Lihtenştayn Çalışma İzni

Lihtenştayn Çalışma İzni Hakkında

Lihtenştayn çalışma izni, hamiline Lihtanştayn’da çalışma hakkı sunan bir izin türüdür. Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelerden birinin ya da İsviçre’nin vatandaşı olmayan üçüncü ülke vatandaşı kişilerin, kalış süresi fark etmeksizin Lihtenştayn'da çalışmak için öncelikle çalışma izni başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Lihtenştayn, ülkenin nüfusu kadar iş gücü ihtiyacı olan bir ülkedir ve bu nedenle işgücü piyasası yabancı işçilere bağımlıdır. Lihtenştayn’da çalışan kişilerin neredeyse yarısı her gün ülke dışından seyahat ederek işe gitmektedir. Lihtenştayn; üretim, sanayi ve finans alanlarında geniş iş imkanlarına sahip olan bir ülkedir ve özellikle çevre ülkelerde yaşayan kişilerin Lihtenştayn’da işe girme süreci zor olmamaktadır.

Vizem.net, Lihtenştayn'dan iş teklifi alan kişilerin çalışma izni başvuru işlemleri için danışmanlık hizmeti veren akredite kuruluştur.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Lihtenştayn Çalışma İzni Şartları Nelerdir?

Lihtenştayn çalışma izni şartları aşağıda listelenmektedir.

 • Kişinin Lihtenştayn’da çalıştığı işin maaşı ve çalışma koşullarının; çalışılacak bölge, meslek şartları ve endüstri şartları için uygun olması
 • Kişinin Lihtenştayn’da çalıştığı iş için çalışma izni almadan işe alınabilecek olan uygun bir kişinin bulunmaması
 • Başvuru sahibinin Lihtenştayn’da çalışmasının ülke ekonomisine katkısı olması
 • Lihtenştayn çalışma izni başvurusunun Lihtenştayn’da faaliyet gösteren bir işveren tarafından yapılmış olması
 • Lihtenştayn çalışma izni başvuru sahibinin sabıka kaydında herhangi bir suç bulunmaması

Kimler Çalışma İzni Olmadan Lihtenştayn'da Çalışabilir?

Lihtenştayn'da ancak Lihtenştayn dışında yaşayan Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkeleri vatandaşları ya da İsviçre vatandaşları ile Lihtenştayn'da ikamet hakkına sahip üçüncü ülke vatandaşları, ayrı bir çalışma izni olmadan çalışabilmektedir. Lihtenştayn oturum izni olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının Lihtenştayn'da işe başlamak için öncelikle çalışma izni almaları gerekmektedir.

Lihtenştayn Çalışma İzni Türleri Nelerdir?

Lihtenştayn çalışma izni türleri aşağıda listelenmektedir.

 • B tipi çalışma izni
 • L tipi (kısa süreli) çalışma izni
 • G tipi (sınır ötesi) çalışma izni

Sınır ötesi (G tipi) çalışma izni hamilleri, Lihtenştayn'da ikamet hakkına sahip olmamaktadır.

Lihtenştayn B Tipi Çalışma İzni Nedir?

Lihtenştayn B tipi çalışma izni, Lihtenştayn'da kazanç karşılığı çalışan ancak yakın sınır bölgesinde yaşamayan ve sınır ötesi olarak çalışamayan kişilere 1 yıldan uzun süreli işler için verilen ve kişiye ülkede çalışma ve yaşama hakkı tanıyan bir izin türüdür.

Lihtenştayn B Tipi Çalışma İzni Şartları Nelerdir?

Lihtenştayn B tipi çalışma izni şartları aşağıda listelenmektedir.

 • Lihtenştayn B tipi çalışma izni ile ülkede çalışacak kişilerin ülke ekonomisine katkı sağlaması
 • Lihtenştayn B tipi çalışma izni başvurusunun ülkede faaliyet gösteren bir işveren tarafından yapılmış olması
 • Başvuru sahibinin temiz bir sabıka kaydına sahip olması
 • Lihtenştayn B tipi çalışma izni başvuru sahibinin;yapılacak meslek için gerekli becerilere sahip olması, profesyonel hayata ve toplum hayatına uyum sağlayabilmesi, talep edilen yabancı dil becerilerine sahip olması ve yaşının gerekli kriterlere uygun olması
 • Lihtenştayn B tipi çalışma izni ile Lihtenştayn’da çalışacak kişinin, ülkede kaldığı sürece sosyal destek almasına gerek kalmayacak kadar finansal gücü bulunması
 • Lihtenştayn B tipi çalışma izni ile ülkede çalışacak kişilerin; çalışılacak alanda eğitim almış olmaları ya da uzun süreli bir tecrübeye sahip olmaları
 • Lihtenştayn B tipi çalışma izni ile Lihtenştayn’da çalışacak kişinin yapacağı işin sınır ötesi olarak yapılmak için uygun olmaması

Lihtenştayn B Tipi Çalışma İzni için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Lihtenştayn B tipi çalışma izni için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Lihtenştayn B tipi çalışma izni başvuru formu
 • Lihtenştayn B tipi çalışma izni başvuru sahibine ait kişisel bilgiler içeren form
 • Başvuru sahibi ile Lihtenştayn’da faaliyet gösteren bir işveren arasında imzalanmış olan bir iş sözleşmesi ya da kendi işinde çalışacak olan kişiler için ilgili bir kuruldan alınmış olan karar belgesi
 • Niyet yazısı
 • Lihtenştayn B tipi çalışma izni başvuru ücreti olan 80İsviçre frangınınödendiğini gösteren dekont belgesi
 • Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelerden birinde ya da İsviçre’de yaşayan kişiler için geçerli bir oturum izni belgesi
 • Lihtenştayn B tipi çalışma izni ile ülkede çalışılacak işe dair yeterlilik belgesi ya da diploma gibi kişinin nitelik durumu ile ilişkili belgeler
 • Yeminli bir tercüman tarafından Almanca diline çevrilmiş ve son 1 ay içerisinde alınmış olan sabıka kaydı belgesinin orijinali
 • Bakım garanti belgesi
 • Lihtenştayn B tipi çalışma izni başvuru sahibinin ülkede yapacağı iş için uygun olan ve izin gerektirmeyen bir kişinin bulunmadığını gösterir nitelikte onay belgesi

Lihtenştayn L Tipi (Kısa Süreli) Çalışma İzni Nedir?

Lihtenştayn L tipi (kısa süreli) çalışma izni, Lihtenştayn'da kazanç elde ederek çalışan ancak yakın sınır bölgesinde yaşamayan ve sınır ötesi olarak çalışamayan kişilere 1 yıldan kısa süreli işler için verilen ve hamiline ülkede yaşama ve çalışma hakkı tanıyan bir izin türüdür.

Lihtenştayn L Tipi Çalışma İzni Şartları Nelerdir?

Lihtenştayn L tipi çalışma izni şartları, B tipi çalışma izni ile aynıdır.

Lihtenştayn L Tipi Çalışma İzni için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Lihtenştayn L tipi çalışma izni için gerekli evraklar aşağıda listelenmektedir.

 • Lihtenştayn L tipi çalışma izni başvuru formu
 • Lihtenştayn L tipi çalışma izni başvurusunda bulunan kişinin kişisel bilgilerini içeren form
 • Belirli bir süre için Lihtenştayn’da yer alan bir işveren ile başvuru sahibi kişi arasında yapılmış olan iş sözleşmesinin kopyası
 • Niyet yazısı
 • Lihtenştayn L tipi çalışma izni başvuruları için uygulanan 80İsviçre frangı ücretinödendiğini gösteren dekont belgesi
 • Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelerden birinde ya da İsviçre’de yaşayan başvuru sahipleri için güncel tarihli bir oturum izni belgesi
 • Lihtenştayn L tipi çalışma izni başvuru sahibinin Lihtenştayn’da yapacağı işe dair yeterlilik belgesi ya da diploma gibi belgeler
 • Son 1 ay içerisinde alınmış ve yeminli bir tercüman tarafından Almancaya tercüme edilmiş başvuru sahibine ait sabıka kaydı belgesinin aslı
 • Bakım garanti belgesi
 • Lihtenştayn L tipi çalışma iznine başvuruda bulunan kişi yerine, çalışılacak iş için gerekli kriterlere uyan ve izin almasına ihtiyaç olmayan bir kişinin bulunmadığını gösteren bir onay belgesi
 • Ülkeden ayrılma garantisi
 • Lihtenştayn L tipi çalışma izni başvurusunda bulunan stajyerler için; stajyerlik sözleşmesinin kopyası, kişinin alacağı eğitim programı içerisinde stajyerlik tecrübesi gerekliliği bulunduğunu gösteren belgeler ve eğitim planı

Lihtenştayn G Tipi (Sınır Ötesi) Çalışma İzni Nedir?

Lihtenştayn G tipi (sınır ötesi) çalışma izni, Lihtenştayn’da çalışmak isteyen ve ülkede çalıştıkları süre boyunca günlük olarak yaşadıkları ülkeye geri dönecek olan üçüncü ülke vatandaşlarına verilen bir izin türüdür.

Lihtenştayn G Tipi Çalışma Şartları Nelerdir?

Lihtenştayn G tipi çalışma şartları aşağıda listelenmektedir.

 • Lihtenştayn G tipi çalışma iznine başvuruda bulunan kişinin Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkelerinden birinde ya da İsviçre’de geçerli bir oturum izni olması
 • Lihtenştayn G tipi çalışma izni başvuru sahibinin günlük olarak ikamet ettikleri yere dönecek olması

Lihtenştayn G Tipi Çalışma İzni için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Lihtenştayn G tipi çalışma izni için gerekli evraklar aşağıda listelenmektedir.

 • Lihtenştayn G tipi çalışma izni başvuru formu
 • Lihtenştayn G tipi çalışma izni başvurusunda bulunan kişinin kişisel bilgilerini içeren form
 • Başvuru sahibine ait olan ve güncel tarihli bir pasaportun fotokopisi
 • Lihtenştayn G tipi çalışma izni başvuru sahibinin Avrupa Ekonomik Alanı üyesiülkelerden biri ya da İsviçre için sahip olduğu oturum iznine ait fotokopi
 • 1 aydan eski olmayan ve yeminli bir tercüman tarafından Almancaya çevrilmiş başvuru sahibine kişiye ait olan sabıka kaydı belgesinin aslı
 • Lihtenştayn G tipi çalışma izni başvuru sahibi ile Lihtenştayn’da faaliyet gösteren bir işveren arasında yapılmış bir iş sözleşmesinin kopyası
 • Lihtenştayn’da çalışılacak olan iş için, Lihtenştayn G tipi çalışma izni başvuru sahibi yerine ülkede çalışmak için çalışma izni gerektirmeyen uygun bir aday bulunmadığını gösteren bir onay belgesi
 • Stajyerlik yapacak kişiler için stajyerlik sözleşmesinin bir kopyası

Lihtenştayn Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Lihtenştayn çalışma izni başvurusu Göçmenlik ve Pasaport Bürosuna yapılmaktadır. Lihtenştayn çalışma izni için gerekli olan belgelerin Göçmenlik ve Pasaport Bürosu tarafından talep edildiği biçimde ibraz edilmesi ve başvuru sahibinin yaşadığı yerde faaliyet gösteren nüfus dairesinde başvuru sahibine ait kişisel kaydın yapılması gerekmektedir.

Lihtenştayn çalışma izni başvurularının değerlendirme süreci içerisinde, kişinin ülkesinden kişiye ait sabıka kaydı belgeleri ya da gerekli görülebilecek diğer belgelerin orijinal ve güncel halleri talep edilebilmektedir.

Lihtenştayn çalışma izni başvuru dosyası içerisinde; eksik, hatalı ya da imzalanmadan ibraz edilmiş belgeler olduğu durumlarda bu belgeler başvuru sahibine gönderilmektedir ve kişiye belgelerini doğru bir biçimde tekrar ibraz edebilmeleri için 30 günlük bir süre verilmektedir. Lihtenştayn çalışma izni başvurusunun verilen süre içerisinde tamamlanmadığı durumlarda başvuru geri çekilmiş olarak kabul edilmektedir.

Lihtenştayn Çalışma İzni Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Lihtenştayn çalışma izni başvuru ücreti peşin ödeme olarak 80 İsviçre frangı olarak belirlenmiştir. Lihtenştayn çalışma izni başvurularının kabul edildiği durumlarda, başvuru sahiplerinin toplamda 1.060 İsviçre frangı ödeme yapmaları gerekmektedir. Lihtenştayn çalışma izni başvurularının reddedildiği durumlar da dahil olmak üzere tüm başvurular için 80 İsviçre frangı ücretin ödenmesi gerekmektedir.

Lihtenştayn Çalışma İzni Ne Kadar Sürede Çıkar?

Lihtenştayn çalışma izni, Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelerin ya da İsviçre vatandaşlarının başvuruları için 4 hafta içerisinde çıkmaktadır. Avrupa Ekonomik Alanı üyesi olmayan ülkelerin ya da İsviçre dışı ülkelerin vatandaşlarının Lihtenştayn çalışma izni başvuruları ortalama 3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Çalışma İzni ile Lihtenştayn'da Kalıcı Oturma İzni Alınır Mı?

Çalışma izni ile Lihtenştayn’da kalıcı oturma izni alınabilmektedir. B tipi ya da L tipi çalışma izni ile Lihtenştayn'da 5 yıldan fazla bir süre ile bulunmuş kişilerin kalıcı oturum izni başvurusu yapma hakları bulunmaktadır.

Lihtenştayn'da kalıcı oturma izni başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin; son 5 yıl süresince kesintisiz olarak Lihtenştayn oturum iznine sahip olmaları, yurttaşlık sınavını geçmiş olmaları, talep edilen düzeyde yazılı ve sözlü Almanca dil becerilerine sahip olmaları, Lihtenştayn’da kalınacak süre boyunca sosyal destek almaya gerek olmayacak düzeyde finansal duruma sahip olmaları ya da düzenli bir gelirleri olması, son 5 yıl içerisinde herhangi bir suça karışmamış olmaları, askıda bekleyen herhangi bir cezai soruşturması olmaması, son 2 yıl içerisinde sosyal yardım almamış olması ve ülkeden ihraç edilmek için geçerli bir neden bulunmaması gerekmektedir. Gerekli şartları eksiksiz olarak yerine getiren kişiler, Lihtenştayn oturum izni başvurusunda bulunabilmektedir.

Çalışma İzni ile Lihtenştayn Vatandaşlığı Alınır Mı?

Çalışma izni ile Lihtenştayn vatandaşlığı alınabilmektedir.

Lihtenştayn’da 30 yıl süre ile kalmış olan kişiler Lihtenştayn vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Kişilerin 20 yaşına kadar Lihtenştayn’da yaşamış oldukları her bir sene, Lihtenştayn vatandaşlık başvuruları için iki sene olarak hesaplanmaktadır.

Çalışma İzni Sahipleri Ailelerini Lihtenştayn'a Getirebilir Mi?

Çalışma izni sahipleri ailelerini Lihtenştayn’a getirebilmektedir. B tipi ya da L tipi Lihtenştayn çalışma iznine sahip kişilerin; eşleri ya da kayıtlı partnerleri ile evlat edinilmiş olan çocuklar ve koruyucu aile ilişkisi içinde olan çocuklar da dahil olmak üzere 18 yaşından küçük müşterek evlenmemiş çocukları için aile birleşimi yolu ile oturma izni başvurusu yapılabilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Lihtenştayn'da istihdam konusu ile ilgili olarak merkezimize en sık iletilen sorulara cevapları ile birlikte aşağıda yer verilmiştir.

Lihtenştayn'da Asgari Ücret Ne Kadardır?

Lihtenştayn'da hükümet tarafından belirlenmiş bir asgari ücret bulunmamaktadır.

Lihtenştayn'da çalışan kişiler için Lihtenştayn asgari ücret uygulaması yapılmamaktadır ancak kişiler ortalama 2.800 İsviçre frangı ile 9.000 İsviçre frangı arasında maaş almaktadır.

Lihtenştayn'da Ortalama Maaş Ne Kadardır?

Lihtenştayn’da ortalama maaş, 2018 yılının verilerine göre 6.675 İsviçre frangıdır. 2016 yılının verileri ile kıyaslandığında, Lihtenştayn maaşları ortalama 2018 yılında %1,1 artmıştır. Lihtenştayn’da 2018 yılında, kadınların aldığı ortalama maaş erkeklerin aldığı ortalama maaşa kıyasla %14,7 daha az olmuştur. 2016 yılının verileri ile kıyaslandığında, kadın ve erkeklere verilen maaşlar arasındaki farklılığın %0,5 azaldığı görülmektedir. 2018 yılında Lihtenştayn’da kadınlara verilen aylık ortalama maaş 6.078 İsviçre frangı iken erkeklere verilen ortalama maaş 7.125 İsviçre frangı olmuştur.

Lihtenştayn'da En Çok Kazanan Meslekler Hangileridir?

Lihtenştayn'da en çok kazanan meslekler aşağıda listelenmiştir.

 • Doktorluk
 • Cerrahlık
 • Avukatlık
 • İdari yönetim amirliği (CEO)
 • Ortodontistlik
 • Pilotluk
 • Hakimlik
 • Banka müdürlüğü
 • Finans direktörlüğü
 • Üniversitede görevli öğretim elemanlığı
 • Pazarlama müdürlüğü

Lihtenştayn'da Nasıl İş Bulunur?

Lihtenştayn’da iş bulmak isteyen yabancı ülke vatandaşı kişiler, çeşitli iş bulma sitelerinden yararlanarak iş başvurusunda bulunabilmektedir.

Lihtenştayn’da çalışmak isteyen kişilerin, mesleklerinde gerekli nitelik düzeyine sahip oldukları ve Lihtenştayn çalışma izni alabilmek için gerekli kriterleri sağladıkları durumlarda Lihtenştayn iş imkanları dahilinde ülkede iş bulmaları mümkündür.

Lihtenştayn İş Bulma Siteleri Nelerdir?

Lihtenştayn iş bulma siteleri aşağıda listelenmiştir.

 • Job4You
 • Career Jet
 • ESL Employment
 • Total ESL
 • ESL Cafe
 • Tesall
 • Overseas Jobs
 • Go Abroad
 • Linkedin

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: