Çekya Eğitim Sistemi

Çek Cumhuriyeti'nde Eğitim Sistemi ve Çek Cumhuriyeti'nde Üniversite Okumak

Çek Cumhuriyeti’nde eğitim sistemi anaokulu eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğrenimden oluşmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde 1 yıllık zorunlu anaokulu eğitimi, 9 yıllık zorunlu ilkokul eğitimi olmaz üzere 10 yıllık zorunlu eğitim süresi bulunmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde eğitim Çekçe verilmekte olup bazı uluslararası okullarda İngilizce başta olmak üzere yabancı dillerde eğitim verilmektedir.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün PISA testi verilerine göre Çek Cumhuriyeti 22. sırada yer almaktadır. Çek Cumhuriyeti, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün PISA testi verilerinde 2009 yılında 25, 2012 yılında 22 ve 2015 yılında 28. sırada yer almıştır.

Çekya’da Eğitim Aşamaları Nedir?

Çekya’da eğitim aşamaları aşağıda verilmiştir.

 • Çek Cumhuriyeti’nde okul öncesi eğitim
 • Çek Cumhuriyeti’nde ilkokul eğitimi
 • Çek Cumhuriyeti’nde orta öğretim eğitimi
 • Çek Cumhuriyeti’nde yüksek öğrenim eğitimi

Çek Cumhuriyeti’nde Okul Öncesi Eğitim Sistemi Nasıldır?

Çek Cumhuriyeti’nde okul öncesi eğitim sistemi çocuklar zihinsel ve fiziksel motor gelişimlerini sağlamak ve çocukları eğitim- öğretim hayatlarına hazırlamayı amaçlamaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde okul öncesi eğitimde çocukların kendi belirledikleri veya öğretmenlerin belirledikleri oyunlar ve etkinlikler yaptırılmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde 3- 4 yaşlarından itibaren çocuklar anaokuluna gönderilmektedir. Çek Cumhuriyeti’nde 2017 yılından itibaren Eğitim Yasası ile çocukların 5 yaşına girdikten sonra anaokulu eğitimi görmeleri zorunlu kılınmıştır.

Çek Cumhuriyeti’nde okul öncesi eğitim yarım gün veya tam gün şeklinde gerçekleştirilmektedir. Çek Cumhuriyeti’nde okul öncesi eğitimde yarım gün öğle yemeğine kadar sürerken, tam gün 16:00- 18:00 saatlerine kadar sürmektedir. Çek Cumhuriyeti’nde zorunlu anaokulu eğitimi müfredatı Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Çek Cumhuriyeti’nde zorunlu okul öncesi eğitim ücretli değildir.

Çek Cumhuriyeti’nde İlkokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

Çek Cumhuriyeti’nde ilkokul eğitim sistemi iki aşamaya ayrılmaktadır ve 9 sınıftan oluşmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde zorunlu olan ve 5 yıldan oluşan ilk aşamada matematik, yabancı dil (genellikle İngilizce), tarih, coğrafya, bilim, beden eğitimi, sanat, bilgisayar bilimi, müzik, ve el sanatları dersleri tek bir öğretmen tarafından öğretilmektedir. Çek Cumhuriyeti’nde zorunlu ilkokul eğitiminin ikinci aşaması 4 yıldan oluşmaktadır ve Çekçe, edebiyat, kimya, iki yabancı dil, sanat, matematik, bilgisayar bilimi, biyoloji, tarih, coğrafya, fizik, müzik, yurttaşlık, beden eğitimi ve el sanatları derslerini içermektedir.

Çek Cumhuriyeti’nde zorunlu ilkokul eğitiminin asıl amacı öğrencileri meslek veya dilbilgisi okullarına hazırlamaktır. Çek Cumhuriyeti’nde ilkokul eğitimi sabah 08:00’de başlayıp 15:00- 16:15 saatleri arasında bitmektedir. Çek Cumhuriyeti’nde ilkokul eğitimi 6- 15 yaş arasını kapsamaktadır. Zorunlu ilkokul eğitimi, Çek Cumhuriyeti devlet okullarında ücretli değildir.

Çekya Ortaokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

Çekya ortaokul eğitim sistemi 15- 18 yaş arasında sürmektedir. Çekya’da ortaokul eğitimi 2, 3 veya 4 yıl sürebilmektedir ve zorunlu değildir. Çek Cumhuriyeti ortaokul eğitim sistemi teknik okullar, mesleki okullar ve dilbilimi okullarından oluşmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde teknik okullarda kimya, elektrik mühendisliği, tarım, internet teknolojisi, işletme gibi dersler öğretilmektedir. Çek Cumhuriyeti’nde mesleki okullarda öğrencilere çıraklık eğitimi ve belgesi verilmektedir. Çek Cumhuriyeti’nde dilbilimi okulları öğrencileri üniversitelere hazırlamaktır.

Çekya’da ortaokul eğimi ortalama 4 yıl olmakla birlikte eğitim süresi okulların türüne göre değişiklik göstermektedir. Çek Cumhuriyeti’nde dersler sabah 8’de başlamakta ve 15:00- 16:00 saatleri arasında bitmektedir. Çekya’da ortaokul eğitim öğretim müfredatı Çek Cumhuriyeti Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır.

Çek Cumhuriyeti’nde Lise Eğitim Sistemi Nasıldır?

Çek Cumhuriyeti’nde lise eğitimi ortaöğretim eğitim sistemine dahil olmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde lise eğitimi zorunlu değildir ve lisede 15 yaş ve üzeri öğrencilere eğitim verilmektedir. Çek Cumhuriyeti’nde lise eğitimi teknik okul sayılmaktadır. Çek Cumhuriyeti liselerinde eğitimi tarih, coğrafya gibi genel konuları işlenmekte ve teknik, tıbbi, bilimsel ve askeri eğitim gibi eğitimler vermektedir. Çek Cumhuriyeti’nde lise eğitimi 4 yıl sürmektedir ve lise sonunda öğrencilere Maturita diploması verilmektedir. Çek Cumhuriyeti’nde lise eğitimi sabah 08:00 akşam 16:00 arasında sürmekte ve ücretsiz verilmektedir.

Çek Cumhuriyeti’nde Lise Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Çek Cumhuriyeti’nde lise okumak için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • İlkokul eğitiminin başarıyla bitirilmesi gerekmektedir.
 • Öğrencilerin 15- 18 yaş arasında olması gerekmektedir.

Çek Cumhuriyeti’nde Yüksek Öğrenim Eğitim Sistemi Nasıldır?

Çek Cumhuriyeti’ne yüksek öğrenim eğitim sistemi lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından oluşmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde lisans programları 3- 4 yıl, yüksek lisans programları ortalama 2 yıl ve doktora programları ortalama 3 yıl sürmektedir. Çek Cumhuriyeti’nde üniversite eğitimi zorunlu eğitim değildir. Çek Cumhuriyeti’nde üniversitelerin amacı öğrencileri mesleki hayatlarına hazırlamaktır. Çek Cumhuriyeti’nde akademik takvim yaz dönemi ve kış dönemi olarak ikiye ayrılmaktadır. Üniversite eğitiminin 08:00’da başladığı Çek Cumhuriyeti’nde derslerin bitiş süresi değişkenlik göstermektedir.

Çek Cumhuriyeti’nde üniversiteler devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerden oluşmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde özel üniversite yıllık eğitim ücretleri 2.000- 3.000 Euro, devlet üniversiteleri yıllık eğitim ücretleri 3.000- 10.000 Euro’dur.

Çekya’da Üniversite Eğitimi Almak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Çekya’da üniversite eğitimi almak için gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Ortaöğretim/ lise diploması
 • Giriş sınavı veya mülakat
 • Dil yeterlilik belgesi
 • Motivasyon mektubu
 • Niyet mektubu
 • Güncel bir CV
 • Transkript
Çek Cumhuriyeti’nde Diyetisyenlik Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Çek Cumhuriyeti’nde diyetisyenlik okumak için diploma, transkript ve dil yeterliliği belgelerini bulundurmak dışında üniversitelerin kendi hazırladıkları yazılı fizik, kimya, biyoloji sınavlarından geçerli not almak gerekmektedir.

Çek Cumhuriyeti’nde Eczacılık Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Çek Cumhuriyeti’nde okumak için şartlar diploma, transkript, dil yeterliliği, niyet ve motivasyon mektuplarına ek olarak üniversitelerin eczacılık bölümleri için yapılan kimya, biyoloji ve botanik derslerine ilişkin yazılı sınavlardan başarılı olarak geçmektir. Çek Cumhuriyeti’nde eczacılık bölümlerine giriş için üniversiteler İngilizce dil bilgisi sınavları hazırlamaktadır.

Çekya Tıp Eğitimi Almak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Çek Cumhuriyeti’nde tıp eğitimi almak için lise diploması gerekmektedir. Çek Cumhuriyeti tıp eğitimi için üniversitelerde öğrencilere yazılı ve sözlü sınavlar hazırlanmaktadır.

Çek Cumhuriyeti’nde tıp eğitimi okumak için üniversitelerin yaptığı yazılı ve sözlü sınavlar biyoloji ve kimya alanında olmaktadır. Çekya’da tıp okumak için fizyoloji ve fizik alanında yazılı ve sözlü test yapılmaktadır.

Çek Cumhuriyeti’nde Diş Hekimliği Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Çek Cumhuriyeti’nde diş hekimliği okumak için diploma ve transkript dışında üniversitelerin kendi hazırladıkları İngilizce dili mülakatlarından başarılı bir şekilde geçmek gerekmektedir.

Çek Cumhuriyeti’nde Psikoloji Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Çek Cumhuriyeti’nde psikoloji okumak için lise diploması, dil yeterlilik belgesi, transkript, motivasyon ve niyet mektubunu üniversiteye teslim etmeye ek olarak üniversitelerin öğrenciler için hazırladığı giriş sınavı ve İngilizce mülakatlardan başarılı olarak geçmek gerekmektedir.

Çek Cumhuriyeti’nde Hukuk Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Çek Cumhuriyeti’nde hukuk okumak için gereken şartlar diploma, transkript ve motivasyon mektubuna ek olarak CV hazırlamaktır. Çek Cumhuriyeti’nde hukuk okumak için İngilizce dil yeterliliğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Çek Cumhuriyeti’nde Mühendislik Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Çek Cumhuriyeti’nde mühendislik okumak için gereken şartlar transkript, diploma, motivasyon mektubuna ek olarak İngilizce dil yeterliliğin belgeyle ispatlanmış olmasıdır.

Çekya Üniversite Ücretleri Ne Kadardır?

Çekya üniversite ücretleri devlet üniversiteleri ve özel üniversitelere göre değişkenlik göstermektedir. Çek Cumhuriyeti’nde devlet üniversitesi fiyatları özel üniversite fiyatlarına göre daha yüksek olabilmektedir. Çek Cumhuriyetinde özel üniversite fiyatları yıllık ortalama 3.000 Euro’dur. Çek Cumhuriyeti üniversite fiyatları devlet üniversiteleri için yıllık 3.000- 10.000 Euro arasındadır.

Çekya üniversite ücretleri tıp ve diş hekimliği bölümü için ortalama 15.000 Euro, eczacılık ve psikoloji için ortalama 7.000 Euro, hukuk bölümü için 6.000 Euro’dur. Çekya üniversite fiyatları mühendislik bölümleri için ortalama 4.000 Euro, diyetisyenlik bölümü için ortalama 3.000 Euro’dur.

Çek Cumhuriyeti Staj Programları Nelerdir?

Çek Cumhuriyeti staj programı Erasmus staj programıdır. Çek Cumhuriyeti erasmus staj programı için Çekya’da anlaşmalı üniversiteleri tercih etmek gerekmektedir.

Çek Cumhuriyeti erasmus staj programı için Çekçe veya İngilizce dili yeterliliği bulunması gerekmektedir. Çek Cumhuriyeti Prag erasmus staj programı için kamu kuruluşları seçilebilmektedir.

Çek Cumhuriyeti’nde Maaşlı Staj Yapılabilir Mi?

Evet, Çek Cumhuriyeti’nde maaşlı staj yapmak mümkündür. Çek Cumhuriyeti’nde staj için minimum saatlik ücret 5,50 Euro’dur.

Çek Cumhuriyeti’ndeki En İyi Okullar Hangileridir?

Uluslararası bilinirliğe sahip Çek Cumhuriyeti’ndeki en iyi okullar aşağıda listelenmiştir.

 • Prag Charles Üniversitesi
 • Prag Çek Teknik Üniversitesi
 • Masaryk Üniversitesi
 • Palacky Üniversitesi
 • Prag Çek Beşeri Bilimler Üniversitesi
 • Brno Teknoloji Üniversitesi
 • Ostrava Üniversitesi
 • Ostrava Teknik Üniversitesi
 • Liberec Teknik Üniversitesi
 • Brno Mendel Üniversitesi

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Çek Cumhuriyeti’nde Hangi Eğitimleri Alabilirler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Çek Cumhuriyeti’nde en popüler eğitim türleri aşağıda verilmiştir.

 • Çek Cumhuriyeti’nde dil eğitimi
 • Çek Cumhuriyeti’nde mimarlık eğitimi
 • Çek Cumhuriyeti’nde hukuk eğitimi
 • Çek Cumhuriyeti’nde tıp eğitimi

Çek Cumhuriyeti’nde İngilizce Dil Eğitimi Nasıl Alınır?

Çek Cumhuriyeti’nde İngilizce dil eğitimi dil okulları tarafından verilmektedir. İngilizce dil okulları Çek Cumhuriyeti’nde dil seviyesine göre eğitim vermektedir.

Çek Cumhuriyeti’nde dil okulu fiyatları şehre ve dil seviyesine göre değişkenlik göstermektedir. Çekya dil okulu fiyatları haftalık ortalama 200 Euro’dur.

Çek Cumhuriyeti’nde Eğitim Alınırken Çalışılabilir Mi?

Çek Cumhuriyeti’nde 3 aydan daha uzun süreli eğitimler için kayıt yaptırılması durumunda haftada 20 saate kadar çalışmak mümkündür.

Çek Cumhuriyeti’nde Öğrenci Olarak Çalışmak için Ne Gerekir?

Çek Cumhuriyeti’nde öğrenci olarak çalışmak için 3 aydan daha uzun süreli eğitim görmek gerekmektedir. Çek Cumhuriyeti’nde öğrenci olarak çalışmak için Çekçe veya İngilizce dillerinden en az birine hakim olmak gerekmektedir.

Öğrenci olarak Çek Cumhuriyeti’nde çalışmak için yarı zamanlı çalışmak gerekmektedir. Çek Cumhuriyeti çalışma izni Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından akredite edilen üniversitelerde okuyan üçüncü dünya ülke öğrencileri için gerekli görülmemektedir.

Çek Cumhuriyeti Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Ücreti Ne Kadardır?

Çek Cumhuriyeti yurtdışı eğitim danışmanlığı ücreti kayıt yaptırılacak eğitim türüne göre değişmektedir. Çek Cumhuriyeti yurtdışı eğitim danışmanlığı ücreti 120 Euro ile 400 Euro arasında değişmektedir.

Çek Cumhuriyeti yurtdışı eğitim danışmanlığı öğrencilere eğitim, ülke ve ücretler hakkında bilgi vermektedir. Çek Cumhuriyeti eğitim danışmanlığı öğrencilere vize işlemleri hakkında bilgi vermekte ve yardımcı olmaktadır.

Vizem.net 2016- 2020 yılları arasında Türkiye’den Çek Cumhuriyeti’ne en fazla öğrenci kaydı yaptıran akredite acentedir.

Paylaş: