Lihtenştayn Vatandaşlık Şartları

2023'te Lihtenştayn Vatandaşlık Şartları ve Başvuru Süreci

Lihtenştayn’ın vatandaşlığa kabul politikası oldukça kısıtlıdır ve Lihtenştayn'ın ev sahipliği yaptığı yabancıların ülke nüfusuna oranla yüksek olması, vatandaşlık politikalarının kısıtlayıcı olmasından kaynaklanmaktadır. Lihtenştayn'ın gelişmekte olan ekonomisi nedeniyle ülkede iş gücü ihtiyacı bulunmaktadır ve bu ihtiyaç, yabancı ülkelerden Lihtenştayn’a göç edilmesine neden olmaktadır. Lihtenştayn'ın yoğun göç alan bir ülke olması, ülkenin nüfusunun neredeyse üçte birinin yabancı ülke vatandaşlarından oluşmasına neden olmuştur.

Lihtenştayn vatandaşlık prosedürü ile ilgili kanun, 4 Ocak 1934 tarihli Vatandaşlığın Kazanılması ve Kaybına Dair Kanunu’dur. Son yıllarda Lihtenştayn vatandaşlığa alım süresi kıyasla serbestleşmiştir ancak ülkede diğer birçok yabancı ülkeye göre zor ve sınırlayıcı bir vatandaşlığa alım süreci işlemektedir.

2000’li yılların başlarından itibaren, Lihtenştayn’da herhangi bir aile bağı bulunmayan kişilerin oylama işlemi uygulanmadan vatandaşlığa kabulü sıklaşmıştır. Lihtenştayn vatandaşlık prosedürü birçok ülkeye kıyasla oldukça zor olmasına rağmen Lihtenştayn vatandaşlığı için gerekli şartların sağlanması ve başvuru sürecinin doğru yürütülmesi durumunda Lihtenştayn vatandaşlığı alınabilmektedir.

Vizem.net, akredite acente olarak Lihtenştayn vatandaşlık işlemleri için başvuru sahiplerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Lihtenştayn Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Lihtenştayn vatandaşlık şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Lihtenştayn vatandaşlık başvurusu sahibinin kasıtlı olarak yapılmış bir suç yüzünden hüküm yememiş olması
 • Lihtenştayn vatandaşlık başvurusu sahibinin kasıtlı olarak yapılmış bir suç yüzünden devam eden bir cezai soruşturması bulunmaması
 • Lihtenştayn vatandaşlık hakkı verilmesinin başvuru sahibinin ülkesi ile Lihtenştayn arasındaki uluslararası ilişkiler üzerinde önemli bir etkisi olmaması
 • Lihtenştayn vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin; Lihtenştayn toplum huzuru, güvenliği ve düzeni için tehlike arz etmeyeceğine dair güvence vermesi
 • Lihtenştayn vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin geçimi için yeterli düzeyde gelire sahip olması
 • Lihtenştayn vatandaşlık başvurusu sahibinin yabancı bir devlet ile Lihtenştayn ülke çıkarlarına zarar verecek bir ilişkiye sahip olmaması
 • Başvuru sahibinin talep edilen düzeyde Almanca dil yeterliliği bulunması
 • Başvuru sahibinin Lihtenştayn kanunlarına ve ülke yapısına hakim olması

Nasıl Lihtenştayn Vatandaşı Olunur?

Lihtenştayn vatandaşı olma yolları aşağıda listelenmiştir.

 • Doğum ile Lihtenştayn vatandaşlığı
 • Oylama ile Lihtenştayn vatandaşlığı
 • Evlilik yolu ile Lihtenştayn vatandaşlığı
 • Kayıtlı partnerlik yolu ile Lihtenştayn vatandaşlığı
 • Uzun süreli ikamet yolu ile Lihtenştayn vatandaşlığı
 • Vatansızlık nedeni ile Lihtenştayn vatandaşlığı

Lihtenştayn vatandaşlığına geçmek isteyen kişilerin, kendileri için uygun olan bir vatandaşlığa geçiş yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Doğum ile Lihtenştayn Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Doğum ile Lihtenştayn vatandaşlığı, kişinin doğumunda ebeveynlerinden birinin Lihtenştayn vatandaşı olması durumunda kazanılmaktadır.

Evlat Edinilme Yolu ile Lihtenştayn Vatandaşlığı Kazanılır Mı?

Evlat edinilme yolu ile Lihtenştayn vatandaşlığı kazanılabilmektedir. Evlat edinmiş olan ebeveynlerden birinin Lihtenştayn vatandaşı olması ve çocuğun 10 yaşından küçük olması durumunda, yabancı uyruklu çocuğa evlat edinilme yolu ile Lihtenştayn vatandaşlığı hakkı verilmektedir.

Eşinin biyolojik çocuğunu evlat edinmek isteyen Lihtenştayn vatandaşları için, yaş kıstasına bakılmadan çocuğa evlat edinilme yolu ile Lihtenştayn vatandaşlığı hakkı verilmektedir.

Oylama ile Lihtenştayn Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Oylama ile Lihtenştayn vatandaşlığı, kişinin daha önceki vatandaşlık haklarından feragat etmesi ve Lihtenştayn’da son 10 yıldır düzenli olarak oturmasının ardından ilgili bölgenin vatandaşları tarafından oylama yapılması ile kazanılmaktadır.

Evlilik Yolu ile Lihtenştayn Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Evlilik yolu ile Lihtenştayn vatandaşlığı, Lihtenştayn’da daimi ikameti olan biriyle yapılan evlilikten itibaren her bir yıl için iki yıl olarak hesaplanmak üzere, kişinin başvurunun yapıldığı tarihten önce Lihtenştayn’da en az 10 yıl süre ile düzenli olarak yaşaması durumunda veya 5 yıl boyunca Lihtenştayn vatandaşı ile evli kalmak suretiyle kazanılabilmektedir. Evlilik yoluyla Lihtenştayn vatandaşlığı için Lihtenştayn vatandaşı olan kişinin vatandaşlık hakkını daha önceden evlilik yolu ile almamış olması gerekmektedir.

Evlilik yolu ile Lihtenştayn vatandaşlığı için başvuru sahibinin; herhangi bir sabıka kaydı bulunmaması, devam eden bir cezai soruşturması olmaması, son 3 yıl içerisinde ekonomik destek almamış olması ve daha önceki vatandaşlık hakkından feragat etmiş olması gerekmektedir. Evlilik yolu ile Lihtenştayn vatandaşlığı başvuru sahibinin talep edilen düzeyde Almanca yeterliliği olması ve Lihtenştayn’ın toplum düzeni ve kanunu hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Kayıtlı Partnerlik Yolu ile Lihtenştayn Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Kayıtlı partnerlik, yaşanılan ülkenin yasalarının kabul ettiği şekilde partnerlerin birlikte yaşaması durumudur. Kayıtlı partnerlik yolu ile Lihtenştayn vatandaşlığı kazanmak için en önemli kriter, başvuru sahibi kişilerin kayıtlı partnerleri olan Lihtenştayn vatandaşı kişi ile en az 5 yıldır birlikte yaşamaları gerekliliğidir.

Kayıtlı partnerlik yolu ile Lihtenştayn vatandaşlığı için başvuru sahiplerinin Lihtenştayn’da ikamet ediyor olması ve daha önceki vatandaşlık haklarından feragat etmiş olmaları şartı bulunmaktadır.

Uzun Süreli İkamet Yolu ile Lihtenştayn Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Uzun süreli ikamet yolu ile Lihtenştayn vatandaşlığı kazanmak isteyen kişilerin, 20 yaşına kadar ülkede yaşamış oldukları her bir yıl iki yıl olarak ele alınmak üzere, Lihtenştayn’da en az 30 yıl yaşamış olmaları şartı bulunmaktadır. Uzun süreli ikamet yolu ile Lihtenştayn vatandaşlığı başvuruları, başvuru işlemlerinden önceki son 5 yıl içerisinde Lihtenştayn’da yaşamış olan ve önceki vatandaşlık haklarından feragat etmiş olan kişiler tarafından yapılabilmektedir.

Uzun süreli ikamet yolu ile Lihtenştayn vatandaşlığı için başvuru sahibinin; sabıka kaydının temiz olması, devam eden herhangi bir cezai soruşturması bulunmaması, önceki vatandaşlık haklarından vazgeçmiş olması ve son 3 yıl içerisinde ekonomik destek almamış olması gerekmektedir. Yeterli düzeyde Almanca bilgisine sahip olan ve Lihtenştayn kanunları ve toplum düzeni hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olan kişiler, Lihtenştayn oturma izni başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Vatansızlık Nedeni ile Lihtenştayn Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Vatansızlık nedeni ile Lihtenştayn vatandaşlığı, başvuru işlemlerinin yapıldığı tarihe kadar olan son 5 yıl içerisinde Lihtenştayn’da yaşamış olan ve doğumdan itibaren vatansız olan kişiler tarafından gerekli şartların sağlandığı durumlarda kazanılabilmektedir.

Vatansızlık nedeni ile Lihtenştayn vatandaşlığı kazanmak isteyen kişilerin; 21 yaşın altında olması, herhangi bir sabıka kaydı olmaması, bir suçtan dolayı devam eden ceza davasının bulunmaması, yeterli düzeyde Almanca dil becerilerine sahip olması ve son 3 sene içerisinde ekonomik destek almamış olması gerekmektedir. Vatansızlık nedeni ile Lihtenştayn vatandaşlığı başvuru sahiplerinin; Lihtenştayn kanun sistemi ve toplum düzeni hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olması beklenmektedir.

Lihtenştayn Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Lihtenştayn vatandaşlık başvurusu için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Lihtenştayn vatandaşlık başvuru formu: Eksiksiz bir biçimde, Almanca olarak ve doğru bilgilerle başvuru sahibi tarafından doldurulması gereken başvuru formunun ıslak imzalı olarak başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmesi gerekmektedir. Lihtenştayn vatandaşlık başvuru formunun online ortam üzerinden doldurulduktan sonra bilgisayar üzerinden çıktısı alınıp imzalanarak ibraz edilmesi mümkündür.
 • Doğum sertifikası: Lihtenştayn vatandaşlık başvuru sahibinin doğum yerinden alınması gereken doğum sertifikasının başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Evlilik cüzdanı: Başvuru sahibinin evlilik durumunu gösteren evlilik cüzdanı başvuru işlemleri için ibraz edilmelidir.
 • Boşanma ya da ayrılık belgesi: Lihtenştayn vatandaşlık başvuru sahibinin eşinden ayrılmış ya da boşanmış olduğu durumda, bu durumu uygulanma tarihi ile birlikte gösteren belgelerin vatandaşlık başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.
 • Eşe ait vefat belgesi: Lihtenştayn vatandaşlık başvuru sahibinin eşinin vefat etmiş olduğu durumda, kişinin eşine ait vefat belgesinin başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Pasaport ya da kimlik belgesi: Lihtenştayn vatandaşlık başvuru sahibine ait ve geçerlilik süresi bulunan bir pasaport ya da kimlik belgesi, vatandaşlık başvurusu için ibraz edilmesi gereken belgeler arasında yer almaktadır.
 • Vatandaşlığa kabul belgesi: Göçmenlik ve Pasaport Bürosu’ndan alınabilecek olan ve 6 aydan eski olmayan bir vatandaşlığa kabul belgesinin başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.
 • Sabıka kaydı belgesi: Lihtenştayn Yerel Mahkemesi’nden alınabilecek olan ve 1 aydan eski olmayan sabıka kaydı belgesinin başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Adli sicil kaydı belgesi: Lihtenştayn vatandaşlık başvuru sahibinin kendi ülkesinden temin edebileceği ve son 3 ay içerisinde düzenlenmiş olan bir adli sicil kayıt belgesi başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmesi gereken belgeler arasında yer almaktadır.
 • Oturum izni belgesi: Lihtenştayn vatandaşlık başvuru sahibinin oturum izni belgesinin kopyası başvuru dosyası içerisinde sunulmalıdır.
 • Gelir ve vergi belgeleri: Başvuru sahibinin son 3 yıl içerisindeki gelirlerini ve vergi ödemelerini gösteren belgelerin başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Almanca dil yeterlilik belgeleri: Lihtenştayn vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin, en az B1 düzeyde Almanca dil yeterliliği bulunduğunu gösterir nitelikte sertifika gibi belgelerin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Lihtenştayn yasal sistemine dair temel bilgi belgesi: Lihtenştayn vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin Lihtenştayn’da uygulanan kanunlara ve ülkenin toplum düzenine dair bilgilere sahip olduğunu gösteren yurttaşlık sınavı sonucu gibi belgelerin vatandaşlık başvurusu için sunulması gerekmektedir.
 • Vatandaşlık haklarından feragat belgesi: Başvuru sahibinin daha önceki vatandaşlık haklarından feragat ettiğini gösterir nitelikte belgelerin diğer gerekli belgeler ile birlikte başvuru dosyası içerisinde sunulması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin seçmiş olduğu vatandaşlık başvuru yoluna bağlı olarak gerekli evraklar değişiklik gösterebilmektedir. Almanca olarak hazırlanmayan belgelerin, Lihtenştayn tarafından kabul edilen bir çevirmen tarafından Almancaya çevrilmiş olması gerekmektedir. Lihtenştayn vatandaşlık başvurusu evraklarının tümünün orijinal halleriyle şahsen ibraz edilmesi gerekmektedir.

Lihtenştayn Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Lihtenştayn vatandaşlık başvurusu Lihtenştayn Nüfus Dairesi’ne yapılmaktadır. Lihtenştayn vatandaşlık başvurusu işlemleri ile ilişkili olarak; başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve karara bağlanması konularının tümü ile Lihtenştayn Nüfus Dairesi ilgilenmektedir. Lihtenştayn Nüfus Dairesi vatandaşlık başvuru işlemlerinin yanında; Lihtenştayn vatandaşlarının evlilik dışı çocuklarının vatandaşlık işlemleri ve evlilik yolu ile vatandaşlık hakkı işlemleri gibi işlemlerle ilgilenmektedir.

Lihtenştayn Vatandaşlık Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Lihtenştayn vatandaşlık başvuru ücreti, bireysel olarak yapılan başvurular için kişi başı 500 İsviçre frangı olarak belirlenmiştir. Lihtenştayn vatandaşlık başvuru ücreti aileler tarafından yapılan başvurularda; her bir yetişkin başvuru sahibi için 500 İsviçre frangı ve her bir 18 yaşından küçük başvuru sahibi için 100 İsviçre frangı olarak belirlenmiştir.

Lihtenştayn Hangi Durumlarda Vatandaşlık Vermemektedir?

Lihtenştayn’ın vatandaşlık vermemesine neden olan durumlar aşağıda listelenmiştir.

 • Lihtenştayn vatandaşlığına başvuruda bulunan kişinin; Almanya’da fuhuş suçları ile ilişkili olarak ceza almış olması, Almanya ya da farklı bir ülkede kadın tüccarlığı ya da ülkeler arası fuhuş suçlarına karışmış olması
 • Lihtenştayn vatandaşlığına başvuruda bulunan kişinin ceza hukukunda komplo olarak kabul edilen bir suça karışmış olması
 • Lihtenştayn vatandaşlık başvuru dosyasında başvuru sahibi hakkında, Lihtenştayn’da kalınacak süre hakkında ya da kişinin Lihtenştayn’a seyahat amacı hakkında hatalı bilgi verilmiş olması
 • Lihtenştayn vatandaşlık başvuru sahibinin vatandaşlık alabilmek için bildirdiği evlilik ilişkisi ya da kayıtlı partnerlik ilişkisinin bir aile ilişkisi niteliği taşımaması
 • Lihtenştayn vatandaşlık başvuru sahibinin, yalnızca vatandaşlık hakkı kazanmak için evlat edinilmiş olması ve bu konu hakkında ilgili kurumları yanlış yönlendirmiş olması
 • Lihtenştayn vatandaşlık başvuru sahibinin terör örgütleri ile ya da suç örgütleri ile bağlantısı olduğu ile ilgili geçerli bulguların var olması
 • Lihtenştayn vatandaşlık başvuru sahibinin ülkenin milli güvenliği için tehlike arz ettiğine dair geçerli bulguların var olması
 • Lihtenştayn vatandaşlık başvuru sahibinin çeşitli kanallar aracılığı ile barışa karşı, savaş suçlarını destekleyici, insanlığa karşı suçları ya da teröristlik ile ilişkili etkinlikleri destekleyici yorumlar yapmış olması
 • Lihtenştayn vatandaşlık başvuru sahibinin oturum izninin iptali için işlemlerin askıda olması
 • Lihtenştayn vatandaşlık başvuru sahibinin Avrupa Ekonomik Alanı’na üye ülkelerden birinde ya da İsviçre’de yaşaması için yasak bulunması
 • Lihtenştayn vatandaşlık başvuru sahibinin bir terör örgütü ile aktif olarak ilişkisi bulunması

Lihtenştayn Vatandaşlığı Hangi Durumlarda İptal Edilir?

Lihtenştayn vatandaşlığının iptal edildiği durumlar aşağıda listelenmiştir.

 • Lihtenştayn vatandaşlığının feragat yolu ile iptal edilmesi
 • Evlilik ya da kayıtlı birliktelik ilişkisinin iptal olması sonucunda Lihtenştayn vatandaşlığının kaybedilmesi
 • Lihtenştayn vatandaşlığının vatandaşlıktan çıkma sonucunda iptal edilmesi
 • Evlat edinilme sonucunda Lihtenştayn vatandaşlığının iptal olması

Çeşitli nedenler ile Lihtenştayn vatandaşlığı iptal edilen kişilerin vatandaşlık hakları geri alınmaktadır.

Lihtenştayn Vatandaşlığı Feragat Yolu ile Nasıl İptal Edilir?

Lihtenştayn vatandaşlığı feragat yolu ile; kendileri ve 18 yaşın altındaki çocukları için başka bir ülkeden vatandaşlık kazanmış kişiler ve vatandaşı oldukları veya vatandaşlık almak istedikleri ülkenin yasaları uyarınca eylemde bulunma hakkına sahip olan kişiler tarafından iptal edilebilmektedir.

Lihtenştayn Vatandaşlığı Evlilik İptali ile Nasıl İptal Edilir?

Lihtenştayn vatandaşlığı evlilik iptali, söz konusu evliliğin geçersiz olarak kabul edilmiş olduğu durumlarda gerçekleşmektedir.

Lihtenştayn Vatandaşlığı Çıkarılma ile Nasıl İptal Edilir?

Lihtenştayn vatandaşlığı çıkarılma ile; Lihtenştayn devletinin, vatandaşlık hakkının alınmasının ardından 5 yıl geçmemiş iken kişinin gerekli şartlara uygun olmadığını tespit etmesi durumunda ve kişinin davranışlarının Lihtenştayn’ın çıkarlarına ya da adına zarar verdiği durumlarda iptal edilmektedir.

Lihtenştayn Vatandaşlığı Evlat Edinilme ile Nasıl İptal Edilir?

Lihtenştayn vatandaşlığı evlat edinilme ile; 18 yaşının altında olan çocukların yabancı ülke vatandaşı biri tarafından evlat edinildiği ve evlat edinen kişinin ülkesinin vatandaşlığına kabul edildiği durumlarda iptal edilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Lihtenştayn vatandaşlığı ve başvuru şartları ile ilgili merkezimize en sık sorulan sorular yanıtlarıyla birlikte aşağıda verilmiştir.

Lihtenştayn Doğumla Vatandaşlık Verir Mi?

Lihtenştayn doğumla vatandaşlık vermemektedir. Lihtenştayn vatandaşlık hakkı soybağı esaslı olarak verilmektedir ve çocuğun Lihtenştayn’da doğmuş olması direkt olarak vatandaşlık hakkı kazanmasını sağlamamaktadır. Lihtenştayn’da doğum ile vatandaşlık hakkı anne ya da babasından en az birinin Lihtenştayn vatandaşı olan çocuklara verilmektedir.

Lihtenştayn Çifte Vatandaşlık Veriyor Mu?

Lihtanştayn çifte vatandaşlık vermektedir. Lihtenştayn vatandaşı birinin yabancı bir ülkeden vatandaşlık hakkı kazanması durumunda, söz konusu yabancı ülkenin çifte vatandaşlığa izin vermesi şartı ile kişiye Lihtenştayn çifte vatandaşlığı verilmektedir. Lihtenştayn vatandaşlık hakkı kazanmak isteyen kişilerin, Lihtenştayn vatandaşlığına kabul edilebilmesi için önceki vatandaşlık haklarından feragat etmesi gerekmektedir.

İltica Yolu ile Lihtenştayn Vatandaşlığı Alınabilir Mi?

İltica yolu ile Lihtenştayn vatandaşlığı alınabilmektedir. İltica yoluyla oturum izni almak ve sonrasında uzun süreli ikamet ile Lihtenştayn vatandaşlığı almak mümkündür.

Lihtenştayn’da en az 30 yıl süre ile yaşamış kişilerin Lihtenştayn iltica ile vatandaşlık başvurusu yapma hakları bulunmaktadır. İltica yolu ile Lihtenştayn vatandaşlığı işlemlerinde, kişilerin 20 yaşına kadar ülkede yaşamış oldukları her bir yıl iki yıl olarak kabul edilmektedir.

Lihtenştayn'da Ev Alarak Vatandaşlık Alınır Mı?

Lihtenştayn’da ev alarak vatandaşlık alınamamaktadır.

Başvuru sahiplerinin Lihtenştayn'da ikamet etmesi, tüm vatandaşlık başvuruları için şart koşulmaktadır. Lihtenştayn’da yaşamak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının, ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde bir evleri bulunması durumunda oturum izni alma hakları bulunmaktadır. Lihtenştayn oturum izni başvurusunda bulunacak kişilerin, öncelikle Lihtenştayn ev fiyatları hakkında bilgi sahibi olmaları önerilmektedir.

Lihtenştayn Pasaportu Nasıl Alınır?

Lihtenştayn pasaportu, Göçmenlik ve Pasaport Bürosu’na 7 yaşından büyükler için şahsen müracaat edilmesi ile alınabilmektedir. Lihtenştayn pasaportu başvurusunun yapılmasının ardından 4 iş günü sonra pasaport başvuru sahibi tarafından teslim alınabilmektedir. İsviçre dışındaki yabancı bir ülkede yaşayan Lihtenştayn vatandaşları, bulundukları ülkede görev yapan bir İsviçre dış temsilciliğine müracaat ederek Lihtenştayn pasaportu almak için başvuruda bulunabilmektedir.

Lihtenştayn Pasaportu ile Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilir?

Lihtenştayn pasaportu ile Avrupa Ekonomik Alanı’na üye olan ülkelere ve Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelere vizesiz gidilebilmektedir.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: