Çekya Vizesi için Gerekli Evraklar

Çekya Vizesi için Gerekli Belgeler 2023

Çekya, bordo (umumi) pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından Çekya’ya girişlerde vize talep etmektedir. Siyah (diplomatik) pasaport, gri (hizmet) pasaportu ve yeşil (hususi) pasaport sahibi vatandaşlar ise 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan seyahatler için vizeden muaf tutulmaktadır.

Çekya vize başvurusu için gerekli olan evraklar; talep edilen vize türüne, seyahat amacına ve başvuru sahibinin çalışma durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir.

Vizem.net Türkiye'den yapılan Çek Cumhuriyeti vize işlemleri için evrakların kontrolü, yeminli tercüme ve seyahat sigortası işlemleri de dahil olmak üzere tüm Çekya vize başvuru sürecinde danışmanlık hizmeti sunan akredite acentedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Çek Cumhuriyeti Schengen Vizesi Başvuru Evrakları Nelerdir?

Çek Cumhuriyeti Schengen vize başvuru evrakları aşağıda listelenmiştir.

 • Çek Cumhuriyeti vizesi başvuru formu: Formun başvuruyu yapan kişi tarafından eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulup imzalanması gerekmektedir.
 • Pasaport: Son 10 yıl içerisinde alınmış, en az iki sayfası boş ve talep edilen vize süresinin bitiminden en az 3 ay daha geçerliliği olması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş, 35 mm genişliğinde ve 45 mm uzunluğunda, arka planı beyaz 2 adet fotoğraf gerekmektedir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi ve evli olması halinde evlilik cüzdanı gerekmektedir.
 • Nüfus kayıt örneği: Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği gerekmektedir.
 • Aşı formu: Kişinin tüm doz aşılarını olmuş olduğunu beyan etmesi gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi değerlendirme formu: Kişisel bilgiler, seyahat amacına yönelik bilgiler gibi soruların yer aldığı form eksiksiz ve doğru bir şekilde cevaplanmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası: Yaralanma ve hastalık gibi acil tıbbi müdahale gerektiren olaylarda ülkeye geri göndermenin gerçekleşmesi durumunda tedavi masraflarının karşılanabileceği en az 30.000 Euro teminatlı olan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli olan, seyahat başlangıcından 1 gün öncesini ve dönüşten 1 gün sonrasını kapsayan seyahat sağlık sigortası yaptırılmalıdır.
 • Vize harcı dekontu: Vize harcının ödendiğine dair ilgili aracı kuruma veya konsolosluğa dekont beyan edilmelidir.
 • Ulaşım belgeleri: Uçakla gidilmesi durumunda gidiş ve dönüş tarihini içeren uçak rezervasyon bilgisi veya başka bir ulaşım aracı ile gidilmesi durumunda kanıtlayıcı belgeler beyan edilmelidir.
 • Ulaşım PNR formu: Seyahat edilecek olan aracın rezervasyon bilgisinde yer alan PNR numarası istenmektedir.
 • Konaklama rezervasyonları: Seyahat süresinin tamamını kapsayan otelin kendisinin düzenlediği rezervasyon evrakları veya aracı siteler tarafından düzenlenen rezervasyon bilgilerinin belgelenip beyan edilmesi gerekmektedir. Başka ülkelere seyahat etmek planlanıyorsa, o ülkelerdeki rezervasyon bilgileri de mutlaka eklenmelidir.
 • Çekya kalış programı formu: Çekya’daki ve diğer Schengen ülkelerindeki seyahat konaklama planının seyahatin tamamını kapsayacak şekilde oluşturulup bilgi verilmesi istenmektedir.
 • Finansal duruma dair evraklar: Son üç aylık hesap hareketlerini gösteren banka tarafından ıslak imzalanmış banka hesap dökümü, orijinal hesap cüzdanı ve ek gelirlerin gösterildiği belgeler beyan edilmelidir. Masrafların başvuru sahibinden başka biri tarafından karşılanması durumunda masrafları karşılayan kişinin imzalı onay dilekçesi ve o kişiye ait son 3 aylık banka hesap dökümü eklenmelidir.
 • Sponsorluk dilekçesi: Başvuru sahibinin 1. dereceden yakını tarafından destekleneceğine dair ıslak imzalı, gidiş dönüş tarihlerinin yer aldığı bir dilekçe hazırlanıp sunulmalıdır. Masrafları karşılayacak kişi kendi başvuruda bulunmasa bile şahsen vize başvurusunda bulunur gibi tüm gelir evraklarını beyan etmelidir. Masrafları karşılayacak kişinin sponsor olması durumunda, sponsorun kendi meslek grubuna göre istenen evraklar eksiksiz sunulmalıdır.
 • Çalışma ve meslek durumuna göre istenen belgeler: Başvuru sahibinin çalışma durumuna göre işveren mektubu, işçi karnesi, sigorta poliçesi gibi farklı evrakların beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Seyahat amacına göre istenen belgeler: Yapılması planlanan seyahatin iş, aile ziyareti, tedavi, eğitim gibi farklı amaçlara göre kabul mektubu, davet mektubu, hasta raporu gibi farklı evrakların sunulması gerekmektedir.

Belirtilen evraklar başvuru sahibinin yaşına, seyahat amacına, meslekli durumuna göre değişebilmektedir.

Şirket Sahipleri için Gerekli Çekya Vize Evrakları Nelerdir?

Şirket sahipleri için gerekli Çekya vize evrakları aşağıda listelenmiştir.

 • Çek Cumhuriyeti vizesi başvuru formu: Başvuruyuyapan kişi tarafından eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
 • Pasaport: Son 10 yıl içinde alınan, başvurulan vizenin süresinin bitiminden en az 3 ay daha geçerliliği bulunan ve en az iki sayfası boş olan bir pasaport gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: 35 mm genişliğinde ve 45 mm uzunluğunda, son 6 ay içinde çekilmiş arka planı beyaz olan 2 adet fotoğraf istenmektedir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi ve başvuru sahibi evli ise, evlilik cüzdanı gerekmektedir.
 • Nüfus kayıt örneği: Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği beyan edilmelidir.
 • Aşı formu: Tüm doz aşılarının olduğunu gösteren aşı belgesi gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi değerlendirme formu: Sorular başvuru sahibi tarafından eksiksiz ve doğru bir şekilde cevaplanmalı ve imzalanmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası: Tüm Schengen ülkelerinde geçerli olan, seyahat süresinin tamamını kapsayan ve en az 30.000 Euro teminatlı olması gerekmektedir.
 • Vize harcı dekontu: Vize harcının ödenmesi ve dekontunun beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Ulaşım belgeleri: Gidiş ve dönüş tarihini içeren uçak rezervasyon bilgilerinin veya başka bir araçla gidilmesi halinde o araca ait gidiş ve dönüş tarih bilgilerinin içerdiği kanıtlayıcı belgeler sunulmalıdır.
 • Ulaşım PNR formu: Seyahat yapılacak ulaşım aracının rezervasyonunda yer alan PNR numarası bilgisinin forma yazılması ve imzalanması gerekmektedir.
 • Konaklama rezervasyonları: Otelde konaklama sağlanacaksa otel tarafından veya kiralık evde kalınacaksa kısa süreli ev kiralama siteleri tarafından hazırlanan, seyahat süresinin tamamını kapsayan rezervasyon bilgisi kanıtlanmalıdır.
 • Çekya kalış programı formu: Seyahat süresinin tamamını kapsayan bir konaklama planı oluşturulmalı ve formda istenen bilgiler doldurulmalıdır.
 • Finansal duruma dair evraklar: Başvuruda bulunan kişinin son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren banka hesap dökümü, ek gelirleri olması durumunda kişinin ek gelir belgeleri ve masraflar başkası tarafından karşılanmakta ise sponsorluk dilekçesi istenmektedir.
 • Şirket imza sirküleri: Başvuru yapan kişinin sahip olduğu şirketin yer aldığı kendisine ait imza örnekleri olan bir belge hazırlanmalıdır.
 • Şirket kaydı: Başvuruda bulunan kişinin şirketinin ticaret odasındaki kaydı ve şirketin Türkiye Ticaret Sicili gazetesindeki bülteninin kopyası gerekmektedir.
 • Vergi beyannamesi: Vergi tarhına temel olan kazanç tutarlarını ve bunlara karşılık gelen vergi miktarlarını gösteren vergi levhası beyan edilmelidir.

Çalışanlar için Çek Cumhuriyeti Vize Evrakları Nelerdir?

Çalışanlar için Çek Cumhuriyeti vize evrakları aşağıda listelenmiştir.

 • Çek Cumhuriyeti vizesi başvuru formu: Form, başvuruyu yapan kişi tarafından şahsen eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Doğru yanıtlar verilerek son sayfasına imza atılması gerekmektedir.
 • Pasaport: Başvuruda bulunulan vizenin geçerlilik süresinin son gününden en az 3 ay daha geçerliliği bulunması, son 10 yıl içinde alınması ve en az iki sayfası boş olması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Boyutları 35 mm genişliğinde ve 45 mm uzunluğunda olan, tüm yüzün net bir şekilde gözüktüğü ve beyaz arka planda çekilmiş 2 adet fotoğraf gerekmektedir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Başvuru sahibinin, kendi kimliğinin arka ve ön yüzünün fotokopisini çektirip beyan etmesi gerekmektedir. Kişinin evli olması durumunda evlilik cüzdanı da beyan edilmelidir.
 • Nüfus kayıt örneği: Başvuruda bulunan kişinin, e-devlet üzerinden nüfus kayıt örneği oluşturup beyan etmesi gerekmektedir.
 • Aşı formu: Başvuru yapan kişinin tüm doz aşılarını olduğuna dair aşı sertifikası beyan etmesi gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi değerlendirme formu: Değerlendirme formundaki sorular eksiksiz ve doğru bir şekilde cevaplanmalı ve imzalanmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası: Tüm seyahati kapsayan ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olması gereken en az 30.000 Euro teminat tutarlı seyahat sağlık sigortası yaptırılması gerekmektedir.
 • Vize harcı dekontu: Vize ücretinin ödenmesi ve ücret ödendikten sonra başvuru sahibi tarafından dekontun beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Ulaşım belgeleri: Seyahatlerin gidiş ve dönüş olmak üzere tarihlerinin belirtildiği uçak rezervasyonlarının veya başka bir ulaşım aracına ait gidiş dönüş tarih bilgisinin bulunduğu kanıtlayıcı belgeler gerekmektedir.
 • Ulaşım PNR formu: Vize başvurusunda bulunan kişinin ulaşımın sağlanacağı aracın rezervasyon bilgilerinde yer alan PNR numarasını forma yazması gerekmektedir.
 • Konaklama rezervasyonları: Seyahat süresinin tamamı için konaklanacak yerlerin rezervasyonları gerekmektedir. Yalnızca vize başvurusu yapılan ülkede değil seyahat boyunca gidilecek ve kalınacak başka ülkeler varsa o ülkeler için de konaklama rezervasyonları beyan edilmelidir.
 • Çekya kalış programı formu: Seyahat boyunca planlanan konaklama bilgisinin formda belirtilen tabloda doldurulması gerekmektedir.
 • Finansal duruma dair evraklar: Başvuruda bulunan kişinin son 3 ayını içeren banka hesap dökümünü ve ek gelirleri varsa ek gelir belgelerini beyan etmesi gerekmektedir. Seyahat boyunca masraflar başka bir kişi tarafından karşılanacaksa sponsorluk dilekçesi beyan edilmelidir.
 • İşveren mektubu: Çalışılan kurumun işvereninin vize başvurusunda bulunan kişinin izne ayrıldığına dair onay ve imzasının olduğu belge gerekmektedir.
 • SGK işe giriş bildirgesi: İşverenin işe aldığı kişinin ne zaman çalışmaya başladığını gösteren SGK işe giriş bildirgesi beyan edilmelidir.
 • SGK hizmet dökümü: Sigorta başlangıç tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, prim bilgisi gibi sigorta hakkındaki bütün bilgilerin yer aldığı SGK hizmet dökümü beyan edilmelidir.

Çekya Vizesi için İşveren Mektubu Nasıl Yazılır?

Çekya vizesi işveren mektubu; Çekya’nın ilgili konsolosluk birimine veya büyükelçiliğe hitaben şirketin antetli kağıdına yazılmış, seyahat tarihlerinin belirtildiği ve işverenin izin onayının olduğu belgedir. Çekya vizesi işveren mektubu, işveren tarafından imzalanmış ve kaşeli olmalıdır.

Emekliler için Gereken Çekya Vize Evrakları Nelerdir?

Emekliler için gereken Çekya vize evrakları aşağıda listelenmiştir.

 • Çek Cumhuriyeti vizesi başvuru formu: Başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulmalı ve mutlaka imza atılmalıdır.
 • Pasaport: Başvuruda bulunan kişinin pasaportunun son 10 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir. Başvurulan vizenin geçerlilik süresinin bitiminden 3 ay daha geçerli olması ve en az iki sayfasının boş olması istenmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Tüm yüzün net bir şekilde göründüğü, arka planı beyaz olan ve 35 mm genişlik ve 45 mm uzunluğa sahip olan 2 adet biyometrik fotoğraf beyan edilmelidir. Fotoğrafın son 6 aydan daha önce çekilmemiş olması gerekmektedir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Vize başvurusunda bulunan kişinin kimliğinin arkalı ve önlü fotokopisi ve kişi evli ise evlilik cüzdanı beyan edilmelidir.
 • Nüfus kayıt örneği: Nüfus kayıt örneği belgesine e-devlet üzerinden ulaşılıp tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneğinin beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Aşı formu: Başvuru sahibinin ülkesinde belirlenen aşı politikası çerçevesinde tüm doz aşılarının olduğuna dair aşı sertifikası beyan etmesi gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi değerlendirme formu: Kişisel bilgilerin ve seyahat için gerekli olan bilgilerin sorulduğu değerlendirme formundaki soruların doğru ve eksiksiz bir şekilde cevaplanması gerekmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Seyahat sağlık sigortasının tüm Schengen devletlerinde geçerli olması gerekmektedir. Seyahat süresinin tamamını kapsamalı ve acil müdahale halinde geri dönüş durumlarının karşılanabilmesi için en az 30.000 Euro teminatlı olması gerekmektedir.
 • Vize harcı dekontu: Başvuruda bulunan vize harcının ödenmesi ve dekontunun konsolosluğa veya aracı kuruma beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Ulaşım belgeleri: Ulaşım aracına ait gidiş ve dönüş olmak üzere rezervasyon bilgilerini içeren kanıtlayıcı belgeler sunulmalıdır.
 • Ulaşım PNR formu: Seyahat edilecek olan ulaşım aracının rezervasyon bilgisinde yer alan PNR numarası istenmektedir.
 • Konaklama rezervasyonları: Otelde konaklama sağlanacaksa otel tarafından hazırlanan veya evde kalınacaksa kısa süreli ev kiralama siteleri tarafından hazırlanan, seyahat süresinin tamamını kapsayan rezervasyon bilgisi belgelenip kanıtlanmalıdır.
 • Çekya kalış programı formu: Çekya’da kalınacak sürenin tamamını kapsayacak şekilde günlerin konaklama programlaması yapılmalıdır. Başka ülkelere ziyaret söz konusuysa o ülkeler için de planlama yapılması gerekmektedir.
 • Finansal duruma dair evraklar: Son 3 ayın yer aldığıhesap hareketlerinin yer aldığı banka hesap dökümü ve varsa ek gelir belgeleri gerekmektedir. Emekli maaşını gösteren banka hesap dökümlerinin sunulması şarttır. Masraflar başkası tarafından karşılanmakta ise sponsorluk dilekçesi hazırlanıp beyan edilmelidir.
 • Emekli maaşını gösterir belge: E devletten alınmış barkodlu emeklilik belgesi gerekmektedir.

Çek Vizesi için Emeklilik Belgesi Nasıl Alınır?

Çek vizesi için emeklilik belgesine, e-devlet sistemine kimlik numarası ve şifre bilgileriyle giriş yapılmasından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hizmetlerinden ulaşılabilmektedir.

E-devlet sitesinin ana sayfasında bulunan arama kutucuğuna “emeklilik belgesi” yazılarak da emeklilik kaydına ulaşılabilmektedir. Emeklilik kaydı sistem üzerinden barkodlu olarak oluşturulmalıdır.

Emeklilik belgesi örneği aşağıda gösterilmiştir.

Emeklilik Belgesi Örneği
Emeklilik Belgesi Örneği

Çiftçiler için Gerekli Çekya Vizesi Evrakları Nelerdir?

Çiftçiler için gerekli Çekya vizesi evrakları aşağıda listelenmiştir.

 • Çek Cumhuriyeti vizesi başvuru formu: Başvuru formu şahsen doldurulmalı ve doğru yanıtlar verilmelidir. Son sayfanın mutlaka imzalanmış olması gerekmektedir.
 • Pasaport: Son 10 yıl içinde alınmış olmalı, başvurulan vizenin süresinin bitiminden en az 3 ay daha geçerliliği bulunmalı ve en az iki sayfası boş olmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraf: Biyometrik kriterlere uyan, son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet fotoğraf gerekmektedir. Fotoğrafın boyutları 35 mm genişlik ve 45 mm uzunluğunda olmalı ve arka planın beyaz olması gerekmektedir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Nüfus cüzdanınınfotokopisi ve evli olması durumunda evlilik cüzdanı istenmektedir.
 • Nüfus kayıt örneği: E-devlet üzerinden temin edilebilecek tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği beyan edilmelidir.
 • Aşı formu: Kişinin tüm doz aşılarını yaptırdığına dair kanıtlayıcı belge sunması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi değerlendirme formu: Kişiye, ailesine ve kişinin seyahat amacına dair sorular eksiksiz ve doğru bir şekilde cevaplanmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası: Tüm Schengen ülkelerinde geçerliliği bulunan en az 30.000 Euro teminatlı olmalıdır. Kişinin planladığı seyahat süresinin tamamını kapsayan bir seyahat sağlık sigortası yaptırılmalıdır.
 • Vize harcı dekontu: Vize ücretinin ödemesi yapılmalıdır. Ödeme yapıldıktan sonra, ücretin ödendiğine dair dekontun beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Ulaşım belgeleri: Gidiş ve dönüş tarihini içeren uçak rezervasyon bilgilerinin veya başka bir araçla gidilmesi halinde o araca ait gidiş ve dönüş tarih bilgilerinin içerdiği kanıtlayıcı belgeler sunulmalıdır.
 • Ulaşım PNR formu: Seyahatin gerçekleşeceği ulaşım aracına ait PNR numarası istenmektedir.
 • Konaklama rezervasyonları: Otelde konaklama sağlanacaksa otel tarafından veya kısa süreli ev kiralama siteleri tarafından hazırlanan, seyahat süresinin tamamını kapsayan rezervasyon bilgisi belgelenip kanıtlanmalıdır.
 • Çekya kalış programı formu: Seyahat süresi boyunca kalınacak Schengen ülkelerinin tamamı için geçerli olmak üzere kalınacak olan ülkelerde nerede kalınacağına dair plan yapılması gerekmektedir.
 • Finansal duruma dair evraklar: Son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren banka hesap dökümü, ek gelir belgeleri ve masraflar başkası tarafından karşılanmakta ise sponsorluk dilekçesi gerekmektedir.
 • Çiftçi belgesi: Başvuru sahibinin bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi beyan edilmelidir.

Memurlar için Çek Cumhuriyeti Vize Evrakları Nelerdir?

Memurlar için Çek Cumhuriyeti vize evrakları aşağıda listelenmiştir.

 • Çek Cumhuriyeti vizesi başvuru formu: Başvuru yapan kişinin başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması ve imzalaması gerekmektedir.
 • Pasaport: Başvurulan vizenin süresinin bitiminden en az 3 ay daha fazla geçerliliği ve en az iki sayfası boş olan, son 10 yıl içinde alınmış bir pasaport gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: 35 mm genişliğinde ve 45 mm uzunluğunda, son 6 ay içinde çekilmiş, arka planı tek renk beyaz olan ve yüzün tamamen göründüğü 2 adet fotoğraf beyan edilmelidir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Vize talebinde bulunan kişininkimlik fotokopisi ve evli olması halinde evlilik cüzdanı beyan etmesi gerekmektedir.
 • Nüfus kayıt örneği: Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği beyan edilmelidir.
 • Aşı formu: Tüm doz aşılarının olduğuna dair aşı belgesi istenmektedir.
 • Başvuru sahibi değerlendirme formu: Formda istenen sorular doğru yanıtlar verilerek cevaplanmalı ve imzalanmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası: En az 30.000 Euro teminatlı, tüm Schengen ülkelerini ve tüm seyahati kapsayan bir sağlık seyahat sigortası yaptırılmalıdır.
 • Vize harcı dekontu: Çekya vizeharcının ilgili banka hesabına ödenmesi ve dekontunun beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Ulaşım belgeleri: Uçakla gidilmesi durumunda gidiş ve dönüş tarih bilgisinin yer aldığı rezervasyon, başka bir ulaşım aracı ile gidilmesi durumunda öngörülen ulaşım aracına dair kanıtlayıcı diğer belgelerin sunulması gerekmektedir.
 • Ulaşım PNR formu: Vize başvurusunda bulunan kişinin yapacağı seyahat aracına ait PNR bilgisinin forma yazılması gerekmektedir.
 • Konaklama rezervasyonları: Otel tarafından veya kısa süreli ev kiralama siteleri tarafından hazırlanan, seyahat süresinin tamamını kapsayan rezervasyon bilgisi belgelenip sunulmalıdır.
 • Çekya kalış programı formu: Seyahatteki gidiş ve dönüş tarihi arasındaki tüm süreyi kapsayan günlerin planı yapılıp ülkelere göre kalınacak yerler bilgisinin program formunda doldurululması gerekmektedir.
 • Finansal duruma dair evraklar: Vize talebinde bulunan kişinin son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren banka hesap dökümü, ek gelir belgeleri ve masraflar başkası tarafından karşılanmakta ise sponsorluk dilekçesi hazırlanıp beyan edilmelidir.
 • Çalışma ve izin belgesi: Başvuru yapan kişinin çalıştığı kurumdan temin edeceği, içinde yaptığı işe dair açıklama içeren, seyahat tarih aralığının belirtildiği, işveren tarafından imzalanmış ve kaşeli çalışma ve izin belgesi beyan edilmelidir.
 • Maaş bordroları: Çalışan kişilere ödenen ücretlerin tamamının vergi ve kesintilerle birlikte kaydedildiği resmi maaş bordroları beyan edilmelidir.

Kamu personeli olan vize talebinde bulunan kişilerin kurumlardan almış olduğu çalışma izin belgesi ve maaş bordroları dökümanlarından en az birinin barkodlu olması gerekmektedir.

Çalışmayanlar için Çekya Vize Belgeleri Nelerdir?

Çalışmayanlar için Çekya vize belgeleri aşağıda listelenmiştir.

 • Çek Cumhuriyeti vizesi başvuru formu: Formun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Form mutlaka imzalanmalıdır.
 • Pasaport: Vizenin geçerli olduğu süreden 3 ay daha fazla geçerliliği olması gerekmektedir. Pasaportun en az iki sayfasının boş ve son 10 yıl içerisinde alınmış olmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraf: Biyometrik kriterlere uyan35 mm genişliğinde ve 45 mm uzunluğunda, son 6 ay içinde çekilmiş, arka planı beyaz olan ve yüzün tamamen göründüğü 2 adet fotoğraf beyan edilmelidir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Başvuru yapankişinin arkalı önlü kimlik fotokopisi ve evli olması halinde evlilik cüzdanı beyan etmesi gerekmektedir.
 • Nüfus kayıt örneği: E-devlet üzerinden nüfus kayıt örneği belgesi oluşturulmalı ve bu belge beyan edilmelidir.
 • Aşı formu: Kişinin tüm doz aşılarının olması gerekmektedir. Tüm doz aşılarını olan kişiler aşı sertifikasını beyan etmelidir.
 • Başvuru sahibi değerlendirme formu: Değerlendirme formundaki kişisel, seyahat amacına yönelik, finansal gibi bilgiler içeren sorular eksiksiz ve doğru bir şekilde cevaplanmalı, sonrasında imzalanmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası: Tüm Schengen ülkeleri için geçerli olan ve kişinin tüm seyahat tarihlerini kapsayan en az 30.000 Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası yaptırılmalıdır.
 • Vize harcı dekontu: Vize ücretinin ilgili banka hesabına yatırılıp harç dekontunun beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Ulaşım belgeleri: Uçakla gidilmesi durumunda gidiş ve dönüş tarihinin ve kişinin isminin soyisminin yer aldığı rezervasyon, başka bir ulaşım aracı ile seyahat edilmesi durumunda planlanan ulaşım aracına dair kanıtlayıcı diğer belgeler beyan edilmelidir.
 • Ulaşım PNR formu: Vize başvurusunda bulunan kişinin seyahat edeceği aracın gidiş ve dönüş tarihi bilgisinin olduğu rezervasyondaki PNR numarası gerekmektedir.
 • Konaklama rezervasyonları: Otel tarafından veya kısa süreli ev kiralama siteleri tarafından hazırlanan, seyahat süresi boyunca kalınacak günlerin tamamını kapsayan rezervasyon bilgisi belgelenip beyan edilmelidir.
 • Çekya kalış programı formu: Seyahat edecek kişinin tüm seyahatini planlaması gerekmektedir. Tüm seyahat tarihini kapsayacak bir şekilde kalınacak yerlerin Çekya kalış programında doldurulup formun beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Finansal duruma dair evraklar: Başvuruda bulunan kişininson 3 aylık hesap hareketlerini gösteren hesap dökümü, ek gelir belgeleri ve masrafların başkası tarafından karşılanması durumunda ise sponsorluk dilekçesi hazırlanıp beyan edilmelidir.
 • Sponsorluk dilekçesi: Başvuru sahibinin 1. dereceden yakını tarafından destekleneceğini belirten ıslak imzalı, gidiş dönüş tarihleri ve garanti ibaresinin yer aldığı bir dilekçe hazırlanıp sunulmalıdır. Masrafları karşılayacak kişi kendi başvuruda bulunmasa bile şahsen vize başvurusunda bulunur gibi tüm gelir evraklarını beyan etmelidir. Masrafları karşılayacak kişinin sponsor olması durumunda, sponsorun kendi meslek grubuna göre istenen evraklar eksiksiz olarak sunulmalıdır.

Çek Cumhuriyeti Vize Sponsor Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Çek Cumhuriyeti vize sponsor dilekçesinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Vize başvurusunda bulunan kişilerin gidecekleri ülkeye yapmayı planladıkları seyahat için ilgili başkonsolosluğa hitaben Çek Cumhuriyeti vize sponsor dilekçesi yazmaları gerekmektedir. Planlanan seyahatin amacı, seyahat tarihleri, seyahat masrafları net olarak ifade edilmelidir.

Öğrenciler için İstenen Çekya Vize Evrakları Nelerdir?

Öğrenciler için istenen Çekya vize evrakları aşağıda listelenmiştir.

 • Çek Cumhuriyeti vizesi başvuru formu: Başvuru formu, şahsen vize talebi bulunan kişi tarafından doğru yanıtlarla doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
 • Pasaport: Pasaportun, vize bitiminden sonra 3 ay daha geçerliliği olması gerekmektedir. En az iki sayfası boş ve son 10 yıl içerisinde alınmış olmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraf: Boyutları35 mm genişliğinde ve 45 mm uzunluğunda, son 6 ay içinde çekilmiş, arka planı beyaz ve yüzün net bir şekilde göründüğü 2 adet fotoğraf beyan edilmelidir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Başvuru yapan kişinin kimliğinin fotokopisini ve evli olması durumunda evlilik cüzdanını ilgili konsolosluğa veya aracı kuruma beyan etmesi gerekmektedir.
 • Nüfus kayıt örneği: E-devlet sistemi üzerinden giriş yaparak nüfus kayıt örneği belgesi oluşturulmalıdır. Oluşturulan belgenin çıktısı alınıp ilgili aracı kuruma veya konsolosluğa sunulması gerekmektedir.
 • Aşı formu: Seyahat edecek kişinin tüm doz aşılarını olduğuna dair kanıtlayıcı belge sunması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi değerlendirme formu: Başvuru formundaki kişisel, ailevi, seyahat amacı ile ilgili gibi çeşitli sorularbaşvuruyu yapan kişi tarafından eksiksiz ve doğru bir şekilde cevaplanmalı ve imzalanmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası: Kaza, yaralanma, ölüm gibi acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda geri dönüşün sağlanabilmesi için tüm Schengen ülkelerinde geçerli olan ve tüm seyahat tarihini kapsayan en az 30.000 Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası yaptırılmalıdır.
 • Vize harcı dekontu: Vize harç ücreti ilgili banka hesabına ödenmeli ve dekontu konsolosluğa veya aracı kuruma beyan edilmelidir.
 • Ulaşım belgeleri: Seyahat edilecek aracın gidiş ve dönüş tarihlerinin belirtildiği rezervasyon bilgisi kanıtlanmalı ve beyan edilmelidir.
 • Ulaşım PNR formu: Ulaşım aracının gidiş ve dönüş tarihlerinin yer aldığı rezervasyon bilgilerinde yer alan PNR numarasının formda doldurulması gerekmektedir.
 • Konaklama rezervasyonları: Kişinin seyahat süresi boyunca konaklama sağlayacağı yerdeki rezervasyon bilgilerinin belgelenip beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Çekya kalış programı formu: Seyahat süresi boyunca tüm günlerin gidilecek yerler, ve kalınacak yerler açısından programlamasının yapılması gerekmektedir.
 • Finansal duruma dair evraklar: Son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren banka hesap dökümü, ek gelir belgeleri ve masrafların başkası tarafından karşılanması durumunda sponsorluk dilekçesi hazırlanmalıdır.
 • Öğrenci belgesi: E-devlet üzerinden alınmış QR barkodlu öğrenci belgesi beyan edilmelidir.

18 Yaş Altındakiler için Çek Cumhuriyeti Vize Evrakları Nelerdir?

18 yaş altındakiler için Çek Cumhuriyeti vize evrakları aşağıda listelenmiştir.

 • Çek Cumhuriyeti vizesi başvuru formu: Başvuru formunun başvuruyu yapan kişi tarafından eksiksiz bir biçimde doldurması ve imza atması gerekmektedir.
 • Pasaport: Vizenin bitiminden en az 3 ay daha fazla geçerliliği olan, en az iki sayfası boş ve son 10 yıl içerisinde alınmış olan bir pasaport istenmektedir. 15 yaşından küçük çocuklar için birlikte seyahat edilmesi durumunda ebeveynlerinin pasaportları iki sayfa daha boşlukla birlikte yeterlidir ancak ebeveynlerin bahsedilen yaş grubundaki çocuklar için ayrıca vize başvurusu yapması gerekmektedir. Eğer 15 yaşından küçük çocuklar ebeveynleri olmadan seyahat ediyorlarsa ayrı bir pasaport ile başvurması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Vize ve pasaport için biyometrik kriterler dahilinde 35 mm genişliğinde ve 45 mm uzunluğunda, arka planı beyaz ve fiziksel değişimin olmaması adına son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet fotoğrafın beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi gerekmektedir.
 • Nüfus kayıt örneği: Nüfus kayıt örneğininin e-devlet üzerinden çıktısı alınıp beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Aşı formu: Seyahat edecek kişinin tüm doz aşılarını olduğunu kanıtlayan belgeler sunması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi değerlendirme formu: Kişisel bilgilerin ve seyahat planlarının yer aldığı sorular eksiksiz ve doğru bir şekilde cevaplanmalı ve imzalanmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası: Minimum 30.000 Euro teminat tutarlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olan seyahat sağlık sigortası yaptırılmalıdır. Planlanan seyahat tarihlerinin tamamını kapsaması önemlidir.
 • Vize harcı dekontu: Vize ücretinin ödenmesi gerekmekte ve dekontunun ilgili aracı kuruma veya konsolosluğa beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Ulaşım belgeleri: Uçakla gidilmesi halinde gidiş ve dönüş tarihinin yer aldığı rezervasyon bilgisi, başka bir ulaşım aracı ile seyahat edilmesi halinde ise ulaşım aracı ile ilgili kanıtlayıcı diğer belgeler sunulmalıdır.
 • Ulaşım PNR formu: Seyahat edilecek ulaşım aracının gidiş dönüş tarihine ait PNR numarası yazılmalıdır.
 • Konaklama rezervasyonları: Otel tarafından veya kısa süreli ev kiralama siteleri tarafından hazırlanan, seyahat süresi boyunca kalınacak günlerin tamamını kapsayan rezervasyon bilgisi istenmektedir.
 • Çekya kalış programı formu: Vize talebinde bulunan kişinin seyahati boyunca nerelerde konaklayacağının bilgisi verilmelidir.
 • Finansal duruma dair evraklar: Seyahat edecek kişinin son 3 aylık hesap hareketlerinin gözüktüğü hesap dökümü sunulmalıdır. Masraflar başkası tarafından karşılanacak ise sponsorluk dilekçesi istenmektedir.
 • Muvafakatname: Başvuru sahibinin yalnız veya ebeveynlerinden yalnızca biri ile seyahat etmesi durumunda gitmeyen ebeveyn tarafından ıslak imzalı ve kaşeli muvafakatname beyan edilmelidir.

Çekya Vize Başvurusu için Gerekli Evraklar Nasıl Hazırlanır?

Çekya vize başvurusu için gerekli evraklar doğru bilgileri içermeli ve eksiksiz bir şekilde yıpranmadan hazırlanmalıdır. Evraklar, dış temsilciliğin belirlediği imzalı, kaşeli, QR barkodlu, biyometrik olması gibi kriterleri eksiksiz olarak sağlamalıdır.

Çek Cumhuriyeti vizesi başvuru formu, sponsorluk dilekçesi, çalışma ve izin belgesi gibi vize alım sürecindeki gerekli evrakların tercüme edilmesi gerekmektedir.

Vizem.net Çekya vizesi danışmanlık hizmetleri gerekli evrakların kontrolü ile tüm yeminli tercüme ve noter onayı işlemlerini kapsamaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Çekya Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Çekya vize başvuru formu standard bir schengen vize başvuru formu olup https://epak.pmlp.gov.lv/NVIS.EService001.WebSite/ApplicationMain.aspx adresinden İngilizce, Çekçe, Fransızca, Rusça, Çince, Ukraynaca, Arapça veya İspanyolca dil seçeneklerinden biri ile indirilebilmektedir.

Form, elektronik ortamlarda dijital olarak veya yazıcıdan siyah beyaz veya renkli olarak yazdırılarak el yazısı ile büyük harflerle ve okunaklı bir şekilde doldurulmalıdır.

Kimlik bilgileri, kişisel bilgiler, adres bilgileri, pasaport türü ve bilgileri, seyahat amacı, varsa Avrupa Birliği vatandaşı olan aile üyesinin yakınlık derecesi ve kimlik bilgileri, adres bilgileri, ulaşım ve konaklama bilgileri, seyahat süresi boyunca olan maddi yeterlilik bilgileri gibi bilgiler Çek Cumhuriyeti vize başvuru formu için istenmektedir.

Çek vize başvuru formu örneği aşağıda gösterilmektedir.

Çekya Vize Başvuru Formu Örneği
Çekya Vize Başvuru Formu Örneği

VFS Global Çekya Vize Formları Nelerdir?

VFS Global Çekya vize formları aşağıda listelenmiştir.

 • K01 formu: Seyahat edecek kişi, Dünya Sağlık Örgütünün ve Çek Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallara ve önlemlere uyacağına, aşı sertifikasının olduğuna dair K01 formu imzalanmalıdır.
 • Değerlendirme formu: Seyahat edecek kişiye kendisi ve ailesiyle ilgili bilgiler, kişisel bilgiler, mali bilgiler gibi bilgilerin sorulduğu değerlendirme formu eksiksiz ve doğru bir şekilde yanıtlanmalıdır.
 • Konaklama formu: Seyahat edecek kişinin konaklama bilgisinin yer aldığı konaklama formunun doldurulup imzalanması gerekmektedir.
 • Ulaşım formu: Başvuruda bulunan kişinin ulaşımı sağlayacağı araç ve aracın gidiş-dönüş bilgilerinin doldurulması gerekmektedir.
 • Günlük program formu: Vize başvurusunda bulunan kişinin seyahati boyunca hangi ülkede ve nerede kalacağının gün gün planlamasının yapılması gerekmektedir.

Çekya vize işlemlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlanabilmesi için VFS Çekya için istenen belgeler aracı kurum web sitesinden indirilerek doğru bir şekilde doldurulmalı ve çıktısı alınıp imzalanmalıdır.

Çek Cumhuriyeti Vize Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

Çek Cumhuriyeti vize dilekçesi, başvuruda bulunan kişi tarafından konsolosluğa hitaben yazılmalıdır. Dilekçenin içeriğini vize başvurusunda bulunan ülkeye gitme nedeni, gidiş ve dönüş tarihi, Schengen bölgesindeki ülkelere planlanan ziyaretlerin ve bu ülkelerde yapılacak olan aktivitelerin bilgisi, konaklama bilgisi, seyahat boyunca hangi ülkelere giriş ve çıkış yapılacağının bilgisi, kişinin istihdam durumu gibi bilgiler oluşturmaktadır.

Gerekli bilgilerin ve vize için istenen belgelerin herhangi birinin sağlanamaması durumunda sebebinin de açıklayıcı bir şekilde dilekçede belirtilmesi gerekmektedir.

Çek Cumhuriyeti Vize Fotoğraf Ölçüsü Nedir?

Çek Cumhuriyeti vize fotoğrafının 35 mm genişliğinde ve 45 mm uzunluğunda olması gerekmektedir. Fotoğrafın son 6 aydan daha kısa bir süre içerisinde çekilmiş olması, yüzün belirgin olarak gözükmesi ve arka planının beyaz olması gerekmektedir.

Çek Cumhuriyeti vizesi için istenen biyometrik fotoğraf örneği aşağıda gösterilmiştir.

Çekya Vizesi için İstenen Biyometrik Fotoğraf Örneği
Çekya Vizesi için İstenen Biyometrik Fotoğraf Örneği

Çek Cumhuriyeti Vize Davet Mektubu Nasıl Yazılır?

Çek Cumhuriyeti vize davet mektubu seyahat edecek olan kişiye resmi davet (form) veya resmi olmayan davet (serbest stil mektubu) olarak iki şekilde yazılabilir.

Resmi olarak doğrulanmış davette davet eden kişinin, seyahat etmeyi planlayan kişinin konaklamasını, konaklamanın finansmanını veya her ikisini birden üstlendiğini belirten bir form sunulmaktadır.

Resmi olmayan davette ise bir antetli kağıdın, şirketin yetkilisi tarafından imzalanması söz konusudur. Davet eden tarafın; davet mektubunda seyahat eden kişinin adını, doğum tarihini ve pasaport numarasını belirtmesi ve seyahatinin amacı, süresi ve konaklama yeri hakkında kısa bir açıklama yaparak Çek Cumhuriyeti aile ziyareti vizesi için başvuruda bulunan kişinin kendi yakını olduğunu açıklaması gerekmektedir.

Çek Vizesi için Banka Hesap Dökümünde Ne Kadar Para Olmalıdır?

Çek vizesi için banka hesap dökümünde; 30 gün ve daha kısa süreli konaklamalarda, vize başvuru sahibinin günde en az 1.245 CZK 'ya sahip olması gerekmektedir. 30 günden fazla bir konaklama için başvuru sahibinin en az 37.350 CZK'ya sahip olması gerekmektedir; bu tutar her tam ay için 2.490 CZK artmaktadır. Örnek olarak 2. ay için 37.500 CZK + 2,490 CZK ve 3. ay için 37.500 CZK + 4.980 CZK olmaktadır.

Çek Cumhuriyeti Seyahat Sağlık Sigortası Nasıl Olmalıdır?

Çek Cumhuriyeti seyahat sağlık sigortası, vize başvurusu için olan gerekli belgeler arasındadır.

Çek Cumhuriyet seyahat sigortası; yaralanma, kaza, hastalanma, ölüm gibi acil tedavi gerektiren durumlarda ülkeye geri dönüşün sağlanabilmesi için minimum 30.000 Euro teminatlı olmalı, tüm seyahat tarihini kapsamalı ve Çekya sağlık sigortası tüm Schengen ülkelerinde geçerli olmalıdır.

Paylaş: