Çekya Vizesi için Gerekli Evraklar

Çekya Vizesi için Gerekli Belgeler 2023

Lütfen gerekli evrakları görmek istediğiniz vize türü için uygun seçimlerini yapınız. Siz seçim yaptıkça aşağıdaki evrak listesi seçimlerinize göre güncellenecektir.


Başvuru Sahibinin Hazırlaması Gereken Evraklar

Pasaport
Çekya'dan dönüş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli olan ve 10 yıldan eski olmayan pasaport sunulmalıdır. Çekya vizesi için pasaportun en az 2 adet boş sayfası bulunmalıdır.
Pasaport Fotokopileri
Varsa eski pasaportların vize ve mühürlerin işlenmiş olduğu sayfalarının fotokopisi ibraz edilmelidir.
Schengen Vize Başvuru Formu
Eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulan Çekya Schengen vize başvuru formu ibraz edilmelidir.
Başvuru formu İngilizce olarak doldurulmalı ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır. İlgili sayfamızdan Çek Cumhuriyeti Schengen vizesi başvuru formuna ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ulusal Vize Başvuru Formu
Başvuru sahiplerinin kendilerine ve seyahat amaçlarında dair bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde paylaştığı Çekya ulusal vize başvuru formu ibraz edilmelidir. Çek Cumhuriyeti ulusal vize başvuru formu mutlaka başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır.
Uzun Dönem Oturum İzni Formu
Çekya'da 1 yıldan daha uzun kalacak kişilerin Çekya ulusal vize başvuru formuna ek olarak doldurması gereken uzun dönem oturma izni formu ibraz edilmelidir. Form istenen kritetlere uygun olarak doldurulmalı ve başvuru dosyasına eklenmelidir. Çekya vizesi için Çekya uzun dönem oturma izni formu hakkında detaylı bilgilere ilgili sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.
Biyometrik Fotoğraf
Başvuru sahibine ait son 6 ay içinde çekilmiş, 35x45 mm ölçülerinde 2 adet Çek Cumhuriyeti vize fotoğrafı sunulmalıdır. Arka fon, fotoğraf kalitesi ve diğer uygunluk kriterlerine Çekya vize fotoğrafı ile ilgili sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Soru/Ek Bilgi Formu
Başvuru sahibi tarafından eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulan soru formuna ilişkin belge ibraz edilmelidir. Form doldurulma işleminin ardından Çekya vizesi ek bilgi formu başvuru sahipleri tarafından imzalanmalıdır.
Ulaşım Rezervasyonuna İlişkin Belgeler
Çekya'ya ulaşım için kullanılacak uçak veya diğer ulaşım araçlarına dair kanıt niteliğindeki rezervasyon belgeleri ibraz edilmelidir. Ulaşım rezervasyonu belgeleri; Çekya'ya gidiş-dönüş tarih bilgilerini içermelidir. Çekya vizesi için uçak rezervasyonu yaptırmak yeterlidir, uçak biletinin satın alınmasına gerek yoktur. Çek Cumhuriyeti ulaşım belgelerinin nasıl olması gerketiğine dair detaylı bilgililere Çekya vizesi için seyahat planı sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Konaklama Rezervasyonuna İlişkin Belgeler
Otel tarafından onaylanan veya yalnızca akredite seyahat acenteleri tarafından düzenlenen, seyahat süresini veya seyahatle ilgili diğer herhangi bir teyidi kapsayan otel rezervasyonu belgeleri ibraz edilmelidir. Birden fazla ülke turuna katılım durumunda, tüm konaklama rezervasyonların ibraz edilmesi gerekmektedir.Konaklama belgelrinde başvuru sahibinin adı-soyadı yazılmalıdır.
Konaklama Yerine İlişkin Belge
Çekya'da konaklanacak yere ilişkin kira sözleşmesi gibi belgeler ibraz edilmelidir.
Schengen Seyahat Sağlık Sigortası
Çekya C tipi vize başvurularında Schengen bölgesinin tamamında geçerli, en az 30.000 Euro teminatlı olan seyahat sağlık sigortası sunulmalıdır. Çekya'ya gidişten 1 gün öncesini ve Çekya'dan dönüşten 1 gün sonrasını kapsayan bir Çekya seyahat sağlık sigortası yaptırılmalıdır.
Ulusal Vize Seyahat Sağlık Sigortası
Ulusal vize seyahat sağlık sigortası Çekya uzun dönem vize başvurusunun onaylanmasının ardından talep edilmektedir. Çekya D tipi vize başvuruları onaylanan başvuru sahiplerinin kendilerine konsolosluk tarafından gönderilen emailde belirtilen Çek Sigorta Şirketlerinden birinden yaptıracakları 60.000 EUR teminatlı ve Çek Cumuriyeti sınırlarında geçerli; kalış sürelerinin tamamını kapsayan sağlık sigortası poliçelerini sunmaları gerekmektedir. Türkiye`de etkinlik gösteren sigorta şirketlerinden yaptırılan sağlık sigortalar geçerli sayılmamaktadır.
Oturum İzni
Türkiye'de ikamet etmekte olan yabancılar için Çekya vizesi başvuru dosyasına planlanan dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerliliği olan yasal T.C. oturma izni belgesi eklenmelidir.
Öğrenci Belgesi
E-devlet üzerinden karekodlu olarak alınan öğrenci belgesi ibraz edilmelidir.
Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
Başvuru sahiplerinin tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği ibraz edilmelidir.
Kimlik Fotokopisi
Başvuru sahiplerine ait kimlik kartı fotokopisi ibraz edilmelidir. Evli kişilerin ayrıca evlilik cüzdanı fotokopisi de sunulmalıdır.
Sabıka Kaydı
Savcılıktan üzeründen alınan ve başvuru sahiplerinin doğum yeri ve doğum tarıihi bilgilerini içeren sabıka kaydı ibraz edilmelidir. Çekya vizesi için sabıka kaydı apostil ettirilmeli ve hem sabıka kaydınının hem de apostil mühürünün Çekçe tercümesi yapılmalıdır. Vize başvuru dosyasına hem aslı hem de fotokopisi eklenmelidir.
SGK İşe Giriş Bildirgesi
E-devlet üzerinden alınan barkodlu SGK işe giriş bildirgesi sunulmalıdır.
SGK Hizmet Dökümü
E-devlet üzerinden alınan barkodlu SGK hizmet dökümü belgesi başvuru dosyasına eklenmelidir.
Emeklilik Belgesi
E-devletten alınan barkodlu emeklilik belgesi ibraz edilmelidir.
Sürücü Belgesi
Uluslararası geçerliliği olan ehliyet ibraz edilmelidir.
Araç Ruhsatı
Başvuru sahibinin yoluc veya kargo taşıyacağı araca ait ruhsat ibraz edilmelidir.
Aile İlişkilerinin Kanıtı Niteliğindeki Belgeler
Başvuru sahibini aile birleşimi vizesiyle Çekya'da yaşamak istediği kişi ile ilişkisini kanıtlayan belgeler ibraz edilmelidir.
Yetkinlik Belgeleri
Çekya'da çalışmak üzere teklif alınan iş ve iş pozisyonu için başvuru sahibinin eğitim ve mesleki yeterlliliğin olduğunu gösteren belgeler ibraz edilmelidir.
Mesleki Yeterlilik Kanıtı
Başvuru sahibinin Çekya'da icra edeceği meslek için gerekli mesleki yeterliliğe sahip olduğunu gösteren belgeler ibraz edilmelidir.

Finansal Belgeler

Banka Hesap Dökümü
Başvuru sahiplerinin son 3 aya ait hesap hareketlerini gösteren banka hesap dökmümü ıslak imzalı ve kaşeli olarak sunulmalıdır. Orijinal hesap cüzdanı ve imza sirküleri de ibraz edilebilmektedir. Başvuru sahibi şirket sahibi ise ve ortağı yoksa şirkete ait hesap dökümü sunabilir. Çekya'da kalınacak gün sayısına bağlı olarak Çekya vizesi için banka hesap dökümünde yeterli miktarda para bulunmalıdır.
Maaş Bordrosu
Son 3 aya ait maaş bordrosu sunulmalıdır.
Maaş Hesabı
Başvuru sahibinin maaşının yattığı bankadan alınan son 3 aylık maaş hesabı imzalı ve kaşeli olarak ibraz edilmelidir.
Emekli Maaşını Gösteren Belge
Emekli maaşının yatırıldığı bankadan ıslak imzalı ve kaşeli olarak alınan banka hesap özeti ibraz edilmelidir. Bankadan alınan imza sirküleri de başvuru dosyasına eklenmelidir.

Ebeveynin / Yasal Vasinin Hazırlaması Gereken Evraklar

Muvafakatname
Başvuru sahibinin 18 yaşından küçük olması ve Çekya'ya tek ya da sadece bir ebeveyni ile seyahat etmesi durumunda Çekya'ya gelmeyen ebeveyni tarafından imzalan, noter onaylı muvafakatname belgesi sunulmalıdır. Muvafakatname belgesi hakkındaki detaylı bilgilere çocuklar için Çekya vizesi sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Çekya'ya Davet Eden Kişi veya Kurumun Hazırlaması Gereken Evraklar

Davet Mektubu
Çek Cumhuriyeti'ndeki bir kurum,üniversite veya spor kulübünden başvuru sahipleri adına gönderilen ıslak imzalı ve kaşeli davet mektubu ibraz edilmelidir. Katılınacak etkinliğin bir Çek Cumhuriyeti kurumu tarafından düzenlenmemesi durumunda, etkinliğin Çek Cumhuriyeti’nde yapılacağının kanıtı nieteliğindeki belgeler (otelden alınan davet onayı gibi) sunulmalıdır.
Başvuru sahibini Çekya'ya davet eden şirket/kurum Çekya'da değilse bile orijinal davetiyenin ibraz edilmesi gerekmektedir. E-posta veya faks yoluyla gönderilen Çekya vize davetiyeleri kabul edilmemektedir.

Türkiye'deki Şirketin Hazırlaması Gereken Evraklar

İşveren Mektubu
İşveren tarafından başvuru sahibi adına yazılan ve seyahat tarihlerinin belirtildiği işveren mektubu ıslak imzalı ve kaşeli olarak ibraz edilmelidir.
Şirketin Ticaret Odası Kaydı
Şirkete ait olan son 6 aylık ait ticaret odası kaydı ibraz edilmelidir.
Ticaret Sicil Gazetesi
Şirkete ait ticaret sicil gazetesinin bir adet kopyası ibraz edilmelidir.
Şirketin İmza Sirküleri
Bünyesinde bulunulan şirketin imza sirküleri ibraz edilmelidir.
Vergi Levhası
Son 3 ay içinde alınan barkodlu vergi levhası sunulmalıdır.
C2 Yetki Belgesi
Bağlı olunan şirketin C2 (yetki) belgesi teslim edilmelidir.
Transfer Dökümanları
Şirketin son üç transfer dökümanları (CMR and T1 or T2) sunulmalıdır.
Şoför Listesi
Şirkette çalışmakta olan şöforlerin listesi ibraz edilmelidir.

Türkiye'deki Ziraat Odasından Alınması Gereken Belgeler

Çiftçi Belgesi
Bağlı olunan ziraat odasından alınan çiftçilik belgesinin aslı ibraz edilmelidir.

Çek Cumhuriyeti Polis Departmanı'ndan Alınması Gereken Evraklar

Resmi Davetiye
Çekya polis departmanından alınan resmi davetiye belgesi ibraz edilmelidir. Resmi davet mektubunun aslı veya fotokopisi sunulabilmektedir.

Çekya'daki Şirketin Hazırlaması Gereken Evraklar

İş Sözleşmesi
Noter onaylı veya bir kamu kurumu tarafından onaylatılmış olan geçerli bir iş sözleşmesi ibraz edilmelidir. Kontratta başvuru sahibinin maaşına yer verilmiş olmalıdır.
Ticari Vize Davetiyesi
Çekya'daki bir şirket tarafından başvuru sahibine gönderilen ıslak imzalı ve kaşeli davetiye sunulmalıdır.
İlgili şirketin Çek Cumhuriyeti’nde olmaması durumunda, ticari etkinliğin Çekya'da yapılacağının kanıtı sayılabilecek belgeler (otelden alınmış davet onayı gibi) ibraz edilmelidir.
Davetiye
Başvuru sahibi adına Çek Cumhuriyeti'ndeki anlaşmalı şirketten gönderilen ıslak imzalı ve kaşeli davetiye sunulmalıdır.

Çekya'daki Eğitim Kurumundan Alınması Gereken Belgeler

Kabul Mektubu
Çek Cumhuriyeti'ndeki bir üniversiteden alınan kabul mektubu ıslak imzalı ve Çekçe olmalıdır. Çekçe olmaması durumunda aslı ve Çekçe tercümesi yapılmış hali birlikte ibraz edilmelidir. Kabul mektubunda başvuru sahibinin doğum yeri ve doğum tarihi belirtilmelidir. Çekya vizesi için kabul mektubunun aslı sunulmalı fotokopi veya faks kabul edilmemektedir.
Konaklama Belgesi
Çekya'daki bir üniversiteden başvuru sahibi adına gönderilen ve Çekya'da noter tarafından onaylatılan konaklama belgesinin ıslak imzalı ve orijinal hali ibraz edilmelidir. Konaklama belgesi Çekçe yazılmış olamalıdır.
Konaklama belgesi kontrat şelinde ise yine ıslak imzalı olmalıdır. Belgenin aslı sunulmalı ve başvuru sahibi tarafından konsoloslukta imzalanmaldır.

Türkiye'deki Eğitim Kurumundan Alınması Gereken Belgeler

Erasmus Katılım Belgesi
Başvuru sahibinin Türkiye'de eğitim aldığı üniversitesinden alınan ve Erasmus Programına katıldığını belirten ıslak imzalı belgenin aslı ibraz edilmelidir. Varsa alınacak hibe miktarı Erasmus katılım belgesinde belirtilmelidir. Bu belge Çek dilinde hazırlanmış olmalıdır; Çekçe mutlaka tercümesi ile birlikte sunulmalıdır.
Hibe Teyit Yazısı
Okuldan alınan hibe teyit yazısının aslı ibraz edilmelidir. Banka hesap dökümünde gösterilen yeterli para veya bir sponsor var ise Çekya Erasmus vizesi başvuru işlemleri için hibe teyit yazısına gerek yoktur.

Sponsorun Hazırlaması Gereken Evraklar

Başvuru sahibinin Çekya seyahat masraflarını karşılayacak kişi ya da kurum tarafından yazılan ıslak imzalı sponsorluk dilekçesi sunulmalıdır.
Bir sponsor eşliğinde yapılan vize başvurularında istenen kriterlerine uygun olarak hazırlanan Çekya vize sponsor mektubu, sponsora ait finansal belgelerle birlikte başvuru dosyasına eklenmelidir.
Sponsora Ait Finansal Belgeler
Sponsorun mesleki durumuna bağlı olarak tüm iş ya da emekli evrakları ile birllikte son 3 aya ait banka hesap dökümü ibraz edilmelidir.

Önemli Bilgi

NOT
  • Belgeleriniz veya pasaportunuz konsolosluk bölgesi dışındaki bir bölgeden alınmışsa, konsolosluk bölgesinde en az 3 aydır yaşadığınızı ikametgahınız ve faturalarınızla kanıtlamanız gerekmektedir.
  • Çekçe’ye tercümesi yapılan belgelerin notere onaylatılmaması gerekmektedir. Tercüme edilen belgeler Çek Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından onaylanacaktır.
    Yukarıda belirtilen belgelerin tamamı bir adet fotokopisi ile birlikte başvuru dosyasına eklenmelidir.
Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: