Birleşik Arap Emirlikleri Tarihi

Birleşik Arap Emirlikleri Tarihi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Birleşik Arap Emirlikleri tarihi, Neolitik Çağ'dan (M.Ö 6.000) günümüze kadar uzanmaktadır. Günümüzde Birleşik Arap Emirlikleri’nin bulunduğu Arap yarımadası jeopolitik konumu dolayısıyla İspanya, İngiltere, Portekiz, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin sömürgesi olmuş ve tarih boyunca birçok millete ev sahipliği yapmıştır. 1700’lü yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri bölgesindeki en güçlü devlet İngiltere olmuş ve Arap yarımadasında bulunan emirliklerle yaptığı antlaşmalar ile siyasi ilişkileri gelişmiştir.

19.yüzyıl başlarken Arap coğrafyasında, aşağı Basra Körfezi'ni kontrol eden Bani Yas kabilesi vei Al Qasimi kabilesi olmak üzere iki güçlü Arap kabilesi ortaya çıkmıştır. Al Qasimi kabilesi, Basra Körfezinde sömürgeci güçlerle mücadele edebilecek güçlü bir donanma kurmuş ve bağımsızlık için ufak bir adım atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin kurulması için gerekli olan altyapı 1962’de Abu Dabi’nin ilk petrol ihracatını yapmasıyla sağlanmıştır. İngilizlerin deniz güvenliği için Arap emirlikleriyle 1820’de yaptığı ‘Denizlerde Genel Barış Antlaşmasının’ sona ermesi ile yedi emirlik, Bahreyn ve Katar’da İngilizlerin koruyuculuğunun bitecek olmasından dolayı bir topluluk kurmuştur. Yedi emirliğin kurduğu topluluk fikir ayrılıkları nedeniyle parçalanmaya başlamıştır. Bahreyn ve Katar, yedi emirliğin kurduğu topluluğun parçalanma sürecinde topluluktan ayrılmıştır. Bahreyn ve Katar’ın topluluktan ayrılmasının ardından Dubai ve Abu Dabi’nin beş emirliğe katılmasıyla 2 Aralık 1971 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri kurulmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri, günümüzde Abu Dabi, Dubai, Acman, Füceyre, Resü'l-Hayme, Şârika ve Ummül-Kayveyn olmak üzere yedi emirlikten oluşmaktadır.

Arap Emirlikleri Tarihindeki Önemli Dönemler Hangileridir?

Arap Emirlikleri tarihindeki önemli dönemler aşağıda listelenmiştir.

 • Antik Çağda Birleşik Arap Emirlikleri
 • Orta Çağda Birleşik Arap Emirlikleri
 • Koloni döneminde Birleşik Arap Emirlikleri
 • Birleşik Arap Emirlikleri bağımsızlık dönemi
 • 21. yüzyılda Birleşik Arap Emirlikleri

Antik Çağ'da Birleşik Arap Emirlikleri Tarihi Nasıldır?

Antik Çağ'da Birleşik Arap Emirlikleri Tarihi Nasıldır?
Antik Çağ'da Birleşik Arap Emirlikleri Tarihi Nasıldır?

Antik Çağ’da Birleşik Arap Emirlikleri tarihi, M.Ö 720 yılında başlamış, M.S 375 yılında kavimler göçüyle sona ermiştir. Antik Çağ, Paleolitik Çağ, Neolitik Çağ, Kalkolitik Çağ ve Maden Çağı adı verilen dört dönemden oluşmaktadır. Maden çağları kendi içinde kullanılan malzemelere göre bakır, tunç ve demir çağları olarak üç dönemdir.

Arap Emirlikleri, Antik Çağ’da varlıklarını M.Ö 6.000-300 yılları arasında sürdürmüşlerdir. Birleşik Arap Emirlikleri henüz kurulmadığı Antik Çağ’da Arap yarımadası olarak adlandırılan coğrafyada Arap kavimler yaşamaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin erken dönemi hakkında çok az şey bilinmektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri coğrafyasına ilk yerleşen halklardan olan Beduin halkı M.Ö 6.000’den 3.200’e kadar, Şarika, Abu Dabi, Ummü'l-Kayveyn ve Ras Al Khaimah bölgesinde yaşamıştır. Arap yarımadasında balıkçılık ve bitki toplayıcılığı ile geçinen bedevi topluluklar yaşamıştır.

Bronz çağında(M.Ö 3.000 - M.Ö 1.300), Birleşik Arap Emirlikleri bölgesinde üç farklı dönem izlenmektedir. MÖ 3.200'den 2.500'e kadar Al Ayn bölgesinde, Hafit dönemi; M.Ö 2.500’den 2.000’e kadar Abu Dabi’de yer alan Umm Al Nar adasında, Umm Al Nar dönemi; M.Ö 2.000’den 1.300’e kadar Al Ayn ve Oman bölgesinde Wadi Suq dönemi yaşanmıştır.

Antik Çağ’da Mezopotamya, İran ve Harappan kültürü ile ticari bağlantılar kuran Arap Emirlikleri M.Ö 3.000 civarlarında Hacer Dağları’nda bakır ticareti de yapmıştır. Demir çağında Arap yarımadasında uygarlık M.Ö 1.300’den M.Ö 300’e kadar yaşamıştır. Arap coğrafyasının kuru iklimi dolayısıyla tarımda falaj adı verilen yer altı suyunun çıkarılmasında kullanılan sistemlerin kullanıldığı arkeolojik bulgularla kanıtlanmıştır.

Orta Çağ'da Birleşik Arap Emirlikleri Tarihi Nasıldır?

Orta Çağ'da Birleşik Arap Emirlikleri Tarihi Nasıldır?
Orta Çağ'da Birleşik Arap Emirlikleri Tarihi Nasıldır?

Orta Çağ’da Birleşik Arap Emirlikleri tarihi, 375 yılında Kavimler Göçü ile başlamış ve 1.453 yılında İstanbul’un fethiyle bitmiştir. Orta Çağ, düşünce özgürlüğünün olmadığı, bilimsel gelişmelerin yaşanmadığı ve bundan dolayı Avrupalılar tarafından ‘’Karanlık Çağ ‘’olarak adlandırılan bir çağdır. Orta Çağ’da yaşanan gelişmeler Rönesans ve Reform hareketlerini doğurmuştur.

Arap yarımadasında Orta Çağ’da yaşanan en büyük değişikliklerden biri İslam peygamberi Muhammed’in 571 yılında Mekke’de doğması ve İslam dininin 610 yılında gelmesidir. İslam dinini yaymaya çalışan ilk Müslümanlar, yaşadıkları baskıdan dolayı peygamberleri Muhammed liderliğinde 615 yılında Mekke’den Habeşistan'a, 622 yılında Medine’ye hicret etmiştir. 624 yılında Mekkeliler ile Medineliler arasında yaşanan ilk büyük savaş olan Bedir Savaşı yaşanmış, bu savaşı Uhud ve Hendek savaşları takip etmiştir.

Orta Çağ, İslamiyetle gelişen Araplar için yükselme ve parlama çağı olmuştur. Günümüzde Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu coğrafyada yaşayan Araplar, Orta Çağ’da bilim, din, felsefe, askeri, ekonomik ve ticari gibi pek çok alanda etkinlik göstermiş, sınırlarını genişletmişlerdir.

İslamiyet'in Gelişi Birleşik Arap Emirlikleri Tarihini Nasıl Etkilemiştir?

İslamiyet’in gelişi Birleşik Arap Emirlikleri tarihini derinden etkilemiştir. İslamiyetten önceki dönemde put inancına sahip olan ve barbarca bir hayat yaşayan Birleşik Arap Emirlikleri, zaman içinde İslamiyet’e geçmiştir.

İslamiyet, İslam peygamberi Muhammed’e 610 yılında Hira dağında ilk vahyin gelmesiyle doğmuştur. İslamiyet’in gelmesiyle Arap yarımadasında birçok siyasi olay yaşanmıştır. İslamı yaymaya çalışan ilk Müslümanlar ve putperest Mekkeli halk arasında savaşlar yaşanmış, yaşadıkları baskılardan dolayı Müslümanlar, 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir.

İslam’dan önce, Birleşik Arap Emirlikleri bölgesinde yaşayan halk Bajar’a tapmaktadır. Arap coğrafyasında İslam’ın yayılmasından sonra, Ümeyye Halifeliği, Birleşik Arap Emirlikleri coğrafyasını ele geçirerek bölgenin büyük kısmına hakim olan Pers kökenli Sasanileri buradan çıkarttılar ve Emevi devletini kurdular.

Koloni Döneminde Birleşik Arap Emirlikleri Tarihi Nasıldır?

Koloni döneminde Birleşik Arap Emirlikleri, jeopolitik konumundan dolayı 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar sömürge saldırılarına maruz kalmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri’nin bulunduğu coğrafya deniz ticaretini ve petrolleri kontrol etmek isteyen İngiliz, Fransız ve Portekizliler tarafından işgal edilmiştir.

Portekiz Hakimiyeti Altında Birleşik Arap Emirlikleri

Portekiz hakimiyeti altında Birleşik Arap Emirlikleri üstündeki Portekiz hakimiyeti, 1498 yılından 17. yüzyıla kadar devam etmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri bölgesindeki baharat yolunda yapılan deniz ticaretini kontrol etmek amacıyla bölgeye gelen ve koloniler kuran Portekizliler, yerel halkın direnişi ve İngiliz, Fransa ve Hollanda’nın bölge için verdikleri mücadele ile karşılaşmıştır. İngiltere, Portekizlileri 1625’te Birleşik Arap Emirlikleri bölgesinden uzaklaştırmış, 1766’da tamamen durdurmuştur.

Hollanda İmparatorluğu Hakimiyeti Altında Birleşik Arap Emirlikleri

Hollanda İmparatorluğu hakimiyeti altında Birleşik Arap Emirlikleri, Portekizlilerin Hürmüz Boğazı’nı 1622’de kaybetmesiyle tarih sahnesine çıkmıştır. Hollanda İmparatorluğu’nun hakimiyetine giren Birleşik Arap Emirlikleri topraklarındaki ticaret yolu kısa sürede başarılı olmuş, şeker, baharat, pamuklu tekstil, bakır ve demir önemli ticari kaynaklar haline gelmiştir. Hollandalıların 1648’de İspanya’dan bağımsızlığını almasıyla Arap topraklarındaki ticari faaliyetleri yaklaşık 100 yıl başarıyla devam etmiştir.

1652’de İngiltere- Hollanda savaşının sonucunda Hollandalılar, İngilizlerin Basra Körfezindeki fabrikalarını ele geçirmiştir. 1666’da Hollandalılar, Umman ile kurdukları ilişkiler sonucunda Muscat’ta Doğu Hindistan şirketini kurmuştur. 1750’lerde İngiliz ve Fransızlar tarafından gününün zayıflatılması ile Hollanda, Endozeya yarımadaları dışında hakimiyet kurduğu bölgelerin çoğunu kaybetmiş ve fabrikalarını 1753’te kapatarak Arap topraklarından 1766’da tamamen ayrılmak zorunda kaldı.

İngiliz Hakimiyeti Altında Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri’nde İngiliz hakimiyeti ticari amaçlar doğrultusunda 1600’de başlamıştır. İlk olarak 1616’da İran ile ticarete başladılar. İngiliz ve Fransızlar arasında yaşanan Hint körfezi hakimiyeti mücadeleleri ve İran’da yaşanan iç siyasi olaylar İngiltere ticaretinin sürekliliğine zarar vermiştir. Ticaretinin zarar görmesi üzerine İngiltere, 1763’te Bushire'da İngilizler için bir ikamet alanı açmıştır. İngiltere, 1763 ve 1947 yılları arasında Bushire, Muscat, Basra, Bağdat, Bahreyn, Kuveyt ve Sharjah'da yerleşim yerleri ve ticaret merkezleri açmaya devam etmiştir.

1960’lı yıllara gelindiğinde, petrol üretim ve ihracatının da başlamasıyla ateşkes devletleri İngiltere için daha önemli bir hale gelmiştir. 1962’de Abu Dabi’de ve sonrasında Dubai’de petrol üretilmesi Birleşik Arap Emirlikleri topraklarını siyasi ve ekonomik olarak daha da önemli bir hale getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri topraklarının siyasi ve ekonomik öneminin artmasıyla beraber yaşanan iç siyasetteki sorunlar İngiltere’nin 1968 yılında, 1971’de Birleşik Arap Emirlikleri’nin bölgesinden çekileceğini açıklamasına sebep olmuştur. İngiltere, 30 Kasım 1971’de Birleşik Arap Emirlikleri’nin kurulduğu bölgeden ayrılmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri Tarihi Bağımsızlık Döneminde Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikleri Tarihi Bağımsızlık Döneminde Nasıldır?
Birleşik Arap Emirlikleri Tarihi Bağımsızlık Döneminde Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikleri tarihi, 1960 yılında Abu Dabi’de petrol keşfedilmesi Arap şeyhliklerinin birleşmesine sebep oldu. Arap şeyhlikleri, daha önce İngiltere’nin kurduğu şeyhlikler arasındaki sorunları çözme yetkisini devraldılar ve Ateşkes Devletleri Konseyi adı verilen bir konsey kurdular. 1966 yılında İngiltere, Birleşik Arap Emirliklerini koruyacak güçte olmadığını fark etmiş ve 16 Ocak 1968’de İngiltere başbakanı Harold Wilson yedi Ateşkes emirliği, Bahreyn ve Katar ile yaptığı İngiliz koruması antlaşmalarını bitireceğini açıklamıştır.

İngiliz korumasının kalkmasıyla beraber, bölgede yaşayan Arap halkları birbirleriyle iç sorunlar yaşamıştır. Birleşik Arap Emirliklerinde yaşanan iç politik sorunlardan dolayı Şeyh Zayed, İngiltere’ye bölgede bulunmaları için tüm masraflarını ödemeyi teklif etse de İngiltere bölgeden geri çekilmiştir. İngilizlerin geri çekilme kararını duyurmasından sonra dokuz Arap emirliği, Abu Dabi Hükümdarı Şeyh Zayed ve Dubai Hükümdarı Şeyh Raşid bin Saeed Al Maktoum’un teşvikleriyle bir Arap emirlikleri federasyonu kurmak için 1968’de görüşmelere başlamıştır.

Arap emirliklerinin yaptığı görüşmelerde Katar, dokuz yöneticiden oluşan bir konseyin yönettiği bir Arap federasyonunun kurulmasını önermiştir. Katar hükümetinin önerdiği konsey diğer Arap emirlikleri tarafından da kabul edilmiş ve bir bildiri ile onaylanmıştır. Abu Dabi’de yapılan görüşmeler sonunda Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan federasyonun ilk başkanı seçilmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri Nasıl Kurulmuştur?

Birleşik Arap Emirlikleri, İngilizlerin geri çekilmesi ve dokuz arap emirliğinin bir arap federasyonu kurmasının ardından kurulmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri 4 Ağustos 1971 tarihinde İran baskısından kurtulan Bahreyn’in,1 Eylül 1971 tarihinde ise Katar’ın bağımsızlığını ilan edip federasyondan ayrılmasıyla federasyonda kalan ve temmuz ayında ‘Arap Emirlikleri Birliği’ yerine ‘Birleşik Arap Emirlikleri’ adı altında yeni bir federasyon kurmaya karar veren yedi ateşkes emirliği tarafından 2 Aralık 1971 tarihinde altı emirlik olarak kurulmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri kurulurken çekimser olan Ras al Khaimah’ın 10 Şubat 1972 tarihinde birliğe katılmış, böylece yedi ateşkes devletinin tamamı Birleşik Arap Emirliklerini kurmuştur.

Birleşik Arap Emirlikleri Anayasası Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Birleşik Arap Emirlikleri Anayasası, 1966 yılında kabul edilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri kurulurken geçici bir anayasa kabul edilmiş ve 1996 yılında bu geçici anayasa federal yüksek konsey tarafından kalıcılaştırılmış ve Birleşik Arap Emirlikleri Anayasası olmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri’nin anayasası Birleşik Arap Emirlikleri'nin temelini ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının haklarını belirleyen 152 maddeden oluşmaktadır.

Anayasanın ilk maddesi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Fujairah ve Ras Al Khaimah emirliklerinden oluştuğunu, federal, bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu söylemektedir. Sosyal, ekonomik ve idari maddelerden oluşan Birleşik Arap Emirlikleri anayasası, özel mülkiyetin korunmasına dair olan 21. maddeyi de içermektedir. Anayasa, 24. maddesinde ise ulusal ekonominin temelinin sosyal adalet olduğunu söylemektedir.

BAE Devletinin Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?
BAE Devletinin Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?
BAE Devletinin Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

BAE Devletinin bayrağı, 21 Aralık 1971 yılında resmi olarak kabul edilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri bayrağının resmi bayrak olmasının ardından emirlikler, bayraklarını Birleşik Emirlikleri bayrağı olarak değiştirmişlerdir.

Arap birleşmesini temsil eden siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil renklerinden oluşan Birleşik Arap Emirleri bayrağı, ilk olarak 2 Aralık 1971 tarihinde, Dubai’de bulunan The Union House’da emirlik yöneticileri tarafından dalgalandırılmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri Tarihindeki Önemli Savaşlar Nelerdir?

Birleşik Arap Emirlikleri tarihindeki önemli savaşlar aşağıda listelenmiştir.

 • Basra Körfezi Seferi (1809) : Al Qasimi emirliğinin, İngilizler ve Doğu Hindistan ile yaptığı, İngiliz galibiyetiyle sonuçlanan savaştır. Doğu Hindistan ve İngilizler arasındaki savaş, 1819’da yine yapılmış ve İngiliz galibiyetiyle sonuçlanmıştır.
 • Katar-Bahreyn Savaşı (1867) : Katar ve Bahreyn arasında yaşanan, ateşkes ile sonuçlanan bir savaştır.
 • Buraymi Savaşı(1952-1955) : Ateşkes devletleri ve İngiltere’nin ittifak olduğu, Suudi Arabistan ile yapılan Birleşik ArapEmirlikleri'ningalip olduğu savaştır.
 • Lübnan iç savaşı (1976-1979) : Birleşik Arap Emirliklerinin de içinde bulunduğu Arap caydırıcı gücü - Suriye, Suudi Arabistan, Sudan, Libya, Güney Yemen- ile Lahad ordusu ve Lübnan arasında yaşanmıştır. Lübnan’ınmağlubiyetiile sonuçlanmıştır.
 • Körfez Savaşı (1990-1991) : Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Fransa, Kanada, Mısır, Suriye, Umman, Katar’ın Kuveyt’e destek olduğu,Irak'layapılan savaştır. Irak’ın, Kuveyet’tençekilmesi ile, Birleşik Arap Emirlikleri’nin içinde bulunduğu grup savaşı kazanmıştır.
 • 1. Libya iç savaşı(2011) : Libya Ulusal Geçiş Konseyi, NATO, ABD, İngiltere, Belçika, Kanada, Danimarka, Hollanda, Norveç, İspanya, Türkiye, Katar, Ürdün,İsveç ve Birleşik Arap Emirlikleri ittifakı ile Libya arasında yaşanan, Libya’nın mağlup olduğu savaştır.
 • 2. Libya İç savaşı (2014-2020 ): Libya Hükümeti, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ittifakı ile Genel Ulusal Konsey, Bingazi Devrimcileri Şura Konseyi, Dernadaki Mücahitler Şura Konseyi ve Irak ve Levant İslam Devleti tarafları arasında yaşanan ateşkes ile son bulan savaştır.
 • IŞİD'e karşı savaş (2014-Günümüz) : Irak, Irak Kürdistanı, Özgür Suriye Ordusu, Rojava, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Ürdün, Türkiye, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, Danimarka ve Norveç ittifakı ile Irak ve Levant İslam Devleti, El Nusra Cephesi ve Horasan arasında yaşanmakta olan savaştır.
 • Yemen İç Savaşı(2015-Günümüz ): Hadi hükümeti, Güney Hareketi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Senegal, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Mısır, Fas ve Ürdün ittifakı ile Husi Hükümeti, El kaide ve iran ve Levant İslam Devleti arasında yaşanmakta olan savaştır.

BAE Tarihindeki Önemli Anlaşmalar Nelerdir?

Birleşik Arap Emirlikleri tarihindeki önemli anlaşmalar aşağıda listelenmiştir.

 • Cenevre Sözleşmeleri
 • Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması
 • Paris Anlaşması
 • Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail Barış Anlaşması/ İbrahim Anlaşması
 • Kyoto Protokolü
 • Kimyasal silahlar sözleşmesi

Arap Emirlikleri Coğrafyasının Tarihi Üzerindeki Etkisi Nasıldır?

Arap Emirlikleri coğrafyasının tarih üzerindeki etkisi, Arap yarımadasının sömürge altına girmesi ve yapılan savaşlar ile görülmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri; Asya kıtasında, Arap yarımadasının güneydoğusunda bulunan ülkedir. Asya kıtasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Suudi Arabistan ile sınır komşusudur.

Arap yarımadasında petrolün keşfinden sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nin coğrafi konumu, bölge halkı için bir dönüm noktası olmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri’nin coğrafyasında bulunan petrol ve doğalgaz, tarih boyunca bölgeyi işgal ve sömürge hareketlerine maruz bırakmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri sahip oldukları stratejik konum ile 16. yüzyıldan itibaren Avrupalı devletler arasında özellikle Portekiz, Fransa ve İngiltere tarafından paylaşılamamış ve bölgeye hakim olmak için birçok savaş yaşanmıştır. İlk önce İspanya olmak üzere birçok Avrupalı devlet, bölgeye petrol ve doğal gaz rezervleri için gelmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, günümüzde gelirinin büyük bir kısmını petrol ihracatından sağlamaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Doğal Kaynaklar Ülke Tarihini Nasıl Etkilemiştir?

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki doğal kaynakların varlığı Arap yarımadasında birçok çekişmenin yaşanmasına neden olmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri’nin bulunduğu coğrafyada petrol, petrol ürünleri, doğalgaz, alüminyum ve inci rezervleri yer almaktadır. Petrol, dünyada yaygın kullanılan bir enerji kaynağıdır. Dünyada yaygın kullanılan bir enerji kaynağı olan petrol, sanayi devriminden sonra daha da önemli hale gelmiştir. Sanayi devrimi sonrasında sanayileşmiş ülkelerin pek çoğunda petrolün önemi büyüktür. Petrol, ilaç, solventler, gübre, pestisit ve plastik başta olmak üzere birçok kimyasal maddenin ham maddesidir. 1960’ların başında petrol üretimi başladığında, Birleşik Arap Emirlikleri’nin önemi artmıştır. Hindistan’ı terk eden İngiltere için Birleşik Arap Emirlikleri'nin doğal kaynakları önem kazanmış, ateşkes ülkeleri olarak adlandırılan Birleşik Arap Emirlikleri önemli bir sömürge merkezi haline gelmiş ve kolonileşme çalışmaları başlamıştır. Birleşik Arap Emirlikleri’nin sahip olduğu petrol rezervlerine hakim olmak için Portekiz, Fransa ve İngiltere arasında savaşlar yaşanmıştır.

BAE Tarihini Konu Alan Filmler Nelerdir?

BAE Tarihini Konu Alan Filmler Nelerdir?
BAE Tarihini Konu Alan Filmler Nelerdir?

Birleşik Arap Emirlikleri tarihini konu alan filmler aşağıda listelenmiştir.

 • Arabistanlı Lawrence (1962)
 • Aber Sabeer (1988)
 • Makan Fil Kalb (1996)
 • Hidalgo(2004)
 • Arap Kumları (2008)

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Gezilecek Tarihi Yerler Nerelerdir?

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Gezilecek Tarihi Yerler Nerelerdir?
Birleşik Arap Emirlikleri'nde Gezilecek Tarihi Yerler Nerelerdir?

Birleşik Arap Emirlikleri’nde gezilecek yerler aşağıda listelenmiştir.

 • Gelenek Köyü- Abu Dabi
 • Al Hosn Kasrı- Abu Dabi
 • Al Jazirah Al Hamra- Resü'l Hayme
 • Al Maqta' Kalesi-Abu Dabi
 • Acman Dhow Gemisi- Acman
 • Dibba Köyü- Dibba
 • Muwaiji Kalesi- Abu Dabi
 • Fucayra- Füceyre
 • Sharjah İslam Medeniyeti Müzesi- Sharjah

Zengin tarihi ve coğrafyası ile karşımıza çıkan Birleşik Arap Emirlikleri’nde gezilecek yerler arasında Dubai, Abu Dabi gibi yerler ön plana çıkmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: