Finlandiya Davetiye Vizesi

Finlandiya Davetiye Vizesi Başvuru Süreci 2023

Finlandiya davetiye vizesi, Finladiya’da 180 gün içerisinde en fazla 90 gün kalmayı sağlayan ve Avrupa Birliği’ne dahil olmayan 3. ülke vatandaşları tarafından; ticari, aile ve arkadaş ziyareti amaçlı seyahatlerde alınması gereken kısa süreli (C tipi) vize türüdür.

90 gün sürecek farklı amaçlı ya da 90 günden uzun sürecek seyahatlerde, başvuru sahiplerinin diğer Finlandiya vizesi türlerine başvuru yapması gerekmektedir.

Finlandiya Davetiye Vizesine Başvurmak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Finlandiya davetiye izni vizesine başvurmak için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Finlandiya davetiye izni vize başvuru formu: Eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmuş, renkli bir fotoğraf ile birlikte başvuru sahibi tarafından imzalanmış Finlandiya davetiye izni vizesi başvuru formu ibraz edilmelidir.
 • Geçerli pasaport ya da seyahat belgesi ve kopyası: Damga ve vizelerin bulunduğu, en az iki sayfası boş olan ve 10 yıldan eski olmayan geçerli bir pasaporta ya da geçerli seyahat belgesi ve kopyalarına sahip olunmalıdır.
 • Kimlik kartı kopyası: Vatandaşı olunan ülkede verilen kimliğin kopyası temin edilmelidir.
 • Fotoğraf: 47 mm yüksekliğinde ve 36 mm genişliğinde olacak şekilde vize başvuru formuna eklenmelidir.
 • Akraba ziyareti durumunda vukuatlı nüfus kayıt örneği: Finlandiya’da oturma izni olan ya da Finlandiya vatandaşı olan aile üyesiyle ilişkiyi kanıtlayan vukuatlı nüfus kayıt örneği sunulmalıdır.
 • Davetiye mektubu: Fince, İsveçce ya da İngilizce yazılmış, imzalı, 6 aydan eski olmayan davetiye mektubu alınmalıdır. Davetiye mektubunda, davet eden kişinin ismi, adresi, doğum tarihi ve iletişim bilgileri ile davet edilen kişinin bilgileri, ziyaret amacı ve varsa yakınlık derecesi gibi bilgiler bulunmalıdır. Davet eden kişinin Finlandiya vatandaşı olmaması durumunda, pasaport ya da geçerli oturma izni fotokopisi davetiye mektubuna eklenmelidir.
 • Finansal yeterlilik belgeleri: Finlandiya’da kalınan süre boyunca, başvuru sahibinin masraflarını karşılayabileceğini gösteren gelir belgelerini sunması gerekmektedir. Son 3 aya ait banka hesap dökümü veya maaş bordrosu sunulabilmektedir. Masrafları bir sponsor karşılıyorsa, sponsordan finansal yeterliliği ile ilgili dilekçe gerekmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Finlandiya’da kalınacak süre boyunca geçerli, tıbbi müdahale gerektiren durumlarda çıkabilecek masrafları karşılayan 30.000 Euro tutarında sağlık sigortası temin edilmelidir. Seyahat sağlık belgesinin aslı ve kopyası, ıslak imzalı ve kaşeli olarak ibraz edilmelidir.
 • Finlandiya davetiye izni vize ücret makbuzu: Talep edilen vize ücretinin ödendiğini gösteren makbuz temin edilmelidir.
 • Ek belgeler: Başvuru sahibi çalışan ise; işveren tarafından yazılmış, yazı ya da izin belgesi, SGK işe giriş bildirgesi ya da hizmet dökümü, başvuru sahibinin çiftçi olması durumunda; Ziraat Odasından onaylı Çiftçilik Belgesi, başvuru sahibi özel bir işyerinde çalışıyor ya da işyeri sahibi ise; Ticaret Odası kaydı ve Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi ve vergi levhası, başvuru sahibi emekli ise; emeklilik belgesi, başvuru sahibi öğrenci ise; öğrenci belgesi, başvuru sahibi reşit değil ise ve tek başına anne ya da babasından biriyle ya da yasal koruyucusuyla seyahat ediyorsa; muvafakatname gibi ek belgelerin temin edilmesi gerekmektedir.

Finlandiya Davetiye Vize Türleri Nelerdir?

Finlandiya davetiye vize türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Finlandiya aile davetiye vizesi
 • Finlandiya arkadaş davetiye vizesi
 • Finlandiya akraba davetiye vizesi
 • Finlandiya ticari davetiye vizesi

Finlandiya Davetiye Vizesi Nasıl Alınır?

Finlandiya resmi vize başvuru internet sitesinden temin edilen Finlandiya davetiye vizesi başvuru formu, doğru ve eksiksiz olarak online ya da çıktısı alınarak Fince, İsveççe ya da İngilizce doldurulduktan sonra imzalanmalıdır. Finlandiya’da ziyaret edilecek kişi tarafından gönderilen ve istenilen bilgilerin yer aldığı davetiye mektubu temin edilmelidir. Ek olarak, pasaport, vukuatlı nüfus örneği, finansal yeterlilik belgesi, sağlık sigortası, ödeme makbuzu ve kimlik kopyası gibi belgeler temin edildikten sonra randevu alınarak gerekli belgeler, yetkilendirilmiş vize başvuru merkezlerine ya da Finlandiya Büyükelçiliğine ibraz edilmelidir. Başvuru işlemlerini başvuru merkezi üzerinden yapan kişiler, vize sonuçlanma sürecini, Finlandiya VFS Global internet sitesinden takip edilebilmektedir. Finlandiya Büyükelçiliğinden yapılmış olan başvuruların sonuçları, kurum tarafından başvuru sahibine iletilmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Finlandiya Davetiye Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Finlandiya davetiye vizesi başvurusunun sonuçlanması 15 günü bulabilmektedir. Ancak ek belge ve mülakat talebi gibi başvurunun daha fazla incelenmesi gerektiği durumlar, iki ülkenin resmi tatilleri ve diplomatik ilişkilere göre sonuçlanma süresi uzayabilmektedir. Finlandiya davetiye vize başvurusunun konsolosluk tarafından değerlendirilme süresi en fazla 30 takvim gününe; bazı durumlarda, ek belgelere ihtiyaç duyulduğunda ise süre, en fazla 45 takvim gününe kadar uzatılabilmektedir.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: