Çalışmayanlar için Çekya Vizesi

Ev Hanımları ve Çalışmayanlar için Çekya Vizesi Başvuru İşlemleri

Ev hanımları, işten ayrılanlar, yeni mezun olup henüz iş bulamamış kişiler, tercihen çalışmayanlar, işten ayrılmış olanlar gibi düzenli ve kayıtlı bir gelire sahip olmayan kişiler çalışmayan kişiler olarak kabul edilmektedir.

Çalışmayan kişiler için Çekya vizesi almak çalışanlara göre daha zordur. Türkiye'den yapılan Çek Cumhuriyeti vize başvurularında ret oranı %20'nin üzerindedir ve bu oran çalışmayan kişiler için daha yüksektir.

Başvuru sahiplerinin Çekya seyahati masraflarını karşılamak için yeterli gelire veya geçerli bir sponsora sahip olmaları ve seyahat bittikten sonra Türkiye’ye geri döneceklerini ispatlamaları gerekmektedir.

Sponsorlu Çek Cumhuriyeti vize başvurusu için: 0850 241 1868

Ev Hanımları ve İşsiz Kişiler Çek Cumhuriyeti Vizesi Alabilir Mi?

Ev hanımı ve işsiz kişiler Çek Cumhuriyeti vizesi alabilir fakat bu kişiler başvuru esnasında daha dikkatli olmalıdır. Kişinin planlanan Çekya seyahatinin bitiminde ülkesine geri döneceğini gösteren kanıtlayıcı belgeler sponsor eşliğinde başvuru yapılmalıdır.

Çekya Vize Başvurusu için Çalışmayan Kişiler Hangi Evrakları Sunmalıdır?

Çekya vize başvurusu için çalışmayan kişilerin sunmaları gereken evraklar aşağıda listelenmektedir.

 • Pasaport: Vize başvuru sahibi son 10 sene içerisinde alınmış bir pasaporta sahip olmalıdır. Pasaportun Çek Cumhuriyeti seyahatinin planlanan bitiş tarihinden itibaren 3 ay daha geçerliliği olmalıdır. Pasaportta en az 2 adet boş sayfa bulunmalıdır.
 • Çekya vize başvuru formu: Çekya vize başvuru formu doğru bilgiler ile eksiksiz doldurularak ibraz edilmelidir.
 • Fotoğraf ve biyometri bilgileri: Biyometrik kurallara uygun olarak çekilmiş 1 adet fotoğraf ibraz edilmelidir. Vize başvuru sahibinin biyometrik bilgileri vize başvurusu sırasında vize başvuru merkezinde alınmaktadır.
 • Vize ücreti dekontu: Vize ücretinin ödendiğini kanıtlayan vize ücreti dekontu ibraz edilmelidir.
 • Nüfus kayıt örneği: Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği ibraz edilmelidir.
 • Uçuş ya da seyahat rezervasyonları: Planlanan Çek seyahati için yaptırılmış olan uçak, araba ve diğer araçların rezervasyon bilgileri sunulmalıdır.
 • Konaklama rezervasyonları: Çek Cumhuriyeti seyahati için yapılmış otel veya kira sözleşmesi gibi konaklama belgeleri ibraz edilmelidir.
 • Banka hesap özeti: Vize başvuru sahibinin son 6 aya ait banka hesap özeti bilgileri sunulmalıdır.
 • Seyahat planı: Çekya seyahatinin tarih detayları, konaklama bilgileri, ulaşım bilgileri, gezilecek yerlerin listesi, gezilecek yerlerin haritası ve katılım gösterilecek organizasyonların detaylı açıklamalarını belirten seyahat planı sunulmalıdır.
 • Muvafakatname: Reşit olmayan Çekya vizesi başvuru sahiplerinin tek başına ya da velilerden biri ile birlikte yurt dışı seyahati yapmasına onay veren noter tasdikli izin belgesi olan muvafakatname ibraz edilmelidir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Çekya’da gerçekleştirilecek olan tüm seyahati kapsayan ve en az 30000 euro teminata sahip seyahat sağlık sigortasına sahip olunması gerekmektedir.
 • Sponsor dilekçesi: Sponsorun konsolosluğa hitaben yazdığı ve başvuru sahibi ile yakınlık derecesini belirten dilekçe.
 • Sponsora ait finansal belgeler: Sponsorun çalışma durumuna göre iş veya emeklilik belgeleri ve banka hesap hareketleri

Yukarıda belirtilmiş maddeler standart başvuru evraklarıdır.

Çalışmayanlar için Sponsorlu Çekya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışmayanlar için sponsorlu Çekya vize başvurusu normal vize başvuru süreci ile aynı ilerlemektedir ancak sponsorlu vize başvurusu için vize evrakları ile birlikte sponsor dilekçesi ve sponsora ait ek belgelerin sunulması gerekmektedir.

Çalışmayanlar için Kimler Çekya Vize Sponsoru Olabilir?

Çalışmayanlar için Çekya vize sponsoru olabilecek kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Birinci dereceden aile fertleri
 • Çekya vatandaşları ya da Çekya'da oturum izni olan kişiler
 • Çekya'da bulunan şirket
 • Çek Cumhuriyeti’nde bulunan eğitim kurumu

Çekya Vizesi Sponsor Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Çekya vizesi sponsor dilekçesi elçiliğe hitaben sponsor tarafından yazılmalıdır. Sponsor dilekçesi, mektubu yazan kişinin kişisel bilgileri olan ad, yaşadığı yer ve işyeri bilgileri aktarılarak yazılmaya başlanmalıdır.

Mektubu yazan kişinin mektubu neden ve kimin için yazdığı açıklanmalıdır. Sponsorun masrafları nasıl karşılayacağı açıklanmalıdır. Sponsor dilekçesinde seyahatin gidiş ve dönüş tarihleri belirtilmelidir. Vize başvuru sahibi Çekya’da sponsorun evinde kalacak ise sponsorun ev adresi bilgileri verilmelidir.

Çekya Vize Sponsoru Tarafından Hangi Belgeler Sunulmalıdır?

Çekya vize sponsoru tarafından sunulması gereken belgeler sponsorun meslek ve çalışma durumuna göre farklılık göstermektedir.

Sponsorun kendisi başvuru yapmayacak olsa bile başvuru yapacakmış gibi gerekli tüm belgelerin hazırlanması ve sponsor dilekçesi ile birlikte vize başvurusu esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.

Çalışma ve meslek durumuna göre sponsor tarafından sunulması gereken belgeler için aşağıdaki başlıklarda bilgi verilmektedir.

İşveren Sponsorun Çekya Vize Başvurusunda Sunması Gerekli Belgeler

İşveren sponsorun Çekya vize başvurusunda sunması gereken belgeler aşağıda listelenmektedir.

 • Sponsor mektubu: Çekya vizesi başvuru sahibinin işveren sponsoru tarafından yazılmış olan sponsor mektubu ibraz edilmelidir.
 • Banka hesap dökümü: İşveren sponsorun son 3 aya ait banka hesap dökümü sunulmalıdır.
 • Faaliyet belgesi: Son 6 ay içerisinde şirketin faaliyetine göre kayıtlı olduğu odalardan temin edilmiş faaliyet belgesi ibraz edilmelidir. Evrakları Ankara Büyükelçiliği yetki alanında olan başvuru sahiplerinden sadece Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti kabul edilmektedir.
 • Ticaret sicil gazetesi: Başvuru sahibinin kurucu veya ortak olduğunu içeren ve firma ünvanının bulunduğu okunaklı ticaret sicil gazetesi belgesinin kopyası ibraz edilmelidir.
 • Vergi levhası: Son yıla ait güncel olan vergi levhası fotokopisi ibraz edilmelidir.
 • Ek gelir belgeleri: Tapu, kira gelirleri, araç ruhsatı gibi ek belgeler sunulmalıdır.

SGK’lı Çalışan Sponsorun Çekya Vize Başvurusunda Sunması Gerekli Belgeler

Çalışan sponsorun Çekya vize başvurusunda sunması gereken belgeler aşağıda listelenmektedir.

 • Sponsor mektubu: Sponsor tarafından yazılmış olan sponsor mektubu ibraz edilmelidir.
 • Banka hesap dökümü: Son 3 aya ait çalışan sponsorun banka hesap dökümü belgesi sunulmalıdır.
 • SGK hizmet dökümü: SGK web sitesi ya da e-devlet internet sitesi üzerinden temin edilecek olan kişinin sigorta geçmişini belirten SGK hizmet dökümü belgesi ibraz edilmelidir. SGK hizmet dökümü belgesi barkodlu olmalıdır aksi halde belge kabul edilmemektedir.
 • İşe giriş belgesi: Çalışılan şirketten alınan işe giriş belgesinin fotokopisi sunulmalıdır. İşe giriş belgesi barkodlu olmalıdır.
 • Maaş bordroları: Kaşeli, imzalı ve son 3 aya ait maaş bordrolarının ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İş sözleşmesi: SGK'lı çalışan olunmaması durumunda çalışılan firma ile yapılmış iş akti kanıtlayan iş sözleşmesi ibraz edilmelidir. İş sözleşmesi noter onaylı olmalıdır.
 • Ek gelir belgeleri: Tapu, kira gelirleri, araç ruhsatı, ek hesap dökümleri gibi ek gelir belgeleri ibraz edilmelidir.

Çiftçi Sponsorun Çek Cumhuriyeti Vize Başvurusunda Sunması Gerekli Belgeler

Çiftçi sponsorun Çek Cumhuriyeti vize başvurusunda sunması gereken belgeler aşağıda listelenmektedir.

 • Sponsor mektubu: Sponsorun yazmış olduğu sponsor mektubu ibraz edilmelidir.
 • Banka hesap dökümü: Kişinin son 3 aya ait banka hesap dökümü ya da cüzdanı sunulmalıdır. Banka hesap dökümü, vize başvuru tarihinden en fazla 15 gün önce düzenlenmiş olmalıdır.
 • Çiftçilik belgesi: Ziraat odalarından alınacak güncel tarihli çiftçilik belgesi ibraz edilmelidir. Çiftçilik belgesi, çiftçilik kazancını göstermelidir.

Emekli Sponsorun Çekya Vize Başvurusunda Sunması Gerekli Belgeler

Emekli sponsorun Çekya vize başvurusunda sunması gereken belgeler aşağıda listelenmektedir.

 • Sponsor mektubu: Vize başvurusunun sahibine sponsor tarafından yazılmış olan sponsor mektubu sunulmalıdır.
 • Banka hesap dökümü: Emeklilik ve kişinin şahsi banka hesabının son 3 aylık dökümü ibraz edilmelidir. Banka hesap dökümünün vizenin başvuru tarihinden en çok 15 gün önce alınmış olması gerekir.
 • Emeklilik belgesi: E-devletten alınan emeklilik durumunu belirten belge ibraz edilmelidir. Emeklilik belgesi barkodlu olmalıdır, barkodu olmayan belgeler başvuru sırasında kabul edilmemektedir.
 • Ek gelir belgeleri: Kişinin sahip olması durumunda tapu, araç ruhsatı, kira gelir belgeleri ve ek hesap dökümleri gibi evraklar ek gelir belgesi olarak ibraz edilmelidir.

Çalışmayan Kişiler için Çek Vizesi Almak Zor Mudur?

Çalışmayan kişiler için Çek vizesi almak düzenli gelir sahibi olan kişiler ile kıyaslandığında daha zordur.

Paylaş: