Bosna Hersek Sağlık Sistemi

Bosna Hersek Sağlık Sistemi: Bosna Hersek Hastaneleri

Bosna Hersek’te sağlık harcamaları devlet tarafından finanse edilmektedir. Bosna devletinin sağladığı sağlık sigortası evrenseldir. Bosna Hersek’te 1995 Bosna Savaşı’ndan sonra ülkenin sağlık sistemi yeniden oluşturulmuştur. Sağlık hizmetleri Bosna Hersek’in çok başlı devlet yapısı sebebiyle ülkenin farklı bölgelerinde değişiklik göstermektedir. Bosna Hersek Devleti’nin genel bir sağlık bakanı ve bakanlığı bulunmamaktadır. Bosna Hersek Devletini oluşturan ikili yapıdan biri olan Bosna Hersek Federasyonu’nun atadığı sağlık bakanı Bosna halkına hizmet vermektedir.

Başkent Saraybosna hariç diğer şehirlerdeki sağlık hizmetleri Bosna halkı tarafından yetersiz bulunmaktadır.

Bosna vatandaşları için sağlık sigortası uygulaması mevcuttur. Bosna Hersek’te muayene olmak isteyen yabancılar için devlet hastanelerinde muayene ücreti 15- 20 Euro, özel hastanelerde ise 30 ile 50 Euro arasında değişiklik göstermektedir. Bosna Hersek’te 1000 kişi başına düşen hasta yatağı 3.49’dur. Hasta yataklarının günlük ücretleri verilen hizmete göre 80- 170 Euro arasında değişmektedir.

Bosna Hersek Sağlık Politikası Nasıldır?

Bosna Hersek sağlık hizmetleri Bosna Devleti tarafından finanse edilmektedir. 1992 ve 1995 yılları arasında yaşanan Bosna savaşının ardından Bosna sağlık politikası yeniden oluşturulmuştur. Bosna sağlık politikasının oluşturulmasında Birleşmiş Milletler, NATO gibi uluslararası örgütler katkıda bulunmuştur.

Bosna Hersek Devletinin GSYİH’dan sağlık harcamaları için ayırdığı pay 8,9’dur. Sağlık hizmetleri kapsamında yapılan sağlık harcamalarının büyük kısmı sağlık sigortası tarafından karşılanmaktadır. 2017 yılında açıklanan rakamlara göre Bosna Hersek Devleti’nin sağlık harcamaları için ayırdığı bütçe ortalama 1 milyar 433 milyon Euro’dur. Bosna Hersek’in sağlık harcamaları için açıkladığı bütçenin %70’ini kamu %30’unu özel sağlık hizmetleri harcamaları oluşturmaktadır. Bosna Hersek’te kişi başına düşen toplam sağlık harcaması 15.139 Dolar’dır.

Bosna Hersek Sağlık Bakanı Kimdir?

Bosna Hersek Federasyonu sağlık bakanı Haris Vranic’tir.

Bosna Hersek ile Türkiye Arasında Sağlık Sözleşmesi Var Mıdır?

Evet, Türkiye ve Bosna Hersek arasında 01.09.2004 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye- Bosna Hersek Sosyal Güvenlik Sözleşmesi vardır. Türkiye- Bosna Hersek Sosyal Güvenlik Sözleşmesi günümüzde hala yürürlüktedir.

Bosna Hersek Sağlık Sigortası Türkiye’de Geçerli Midir?

Evet, Bosna Hersek sağlık sigortası Türkiye’de geçerlidir. Türkiye- Bosna Hersek Sosyal Güvenlik sözleşmesi kapsamında iki devlet vatandaşlarına tanınan haklar doğrultusunda sağlık sigortası sisteminden yararlanabilir.

Türkiye Sağlık Sigortası Bosna Hersek’te Geçerli Midir?

Evet, Türkiye sağlık sigortası Bosna Hersek’de geçerlidir.

Bosna Hersek Sağlık Sigortası Şirketleri Nelerdir?

Bosna Hersek’te sağlık sigortası yaptırılabilecek toplam 12 farklı firma ve 20 tane sağlık sigortası acentası bulunmaktadır.

Bosna Hersek sağlık sigortası şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • Zevod ZO FBiH
 • Health Insurance Institute of Sarajevo Canton
 • Zdravstveno Osiguranje
 • Fond Zdravstvenog Osiguranja Republike Srpske
 • Zavod Zdravstvenog Osiguranja Zeničko-dobojskog kantona
 • Zavod Zdravstvenog Osiguranja SBK/KSB
 • ZZO USK, Poslovnica Cazin
 • Zavod Zdravstvenog Osiguranja
 • Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog kantona
 • Poslovnica zdravstvenog Osiguranja Bugojno
 • Zavod Zdravstvenog Osiguranja Zeničko-dobojskog kantona
 • Zavod Zdravstvenog Osiguranja Unsko-sanskog kantona

Bosna Hersek’te Sağlık Sigortası Fiyatları Nasıldır?

Bosna Hersek’te sağlık sigortası fiyatları aylık en düşük 6 değiştirilebilir mark (BAM), ortalama 22 BAM ve en yüksek 28 BAM arasında değişmektedir. Yıllık bazda ise en düşük Bosna Hersek sağlık sigortası 1000 BAM, ortalama 1750 BAM ve en yüksek 2500 BAM’dir. Bosna Hersek sağlık sigortası; uzman ve tıbbi muayeneler, teşhis prosedürü ve tıbbi yardımları kapsamaktadır. Bosna Hersek’te yatarak tedavi, uzman tedavileri gibi hizmetleri içeren daha kapsamlı sağlık sigortaları mevcuttur. Bosna Hersek kapsamlı sağlık sigortası fiyatları 10.000 BAM ile 100.000 BAM arasında değişiklik göstermektedir.

Bosna Hersek Erasmus Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Erasmus öğrencilerinin Türkiyede yaptırdığı sağlık sigortası Türkiye ve Bosna Hersek arasında yapılan sağlık sözleşmesi kapsamında geçerlidir. Sağlık sigortası bulunan Erasmus öğrencisinin sağlık sigortasını kanıtlayan bir belge, Türkiye’de öğrenim gördüğünü ve Erasmus kapsamında Bosna Hersek’e gittiğini gösteren yazı ile Türkçe ve Boşnakça hazırlanmış gidilecek okulun sömestr tarihlerini gösteren belgeyi Bosna Hersek yetkili birimlerine sunmalıdır.

Vizem.net danışmanlığında yapılan başvurularda Bosna Hersek erasmus sağlık sigortası Vizem.net tarafından yapılabilmektedir.

Bosna Hersek Seyahat Sağlık Sigortası Ücretleri Ne Kadardır?

Bosna Hersek seyahat sağlık sigortası ücretleri seyahat eden kişinin yaşı ve Covid- 19 geçmişine bağlı olarak 8 ile 20 Euro arasında değişmektedir. Vizem.net danışmanlığında yapılan vize başvurularında Bosna Hersek seyahat sağlık sigortası ücreti Vizem.net tarafından ödenmektedir.

Bosna Hersek’teki Sağlık Hizmeti Kurumları Nelerdir?

Bosna Hersek’teki sağlık kurumları aşağıda listelenmiştir.

 • Devlet hastaneleri
 • Özel hastaneler
 • Özel klinikler
 • Aile planlama merkezleri
 • Fizik tedavi merkezleri
 • Ruh hastalıkları tedavi merkezleri

Bosna Hersek’teki Hastane Sayısı Kaçtır?

Bosna Hersek’te toplam 45 hastane vardır. Bosna Hersek’teki hastanelerin 20 tanesi devlet hastanesi, 20 tanesi özel hastane ve 5 tanesi üniversite hastanesidir.

Bosna Hersek’te Özel Hastane Var Mıdır?

Evet, Bosna Hersek’te özel hastane vardır. Bosna Hersek’in farklı şehirlerinde toplam 20 tane özel hastane hizmet vermektedir.

Bosna Hersek’te Evde Sağlık Hizmetleri Nasıldır?

Bosna Hersek’te evde sağlık hizmeti, Covıd- 19 sebebiyle 2020’de 2019’a göre daha geniş kapsam kazamıştır. Bosna Hersek’te çoğu sigorta türü yaşlıları kapsamadığından, evde sağlık hizmeti genelde yaşlılar tarafından tercih edilmektedir.

Bosna Hersek’te Sağlık Personeli Sayısı Kaçtır?

Bosna Hersek’te diş hekimi, hemşire, ebe ve doktor sayısı toplam 30.501 kişidir.

MesleklerToplam çalışan10.000 kişiye düşen personel sayısı
Doktor721121,85
Hemşire21.35264,68
Ebe11133,37
Diş hekimi8252,5

Bosna Hersek’te Sağlık Personeli Maaşları Nasıldır?

Bosna Hersek sağlık çalışanları maaşları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

MesleklerKamu sektöründeki ortalama maaşlarÖzel sektördeki ortalama maaşlar
Doktor5830 BAM6000 BAM
Hemşire2400 BAM2600 BAM
Ebe2260 BAM2450 BAM
Diş hekimi5970 BAM6100 BAM

Bosna Hersek’te kamu ve özel sektörde ortalama maaşlar birbirine yakındır. Bosna’da uzmanlığa ve çalışılan kuruma bağlı olarak aylık hemşire maaşları 1420 BAM ile 4270 BAM arasında, ebelik maaşları 1040 BAM ile 3590 BAM arasında değişmektedir. Bosna Hersek’te diş hekimliği maaşları en düşük 2540 BAM ile en yüksek 8790 BAM’dır. Çalışılan sağlık kuruluşu etkeni başta olmak üzere Bosna Hersek doktor maaşları ise yıl tecrübesi, kıdemi ve doktorun uzmanlık alanına bağlı olarak değişim göstermektedir. Bosna Hersek’te Doktor maaşları aylık 1980 BAM ile 9120 BAM arasında değişiklik göstermektedir.

Bosna Hersek Sağlık Sektörü İş İlanları Nerede Yayımlanır?

Bosna Hersek sağlık kurumlarımlarında doktor, hemşire, ebe ya da diş hekimi olarak çalışmak için iş ilanlarına ulaşılabilecek online siteler mevcuttur.

Bosna Hersek sağlık sektörü iş ilanlarına ulaşılabilecek siteler aşağıda listelenmiştir.

 • LinkedIn
 • HigherEdJobs
 • impactpool
 • UNjobs

Bosna Hersek 2021 yılı itibariyle gelişmekte olan ülkeler arasında yer almaktadır. Bosna Hersek’in kültürel ve etnik yapısının Türkiye ile benzerliği Türk vatandaşları tarafından Bosna Hersek’i çalışmak için tercih edilen ülkeler arasında ön plana çıkarmaktadır. Bosna Hersek’te çalışmayı düşünen Türk vatandaşları için Bosna Hersek iş ilanları bulunan sitelerden online olarak başvuru yapılabilmektedir.

Bosna Hersek’te Sağlık Turizmi Nasıldır?

Bosna Hersek’te yakın geçmişte yaşanan Bosna savaşı ve ülkenin siyasi yapılanması sebebiyle sağlık sisteminde yaşanan sıkıntılar, sağlık turizminde gelişme sağlanmasının önünü kesmiştir. Bosna Hersek’te son dönemlerde giderek artan doktor göçleri de sağlık turizmini olumsuz yönde etkileyen etmenler arasındadır.

Son yıllarda yeniden yapılandırılan ve gelişmeye devam eden sağlık sektöründe sağlık turizmini destekleyici nitelikte fuarlar düzenlenmeye başlanmıştır. Nadir görülen hastalıklar konusunda yetersiz olan Bosna Hersek’te sağlık alanında gelişme sağlamak için yeni yatırımlar yapılmaktadır. Yapılan yatırımlar konusunda Türkiye Bosna Hersek için destekleyici ülke konumundadır.

Bosna Hersek sağlık turizmi açısından yabancı turistler için son dönemlerde yeni yeni adını duyuran bir ülkedir. Bosna Hersek’te turistlerin en çok tercih ettiği tedavi göz hastalıkları tedavisidir. Son yıllarda Bosna Hersek’te açılan Türk hastanelerine balkan ülkelerinden tedavi amaçlı giden hasta sayısında artış görülmektedir. Bosna Hersek’i tedavi ve bakım amaçlı ziyaret etmeyi amaçlayan Türk turistler 180 günde 90 günlük süre dahilinde Bosna’ya vize almadan gidebilmektedir.

Bosna Hersek Üniversitelerindeki Sağlık Bölümleri Nelerdir?

Bosna Hersek üniversitelerindeki sağlık bölümleri aşağıda listelenmiştir.

 • Banja Luka Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Tuzla Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Amerikan Kuzeybatı Üniversitesi Tıp Fakültesi, Travnik
 • Saraybosna Tıp Fakültesi
 • Doğu Saraybosna Üniversitesi Tıp Fakültesi, Foča
 • Mostar Tıp Fakültesi
 • Saraybosna Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 • Uluslararası Goražde Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bosna Hersek’te toplam 6 tıp fakültesi, 1 sağlık bilimleri fakültesi ve 1 tane diş hekimliği fakültesi bulunmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: