Çekya Sağlık Sistemi

Çek Cumhuriyeti Sağlık Sistemi: Çekya Hastaneleri ve Hizmetler

Euro Sağlık Tüketici 2018 Endeksine göre Çek Cumhuriyeti Avrupa'daki sağlık hizmetlerinin karşılaştırmasında 14. sırada yer almaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde sağlık hizmetlerinin sunulduğu kurumlar, kamu ve özel sağlık merkezlerinden oluşmaktadır. Zorunlu sigorta modelini uygulayan Çekya sağlık hizmetlerinde, 1992 tarihinden itibaren istihdama bağlı sigorta planları tarafından finanse edilen hizmet bedeli mevcuttur.

Çekya devleti tarafından yönetilen kamu hastaneleri genellikle iyi donanımlıdır. Hastanelerin geneli 1.000 hastayı ağırlayabilmektedir. Çek Cumhuriyeti’nin büyük şehirlerinde devlet hastaneleri ve 200 hastayı ağırlayabilen klinikler bulunur. Küçük ölçekli bu kliniklerde, acil servisle birlikte yalnızca temel sağlık hizmetleri verilmektedir.

Çek Cumhuriyeti’nin kamu hastanelerinde sağlık hizmeti alan Çek vatandaşları ve ikamet izni bulunan yabancı uyruklu kişiler sağlık hizmetini ücretsiz şekilde, vergi bütçesinden karşılamaktadır. Çek Cumhuriyeti’ne kısa süreli ziyaretlerde ise sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için Çekya Schengen vizesi başvurusunda sunulmak üzere seyahat sağlık sigortası alınması gerekmektedir.

Çek Cumhuriyeti Sağlık Politikası

Çek Cumhuriyeti'nde sağlık hizmetleri 1990’lı yıllarda önemli ölçüde değişmiştir. Değişen sağlık sisteminin temel özellikleri arasında, bir pratisyen hekimin özgürce seçilmesi, uzmanlara ve uzman bölümlere doğrudan erişim ve özel sağlık sektörünün ortaya çıkması yer almaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde 1990 yılların başından itibaren sağlık tesislerinin yeniden inşası sağlanmış ve sağlık sigortası sistemi oluşturulmuştur. Çek Cumhuriyeti’nin sağlık sistemi reformunun günümüze kadar, nüfusun sağlık durumu üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye neden olduğu görülmemiştir.

Çek Cumhuriyeti sağlık hizmetlerinin kamu sağlık sigortasından, doğrudan ödemelerden, ulusal bütçeden ve bölgesel bütçelerden finanse edilmektedir. Çekya’nın GSYİH, gayri safi yurt içi hasılasından sağladığı pay %0,2’dir. Çek Cumhuriyeti’nde 2015 tarihinde toplam sağlık harcamalarında kamu kurumlarının payı %83 iken özel sektörün payı %17’sini oluşturmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nin 2018 yılında kişi başına düşen toplam sağlık harcaması, geçmiş yıllara göre artış eğilimi göstererek 1.525 Euro olmuştur.

Çekya’daki Sağlık Hizmeti Kurumları

Çekya’daki Sağlık Hizmeti Kurumları
Çekya’daki Sağlık Hizmeti Kurumları

Çek Cumhuriyeti’nde sağlık hizmeti kurumları aşağıda listelenmiştir.

 • Sağlık ocağı
 • Dispanser
 • Araştırma hastaneleri
 • Üniversite hastaneleri
 • Devlet hastaneleri
 • Özel hastaneler
 • Diş hastaneleri
 • Plastik ve estetik cerrahi klinikleri
 • Fizyoterapi klinikleri
 • Kanser enstitüsü
 • Deneysel tıp enstitüsü
 • Göz klinikleri
 • Üreme ve jinekoloji klinikleri
 • Kardiyovasküler ve nakil cerrahi merkezi
 • Prag Na Františku hastanesi
 • Bulovka üniversite hastanesi
 • Prag gerontoloji merkezi

Çek Cumhuriyeti'ndeki Hastane Sayısı Kaçtır?

Çek Cumhuriyeti’nde toplam 187 tane hastane bulunmaktadır. Çekya’da bulunan hastanelerden 7 tanesi üniversite hastanesidir.

Çek Cumhuriyeti'nde Özel Hastane Var Mıdır?

Evet, Çek Cumhuriyeti’nde özel hastane vardır. Çek Cumhuriyeti’ndeki 187 hastaneden 32 tanesi özel hastanedir.

Çek Cumhuriyeti'nde Hastanelerde İngilizce Konuşulur Mu?

Evet, Çek Cumhuriyeti hastanelerinde tercüman desteği talebinde bulunarak ingilizce konuşulabilmektedir.

Çek Cumhuriyeti'nde Evde Sağlık Hizmetleri

Çek Cumhuriyeti’nde evde bakım hizmeti, farklı uzmanlıkta yetenekli hemşireler tarafından, genelde yaşlılara ve yatalak hastalara yarı zamanlı olarak sağlanmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde, 2018 tarihli sağlık istatistikleri ofisi yıllık raporuna göre toplam nüfustaki 10 milyon kişiden 141 bin kişi evde bakım hizmetinden yararlanmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde evde bakım gören 141 bin kişinin 118 bini 65 yaş ve üzeridir.

Çek Cumhuriyeti’nin Sağlık Personeli Rakamları

Çek Cumhuriyeti’nin Sağlık Personeli Rakamları
Çek Cumhuriyeti’nin Sağlık Personeli Rakamları

Çek Cumhuriyeti’nde 2019 yılında sağlık ve sosyal bakım sektöründe önceki yıllara göre artış ile yaklaşık 363 bin çalışan vardır. Çek Cumhuriyeti’nde yaklaşık 38.776 doktor, 9.397 cerrah, 7.371 çocuk doktoru, 7.577 diş hekimi ve 1.296 dahiliye personeli bulunmaktadır.

Çek Cumhuriyeti’nde 10.000 kişiye düşen sağlık personeli sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

10.000 kişi başınaSağlık personeliVeri yılı
Hekim4.1212018
Hemşire ve ebe8.3522017
Dişçi7.4502018

Çekya’da Sağlık Personeli Maaşları Nasıldır?

Çek Cumhuriyeti’nde sağlık personellerinin maaşları aşağıda verilmiştir.

Sağlık personeliMinimum maaşOrtalama maaşMaksimum maaş
Cerrah2.337 Euro6944 Euro10.794 Euro
Hekim ve doktor2.182 Euro5.952 Euro10.000 Euro
Hemşire1.500 Euro2.333 Euro4.484 Euro
Diş hekimi2.646 Euro5.754 Euro9.167 Euro
Ebe1.107 Euro2.258 Euro3.523 Euro

Çek Cumhuriyeti’nde sağlık personeli minimum ve maksimum maaş aralığı personelin deneyimine, sektördeki çalışma yılına ve eğitim durumuna göre değişmektedir.

Çekya Sağlıkçı İş İlanları Nerede Yayınlanır?

Çek Cumhuriyeti’nde sağlık sektörü iş ilanları yayınlanan web siteleri aşağıda listelenmiştir.

 • Expats.cz
 • Glassdoor
 • Postdocjobs
 • Theunijobs
 • CareerArc
 • Pharmıweb.jobs
 • Hays
 • Reed.Co.uk
 • Czech hospital placements
 • Healty forward
 • Receptix

Sağlık sektöründeki Çek Cumhuriyeti iş olanakları ve ilanlarını takip etmek için Çek Cumhuriyeti araştırma ve üniversite hastanelerinin resmî siteleri ve sosyal medya hesapları da incelenebilir.

Çek Cumhuriyeti Sağlık Turizmi

Çekya sağlık hizmetleri, onkoloji, kardiyoloji, kısırlık ve göz cerrahisi prosedürlerinde alınan başarılı sonuçlarıyla ünlüdür. Çek Cumhuriyeti’ne giden hastalar, daha hızlı iyileşme süresi, daha kısa hastanede kalış süresi ve önemli ölçüde azaltılmış komplikasyon olasılığı anlamına gelen son teknoloji robotik cerrahiye erişilebilmektedir. Çek Cumhuriyeti, ister devlet tarafından işletilen ister özel olsun, sağlık tesisleri için mecburi ve katı akreditasyon gerekliliklerine sahiptir.

Çek Cumhuriyeti Sağlık Turizmi
Çek Cumhuriyeti Sağlık Turizmi

Sağlık turizmi için Çek Cumhuriyeti’nde en çok onkoloji, kardiyoloji, kısırlık, göz ameliyatı, jinekoloji, üroloji, diş hekimliği bölümleri tercih edilmektedir. Çek Cumhuriyetine sağlık turizmi için en çok Avrupa birliği ülkelerinden seyahat edilmekle birlikte sadece doğum için yıllık 5.000 kişi Çek Cumhuriyeti’ne gitmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının, sağlık turizmi için Çekya’ya gitmek istemesi durumunda Çekya tıbbi tedavi vizesi almaları gerekir.

Çekya ile Türkiye Arasında Sağlık Sözleşmesi Var Mıdır?

Evet, Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik sözleşmesi vardır. Sosyal Güvenlik sözleşmesi 2 Ekim 2003 tarihinde imzalanmış ve 28 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin üçüncü bölümünde hastalık ve analık sigortası, ölüm yardımı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları, işsizlik yardımları ve aile yardımlarına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Çek Cumhuriyeti Sağlık Sigortası Türkiye'de Geçerli Midir?

Hayır, geçerli değildir. Çek Cumhuriyeti vatandaşları Türkiye’de sağlık hizmeti almak için seyahat sağlık sigortası yaptırmalıdır.

Türkiye Sağlık Sigortası Çek Cumhuriyeti'nde Geçerli Midir?

Hayır, geçerli değildir. Çek Cumhuriyeti’ne gidecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Çek Cumhuriyeti’nde sağlık hizmeti almak için seyahat sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir.

Çek Cumhuriyeti Sağlık Sigortası Şirketleri

Çek Cumhuriyeti’nde hizmet veren sağlık sigortası şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
 • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
 • 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
 • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
 • Maxıma
 • Unıqa
 • Pvzp

Çekya Sağlık Sigortası Fiyatları Nasıldır?

Çek Cumhuriyeti kapsamlı sağlık sigortası fiyatları, bir yıllık poliçe için 278 Euro ile 555 Euro arasında değişiklik göstermektedir. Çek Cumhuriyeti’nde eğitim alan öğrenciler bir dönemlik Çekya Erasmus sağlık sigortası için 106 Euro ile 218 Euro arasında sigorta fiyatı ödemekle birlikte öğrencilik indiriminden yararlanabilmektedir.

Çek Cumhuriyeti’nde sigorta fiyatları aylık 16 Euro’ dan yıllık ise minimum 278 Euro’dan başlamaktadır. Çekya sağlık sigortası ücretleri yaş, kalış süresi, kalış tarihleri, öğrencilik gibi kritere göre değiştiğinden dolayı, ön bilgileri ile formu doldurulup, uygun sağlık sigortası yapılabilmektedir.

Çekya Vizesi İçin Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Çek Cumhuriyetine seyahat edecek kişilerin seyahat sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir. Seyahat sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişiler sigorta şirketlerine şahsen giderek veya sigorta acentelerinin resmi internet siteleri üzerinden online olarak yapabilmektedir.

Vizem.net danışmanlığında yapılan vize başvurularında, Çekya seyahat sağlık sigortası sigorta departmanımız tarafından uygun fiyat garantisiyle yaptırılmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: