Lihtenştayn'da Asgari Ücret ve Maaşlar

2022'de Lihtenştayn'da Asgari Ücret ve Meslek Maaşları

Lihtenştayn’da devlet eliyle belirlenmiş bir asgari ücreti bulunmamaktadır. Serbest kuruluş kuralları ile kişi başı gelir açısından Avrupa’daki en zengin ülkeler arasında yer alan Lihtenştayn’da, ortalama aylık gelir 5.695 CHF’dir.

Lihtenştayn’da en yüksek maaşlar 11.564 CHF ile üst düzey yönetim kadrosunda bulunan yöneticilere verilmektedir; bu ücret Fransa’da 9.300 CHF iken Almanya'da 15.480 CHF’dir. Lihtenştayn’da ortalama aylık maaşı en düşük olan meslek grubunda temizlik görevlileri yer almaktadır. Lihtenştayn’da aylık 1.553 CHF alan temizlik görevlileri İrlanda’da 1.547 CHF, Polonya’da 667 CHF almaktadır.

Lihtenştayn Asgari Ücret Ne Kadardır?

Lihtenştayn asgari ücret hükümet tarafından belirlenmediği için çalışanlar için geçerli bir asgari ücret oranı bulunmamaktadır. Lihtenştayn asgari ücreti en son 1 Ocak 2014 yılında değiştirilmiştir. Lihtenştayn’da maaş miktarları, toplu görüşme ile ya da adil bir yaşam ücreti kararlaştırılması için doğrudan işverenle iletişime geçilerek belirlenmektedir.

Lihtenştayn'da Ortalama Maaş Ne Kadardır?

Lihtenştayn’da ortalama maaş, aylık 5.500 - 6.000 CHF olabilmektedir. Lihtenştayn’da çalışan nüfusun %63.2’lik kısmı hizmet sektöründe, %36.1’lik kısım üretimde ve %0.6’lık kısım ise tarım sektöründe çalışmaktadır. Lihtenştayn’da maaş miktarını belirleyen faktörler arasında; uzmanlık, deneyim ve sektör farklılıkları gibi etkenler bulunmaktadır.

Lihtenştayn’da 35- 40 yaş aralığında 21.026 kişi çalışan sınıfında yer almaktadır. Lihtenştayn’da ikamet eden aynı yaş grubu ve cinsiyette olan çalışanlar genel emek sektöründe (temizlik görevlisi vb.) aylık ortalama 2.000 CHF kazanırken hukuk sektöründe (avukat, savcı vb.) aylık ortalama 7.500- 8.000 CHF kazanmaktadır.

Lihtenştayn'da Doktor Maaşı Ne Kadar?

Lihtenştayn’da doktor maaşları aylık ortalama 4000- 10.000 CHF arasında değişmektedir. Lihtenştayn’da yıllık doktor maaşları ortalama 170.000 CHF olabilmektedir. Uzmanlık, deneyim ve çalışma yeri gibi faktörlere bağlı olarak Lihtenştayn doktor maaşları değişmektedir. Lihtenştayn’da bir tıp asistanı aylık ortalama 3500 CHF kazanırken doktorlar ortalama 7.000 CHF kazanmaktadır.

Lihtenştayn'da Hemşire Maaşı Ne Kadar?

Lihtenştayn’da hemşire maaşları aylık ortalama 2.200- 5.800 CHF arasında değişmektedir. Lihtenştayn’da yıllık hemşire maaşları ortalama 50.000 CHF olabilmektedir. Uzmanlık, deneyim ve çalışma yeri gibi faktörlere bağlı olarak Lihtenştayn hemşire maaşları değişkenlik göstermektedir. Lihtenştayn’da tecrübesi bulunmayan, işe yeni girmiş hemşire aylık 2.100 CHF, deneyimli hemşire ise 5.800 CHF maaş almaktadır.

Lihtenştayn'da İnşaat Mühendisi Maaşı Ne Kadar?

Lihtenştayn’da İnşaat mühendisi maaşları aylık ortalama 3.750- 9.880 CHF arasında değişmektedir. Lihtenştayn’da yıllık inşaat mühendisi maaşları ortalama 163.000 CHF olabilmektedir. Lihtenştayn’da mühendis maaşları uzmanlık, deneyim ve çalışma yeri gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir.

Lihtenştayn’da inşaat sektöründe çalışan mühendis ortalama 6.815 CHF maaş alabiliyorken aynı sektörde çalışan bir teknisyen ortalama 5.500 CHF almaktadır.

Lihtenştayn'da Bilgisayar Mühendisi Maaşı Ne Kadar?

Lihtenştayn’da bilgisayar mühendisi maaşları aylık ortalama 6.200- 13.500 CHF arasında değişmektedir. Lihtenştayn’da yıllık bilgisayar mühendisi maaşları ortalama 236.000 CHF olabilmektedir. Lihtenştayn’da bilişim kategorisinde çalışma yelpazesi oldukça geniş olmakla birlikte bu alanda çalışan kişilerin bilgi ve tecrübesi aldıkları maaşla paraleldir. Bir bilgisayar teknisyeni Lihtenştayn’da ayda ortalama 6.500 CHF kazanıyorken; bir İOS geliştirme uzmanı 10.000 CHF kazanmaktadır.

Lihtenştayn'da Mimar Maaşı Ne Kadar?

Lihtenştayn’da mimar maaşları aylık ortalama 3.517- 7.729 CHF arasında değişmektedir. Lihtenştayn’da yıllık mimar maaşları ortalama 134.000 CHF olabilmektedir; çalışma alanlarına bağlı olarak bu miktar değişmektedir. Lihtenştayn’da iç mimar ile mimar maaşları arasında ortalama 1000 CHF fark bulunmaktadır.

Lihtenştayn'da İşçi Maaşı Ne Kadar?

Lihtenştayn’da işçi maaşları aylık ortalama 3.360- 6.110 CHF arasındadır; yıllık işçi maaşları ortalama 113.640 CHF olabilmektedir. Lihtenştayn’da işçilerin aldığı maaş arasında büyük farklar bulunmamaktadır; genellikle işveren ve çalışan arasındaki anlaşmaya göre maaş miktarlarında değişimler yaşanmaktadır.

Lihtenştayn'da Pilot Maaşı Ne Kadar?

Lihtenştayn’da pilot maaşları aylık ortalama 5.329- 20.450 CHF arasında değişmektedir. Lihtenştayn’da yıllık pilot maaşları ortalama 309.348 CHF olabilmektedir; pilotlar arasında maaşı etkileyen esas unsur tecrübedir. Lihtenştayn’da tecrübeli pilotlar daha yüksek maaş alabilmektedir.

Lihtenştayn İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

Lihtenştayn işsizlik maaşı sigorta sahibi kişinin maaşına, yaşına ve çocuk nafakası yükümlülüğüne göre belirlenmektedir. Lihtenştayn’da işsizlik maaşı işçinin brüt ücretinin %80’ini ve nafaka borcu olmayan ve tam yevmiye alan sigortalılar için brüt ücretin %70’ini kapsamaktadır. Lihtenştayn’da sigortalı bir kişinin alabileceği yıllık işsizlik ödeneği toplam 126.000 CHF’dir.

Lihtenştayn’da işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi, kişinin yaşına ve katkı süresine bağlıdır. Lihtenştayn’da işsizlik ödeneği başvurusunda bulunan kişi, 2 yıllık süre içinde tekrar talep etme hakkına sahiptir.

Lihtenştayn Emekli Maaşı Ne Kadardır?

Lihtenştayn’da emekli maaşı; alınan ek yardımların miktarına, kişinin ailesinin ve kendisinin mali durumuna bağlıdır. Lihtenştayn’da emekli maaşı tutarı, iki farklı şekilde belirlenmektedir; katkı/ sigorta süresine ya da standart ortalama yıllık gelire göre hesaplanmaktadır.

Lihtenştayn’da eksiksiz katkı süresi dolduran kişi, emeklilik ölçeğinde tam emekliliğe; eksik katkı süresi dolduran kişi kısmi emekliliğe hak kazanmaktadır. Lihtenştayn’da standart ortalama yıllık gelire göre hesaplanan emeklilik maaşı tutarı, kişinin çalışma hayatı boyunca kazandığı gelir ve işsizlik katkı payı doğrultusunda hesaplanmaktadır.

Lihtenştayn’da emekli maaşı aylık ortalama en az 1.160 CHF ve en fazla 2.330 CHF arasında değişmektedir. Yıl boyunca 13 kez ödenen, her iki yılda bir Lihtenştayn’ın ekonomik değerlerine göre yeniden düzenlenen emekli maaşı, aralık ayında Noel hediyesi olarak iki kere verilmektedir.

Lihtenştayn Hamilelik Maaşı Ne Kadardır?

Lihtenştayn’da hamilelik maaşı hamile kalınması ve çocuk sahibi olunması durumunda yalnızca anneye verilen bir ödenektir. Hastalık durumunda Lihtenştayn hükümetinin sağladığı tüm fon yardımları hamilelik durumunda geçerliliğini korumaktadır.

Doğumdan önce en az 270 gün süreyle sağlık sigortasına sahip kadınlar, hamilelikleri sebebiyle işe gidemedikleri dönem ödeneklerinin %80’ini alma hakkına sahiptir. 20 gün süreyle hastalık parası adıyla aldıkları ödeneğin 16 haftası doğum öncesini kapsamaktadır. Lihtenştayn’da hamile kadınlar 500 ila 4500 CHF arasında ödenek alabilmektedir.

Lihtenştayn'da En Çok Kazanan Meslekler Hangileridir?

Lihtenştayn’da en çok kazanan meslekler aşağıda verilmiştir.

 • Yönetici, 33.868 CHF
 • İnşaat proje müdürü, 10.560 CHF
 • İnşaat mühendisi, 9.352 CHF
 • Üniversite eğitim görevlisi, 10.500 CHF
 • Profesör, 13.670 CHF
 • Yazılımcı ve programcı, 13.530 CHF
 • Avukat, 13.000 CHF
 • Yargıç, 18.156 CHF
 • Doktor, 11.190 CHF
 • Ruhsatlandırma müdürü: 11.243 CHF
 • Klinik araştırma görevlisi, 12.325 CHF
 • Bilgisayar mühendisi, 13.500 CHF

Online olarak Lihtenştayn iş imkanları sunan sitelerden iş başvurusu yapılabilmektedir.

Lihtenştayn'da Çalışmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Lihtenştayn’da çalışmak için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • İkamet edilen yerde meslek ve endüstri alanında mutat ücret ve çalışma kurallarına uyulması gerekmektedir.
 • İşgücü piyasasında uygun çalışanın bulunmadığının kanıtlanması gerekmektedir.
 • Bir suç veya kabahatten dolayı önceden alınan ceza ve mahkumiyetin olmaması gerekmektedir.
 • İşin, ulusal ekonomi çıkarlarına hizmet etmesi gerekmektedir.
 • İşveren tarafından başvuru yapılması gerekmektedir.

Yabancılar vatandaşlar yalnızca Lihtenştayn çalışma izni şartları doğrultusunda çalışan olarak kabul edilmektedir.

Paylaş: