Lihtenştayn Eğitim Sistemi

Lihtenştayn Eğitim Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Lihtenştayn’da eğitim, 9 yıl zorunlu ve daha sonra zorunlu olmayan yüksek eğitimi kapsamaktadır. Lihtenştayn’da zorunlu eğitim içerisinde ilkokul ve ortaokul eğitimi yer almaktadır. 3-4 yıl arası süren Lihtenştayn ortaokul eğitimi, öğrencilerin başarı seviyelerine göre 3 türe ayrılmaktadır.

Lihtenştayn’da eğitim sürecinde yer alan ortaokul ve üniversiteler, ülkenin eğitim ihtiyaçlarını kısmi olarak karşılamaktadır. Lihtenştayn eğitim kurumlarının bazı alanlarda yetersiz kalması, Lihtenştayn vatandaşlarının yurt dışına eğitim almaya gitmesine yol açmaktadır. Lihtenştayn vatandaşı olan 182 öğrencinin, 2019/2020 eğitim yılında okumak için yurt dışına gittiği bilinmektedir. Eğitim almak için yurt dışına giden Lihtenştayn vatandaşlarının %73’ü İsviçre’ye, %15’i Avusturya’ya ve %4’ü Almanya’daki eğitim kurumlarına kayıt yaptırmıştır.

Lihtenştayn'da Zorunlu Eğitim Kaç Yıldır?

Lihtenştayn’da zorunlu eğitim, 5 yıl ilkokul ve 4 yıl ortaokul olmak üzere 9 yıldır.

Lihtenştayn'da Eğitim Aşamaları Nelerdir?

Lihtenştayn’da eğitim aşamaları aşağıda listelenmiştir.

  • Anaokulu
  • İlkokul
  • Ortaokul
  • Üniversite

Lihtenştayn'da Anaokulu Eğitimi Nasıldır?

Lihtenştayn'da anaokulu eğitimi, zorunlu olmamasına rağmen yaygındır. Lihtenştayn’da 4-5 yaş aralığındaki çocukların neredeyse tamamı anaokulu eğitimi almaktadır. Lihtenştayn’da 5-6 yaş grubundaki çocuklara verilen anaokulu eğitimi Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. 4 yaşına kadar olan okul öncesi eğitimi ise Lihtenştayn Eğitim Bakanlığının sorumlu olduğu konulardan biri değildir.

Lihtenştayn'da İlkokul Eğitimi Nasıldır?

Lihtenştayn’da ilkokul eğitimi, zorunlu eğitim olarak verilmektedir. 5 yıl süren ve 7-11 yaş grubu arasındaki çocukların gittiği ilkokul eğitiminden sonra öğrenciler, ortaokul ve lise eğitimine devam etmektedir. Lihtenştayn’da ilkokulu bitiren çocuklar, başarılarına göre oberschule, realschule ve gymnasium olmak üzere üç tür okul arasından bir seçim yapmakta ve seçtiği okulda eğitime devam etmektedir.

Lihtenştayn'da Ortaokul Eğitimi Nasıldır?

Lihtenştayn’da ortaokul eğitimi, alt ortaokul eğitimi ve üst ortaokul eğitimi veya diğer adı ile lise eğitimi olarak ikiye ayrılmaktadır. 4 yıl süren alt ortaokul eğitimi, Lihtenştayn Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen zorunlu eğitim içerisinde yer almaktadır. Üst ortaokul eğitimi, alt ortaokul eğitiminden sonra gelmektedir ve zorunlu eğitim içerisinde yer almamaktadır.

Lihtenştayn’da öğrencilerin ilkokuldan sonra gidebilecekleri 3 tün ortaokul bulunmaktadır. Oberschule, realschule ve gymnasium olarak adlandırılan okullara öğrencilerin başarı düzeyine göre gidilmektedir.

Oberschule Eğitimi Nedir?

Oberschule eğitimi, Lihtenştayn’da ilkokuldan sonra gidilen, zorunlu eğitim içerisinde yer alan 3 tür ortaokuldan biridir Oberschule eğitiminin diğer ortaokul türlerinden farkı, daha çok meslek öğrenmeye yönelik olmasıdır. Oberschule eğitimini bitiren öğrenciler, istedikleri mesleğe bağlı olarak çıraklık eğitimine başlamaktadır. Öğrencileri mesleki eğitime hazırlayan oberschule eğitiminde 2019/2020 öğrenim yılında 387 öğrenci bulunmaktadır.

Realshule Eğitimi Nedir?

Realschule eğitimi, Lihtenştayn eğitim sistemi içerisinde yer alan bir zorunlu ortaokul eğitiminin bir parçasıdır. Oberschule gibi meslek öğrenmeye yönelik bir eğitim olan realschule eğitimi, oberschule eğitiminden farklı olarak daha daha gelişmiş düzeyde teknik meslek eğitimi vermektedir. Realschule eğitimini tamamlayan öğrenciler, üniversiteye devam edebilmektedir. Realschule eğitimi, öğrencilerin ilkokulda gösterdikleri başarı seviyesine göre seçilmektedir. 4 yıl süren realschule eğitimine 2019/2020 öğrenim yılında 777 öğrenci kayıt olmuştur.

Gymnasium Eğitimi Nedir?

Gymnasium eğitimi, ilkokul eğitiminden sonra devam edilen okullardan biridir. 3 yıl süren gymnasium eğitimi, oberschule ve realschule eğitimine göre daha üst düzey ve akademik eğitim odaklıdır. Lihtenştayn’daki öğrencilerin %20-25’i ilkokuldan sonra gymnasium ortaokul türüne kayıt olmaktadır.

Gymnasium eğitimine, realschule eğitimine başlayan öğrenciler sonradan da geçiş yapabilmektedir. Realschule eğitimine başlayan ve sene sonunda performansı yüksek olan öğrencilerin, sınavsız veya bir sınavı geçerek gymnasium eğitimine geçiş hakkı bulunmaktadır. Gymnasium eğitiminin ardından öğrenciler yüksek eğitimine geçiş hakkı elde edecekleri “Matura” adı verilen bir sınava girmektedir.

Lihtenştayn'da Yüksek Öğrenim Eğitim Sistemi Nasıldır?

Lihtenştayn’da yüksek öğrenim eğitim sistemi, akademik yüksek eğitimi ve mesleki yüksek eğitimi içermektedir. Zorunlu eğitim içerisinde yer almayan yüksek eğitim için Lihtenştayn’da dört üniversite bulunmaktadır. Lihtenştayn yüksek öğrenim eğitiminde, bankacılık, finansal yönetim, girişimcilik, mimarlık gibi eğitim alanları bulunmaktadır. Hukuk, tıp eğitimi gibi bazı bölümleri kapsamayan Lihtenştayn yüksek öğrenim eğitim sistemine karşılık bazı öğrenciler İsviçre gibi daha çok eğitim alanına sahip okulları tercih edebilmektedir.

Lihtenştayn yüksek eğitimi içerisinde yer alan dört üniversitenin de 70’in üzerinde üniversiteyle ortaklıkları bulunmaktadır. Uluslararası eğitim kuruluşu özelliğine sahip Lihtenştayn üniversitelerinde, yabancı öğrencilerde eğitim görebilmektedir.

Lihtenştayn'da Bulunan Üniversiteler Nelerdir?

Lihtenştayn’da bulunan üniversiteler, devlet ve özel olmak üzere toplam dört tanedir. Lihtenştayn üniversite isimleri; Lihtenştayn Üniversitesi, Lihtenştayn Enstitüsü, Uluslararası Felsefe Akademisi ve Lihtenştayn Prensliği Özel Üniversitesidir.

4 yıllık eğitim süresi bulunan Lihtenştayn üniversiteleri, hem Lihtenştayn vatandaşlarına hem de yabancı ülkelerden gelerek burada okumak isteyen almak isteyen kişilere eğitim imkanı sunmaktadır. Lihtenştayn üniversitelerinde okumak için okula göre değişen miktarda bir ücret ödemek gerekmektedir.

Lihtenştayn'da Nasıl Üniversite Okunur?

Lihtenştayn’da üniversite okumak için Lihtenştayn’daki üniversitelerden birine başvuru yapmak ve kabul cevabı almak gerekmektedir. Lihtenştayn’daki bir üniversiteye kabul edilen yabancı öğrencilerin dil yeterliliğinin olması aranan şartlardan biridir.

Lihtenştayn’da üniversite okumak için eğitim vizesine, ikamet edilen ülkede bulunan Lihtenştayn dış temsilciliklerine üniversiteye kabul edildiğine dair mektup ve gerekli diğer belgeler ile birlikte başvuru yapmak gerekmektedir. Dış temsilciliklere başvurarak alınan eğitim amaçlı Lihtenştayn geçici oturum izni, alınacak eğitim süresini gidiş ve geliş tarihleri ile birlikte kapsamalıdır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: