Çekya Bayrağı ve Milli Marşı

Çekya Bayrağı, Milli Marşı ve Anlamları

Çekya bayrağı, 2:3 oranında, dikdörtgen formunda kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşan bir ulusal simgedir. Çekya bayrağı kırmızı ve beyaz yatay çizgilerden ve bu çizgileri sol taraftan kesen mavi bir üçgen şeklinde tasarlanmıştır. Çekya bayrağında kırmızı renk dökülen kanları, beyaz renk dürüstlüğü, mavi renk ise bağımsız olmayı temsil etmektedir.

Çekya Bayrak Ölçüleri Nedir?

Çek Cumhuriyeti bayrağının 2:3 ölçülerinde dikdörtgen formunda olması gerekmektedir. Çekya bayrağının kısa kenarı 2 oranında, uzun kenarı ise 3 oranında olmalıdır. Çekya bayrağı, kırmızı, mavi ve beyaz renklerdedir.

Çekya Bayrak Ölçüleri Nedir?
Çekya Bayrak Ölçüleri Nedir?

Çek Cumhuriyeti Bayrağının Renkleri

Çekya bayrağının renkleri kırmızı, beyaz ve mavidir.

Çekya bayrağının Pantone, Hex Triplet, RGB, CMYK renk formatlarında hangi kodlara denk geldiği aşağıdaki tabloda verilmiştir.

PantoneHex TripletRGBCMYK
Kırmızı192#d7141a215,20,260,100,62,0
BeyazN. A.#ffffff255,255,2550,0,0,0
Mavi287#11457e17,69,126100,81,0,23

Çek Cumhuriyeti Bayrağının Anlamı

Çek Cumhuriyeti, en son halini almadan önce Çek topraklarının geleneksel renkleri olan kırmızı ve beyaz renklere sahiptir. Kırmızı renk dökülen kanları temsil ederken, beyaz renk ise dürüstlüğü temsil etmektedir. Kırmızı ve beyaz renkler, daha önce Çek topraklarında kurulmuş olan Bohemya bayrağının da renklerini oluşturmaktadır.

Çek Cumhuriyeti’nin 1912 yılında bağımsızlığını ilan etmesi ve Bohemya’dan ayrılması ile Çek Cumhuriyeti bayrağına mavi renkte eklenmiştir. Çekoslovakya bayrağındaki mavi renk bağımsızlığı temsil etmektedir. Çekoslovakya bayrağı, 1992 yılında yaşanan bölünmenin ardından Çekya tarafından kullanılmaya devam edilmiştir.

Çek Bayrağı Resmi Olarak Hangi Tarihte Kabul Edilmiştir?

Çek Bayrağı Resmi Olarak Hangi Tarihte Kabul Edilmiştir?
Çek Bayrağı Resmi Olarak Hangi Tarihte Kabul Edilmiştir?

Çek Cumhuriyeti’nin bayrağı resmi olarak, 30 Mart 1920 tarihinde kabul edilmiştir. Çekya 1920 tarihinden günümüze Çekya topraklarında kullanılmaya devam edilmektedir.

Çekya tarihi boyunca kullanılan kırmızı ve beyaz renklere, Çek Cumhuriyeti’nin Bohemya’dan bağımsızlığını ilan etmesi üzerine mavi renk eklenmiştir. Çekya bayrağındaki mavi renk, özgürlüğü temsil etmektedir.

Tarihte Kullanılan Çek Cumhuriyeti Bayrakları

Çek Cumhuriyeti tarihinde kurulmuş devletlerin kullanmış olduğu bayraklarda, kırmızı ve beyaz renkleri hakimdir. Çekya tarihinde kullanılan bayraklarda, kartal ve aslan figürlerine sıklıkla rastlanmaktadır. Orta Çağ’da Přemyslid Hanedanı tarafından kurulan Bohemya Dükalığı, bayrak olarak beyaz zemin üzerine başında tacı olan siyah bir kartal figürünü kullanmıştır.

Tarihte Kullanılan Çek Cumhuriyeti Bayrakları
Tarihte Kullanılan Çek Cumhuriyeti Bayrakları

Orta Çağ’da kurulan Bohemya Krallığı’nın bayrağında ise kırmızı zemin üzerine kral tacı takan beyaz bir aslan bulunmaktadır. 1198 yılından 1918 yılına kadar kullanılan Bohemya Krallığı bayrağında ise kırmızı ve beyaz renkler yatay çizgiler şeklinde kullanılmıştır. 1920 yılında değiştirilen Çekoslovakya bayrağında beyaz ve kırmızı renklere mavi renk eklenmiş, mavi renk bayrak içerisinde ikizkenar bir üçgen şeklinde kullanılmıştır.

Çekya Bayrağına Benzeyen Diğer Ülke Bayrakları

Çek Cumhuriyeti bayrağına benzeyen diğer ülke bayrakları aşağıda listelenmiştir.

  • Fransa
  • Hollanda
  • Slovakya
  • Rusya
  • Filipinler

Çek Cumhuriyeti Arması

Çek Cumhuriyeti armasında başına taç takmış bir aslan figürü ve diğer bir versiyonunda taç takmış kartal motifi bulunmaktadır.

Çek Cumhuriyeti Arması
Çek Cumhuriyeti Arması

Çekya Cumhuriyeti arması, farklı versiyonları ile Çek Cumhuriyeti'nin üzerinde kurulduğu topraklarda yer alan üç bölgeyi temsil etmektedir. Armanın kırmızı arka plan üzerine beyaz bir aslandan oluşan versiyonu Bohemya Bölgesi’ni, mavi zemin üzerine kırmızı-beyaz dama desenli kartal motifinden oluşan arma Moravya Bölgesi’ni ve sarı arka plan üzerine siyah bir kartal motifi Silezya Bölgesi’ni temsil etmektedir.

Çek Cumhuriyeti Milli Marşı

Çek Cumhuriyeti milli marşı, František Škroup tarafından yazılan ve Josef Kajetán Tyl tarafından bestelenmiştir. Çekya milli marşı, “Kde domov můj? (Türkçe olarak Evim Nerede? anlamına gelir.)” adını almaktadır. Çekya ulusal marşının bestecisi Josef Kajetán Tyl, Çek Ulusal Direnişi’nin etkili isimleri arasında yer almaktadır.

Çek Cumhuriyeti milli marşı,orijinal olarak 1834 yılında yazılmış, 1918 yılında ise Çekoslovakya milli marşı olarak kabul edilmiştir. Çekya ulusal marşı, Çekoslovakya'nın bölünmesinin ardından değiştirilerek hem Çek Cumhuriyet hemde Slovakya tarafından kullanılmıştır. Slovakya marşın ilk kıtasına başka bir kıta ekleyerek kullanırken, Çek Cumhuriyeti marşın yalnızca ilk kıtasını kullanmayı tercih etmiştir. Çek Cumhuriyeti milli marşı, 1993 yılında Çekya’nın ulusal marşı olarak kabul edilmiştir.

Çek Cumhuriyeti Ulusal Marşının Anlamı Nedir?

Çek Cumhuriyeti ulusal marşının anlamı aşağıda verilmiştir.

Evim nerede, evim nerede?

Çayırlarda kükreyen su,

çamlar sarp kayalıklarda fısıldar,

bahçede çiçekler parlıyor,

bir bakışta dünyevi cennet.

ve bu güzel ülke,

Çek toprağı, benim evim.

Çek toprağı, benim evim.

Evim nerede, evim nerede?

Yüce topraklar olarak bilinen bu yerde

katı çerçevelerde tutulan ruhlar

parlak zihin, yaratım ve hoş karşılanma

ve hayal kırıklığına meydan okuyan güç

bunlar Çek’in karakterleri

aramızda, evimizde

aramızda, evimizde

Çekya ulusal marşı, Çekya’nın Avusturya İmparatorluğu içerisinde yalnızca etnik bir grup olarak varlığını sürdürdüğü bir dönemde yazılmıştır. Bu nedenle milli marş, Çek ulusuna ait olan bir toprağım arayışı simgelemektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: