Lihtenştayn'a Göç Etmek ve Göçmenlik Şartları

2023 Lihtenştayn'a Göç Etmek ve Lihtenştayn Göçmenlik Şartları

Lihtenştayn, yüksek ölçüde iş gücüne ihtiyaç duyan bir ülke olduğu için aktif olarak göçmen kabul etmektedir. Lihtenştayn’da birçok sektörde çalışmak için yabancı ülkelerden kişiler ülkeye göç etmektedir. Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkeleri ya da İsviçre haricindeki üçüncü ülke vatandaşları için Lihtenştayn'a göç etmek kıyasla daha zor olmaktadır.

Lihtenştayn tarafından yabancı ülke vatandaşlarına verilen; oturum izni ve çalışma izni olmak üzere, kişinin ülkede yaşamasına imkan kılan iki tür izin bulunmaktadır. Lihtenştayn tarafından yıllık olarak verilen izinlerin bir sınırı bulunmaktadır. Lihtenştayn tarafından her yıl 72 Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkeleri vatandaşına ve 17 İsviçre vatandaşına oturma izni verilmektedir. Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkeleri ya da İsviçre haricindeki üçüncü ülke vatandaşları kişilere, yalnızca alanlarında yeterli düzeyde vasıflı oldukları durumlarda oturum izni verilmektedir.

Lihtenştayn’da göçmenler ülke nüfusunun ortalama %33,8’ini oluşturmaktadır. Lihtenştayn'ın nüfus oranının büyük çoğunluğu yabancı uyruklu kişilerdir. 2017 yılı itibari ile ülke nüfusunun yaklaşık %33'ü yabancı uyrukludur ve Lihtenştayn nüfusunun yaklaşık %3'ünü Lihtenştayn’da yaşayan Türkler oluşturmaktadır.

Vizem.net, Türkiye Cumhuriyeti'nden Lihtenştayn'a çalışma, eğitim ya da aile birleşimi amaçları ile yerleşmek isteyen kişilere vize başvuru işlemleri ve oturma izni süreçleri için danışmanlık hizmeti sunan akredite acentedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Lihtenştayn'a Göç Etme Yolları Nelerdir?

Lihtenştayn'a göç etme yolları aşağıda listelenmektedir.

 • Lihtenştayn'da çalışmak amacı ile oturum izni almak
 • Lihtenştayn'da öğrenci olmak için oturma izni almak
 • Lihtenştayn'ın ülke menfaati için önem arz eden özel kişi olarak istisnai oturma izni almak
 • Lihtenştayn'da aile birleşimi yolu ile oturma izni almak
 • Lihtenştayn'a iltica yolu ile oturma izni almak

Çalışma Yolu ile Lihtenştayn Göçmenlik Başvurusu Şartları Nedir?

Çalışma yolu ile Lihtenştayn göçmenlik başvurusu şartları aşağıda listelenmektedir.

 • Çalışma yolu ile Lihtenştayn göçmenlik başvuru sahiplerinin Lihtenştayn’da yapacakları işin milli ekonomi için bir katkısının bulunması
 • Çalışma yolu ile Lihtenştayn göçmenlik başvuru işlemlerinin Lihtenştayn’da faaliyet gösteren bir işveren tarafından yapılmış olması
 • Kısa süreli oturum izni başvuruları için istihdam düzeyinin en az %50, diğer izin türleri için ise istihdam düzeyinin en az %80 olması
 • Çalışma yolu ile Lihtenştayn göçmenlik başvuru sahibinin herhangi bir sabıka kaydı bulunmaması
 • Çalışma yolu ile Lihtenştayn göçmenlik başvuru sahiplerinin;ülkede yapılacak iş için uygun becerilere sahip olması, profesyonel hayata ve ülkenin sosyal hayatına uyum sağlayabilecek olması, istenilen düzeyde yabancı dil becerilerine sahip olması ve istenilen yaş aralığında olması
 • Başvuru sahibinin Lihtenştayn’da kalacağı süre boyunca sosyal destek almasına gerek olmayacak düzeyde finansal durumu olması
 • Lihtenştayn’da yapılacak işin ülke dışından yapılmak için uygun olmaması
 • Çalışma yolu ile Lihtenştayn göçmenlik başvuru sahiplerinin; ülkede çalışmak istedikleri alan üzerinde eğitimleri olması ya da uzun süreli bir tecrübeleri bulunması

Lihtenştayn’da çalışmak isteyen kişilerin, gerekli şartları eksiksiz bir şekilde sağladıkları durumda Lihtenştayn çalışma izni başvurusunda bulunmaları mümkündür.

Öğrenciler için Lihtenştayn Göçmenlik Başvurusu Şartları Nedir?

Öğrenciler için Lihtenştayn göçmenlik başvurusu şartları aşağıda listelenmektedir.

 • Öğrenciler için Lihtenştayn göçmenlik başvurusu sahiplerinin ülkede alacakları eğitimin süresinin belirli olması
 • Başvuru sahibinin Lihtenştayn’da eğitim almak istediği kurumdan kabul almış olması
 • Öğrenciler için Lihtenştayn göçmenlik başvurusu sahiplerinin alınacak eğitim için yeterli düzeyde yabancı dil becerilerine sahip olması
 • Başvuru sahibinin Lihtenştayn’da eğitim alacağı süre boyunca sosyal destek almasına gerek kalmayacak düzeyde finansal durumu olması
 • Kişinin Lihtenştayn’da kalacağı süre boyunca gerçekleşebilecek olası sağlık sorunlarını kapsayıcı nitelikte bir sağlık sigortası bulunması
 • Öğrenciler için Lihtenştayn göçmenlik başvurusu sahiplerinin ülkede kalacağı süre boyunca konaklayacakları yerin belirlenmiş olması
 • Başvuru sahibinin sabıka kaydının temiz olması
 • Öğrenciler için Lihtenştayn göçmenlik başvuru sahibinin ülkesine geri döneceğinin kesin olması

İstisnai Oturma İzni ile Lihtenştayn Göçmenlik Başvuru Şartları Nedir?

İstisnai oturma izni ile Lihtenştayn göçmenlik başvurusu şartları aşağıda listelenmektedir.

 • İstisnai oturma izni ile Lihtenştayn göçmenlik başvurusu sahiplerinin ülke için belirli bir önem arz etmesi
 • İstisnai oturma izni ile Lihtenştayn göçmenlik başvurusu sahiplerinin ülkede kalacakları süre için uygun bir konaklama seçeneğinin bulunması
 • Başvuru sahibi adına bir seyahat sağlık sigortası yapılmış olması
 • Başvuru sahibi kişinin ülkede kalmayı planladığı süre boyunca sosyal destek almasına gerek kalmayacak seviyede finansal gücü olması
 • İstisnai oturma izni ile Lihtenştayn göçmenlik başvurusu sahibinin sabıka kaydında herhangi bir suç bulunmaması

Aile Birleşimi Yoluyla Lihtenştayn Göçmenlik Başvuru Şartları Nedir?

Aile birleşimi yoluyla Lihtenştayn göçmenlik başvurusu şartları aşağıda listelenmektedir.

 • Aile birleşimi yoluyla Lihtenştayn göçmenlik başvurusu sahibinin son 5 yılda kesintisiz olarak bir oturum iznine sahip olması
 • Aile birleşimi yoluyla Lihtenştayn göçmenlik başvurusu sahibinin; yurttaşlık sınavını geçmiş olması ve yazılı ve sözlü olmak üzere Almanca dili için talep edilen becerilere sahip olduğunun kanıtlanması
 • Lihtenştayn’da kalınması planlanan süre boyunca sosyal destek alınmasına gerek olmayacak kadar; düzenli bir gelire ya da yeterli seviyede finansal duruma sahip olunması
 • Aile birleşimi yoluyla Lihtenştayn göçmenlik başvurusu sahibinin son 5 yıl içinde sabıka kaydında herhangi bir suç bulunmaması ya da bekler durumda herhangi bir cezai soruşturması olmaması
 • Aile birleşimi yoluyla Lihtenştayn göçmenlik başvurusu sahibinin son 2 yıl içerisinde sosyal destek almamış olması
 • Aile birleşimi yoluyla Lihtenştayn göçmenlik başvurusu sahibinin ülkeden ihraç edilmesi için herhangi bir neden bulunmaması

Kimler Aile Birleşimi Yoluyla Lihtenştayn'a Göç Edebilir?

Aile birleşimi yoluyla Lihtenştayn’a; yasal oturum izni ile Lihtenştayn'da yaşayan kişilerin eş ya da kayıtlı partnerleri ile birlikte evlat edinilmiş olan çocuklar ve bu kişiler ile koruyucu aile ilişkisi içinde olan çocuklar da dahil olmak üzere 18 yaşından küçük müşterek bekar çocuklar göç edebilmektedir.

İltica Yoluyla Lihtenştayn Göçmenlik Başvuru Şartları Nedir?

İltica yoluyla Lihtenştayn göçmenlik başvurusu şartları; kişinin yapmış olduğu göçmenlik başvurusu tarihinden önce 5 yıl oturunca kesintisiz olarak Lihtenştayn’da yaşaması, kişinin Lihtenştayn’da yaşamış olduğu süre boyunca ikamet ettiği yerlerin ilgili kurumlar tarafından biliniyor olması ve entegrasyon işlemlerinin tamamlanmış olması olarak belirlenmiştir.

İltica yoluyla Lihtenştayn göçmenlik başvurusu şartlarını eksiksiz olarak sağlayan kişilerin, Lihtenştayn iltica başvurusu yapmaları mümkün olmaktadır.

Lihtenştayn Göçmenlik Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Lihtenştayn göçmenlik vize başvurusu, Göçmenlik ve Pasaport Bürosuna yapılmaktadır. Lihtenştayn göçmenlik vize başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin, Göçmenlik ve Pasaport Bürosu tarafından talep edilen gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru bir biçimde hazırlamaları ve yaşadıkları yerde bulunan nüfus dairesine müracaat ederek kişisel bilgilerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Lihtenştayn göçmenlik vize başvurularının değerlendirme süreci dahilinde, Göçmenlik ve Pasaport Bürosu tarafından başvuru sahibinin ülkesinden kişiye ait sabıka kaydı belgeleri ya da gerek duyulabilecek diğer belgeler talep edilebilmektedir.

Lihtenştayn göçmenlik vize başvuruları içerisinde eksik, yanlış ya da hatalı bir belge ibraz edilmesi durumunda başvuru sahibi kişiye bu durumu düzeltmesi için 30 günlük bir süre verilmektedir. Göçmenlik ve Pasaport Bürosu tarafından başvuru sahibine verilen 30 günlük süre içerisinde gerekli belgelerdeki yanlışlığı düzeltmeyen kişilerin Lihtenştayn vize başvuruları geri çekilmiş olarak kabul edilmektedir.

Lihtenştayn göçmenlik vize başvurularının ibraz edilmesini takiben 3 ay içerisinde Göçmenlik ve Pasaport Bürosu tarafından verilen karar kişiye bildirilmektedir.

Lihtenştayn Göçmenlik Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Lihtenştayn göçmenlik başvurusu için gerekli evraklar aşağıda listelenmektedir.

 • Lihtenştayn göçmenlik başvuru formu
 • Lihtenştayn göçmenlik başvurusu sahibine ait kişisel bilgiler içeren form
 • Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkelerinden biri ya da İsviçre vatandaşı olan başvuru sahiplerine ait pasaport ya da kimlik kartının fotokopisi
 • Lihtenştayn göçmenlik başvuru sahibi ile ülkede faaliyet gösteren bir işveren arasında yapılmış olan bir iş sözleşmesi ya da kendi işinin sahibi olan kişiler için yetkili bir kuruldan alınmış onay belgesi
 • Niyet mektubu
 • Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkelerinden biri ya da İsviçre vatandaşı olmayan kişiler için; kişi Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkelerinden birinde ya da İsviçre’de yaşıyor ise geçerli bir oturum izni belgesinin kopyası ve son 1 ay içerisinde alınmış ve yeminli bir tercüman tarafından Almanca diline çevrilmiş bir güncel sabıka kaydı belgesinin aslı

Lihtenştayn göçmenlik başvurusu için gerekli evraklar, başvuruda bulunulan oturum izninin türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Lihtenştayn Göçmenlik Kayıt Ücreti Ne Kadardır?

Lihtenştayn göçmenlik kayıt ücreti, Göçmenlik ve Pasaport Bürosu tarafından 80 İsveç frangı olarak belirlenmiştir. Başvuru sahiplerinin Lihtenştayn göçmenlik başvurusunun onaylandığı durumlarda toplam ücret 1.060 İsveç frangı tutmaktadır. Başvuru sahiplerinin Lihtenştayn göçmenlik başvurusunun reddedildiği durumlarda dahi 80 İsveç frangı olarak belirlenen ücretin ödenmesi şarttır.

Lihtenştayn Oturum İzni Ne Kadar Süre için Verilir?

Lihtenştayn oturum izni, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre vatandaşları için 5 yıl süre ile verilmektedir. Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre haricindeki üçüncü ülke vatandaşları için Lihtenştayn oturma izni 1 yıl süre için verilmektedir.

Göçmenler Lihtenştayn'da Vatandaşlık Alabilir Mi?

Göçmenler Lihtanştayn’da vatandaşlık alabilmektedir. Lihtenştayn vatandaşlığına geçmek isteyen göçmenler tarafından Lihtenştayn vatandaşlık şartları eksiksiz olarak yerine getirilmelidir.

Lihtenştayn vatandaşlık başvurusu yapmak isteyen göçmenlerin, en az 30 yıl süre ile Lihtenştayn’da yaşamış olmaları şartı bulunmaktadır. Kişilerin 20 yaşına kadar Lihtenştayn’da yaşamış oldukları her bir sene, Lihtenştayn vatandaşlığı başvuru işlemleri için iki sene olarak sayılmaktadır.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: