Lihtenştayn Oturum İzni

2023'te Lihtenştayn Oturum İzni Nasıl Alınır?

Lihtenştayn oturum izni, Lihtenştayn’da 3 aydan uzun süreyle kalmak isteyen kişiye verilen ve geçerli olduğu süre boyunca Lihtenştayn’da yaşama hakkı sunan izindir. Lihtenştayn oturum izni almak için gerekli şartları yerine getiren kişiler, bu izni almak için ilgili kurumlara başvuruda bulunmalıdır. Lihtenştayn oturma izni ile 5 yıl süre ile ülkede yaşamış olan kişiler ve ailelerinin Lihtenştayn kalıcı oturum ya da yerleşme izni başvurusu yapma hakları bulunmaktadır.

Vizem.net, Lihtenştayn'a yerleşmek isteyen kişilere vize ve oturum izni başvuru işlemleri için danışmanlık hizmeti veren akredite kuruluştur.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Lihtenştayn Oturum İzni Türleri Nelerdir?

Lihtenştayn oturum izni türleri aşağıda listelenmektedir.

 • Lihtenştayn geçici oturma izni
 • Lihtenştayn kalıcı oturma izni

Lihtenştayn Geçici Oturma İzni Türleri Nelerdir?

Lihtenştayn geçici oturma izni türleri, veriliş amaçlarına göre aşağıda listelenmektedir.

 • Lihtenştayn çalışma amaçlı geçici oturma izni
 • Lihtenştayn eğitim amaçlı geçici oturma izni
 • Lihtenştayn istisnai geçici oturma izni

Lihtenştayn geçici oturma izni türleri sürelerine göre B tipi ve L tipi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Lihtenştayn B tipi geçici oturma izni 1 yıldan uzun bir süre için, L tipi oturma izni ise 1 yıldan kısa bir süre için verilen geçici oturum izni türüdür.

Lihtenştayn B tipi geçici oturma izni belirli amaçlar için bazı şartların sağlanması halinde verilmektedir. Lihtenştayn L tipi geçici oturma izni belirli bir amaç için Lihtenştayn’da kalmak isteyen kişilere verilir ve kanıtlanabilecek bir neden bulunduğu durumlarda en fazla 6 ay süre ile uzatılabilir.

Çalışma Amaçlı Lihtenştayn Geçici Oturum İzni Şartları Nelerdir?

Çalışma amaçlı Lihtenştayn geçici oturum izni şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Lihtenştayn’da çalışılacak işin milli ekonomiye katkısı olması
 • Lihtenştayn’da faaliyet gösteren bir işveren tarafından geçici oturum izni başvuru işlemlerinin yapılmış olması
 • Geçici oturum izni başvuruları durumunda; kısa süreli izin türleri için istihdam düzeyinin en az %50 ve diğer izin türleri için istihdam düzeyinin en az %80 olması
 • Geçici oturum iznine başvuruda bulunan kişinin sabıka kaydının temiz olması
 • Geçici oturum iznine başvuruda bulunan kişinin Lihtenştayn’a göç edebilmesinin uygun görülmesi için kişinin; iş için gerekli becerilere sahip olması, profesyonel ve sosyal ortama uyum sağlayabilmesi, yeterli dil becerilerine sahip olması ve yaşının uygun olması
 • Lihtenştayn’da çalışılacak işin ülke dışından sürdürülmek için uygun olmaması
 • Geçici oturum iznine başvuruda bulunan kişinin Lihtenştayn’da kalacağı süre boyunca sosyal yardım almasına gerek olmayacak düzeyde finansal yeterliliği olması
 • Başvuru sahibi kişinin Lihtenştayn’da çalışmak istediği iş ile ilişkili eğitim almış olması ya da uzun süreli tecrübesi bulunması

Lihtenştayn’da çalışmak isteyen kişilerin, gerekli şartları sağlamaları durumunda Lihtenştayn çalışma izni başvurusu için gerekli belgeleri hazırlayarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Eğitim Amaçlı Lihtenştayn Geçici Oturum İzni Şartları Nelerdir?

Eğitim amaçlı Lihtenştayn geçici oturum izni şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Lihtenştayn’da alınacak eğitimin ne kadar süreceğinin biliniyor olması
 • Lihtenştayn’da eğitim görülmesi planlanan okuldan kabul alınmış olması
 • Lihtenştayn geçici oturum izni başvurusunda bulunan kişinin eğitim programı için yeterli düzeyde dil becerilerine sahip olması
 • Başvuru sahibinin Lihtenştayn’da eğitim alınacak süre boyunca doğacak masraflar için yeterli düzeyde finansal duruma sahip olması
 • Lihtenştayn geçici oturum izni başvuru sahibi için düzenlenmiş olan ve gerekli kriterlere uygun bir sağlık sigortası bulunması
 • Başvuru sahibinin Lihtenştayn’da eğitim alınacak süre boyunca konaklayacağı bir yer bulunması
 • Lihtenştayn geçici oturum izni başvurusunda bulunan kişinin sabıka kaydı bulunmaması
 • Lihtenştayn geçici oturum izni başvurusunda bulunan kişinin ülkesine dönme niyeti olması

Lihtenştayn İstisnai Geçici Oturum İzni Şartları Nelerdir?

Lihtenştayn istisnai geçici oturum izni şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Lihtenştayn istisnai geçici oturum izni başvuru sahiplerinin ülke için belirli bir önem arz etmesi
 • Lihtenştayn istisnai geçici oturum iznine başvuruda bulunan kişilerin kalacağı uygun bir daire bulunması
 • Lihtenştayn istisnai geçici oturum izni başvuru sahipleri için düzenlenmiş olan ve gerekli şartlara uygun bir sağlık sigortası olması
 • Kişinin Lihtenştayn’da faaliyet gösteren bir bankadan, sosyal yardım almasına gerek olmayacak düzeyde finansal durumu olması
 • Lihtenştayn istisnai geçici oturum izni başvuru sahibinin sabıka kaydının temiz olması

Lihtenştayn Kalıcı Oturum İzni Nedir?

Lihtenştayn kalıcı oturum izni, kişinin süresiz bir biçimde ülkede kalmasına hak tanıyan bir oturum izni türüdür ve yasal bir oturum izni ile Lihtenştayn'da 5 yıldır bulunan kişiler Lihtenştayn kalıcı oturum izni başvurusunda bulunabilmektedir.

Lihtenştayn Kalıcı Oturum İzni Türleri Nelerdir?

Lihtenştayn kalıcı oturum izni türleri aşağıda listelenmektedir.

 • Lihtenştayn C tipi kalıcı oturum izni: Lihtenştayn C tipi kalıcı oturum izni, aynı zamanda Lihtenştayn yerleşme izni olarak da adlandırılan ve İsviçre ya da Avrupa Ekonomik Alanı üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarının başvuruda bulunabileceği bir oturma iznidir.
 • Lihtenştayn D tipi kalıcı oturum izni: Lihtenştayn D tipi kalıcı oturum izni, Avrupa Ekonomik Alanı üyesi olan ülkelerin vatandaşlarının başvuruda bulunabileceği biroturma iznidir.
Lihtenştayn Yerleşme İzni Şartları Nelerdir?

Lihtenştayn yerleşme izni şartları, İsviçre veya Avrupa Ekonomik Alanı'na üye ülke vatandaşı olmayan üçüncü ülke vatandaşları için aşağıda listelenmiştir.

 • Lihtenştayn yerleşme izni başvuru sahiplerinin kesintisiz 5 yıl süre ile Lihtenştayn oturum iznine sahip olması
 • Lihtenştayn yerleşme izni başvuru sahiplerinin yurttaşlık sınavını geçmiş olması ve talep edilen yazılı ve sözlü Almanca dil becerilerine sahip olması
 • Başvuru sahiplerininsosyal yardım almasına gerek olmayacak düzeyde düzenli bir geliri ya da geçimini sağlamaya yetecek bir işi olması
 • Başvuru sahiplerinin herhangi bir sabıka kaydı bulunmaması, son 5 yıl içerisinde herhangi bir suça karışmamış olması ya da askıda olan herhangi bir cezai soruşturması bulunmaması
 • Lihtenştayn yerleşme izni başvuru sahiplerinin son 2 yıl içerisinde sosyal yardım almamış olması
 • Başvuru sahibinin ülkeden ihraç edilmesi için geçerli bir neden bulunmaması

İsviçre vatandaşları için C tipi kalıcı oturum izni şartları farklılık gösterebilmektedir.

Aile Birleşimi Yoluyla Lihtenştayn Oturma İzni Alınır Mı?

Aile birleşimi yoluyla Lihtenştayn oturma izni alınabilmektedir. Lihtenştayn’da oturum izni ile yaşamakta olan kişilerin eşleri, kayıtlı partnerleri, evlat edinmiş oldukları ve koruyucu aile dahilinde olan çocuklar da dahil olmak üzere 18 yaşından küçük ve bekar olan çocukları için aile birleşimi yoluyla Lihtenştayn oturma izni başvurusu yapılabilmektedir.

Aile birleşimi yoluyla Lihtenştayn oturma izni başvurusunda bulunmak isteyen üçüncü ülke vatandaşı kişilerin; oturum izni alma tarihinden ya da aile ilişkisinin başlama tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde çalışma amacıyla oturum izni almış olmaları ya da aile ilişkisinin başlamasından itibaren 3 yıl içerisinde ve kesintisiz olarak en az 4 yıl süre ile Lihtenştayn’da oturum izni ile kalmış olmaları gerekmektedir.

Aile Birleşimi Yoluyla Lihtenştayn Oturma İzni Başvurusu Ne Zaman Yapılabilir?

Aile birleşimi yoluyla Lihtenştayn oturma izni başvurusu işlemleri Lihtenştayn oturum izninin alınma tarihinden ya da aile ilişkisinin başlangıç tarihinden sonra 3 sene içerisinde yapılabilmektedir.

Aile birleşimi yoluyla Lihtenştayn oturma izni başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin; iş amacıyla oturum izni almış ya da peş peşe olarak en az 4 sene süre ile Lihtenştayn’da oturum izni ile kalmış olmaları gerekmektedir.

İltica Yolu ile Lihtenştayn Oturma İzni Alınabilir Mi?

İltica yolu ile Lihtenştayn oturma izni alınabilmektedir.

İltica yolu ile Lihtenştayn oturma izni almak isteyen kişilerin; sığınma başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren en az 5 yıl Lihtenştayn’da kalmış olması, kişinin Lihtenştayn’da ikamet ettiği yerlerin ülkede yaşadığı tüm süre boyunca ilgili kurumlar tarafından biliniyor olması ve göç işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Gerekli koşulları sağlayan kişiler Lihtenştayn iltica yolu ile oturma izni başvurusunda bulunabilmektedir.

Lihtenştayn Oturum İzni Başvuru Ücretleri Ne Kadardır?

Lihtenştayn oturum izni başvuru ücretleri; peşin ödeme olarak 80 İsviçre frangı ve başvurunun onaylandığı durumlarda toplamda 1.060 İsviçre frangı olarak belirlenmiştir. Göçmenlik ve Pasaport Bürosu tarafından alınan peşin ücret olan 80 İsviçre frangı, başvurunun olumsuz olarak sonuçlandığı durumlarda dahi alınmaktadır.

Lihtenştayn Oturum İzni Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Lihtenştayn oturum izni başvurusu, kısa süreli oturum izni başvuruları için 2 hafta içerisinde ve kalıcı oturum izni ya da yerleşme izinleri için 3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Lihtenştayn Oturum İzni Ne Kadar Süreyle Verilir?

Lihtenştayn oturum izni; Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre vatandaşları için 5 yıl ancak Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkeler ve İsviçre haricindeki üçüncü ülke vatandaşları için 1 yıl süreyle verilmektedir. Lihtenştayn L tipi kısa süreli oturum izni 1 yıldan kısa süre ile verilmektedir.

Lihtenştayn Oturum İzni Yenilenir Mi?

Lihtenştayn oturum izni yenilenebilmektedir. L tipi kısa süreli oturum izni, olağanüstü bir ihtiyaç durumunda en fazla 6 ay süre ile uzatılabilmektedir. Genellikle 1 yıl süre ile verilen B tipi geçici oturum izni, entegrasyon anlaşmasının kurallarına uyulduğu ve kişinin ihraç edilmesi için herhangi bir gereklilik bulunmadığı durumlarda uzatılabilmektedir.

Lihtenştayn Geçici Oturma İzni Sahipleri Lihtenştayn'da Çalışabilir Mi?

Lihtenştayn geçici oturum izni sahipleri Lihtenştayn’da çalışabilmektedir, ancak bu durum kişinin sahip olduğu oturum izninin türüne bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Lihtenştayn geçici oturum iznini çalışma amaçlı olarak alan kişilerin, geçici oturum izinleri ile ülkede çalışma hakkı bulunmaktadır.

Lihtenştayn Oturum İzni İle Vatandaşlık Alınabilir Mi?

Lihtenştayn oturum izni ile vatandaşlık alınabilmektedir.

Lihtenştayn’da en az 30 yıl süre ile yaşamış olan yabancı ülke vatandaşlarının Lihtenştayn vatandaşlığına alınma hakları vardır. Kişilerin Lihtenştayn’da yaşamış olduğu ve 20 yaşa kadar olan yılları içinde her bir yıl, Lihtenştayn vatandaşlık alma işlemi için iki yıl olarak hesaplanmaktadır.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: