşaat Sektörü Nasıldır?

BAE ekonomisinin özü olan inşaat sektörünü önümüzdeki yıllarda hızlı bir büyüme beklemektedir. İnşaat sektörü, BAE’nin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki inşaat sektörü 2022'de %6,8 artarak 245.982 milyon AED'ye ulaşmıştır.

BAE son yıllarda en popüler turistik yerlerden biri olmaya adaydır. Büyük turist akışına hizmet etmek için BAE hükümeti, ticari altyapı alanına kısa ve orta vadeli yatırımları artırmayı planlamaktadır; 45.700'den fazla odalı 160'a yakın otel inşaatı projesi de turizme katkı sağlamak adına devam ettirilmektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri Otomotiv Sektörü Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikleri Otomotiv Sektörü Nasıldır?
Birleşik Arap Emirlikleri Otomotiv Sektörü Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde otomotiv endüstrisinin önemli bir pazarı konumundadır. 2019 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin araç satış sayısı 235 bin olmuştur. Toyota, Birleşik Arap Emirlikleri'nde satılan lider otomotiv markalarından biridir.

Körfez İşbirliği Konseyi alt bölgesinde, Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisini çeşitlendirmek ve petrol ve gaz gelirlerinin oranını azaltmak için girişimlerde bulunmaktadır. Automillennium Group, GAPCorp, Abdullah A. Al Moosa Enterprise, Goodyear Middle East BAE’deki otomotiv şirketlerindendir. BAE, lüks spor otomobiller için bir üretim merkezi kurma adına adımlar atmaktadır. Al Reem, Jannarelly Design-1, Elibriea, Devel Sixteen, Ajlani Drakuma ve Shaali N360 Birleşik Arap Emirlikleri araba markaları arasındadır.

Birleşik Arap Emirlikleri İhracat Faaliyetleri Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikleri 2020'de toplam ihracatta dünyada 24. sırada bulunmaktadır ve ihracat hacmi 216 milyar dolar civarındadır. 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın en büyük kükürt, kireçtaşı ve hurda nikel ihracatçısı olmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük ihracat ürünleri ham petrol, altın, rafine petrol, yayın ekipmanı ve elmas olmuştur. BAE’nin ihracat ortakları Hindistan, Çin, Suudi Arabistan, Japonya ve Irak’tır.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başlıca İhracat Ürünleri Nelerdir?

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başlıca ihracat ürünleri aşağıda listelenmiştir.

 • Ham petrol
 • Hidrokarbon ürünleri
 • Altın
 • Mücevherat
 • Plastikler
 • Elektrik ve elektronik ürünler
 • Makinalar
 • Motorlu taşıtlar

Birleşik Arap Emirlikleri İthalat Faaliyetleri Nasıldır?

2020'de Birleşik Arap Emirlikleri, toplam ithalatta 22. sırada yer almaktadır ve 214 milyar dolar ithalat hacmi bulunmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük ithalat ürünleri arasında altın, yayın ekipmanı, rafine petrol, elmas ve arabalar yer almaktadır. BAE’nin ithalat partnerleri Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve Almanya’dır.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başlıca İthalat Ürünleri Nelerdir?

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başlıca ithalat ürünleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Altın
 • Kıymetli taşlar, mücevherat
 • Makinalar
 • Elektrik ve elektronik ürünler
 • Hava taşıtları
 • Motorlu taşıtlar ve yedek parçaları
 • Petrol ürünleri
 • Plastikler
 • Hazır giyim
 • Demir-çelik

Birleşik Arap Emirlikleri Vergi Oranları Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikleri vergi oranları aşağıda verilmiştir.

 • Kişisel gelir vergisi: BAE'de çalışan bireylere Federal veya Emirlik düzeyinde kişisel gelir vergisi uygulanmamaktadır.
 • Satış vergisi / KDV: BAE'de şu anda KDV bulunmamaktadır.
 • Stopaj vergisi: Bir BAE şirketi tarafından yapılan herhangi bir ödeme, BAE'de herhangi bir stopaj vergisine tabi olmamaktadır.
 • Belediye emlak vergileri: Çeşitli emirliklerde çeşitli biçimlerde genellikle yıllık kira değerinin belirli orandaki yüzdesi olarak alınır.
 • Otel vergisi: Çoğu emirlik, otel hizmetleri ve eğlencenin değerine %5-10 oranında otel vergisi uygulamaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri Gelir Vergisi Ne Kadardır?

Birleşik Arap Emirlikleri, gelir üzerinden vergi almamaktadır. BAE içinde geçerli bir bireysel vergi olmadığı için BAE'de gelir vergisi beyannamesine gerek yoktur. BAE’de ikamet eden serbest çalışanlar ve serbest meslek sahipleri için de gelir vergisi talep edilmemektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri Bankaları Nelerdir?

Birleşik Arap Emirlikleri bankaları aşağıda verilmiştir.

 • First Abu Dhabi Bank
 • Emirates NBD Bank
 • Abu Dhabi Commercial Bank
 • Arab Bank for Inv.& Foreign Trade
 • Commercial Bank of Dubai
 • Dubai Islamic Bank
 • Emirates Islamic Bank
 • Mashreq Bank
 • Sharjah Islamic Bank
 • Bank of Sharjah
 • United Arab Bank
 • InvestBank

En Büyük Birleşik Arap Emirlikleri Şirketleri Hangileridir?

En büyük Birleşik Arap Emirlikleri şirketleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Etisalat
 • Abu Dhabi Ulusal bankası
 • First Gulf Bank
 • Abu Dhabi Commercial Bank
 • Emirates NBD
 • EMAAR
 • Abu Dhabi Islamic Bank
 • Union National Bank
 • Mashreq

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türk Şirketleri Hangileridir?

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Türk şirketler aşağıda listelenmiştir.

 • Rehman Trade
 • Faran Investment
 • Money Matters LLC
 • Global Vision Co. for Marketing
 • Picasso Express Restaurant LLC
 • Al Sabbah Trading and Importing EST
 • Right Travel

Birleşik Arap Emirlikleri, 2019 yılında alınan bir kararla 13 sektörde 122 ekonomik faaliyette %100 yabancı mülkiyeti desteklediğini belirtmiştir. BAE’de sektöre bağlı olarak şirket kurma olanakları emirliklerin kendi kısıtlamaları dahilinde belirlenmektedir.

BAE’de serbest bölgeler, yabancı yatırımcılar arasında en çok tercih edilen alanlardır. BAE serbest bölgelerinde, %100 yabancı mülkiyeti, ithalat ve ihracat vergisi muafiyetleri ile birlikte %0 kurumlar ve şahıs vergisi imkanları bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji, lojistik, konaklama, yemek hizmetleri ve imalat gibi büyüme gösteren sektörlerde Birleşik Arap Emirlikleri yatırım olanağı tanımaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında ikili ekonomik işbirliği mekanizmaları oluşturularak karşılıklı ithalat ve ihracat yapılması kararlaştırılmıştır. Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı, 2017 yılında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Abu-Dabi, Dubai, Sharjah ve BAE Ticaret ve Sanayi Odası Federasyonu ile imzalanan anlaşma ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu yönetimi altında Türkiye ile BAE arasındaki İş Konseyi kurulmuştur. Türkiye-BAE İş Konseyi üyeleri son olarak 2017’de Dubai’de düzenlenen toplantıda yer almıştır.

Türkiye'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne İhracat Yapılır Mı?

Türkiye’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracat yapılmaktadır; ihraç edilen ürünler arasında kıymetli taşlar, metaller, makinalar ve elektrikli cihazlar yer almaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye İthalat Yapılır Mı?

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye ithalat yapılmaktadır; ithal edilen ürünler arasında altın, alüminyum, mücevherat, petrol yağları, kimyasal maddeler ve demir bulunmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: