Çekya Sağlık Sistemi

Çek Cumhuriyeti Sağlık Sistemi: Çek Cumhuriyeti Hastaneleri ve Hizmetler

Çek sağlık sistemi, kamu ve özel sağlık merkezleri oluşmaktadır. Çek Cumhuriyeti, zorunlu bir sigorta modeline dayanan evrensel bir sağlık sistemine sahiptir. Çek Cumhuriyeti sağlık hizmetlerinde 1992 tarihinden günümüze, zorunlu istihdamla ilgili sigorta planları tarafından finanse edilen hizmet bedeli mevcuttur. Euro Sağlık Tüketici 2018 Endeksine göre Çek Cumhuriyeti Avrupa’daki sağlık hizmetlerinin karşılaştırmasında 14. sırada yer almaktadır.

Çekya devleti tarafından yönetilen kamu hastaneleri genellikle iyi donanımlıdır. Hastanelerin geneli 1.000 hastayı ağırlayabilmektedir. Çek Cumhuriyeti’nin büyük şehirlerinde devlet hastaneleri ve 200 hastayı ağırlayabilen küçük klinikler bulunmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde bulunan küçük klinikler, acil servisle birlikte yalnızca temel sağlık hizmetlerini sunmaktadır.

Çek Cumhuriyeti’nin kamu hastanelerinde sağlık hizmeti alan Çek Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı uyruklu, Çekya’da yaşayan kişiler sağlık hizmetini ücretsiz şekilde, vergi bütçesinden karşılamaktadır. Çek Cumhuriyeti’ndeki yabancı uyruklu kişilerin sağlık hizmeti alabilmek için seyahat sağlık sigortası alması gerekmektedir.

Çek Cumhuriyeti Sağlık Politikası Nasıldır?

Çek Cumhuriyeti’nde sağlık hizmetleri 1990’lı yıllarda önemli ölçüde değişmiştir. Değişen sağlık sisteminin temel özellikleri arasında, bir pratisyen hekimin özgürce seçilmesi, uzmanlara ve uzman bölümlere doğrudan erişim ve özel sağlık sektörünün ortaya çıkması yer almaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde 1990 yılların başından itibaren sağlık tesislerinin yeniden inşası sağlanmış ve sağlık sigortası sistemi oluşturulmuştur. Çek Cumhuriyeti’nin sağlık sistemi reformunun günümüze kadar, nüfusun sağlık durumu üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye neden olduğu görülmemiştir.

Çek Cumhuriyeti sağlık hizmetlerinin kamu sağlık sigortasından, doğrudan ödemelerden, ulusal bütçeden ve bölgesel bütçelerden finanse edilmektedir. Çekya’nın GSYİH, gayri safi yurt içi hasılasından sağladığı pay %0,2’dir. Çek Cumhuriyeti’nde 2015 tarihinde toplam sağlık harcamalarında kamu kurumlarının payı %83 iken özel sektörün payı %17’sini oluşturmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nin 2018 yılında kişi başına düşen toplam sağlık harcaması, geçmiş yıllara göre artış eğilimi göstererek 1.525 Euro olmuştur.

Çek Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kimdir?

Çek Cumhuriyeti’nin sağlık bakanı, 2017 genel seçimlerinde seçilen 35 yaşındaki siyasetçi ve hukukçu Adam Vojtěch’tir.

Çek Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında Sağlık Sözleşmesi Var Mıdır?

Evet, Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik sözleşmesi vardır. Sosyal Güvenlik sözleşmesi 2 Ekim 2003 tarihinde imzalanmış ve 28 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin üçüncü bölümünde hastalık ve analık sigortası, ölüm yardımı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları, işsizlik yardımları ve aile yardımlarına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Çek Cumhuriyeti Sağlık Sigortası Türkiye’de Geçerli Midir?

Hayır, geçerli değildir. Çek Cumhuriyeti vatandaşları Türkiye’de sağlık hizmeti almak için seyahat sağlık sigortası yaptırmalıdır.

Türkiye Sağlık Sigortası Çek Cumhuriyeti’nde Geçerli Midir?

Hayır, geçerli değildir. Çek Cumhuriyeti’ne gidecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Çek Cumhuriyeti’nde sağlık hizmeti almak için seyahat sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir.

Çek Cumhuriyeti Sağlık Sigortası Şirketleri Hangileridir?

Çek Cumhuriyeti sağlık sigortası şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
 • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
 • 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
 • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
 • Maxıma
 • Unıqa
 • Pvzp

Çekya Sağlık Sigortası Fiyatları Nasıldır?

Çek Cumhuriyeti kapsamlı sağlık sigortası, bir yıllık 278 Euro ile 555 Euro sigorta fiyatları arasında değişiklik göstermektedir. Çek Cumhuriyeti’nde eğitim alan öğrenciler bir dönemlik Çekya Erasmus sağlık sigortası için 106 Euro ile 218 Euro arasında sigorta fiyatı ödemekle birlikte öğrencilik indiriminden yararlanabilmektedir.

Çek Cumhuriyeti’nde sigorta fiyatları aylık 16 Euro’ dan yıllık ise minimum 278 Euro’dan başlamaktadır. Çekya sağlık sigortası ücretleri yaş, kalış süresi, kalış tarihleri, öğrencilik gibi kritere göre değiştiğinden dolayı, ön bilgileri ile formu doldurulup, uygun sağlık sigortası yapılabilmektedir.

Çek Cumhuriyeti Vize Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Çek Cumhuriyetine seyahat edecek kişilerin seyahat sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir. Seyahat sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişiler sigorta şirketlerine şahsen giderek veya sigorta acentelerinin resmi internet siteleri üzerinden online olarak yapabilmektedir.

Çekya’ya seyahat etmek isteyen kişilerin seyahat sağlık sigortası, Çek vizesi için gerekli belgeler arasında yer almaktadır. Vizem.net danışmanlığında yapılan vize başvurularında, Çek Cumhuriyeti’nde seyahat sağlık sigortası vizem.net tarafından en uygun fiyatlarla yaptırılmaktadır.

Erasmus Çek Cumhuriyeti Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Çek Cumhuriyeti’nde Erasmus öğrenci değişim programına katılacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının .Çek Cumhuriyeti erasmus sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir. Türkiye’de yapılan sağlık sigortası Çek cumhuriyeti’nde geçerli değildir.

Dönemlik eğitim için Çek Cumhuriyeti Erasmus programına katılan öğrenciler, eğitimini uzatabilmektedir. Eğitimini uzatan kişilerin seyahat sağlık sigortasını da uzatması gerekmektedir.

Çek Cumhuriyeti Seyahat Sağlık Sigortası Ücretleri Ne Kadardır?

Çek Cumhuriyeti seyahat sağlık sigortası kapsamlarına göre ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Çek Cumhuriyeti seyahat sağlık sigortasıÜcretleri
7 günlük seyahat sağlık sigortası4 Euro ile 13 Euro arasındadır
Erasmus seyahat sağlık sigortası21 Euro ile 45 Euro arasındadır
1 aylık seyahat sağlık sigortası16 Euro ile 22 Euro arasındadır
1 yıllık seyahat sağlık sigortası45 Euro ile 80 Euro arasındadır

Çek Cumhuriyeti’ndeki Sağlık Hizmeti Kurumları Nelerdir?

Çek Cumhuriyeti’nde sağlık hizmeti kurumları aşağıda listelenmiştir.

 • Sağlık ocağı
 • Dispanser
 • Araştırma hastaneleri
 • Üniversite hastaneleri
 • Devlet hastaneleri
 • Özel hastaneler
 • Diş hastaneleri
 • Plastik ve estetik cerrahi klinikleri
 • Fizyoterapi klinikleri
 • Kanser enstitüsü
 • Deneysel tıp enstitüsü
 • Göz klinikleri
 • Üreme ve jinekoloji klinikleri
 • Kardiyovasküler ve nakil cerrahi merkezi
 • Prag Na Františku hastanesi
 • Bulovka üniversite hastanesi
 • Prag gerontoloji merkezi

Çek Cumhuriyeti’ndeki Hastane Sayısı Kaçtır?

Çek Cumhuriyeti’nde toplam 187 tane hastane bulunmaktadır. Çekya’da bulunan hastanelerden 7 tanesi üniversite hastanesidir.

Çek Cumhuriyeti’nde Özel Hastane Var Mıdır?

Evet, Çek Cumhuriyeti’nde özel hastane vardır. Çek Cumhuriyeti’ndeki 187 hastaneden 32 tanesi özel hastanedir.

Çek Cumhuriyeti’nde Hastanelerde İngilizce Konuşulur Mu?

Evet, Çek Cumhuriyeti hastanelerinde tercüman desteği talebinde bulunarak ingilizce konuşulabilmektedir.

Çek Cumhuriyeti’nde Evde Sağlık Hizmetleri Nasıldır?

Çek Cumhuriyeti’nde evde bakım hizmeti, farklı uzmanlıkta yetenekli hemşireler tarafından, genelde yaşlılara ve yatalak hastalara yarı zamanlı olarak sağlanmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde, 2018 tarihli sağlık istatistikleri ofisi yıllık raporuna göre toplam nüfustaki 10 milyon kişiden 141 bin kişi evde bakım hizmetinden yararlanmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde evde bakım gören 141 bin kişinin 118 bini 65 yaş ve üzeridir.

Çek Cumhuriyeti’nde Sağlık Personeli Sayısı Kaçtır?

Çek Cumhuriyeti’nde 2019 yılında sağlık ve sosyal bakım sektöründe önceki yıllara göre artış ile yaklaşık 363 bin çalışan vardır. Çek Cumhuriyeti’nde yaklaşık 38.776 doktor, 9.397 cerrah, 7.371 çocuk doktoru, 7.577 diş hekimi ve 1.296 dahiliye personeli bulunmaktadır.

Çek Cumhuriyeti’nde 10.000 kişiye düşen sağlık personeli sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

10.000 kişi başınaSağlık personeliVeri yılı
Hekim4.1212018
Hemşire ve ebe8.3522017
Dişçi7.4502018

Çek Cumhuriyeti’nde Sağlık Personeli Maaşları Nasıldır?

Çek Cumhuriyeti’nde sağlık personellerinin maaşları aşağıda verilmiştir.

Sağlık personeliMinimum maaşOrtalama maaşMaksimum maaş
Cerrah2.337 Euro6944 Euro10.794 Euro
Hekim ve doktor2.182 Euro5.952 Euro10.000 Euro
Hemşire1.500 Euro2.333 Euro4.484 Euro
Diş hekimi2.646 Euro5.754 Euro9.167 Euro
Ebe1.107 Euro2.258 Euro3.523 Euro

Çek Cumhuriyeti’nde sağlık personeli minimum ve maksimum maaş aralığı personelin deneyimine, sektördeki çalışma yılına ve Çek Cumhuriyeti’nde tıp eğitimi durumuna göre değişmektedir.

Çek Cumhuriyeti Sağlık Sektörü İş İlanları Nerede Yayımlanır?

Çek Cumhuriyeti’nde sağlık sektörü iş ilanları yayınlanan web siteleri aşağıda listelenmiştir.

 • Expats.cz
 • Glassdoor
 • Postdocjobs
 • Theunijobs
 • CareerArc
 • Pharmıweb.jobs
 • Hays
 • Reed.Co.uk
 • Czech hospital placements
 • Healty forward
 • Receptix

Sağlık sektörü dahilindeki Çek Cumhuriyeti iş olanakları ve ilanlarını gözlemlemek için Çek Cumhuriyeti araştırma ve üniversite hastanelerinin resmî siteleri incelenmelidir.

Çek Cumhuriyeti’nde Sağlık Turizmi Nasıldır?

Çek Cumhuriyeti, Avrupa’nın en güvenli ülkeleri arasındadır. Çekya onkoloji, kardiyoloji, kısırlık ve göz cerrahisi prosedürlerinde alınan başarılı sonuçlarıyla ünlüdür. Çek Cumhuriyeti’ne giden hastalar, daha hızlı iyileşme süresi, daha kısa hastanede kalış süresi ve önemli ölçüde azaltılmış komplikasyon olasılığı anlamına gelen son teknoloji robotik cerrahiye erişilebilmektedir. Çek Cumhuriyeti, ister devlet tarafından işletilen ister özel olsun, sağlık tesisleri için çok katı akreditasyon gerekliliklerine sahiptir. Sağlık turizmi için Çek Cumhuriyeti’nde en çok onkoloji, kardiyoloji, kısırlık, göz ameliyatı, jinekoloji, üroloji, diş hekimliği bölümleri tercih edilmektedir. Çek Cumhuriyetine sağlık turizmi için en çok Avrupa birliği ülkelerinden seyahat edilmekle birlikte sadece doğum için yıllık 5.000 kişi Çek Cumhuriyetine girmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının, sağlık turizmi için Çekya’ya gitmek istemesi durumunda Çek Cumhuriyeti schengen vizesi alması gerekmektedir.

Çek Cumhuriyeti Üniversitelerindeki Sağlık Bölümleri Nelerdir?

Çek Cumhuriyeti üniversitelerindeki sağlık bölümleri aşağıda listelenmiştir.

 • Ağız ve diş sağlığı
 • Anestezi
 • İlk ve acil yardım
 • Acil durum ve afet yönetimi
 • Ameliyathane hizmetleri
 • Biyomedikal cihaz teknolojisi
 • Çevre sağlığı
 • Çocuk gelişimi
 • Çocuk koruma ve bakım hizmetleri
 • Diyaliz
 • Diş protez teknolojisi
 • Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi
 • Evde hasta bakımı
 • Engelli bakımı ve rehabilitasyon
 • Eczane hizmetleri
 • Fizyoterapi
 • İş ve uğraşı terapisi
 • Laborant ve veteriner sağlık
 • Nükleer tıp teknikler
 • Optisyenlik
 • Odyometri
 • Ortopedik protez ve ortez
 • Otopsi yardımcılığı
 • Perfüzyon teknikleri
 • Podoloji
 • Radyoterapi
 • Sağlık kurumları işletmeciliği
 • Tıbbi laboratuvar teknikleri
 • Tıbbi görüntüleme teknikleri
 • Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik
 • Yaşlı bakımı
 • Antropoloji bölümü
 • Beslenme ve diyetetik bölümü
 • Ebelik bölümü
 • Hemşirelik
 • Onkoloji bölümü
 • Tıp fakültesi

Avrupa Birliği standartlarına uygun öğrenim programına sahip Çek Cumhuriyeti, sağlık hizmetleri ve tıp uzmanlıkları alanında 2021 yılında yaklaşık 1.700 öğrenci eğitime almakla birlikte her yıl 400’den fazla öğrenciyi mezun etmektedir.

Sağlık hizmetleri için Çek Cumhuriyeti üniversite kabul şartları; kimya, biyoloji ve tıp İngilizcesi sınavlarından geçer not almaktır. Çek Cumhuriyeti üniversitelerinden kabul almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Çekya’da üniversite okumak için öğrenci vizesine başvurması gerekmektedir.

Paylaş: