Dubai Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Dubai Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en kalabalık şehri ve Dubai Emirliği’nin başkentidir. Dubai, 18. yüzyılda küçük bir balıkçı köyü olarak kurulmuş ancak 21. yüzyılın ilk dönemlerinde hızlıca gelişmiş ve turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu kozmopolit bir şehir haline gelmiştir. Dubai günümüzde dünyanın en popüler turistik yerlerinden biridir.

Makalenin geri kalanında Dubai hakkında bilinmesi gereken bilgilere yer verilmiştir.

Dubai Ülke Mi?

Dubai bir ülke değildir; Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan 7 emirlikten biridir.

Dubai Nerededir?

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Basra Körfezi kıyısında bulunur ve deniz seviyesinden 16 metre yüksektir. Kuzey yarım kürede bulunan Dubai, 25°15′47″ kuzey ve 55°17′50″ doğu koordinatlarında yer alır ve 1588 kilometrekarelik bir alanı kaplar.

Dubai Hangi Ülkededir?

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ülkesinin Basra Körfezi kıyısında bulunan bir emirliktir. Dubai Emirliği, güneyinde Abu Dabi Emirliği, kuzeydoğusunda Şarika Emirliği ve güneydoğusunda Umman Sultanlığı ile komşudur.

Dubai Harita Üzerinde Nerededir?

Dubai dünya haritası üzerinde Arap Yarımadasında, Basra Körfezinin kıyısında bulunmaktadır. Dubai kuzey yarım kürede ve Asya kıtasında yer almaktadır.

Dubai'ye Komşu Olan Arap Emirlikleri Hangileridir?

Dubai’nin güneyinde Abu Dabi Emirliği, kuzeydoğusunda Şarika Emirliği bulunmaktadır.

Dubai'nin Yüzölçümü Nedir?

Dubai Emirliği, 3.885 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzölçümü bakımından Abu Dabi’den sonra ikinci büyük emirliktir. Dubai şehri, 1.347 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın 101. büyük şehridir.

Fiziki Dubai Haritası Nasıldır?

Fiziki Dubai haritası aşağıda verilmiştir.

Fiziki Dubai Haritası Nasıldır?
Fiziki Dubai Haritası Nasıldır?

Dubai'nin Coğrafyası Nasıldır?

Dubai'nin Coğrafyası Nasıldır?
Dubai'nin Coğrafyası Nasıldır?

Dubai, Hint Okyanusuna bağlı olan Basra Körfezi kıyısındadır. Dubai, Arap Çölü ile bitişiktir ve kentin doğusu tuz tortulu kıyı düzlükleri ile hareketli kum tepecikleri arasından kuzeydoğu yönüne doğru bir geçit oluşturur. Dubai’de bulunan düz kum çölü Batı Hacar Dağlarına doğru uzanır. Dubai’de bulunan Batı Hacar Dağları bazı bölgelerinde 1300 metre yüksekliğe ulaşır ve sarp ve kurak bir yapıya sahiptir. Dubai'de, Batı Hacar Dağları içinde canlıların su ihtiyaçlarını karşıladıkları çok sayıda gölcük ve geçitler bulunmaktadır.

Dubai'de, dibi geniş yük gemilerinin geçişi için oluşturulan Dubai Koyu bulunur ancak doğal bir ırmak veya vaha bulunmamaktadır. Dubai'nin güney bölgesi geniş kum tepeleri ile kaplıdır ve nihayet Boş Mahalle adı verilen çöl alanına kadar uzanır. Dubai coğrafi özellikleri bakımından zengindir ve Arap yarımadasının tipik coğrafi özelliklerini taşımaktadır.

Dubai'nin Denize Kıyısı Var Mıdır?

Dubai, Hint Okyanusuna bağlı olan Basra Körfezi kıyısındadır.

Dubai'nin İklim Özellikleri Nasıldır?

Dubai, sıcak çöl iklimine sahiptir. Dubai hava sıcaklığı yazın ortalama 42 °C yüksekliğe ulaşır, kışın ise rüzgarlı ve nemlidir ancak yıl boyunca neredeyse tüm günler güneşlidir. Dubai’de en sıcak ay ağustos ayıdır. Dubai’de kışlar ortalama 23 °C sıcaklıkta olup geceleri 14 °C'ye kadar düşer ve en soğuk ay ocak ayıdır.

Dubai’de yağış, son birkaç on yıldır artmakla birlikte yıllık ortalama 250 mm’dir. Dubai iklimi sıcaklığının yanı sıra aşırı yüksek nem oranına sahip olması ile bilinir.

Dubai'nin Nüfusu Ne Kadardır?

Dubai nüfusu worldpopulationreview’a göre 2022 yılında 2,964,382’dir. Dubai şehrinin yüzölçümü 1.347 kilometrekaredir ve Dubai’de worldpopulationreview’a göre 2022 yılında kilometrekare başına düşen kişi sayısı 762.6 kişidir

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi’den sonra en kalabalık ikinci emirliğidir ve Dubai nüfusu bakımından dünyanın en kalabalık 163. şehridir.

Dubai'de Hangi Dinlere İnanılır?

Dubai’de resmi ve en yaygın din İslam’dır. Dubai dini açıdan kendini müslüman olarak tanımlayan %76’lık bir nüfusa sahiptir. Dubai'de yüksek Müslüman nüfustan dolayı din, hayatın her alanına sosyal ve kültürel açıdan dahil olmuştur.

Dubai’de yaygın ve resmi dinin İslam olmasından dolayı İslam dininin etkileri toplumun sosyal, kültürel ve gündelik her alanında gözlemlenmektedir. Dubai’de yalnızca Müslümanlar değil, farklı dinlere mensup insanlar da yaşamaktadır ancak bu insanların çoğu göçmenlerden oluşmaktadır.

Dubai’de Hristiyanlık, Hinduizm, Budizm, Yahudilik ve Sihizm gibi dinler vatandaş olmayanlar tarafından benimsenmiştir. Dubai dini açıdan kendini Hristiyan olarak tanımlayan %14’lük bir nüfusa sahiptir. Dubai’de nüfusun %8.65’i Hinduizm, %2.2’si Budizm, %0.61’i Sihizm ve %0.03’ü Yahudilik dinine inanmaktadır.

Dubai'de Hangi Dil Konuşuluyor?

Dubai’de konuşulan diller aşağıda verilmiştir.

 • Arapça (%30)
 • İngilizce (%75)
 • Farsça (%5)
 • Hintçe (%30)

Dubai'nin Resmi Dili Nedir?

Dubai’nin resmi dili Arapçadır. Dubai’de Arapça konuşulma oranı %30’dur. Dubai’de Arapçadan çok İngilizce konuşulmaktadır ve bu durumun sebepleri arasında Dubai’nin uluslararası bir sosyolojik yapısının olması yer almaktadır

Dubai’nin resmi dili, Dubai’nin bir emirlik olmasından dolayı aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri dili olan Arapçadır.

Dubai Emirliği'nin Siyasi Yapısı Nasıldır?

Dubai Hükümetinde yönetim biçimi anayasal monarşidir. Dubai 1833'ten beri El Maktum ailesi tarafından yönetilmektedir. Dubai’nin günümüzdeki yöneticisi Şeyh Muhammed Raşid El Maktum aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Üst Konsey Birliği üyesidir. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri üst federal yasama organı olan Federal Ulusal Konseyine iki devrelik dönem için sekiz üye atamaktadır.

Dubai, iç işlerinde özerk ancak dış işlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin yönetim biçimi federasyon olduğundan Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlıdır.

Dubai Şeyhi Kimdir?

Dubai Şeyhi Kimdir?
Dubai Şeyhi Kimdir?

Dubai Emirliği’nin emiri Şeyh Muhammed bin Rashid el Mektum’dur. Dubai emiri el Mektum, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkan yardımcısı, başbakanı ve savunma bakanıdır. Muhammed bin Rashid el Mektum, Dubai kraliyet ailesi üyesi Şeyh Rashid bin Saeed Al Mektum’un üçüncü oğludur. Dubai emiri Şeyh Muhammed bin Rashid, kardeşinin 2006 yılındaki ölümünün ardından başkan yardımcısı ve yönetici olarak yerini almıştır.

Dubai Emirliği’nin Başkenti Neresidir?

Dubai Emirliği’nin Başkenti Neresidir?
Dubai Emirliği’nin Başkenti Neresidir?

Dubai Emirliği’nin başkenti Dubai şehridir.

Dubai'nin Bayrağı Nasıldır?

Dubai'nin Bayrağı Nasıldır?
Dubai'nin Bayrağı Nasıldır?

Dubai Emirliği'nin bayrağı sol tarafında beyaz ve dar bir sütun ve sağ tarafında tamamen kırmızı bir zeminden oluşmaktadır. 1820 yılında Britanya’nın Basra Körfezi’nin güney kıyısındaki birçok Arap devletini genel ateşkes yapmaya zorlaması ve bu devletlerin daha sonra ateşkes devletleri olarak anılması üzerine Dubai bayrak şekli ortaya çıkmıştır.

Dubai Emirliği’nin bugünkü bayrağı o zamanki ateşkes devletlerinin bayrağıdır ve kırmızı renk ateşkesi, beyaz renk ise İngiltere ile aralarındaki barışçıl ilişkiyi temsil eder. Dubai bayrağı 2 Aralık 1971’de resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Dubai'nin Ekonomisi Nasıldır?

Dubai ekonomisi, 2018 yılı itibariyle 102,67 milyar dolarlık bir gayri safi yurtiçi hasılaya sahiptir. Eskiden Dubai’nin gelirinin %50’sini oluşturan petrol üretimi, bugün %1’den daha az katkıda bulunmaktadır. Dubai’nin toplam gelirinin %26’sını toptan ve perakende ticaret, %12’sini nakliye ve lojistik, %10’unu bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri, %9’unu imalat, %7’sini emlak, %6’sını inşaat ve %5’ini turizm oluşturmaktadır.

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomik potansiyel olarak en büyük emirlikleri arasında yer almasından dolayı Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisi için oldukça önemli bir yere sahiptir. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nde finans, turizm, inşaat, lojistik gibi birçok iş sektörünün merkezi konumundadır ve ülke genelinin ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Dubai Para Birimi Nedir?

Dubai Para Birimi Nedir?
Dubai Para Birimi Nedir?

Dubai’nin para birimi dirhemdir ve AED Dubai parası olan dirhemin uluslararası kısaltmasıdır.

Dubai'de Eğitim Nasıldır?

Dubai’de eğitim kurumları devlet okulları ve özel okullar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dubai’de ilk ve orta öğretim ücretsizdir ve 6 ila 18 yaş arası zorunludur. Dubai’de devlet okullarında karma eğitim yoktur, eğitim dili Arapçadır ancak İngilizce ikinci dil olarak öğretilir. Dubai’de uluslararası özel okullarda yalnızca İngilizce eğitim verilir.

Dubai’de yükseköğretim kurumları yabancı öğrenciler için kaliteli ve uygun fırsatlar sunmaktadır ve dünya çapında tanınmış 63 Dubai üniversitesi bulunmaktadır. Dubai üniversiteleri uluslararası standartlarda yüksek teknoloji ile donatılmış, teorik ve pratik eğitimi bir arada sunan üniversitelerdir ve bu nedenlerle yabancı öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.

Dubai'de Dil Eğitimi Nasıldır?

Dubai, İngilizce ve Arapça öğrenmek isteyenler için kaliteli eğitimler sunan dil okullarına sahiptir. Dubai dil eğitimi için kozmopolit yapısı ve kaliteli dil okullarından dolayı yabancılar tarafından tercih edilen bir şehirdir.

Dubai’de en iyi İngilizce eğitimi veren dil okulları arasında ES Dubai, British Council Dubai, ITEC, English First gibi kurumlar yer alır ve fiyatları eğitim alınmak istenen süreye ve okula bağlı olarak 1,600 dolar ila 10,000 dolar arasında değişkenlik gösterir. İngilizce dışında Arapça öğrenmek isteyenler de Dubai dil eğitimi programlarını tercih etmektedir. Dubai’de en iyi Arapça eğitimi veren dil okulları arasında Eton Institute, Arabic Language Center, Excellence Training Center gibi kurumlar yer alır ve fiyatları eğitim alınmak istenen süreye ve okula bağlı olarak 437 dolar ila 1,740 dolar arasında değişkenlik gösterir.

Dubai'de Hayat Standartları Nasıldır?

Dubai, oldukça yüksek hayat standartlarına sahiptir. Dubai, uluslararası iş sahalarının ve yüksek donanımlı göçmenlerin oluşturduğu kaliteli bir çalışma ortamına sahiptir. Dubai’de yaşam, suç oranlarının oldukça düşük olması, gelişmiş sağlık sistemi ve sosyal yaşamı sayesinde yüksek standartlara sahip hale gelmiştir.

Dubai’de farklı sosyal sınıflar ve gelir düzeyleri için farklı yaşam standartları ve hemen her bütçeden insanın karşılayabileceği konut sistemi bulunmaktadır. Alarabiya.net’e göre Dubai 2021 yılında yaşam kalitesi bakımından dünyanın en iyi beşinci şehri olmuştur.

Dubai Yaşamak için Pahalı Bir Yer Midir?

Numbeo.com’a göre 2022 yılında Dubai pahalılık sırasına göre dünyada 276. sıradadır.

Dubai’de 1 kişinin ortalama aylık masrafı 2,500 dolardır. Dubai’de ortalama maaş 4,567 dolardır.

Dubai’de asgari ücret kişinin eğitim seviyesine göre değişkenlik göstermektedir ve lise diploması olmayan biri 816 dolar, lise diploması olan biri 1089 dolar, üniversite diploması olan biri ise 1361 dolar asgari ücret alır. Dubai’de yaşam maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda üst-orta segment yaşam tarzına hitap ettiği göze çarpmaktadır.

Dubai'de Ev Kiraları Nasıldır?

Dubai’de şehir merkezindeki 1 yatak odalı evin kirası aylık ortalama 1,579 dolar, şehir dışında ise 1 yatak odalı evin kirası ortalama 958 dolardır. Dubai’de şehir merkezindeki 3 yatak odalı evin kirası ortalama 2,779 dolar, şehir dışında ise 3 yatak odalı evin kirası ortalama 1,951 dolardır.

Dubai’de tutulan evin büyüklüğü ve merkeze olan konumu fiyatta değişikliklere yol açmaktadır. Dubai ev fiyatları açısından bölgelere göre değişkenlik gösteren bir şehirdir.

Dubai Yaşamak için Güvenli Bir Yer Midir?

Dubai, economist.com’un güven endeksinde 2021 yılında %66.9 puan alarak güvenli şehirler arasında yer almıştır. Worldpopulation’a göre Dubai dünya en güvenli şehirler arasında 28. sıradadır.

Dubai'de Suç Oranları Nasıldır?

Dubai’de Numbeo verilerine göre 2022 yılında suç oranı %12.28 ile oldukça düşük olmuştur. Dubai’de en çok işlenen suçlar arasında araba hırsızlığı, gasp, uyuşturucu ticareti, yolsuzluk ve rüşvet bulunmaktadır.

Dubai'nin Kültürel Özellikleri Nasıldır?

Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri kültürü doğrudan İslam ile bağlantılıdır ve hayatın her alanında İslam’ın etkisini görmek mümkündür. Dubai kültürü genel olarak Arap kültürüyle özdeşleşmiştir ve bu kültürün en büyük özelliklerinden biri misafirperverliktir. Dubai’de misafirlere aromatik kahveler, hurmayla beraber meclis denen bir toplanma alanında ikram edilir.

Sanatsal açıdan Arap kaligrafisinin yoğun olarak yer aldığı Dubai kültürü, dinin etkilerinin yoğun bir şekilde gözlemlendiği bir kültürdür. Dubai’de yüzlerce yıllık mimari ve sanat eserleri, Arap ve İslam kültürünün muntazaman yansıtıldığı eserler olarak göze çarpmaktadır. Dubai’de öyküler anlatmak, toplumdaki sorunlarla ilgilenmek, konukları karşılamak ya da çöldeki yolculuklarında onları eğlendirmek kökleri göçmen Bedevi kültürüne dayanan Arap gelenekleridir.

Dubai Mutfak Kültürü Nasıldır?

Dubai Mutfak Kültürü Nasıldır?
Dubai Mutfak Kültürü Nasıldır?

Dubai mutfak kültürü, Mısır, Çin, Lübnan, Fransız ve Türk mutfaklarından etkilenmiş olan ve geleneksel tatları bu yabancı etkilerle sentezleyen bir kültürdür.

Dubai’de en çok tüketilen meyveler arasında hurma, mango ve muz; en çok tüketilen sebzeler arasında salatalık, patlıcan, fasulye ve bamya yer almaktadır. Dubai’de sebze yemeklerinden ziyade et yemekleri daha çok tercih edilmektedir. Dubai yemekleri arasında shawarma, humus, kebap, zaatar, künefe bulunmaktadır.

Dubai Eğlence Kültürü Nasıldır?

Dubai eğlence kültürü, farklı kesimlere hitap eden çeşitli eğlenceli aktiviteler barındırmaktadır. Dubai’de yerel halk folklör oyunları, düğünler, yerel etkinlikler gibi aktivitelerde eğlenmektedir. Dubai’de gelen turistlere özgü uluslararası standartlarda konserler ve festivaller gerçekleştirilmektedir.

Dubai Gece Hayatı Nasıldır?

Dubai, çok renkli ve hareketli bir gece hayatına sahiptir. Dubai’de gece hayatı eğlence mekanlarından ziyade otellerde hareketlilik kazanmaktadır. Dubai’de gece kulüplerine girme yaşı 21 olup girişlerde sıkı pasaport kontrolleri yapılmaktadır. Dubai’nin en ünlü mekanları arasında Hilton Dubai Creek’in terasında bulunan The Rooftop Swimming Pool, Şeyh Zayed caddesinde bulunan Vu’s Bar, The Address Hotel’de bulunan Calabar ve Le Meridien Mina Seyahi Hotel’de bulunan Barasti Bar yer almaktadır.

Dubai'de Görülmesi Gereken Yerler Nerelerdir?

Dubai'de Görülmesi Gereken Yerler Nerelerdir?
Dubai'de Görülmesi Gereken Yerler Nerelerdir?

Dubai’de gezilecek yerler aşağıda listelenmiştir.

 • Burj Khalifa
 • Burj Al Arab
 • Palmiye Adaları
 • Al Maktoum Evi
 • El Fahidi Hisarı
 • Dubai Çeşmesi
 • Madinat Jumeriah
 • Dubai Mall
 • Jumeriah Camii
 • La Mer Dubai

Dubai, doğal güzellikleri, tarihi yerleri, plajları ve mimari harikalarıyla görmeye değer birçok yere sahiptir. Dubai gezilecek yerler açısından oldukça zengin ve geniş bir yelpaze barındırmaktadır.

Dubai Nesi ile Meşhurdur?

Dubai’de meşhur olan ürünler aşağıda verilmiştir.

 • Abaya
 • Otantik kokular
 • Kına
 • Chelo kebabı
 • Masgouf
 • Mandi
 • Falafel
 • Safranlı çay

Dubai Hakkında Bilinmesi Gereken İlginç Bilgiler Nelerdir?

Dubai’ye gitmeden önce bilinmesi gereken faydalı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

 • Dubai’de alkollü araç kullanmak kesinlikle yasaktır.
 • Dubai’de metro biletlerini tek kullanımlıktır ancak günlük veya daha uzun süreli alınabilir ve böylece uzun kullanımlarda fiyat ucuzlamaktadır.
 • Dubai’de metrolarda kadın ve çocuklar için ayrı vagonlar bulunmaktadır ve bu vagonlara erkekler binmemektedir.
 • Dubai’de AVM’lerde çok açık kıyafetlerle gezmek hoş karşılanmamakta ve görevliler tarafından uyarılmaya yol açabilmektedir.
 • Dubai’de alkol satışı belli başlı yerler haricinde yasaktır. Dubai’de alkol satışı genelde otellere bağlı restoranlarda bir problem olmazken, restoranlarda problem olabilmektedir.
 • Dubai’de Ramazan ayı içerisinde iftar saatinden önce otellerin dışında yemek yiyecek yer bulmak oldukça zordur.
 • Dubai’de hüküm süren çöl iklimi sebebiyle dönem dönem kum fırtınaları oluşmaktadır ve bu da hayatı felç edebilmektedir.

Türkiye'nin Hangi İllerinden Dubai'ye Uçuş Düzenlenir?

Türkiye’den Dubai’ye direkt uçuşların düzenlendiği iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon bulunmaktadır. Türkiye’nin diğer birçok ilinden Dubai’ye aktarmalı uçuşlar gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Dubai Uçakla Kaç Saat Sürer?

İstanbul havalimanı ile Dubai havalimanı arasında yapılan direkt uçuş ortalama 4 saat 20 dakika sürmektedir.

Dubai ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Dubai Emirliği ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye’nin coğrafi konum olarak doğusunda yer almaktadır.

Dubai Emirliği'nin Türkiye’nin doğusunda yer almasından dolayı Dubai Türkiye saat farkı 1 saat olup, Dubai Türkiye’den ileridedir.

Dubai Para Birimi Kaç TL'dir?

2022 yılının haziran ayı itibariyle 1 AED 4,71 Türk lirasına karşılık gelmektedir.

Dubai Telefon Kodu Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri telefon kodu +971’dir. Dubai Emirliği'nin telefon kodu +971-4’tür ve bu telefon kodu Türkiye’den Dubai’yi ararken çevrilmesi gereken koddur.

Dubai Posta Kodu Nedir?

Dubai posta kodu 732’dir.

Türkiye'de Dubai Konsolosluğu Nerededir?

Dubai için konsolosluk işlemleri Birleşik Arap Emirlikleri konsolosluğundan yapılmaktadır. Türkiye’de İstanbul ve Ankara’da olmak üzere iki Birleşik Arap Emirlikleri konsolosluğu bulunmaktadır. Dubai Konsolosluğu İstanbul’da başkonsolosluk, Ankara’da büyükelçilik statüsünde hizmet vermektedir.

İstanbul’da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri konsolosluğunun adresi Konaklar Mahallesi, Meşeli Sokak, No: 11, 4.Levent, Beşiktaş’tır. Ankara’da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri konsolosluğu adresi Doğu Kent Bulvarı, 596.Sokak, No: 5, Sancak Mahallesi, Çankaya’dır.

Dubai'de Türk Konsolosluğu Var Mıdır?

Dubai’de Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosluğu bulunmaktadır. Dubai Türkiye Başkonsolosluğu'nun adresi Dubai Dünya Ticaret Merkezi binası, Sheikh Zayed Caddesi, 29. kat/ Dubai’dir.

Türkiye'den Dubai'ye Gitmek için Gerekenler Nelerdir?

Türkiye’den Dubai’ye gitmek için gerekenler aşağıda verilmiştir.

 • Geçerli pasaport
 • Seyahat amacına göre alınmış Dubai vizesi
 • Gerekli aşılanmaların tamamlandığını gösteren aşı sertifikası
 • Gidiş dönüş bileti

Dubai Vizesi Nasıl Alınır?

Dubai seyahati için umuma mahsus pasaport sahibi TC vatandaşlarının Dubai vizesi alması gerekmektedir ancak diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahibi TC vatandaşları 90 gün süreyle Dubai vizesinden muaftır.

Kısa süreli Dubai vize başvuruları Dubai'deki bir sponsor veya Dubai'de konaklanacak otel yetkilileri tarafından, seyahat acenteleri ve akredite acenteler aracılığıyla e- vize kapsamında Dubai online vize başvurusu şeklinde yapılabilmektedir. Uzun süreli Dubai vizeleri Dubai'deki sponsor, işveren veya eğitim kurumu tarafından başvuru sahibi adına İkamet ve Yabancılar İşleri Genel Müdürlüğü'ne yapılmaktadır.

Vizem.net, Türkiye'den Dubai vizesine başvuracak kişilere vize başvuru evraklarının hazırlanmasından gerekli durumlarda Dubai'deki sponsora gönderilmesi gibi vize işlemlerinin tümü için danışmanlık hizmeti veren akredite acentedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: