Çalışmayanlar için Finlandiya Vizesi

Ev Hanımı ve Çalışmayanlar için Finlandiya Vizesi Başvuru Süreci 2023

Finlandiya'ya seyahat etmek isteyen herkesin, bazı vize şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Finlandiya vizesine başvuracak olan kişilerin seyahat masrafları için yeterli düzeyde gelire ya da geçerli bir sponsora sahip olması ve ayrıca seyahat sonunda Türkiye Cumhuriyeti'ne geri dönüleceğini kanıtlayan yeterli belgelere sahip olması gerekir.

Çalışan kişilere kıyasla dezavantajlı bir grupta yer alan düzenli geliri olmayan kişilerin vize başvurularının reddedilme ihtimali oldukça yüksektir. Özellikle düzenli geliri olmayan kişilerin sağlam bir vize başvuru dosyası hazırlamaları gerekir..

Düzenli gelir sahibi olmayan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti'nden yaptıkları Finlandiya vize başvurularında %91,8 ile en yüksek onay oranını elde eden akredite acente olan Vizem.net, tüm başvuru süreci için başvuru sahiplerine danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Düzenli Geliri Olmayan Kişiler Finlandiya Vizesi Alabilir Mi?

Evet, düzenli geliri olmayan kişiler Finlandiya vizesi alabilir. Çalışan ve düzenli bir geliri olan kişiler ile kıyaslandığında, çalışmayan kişilerin Finlandiya vizesi başvuru süreçleri daha zor olmaktadır; ancak doğru ve eksiksiz bir biçimde başvuru yapıldığı takdirde vize alınabilir.

Meslek ve çalışma durumu fark etmeksizin tüm vize başvuru sahiplerinin Finlandiya vizesi başvuru işlemleri için gerekli şartları sağlamaları gerektiğinden, düzenli bir gelire sahip olmayan ve çalışmayan kişilerin finansal yeterlilik durumu şartı bakımından dezavantajlı olduğu söylenebilir. Finlandiya vizesi başvuru sahiplerinin, söz konusu seyahatin ardından kendi ülkelerine geri döneceklerini ve Finlandiya’da kalışlarını uzatmayacaklarını destekleyici belgeler ve maddi yeterlilik belgeleri ile kanıtlamaları önem taşımaktadır.

varsa Türkiye Cumhuriyeti'nde adlarına kayıtlı ev, araba ya da diğer önemli varlıklara ait çeşitli belgeler kanıt olarak sunulabilir.

Çalışmayanlar Finlandiya Vizesi için Maddi Yeterlilik Şartını Nasıl Sağlar?

Finlandiya vizesi başvuruları için maddi yeterlilik şartı; banka hesap özeti, maaş bordroları ya da mal varlıklarını gösteren belgeler ile sağlanır. Finlandiya vize başvurularında bankada gösterilmesi gereken para miktarı, başvuruda bulunulan vize türüne ve başvuru sahibinin özel durumuna bağlı olarak farklılık gösterir.

Ev hanımları ve çalışmayan kişilerin Finlandiya vize başvurusu için maaş bordrosu sunması mümkün olmadığı için, bu kişilerin eğer ki bankada yeterli miktarda birikimleri yoksa sponsorlu vize başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Çalışmayan Kişilerin Finlandiya Vizesi için Bankada Ne Kadar Parası Olmalıdır?

Çalışmayan kişilerin Finlandiya vizesi için bankada, kişinin Finlandiya’da geçirmeyi planladığı her bir gün için en az 30 euro tutarında parası olması gerekir.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ve Finlandiya vize başvurusu için bankada bulunması gereken para miktarı şartını sağlayamayan kişilerin, Finlandiya vize başvurusunu sponsorlu olarak yapmaları gerekir.

Çalışmayan Kişiler için Finlandiya Vizesi Başvuru Evrakları Nelerdir?

Çalışmayan kişiler için Finlandiya vizesi başvuru evrakları aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Finlandiya vizesi başvuru sahibine ait, planlanan Finlandiya seyahatinin bitiş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerlilik süresi bulunan, vize damgasının uygulanabilmesi için en az 2 adet boş sayfası olan, hasarsız bir pasaport gereklidir.
 • Finlandiya vizesi başvuru formu: Finlandiya vizesi başvuru formu, vize başvuru sahibi tarafından gerekli kriterlere uygun olarak, doğru bilgilerle ve eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraf: Vize başvuru sahibinin güncel bir tarihte biyometrik standartlara uygun olarak çektirmiş olduğu, 35 mm genişlik ile 45 mm uzunluk boyutlarına sahip, açık renkli arka fonlu 2 adet biyometrik fotoğrafın sunulması gerekir.
 • Seyahat sigortası: Finlandiya vizesi başvuru sahibi adına düzenlenmiş, en az 30.000 euro teminatlı, tüm Schengen bölgesinde geçerliliği olan ve planlanan Finlandiya seyahatinin tamamı boyunca geçerli bir seyahat sağlık sigortası poliçesinin sunulması gerekir.
 • Konaklama rezervasyonları: Finlandiya vizesi başvuru sahibi adına düzenlenmiş ve kişinin söz konusu seyahat süresince konaklamayı planladığı yerlere dair bilgileri içeren otel rezervasyonu gibi belgelerin ibraz edilmesi gerekir.
 • Kimlik fotokopisi: Finlandiya vizesi başvuru sahibinin kişisel bilgilerini gösteren kimlik fotokopisinin sunulması gerekir.
 • Nüfus kayıt örneği: E-devlet sistemi üzerinden alınabilecek olan nüfus kayıt örneği belgesinin başvuru sahibinin kullanıcı hesabı üzerinden oluşturularak sunulması gerekir.
 • Finansal yeterlilik kanıtı: Finlandiya vizesi başvuru sahibinin yapmak istediği seyahat için yeterli düzeyde maddi birikimi olduğunu gösterecek banka hesap dökümü ya da seyahat masraflarının bir başkası tarafından karşılandığını gösteren sponsor mektubu gibi evrakların ibraz edilmesi gerekir.
 • Muvafakatname: Başvuru sahibinin reşit olmadığı ve tek başına anne veya babasından biriyle ya da yasal vasisi ile seyahat edeceği durumlarda, kişinin her iki ebeveyninin de imzaladığı muvafakatname beyan edilmelidir.
 • Doğum belgesi: Vize başvuru yapacak küçüklerin doğum belgesinin sunulması gerekir.

Finlandiya Vize Başvurusunda Çalışmayanlar için Kimler Sponsor Olabilir?

Finlandiya vize başvurusunda çalışmayanlar için sponsor olabilecek olan kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Finlandiya vize başvuru sahibinin birinci dereceden aile bireyleri
 • Finlandiya vatandaşları ya da Finlandiya oturum izni hamili olan kişiler
 • Finlandiya'da faaliyet gösteren şirketler
 • Finlandiya'da faaliyet gösteren eğitim kurumları

Sponsorlu Finlandiya Vize Başvurusu için Hangi Belgeler Sunulmalıdır?

Sponsorlu Finlandiya vize başvurusu için, standart vize evraklarına ek olarak sponsor mektubu ve sponsora ait ek belgelerin sunulması gerekir.

Finlandiya vize başvurusunun sponsorun kendisinin yapmayacak olması durumunda dahi, sponsor kişi başvuru yapacakmış gibi gerekli olan tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde hazırlanması ve sponsor dilekçesi ile birlikte vize başvurusu esnasında teslim edilmesi gerekir.

Çalışmayan Kişiler için Finlandiya Vize Sponsor Mektubu Nasıl Olmalıdır?

Çalışmayan kişiler için Finlandiya vize sponsor mektubu; vize başvuru sahibinin birinci dereceden yakını tarafından yazılmalı ve içerisinde seyahat masraflarının sponsor tarafından karşılanacağına dair bilgilere yer verilmelidir. Finlandiya vize sponsor mektubunun ıslak imzalı, okunaklı, gidiş ile dönüş tarihleri açıklanmış ve garanti ibareli bir biçimde ibraz edilmesi gerekir. Çalışmayan kişiler için Finlandiya vize sponsor mektubuna ek olarak masrafları karşılayacak sponsorun Finlandiya vizesine kendi başvurmasa bile şahsen başvuruda bulunuyormuş gibi tüm gelir durumu evraklarını sunması gerekmektedir.

Akredite acente Vizem.net’in danışmanlık hizmeti alınarak yapılan Finlandiya vizesi başvurularında; kişinin özel durumu ve sponsorun koşullarına uygun olarak Finlandiya sponsor dilekçe örneği uzman danışmanlar tarafından yazılır.

Finlandiya Vize Sponsoru Tarafından Hangi Ek Belgeler Sunulmalıdır?

Finlandiya vize sponsoru tarafından sunulması gereken belgeler, sponsorun meslek ve çalışma durumuna bağlı olarak farklılık gösterir.

Vize sponsorunun işveren olması durumunda kişinin şirketi ile ilişkili olarak; son 3 aya ait banka hesap dökümü, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve ek gelir belgeleri gibi evrakların sunulması gerekir.

Finlandiya vize sponsorunun çalışan olması durumunda; son 3 aylık bilgileri gösteren banka hesap dökümü, e-devlet sistemi üzerinden alınabilecek olan SGK hizmet dökümü, işe giriş belgesi, son 3 aya dair maaş bordroları, iş sözleşmesi ve tapu, araç ruhsatı ya da kira geliri gibi ek gelir durumunu gösteren belgeler gibi evrakların beyan edilmesi gerekir.

Çalışmayan Kişiler için Finlandiya Vizesi Almak Zor Mudur?

Çalışmayan kişiler için Finlandiya vizesi almak, düzenli geliri bulunan kişilerin vize başvurularına göre daha zor olmaktadır.

Finlandiya vizesi başvuru işlemleri için talep edilen finansal yeterlilik durumu belgelerinin ibraz edilememesi, çalışmayan kişiler ve ev hanımları için vize sürecini zorlaştırmaktadır.

Finlandiya vizesine başvuruda bulunmak isteyen çalışmayan kişilerin, seyahat masraflarını karşılayacak bir sponsor ile başvuruda bulunmaları ve seyahat ardından ülkelerine geri döneceğini gösteren çeşitli belgeleri vize başvurusunda ibraz etmeleri başvuru sürecini kolaylaştırabilir.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: