Çekya Göçmenlik Şartları

2022'de Çek Cumhuriyeti'ne Yerleşmek ve Çek Cumhuriyeti Göçmenlik Şartları

Çek Cumhuriyeti’nin göçmenler tarafından sıklıkla tercih edilme nedenlerinin başında göçmen kabul oranının fazla olması ve diğer ülkelere göre kısmen daha ucuz bir yaşam sunmasıdır. Çek Cumhuriyeti’ne en çok göç veren ülkelerin başında ise 2011 verilerine göre 131 bin kişi ile Ukrayna ve 116 bin kişi ile Slovakya gelmektedir. 2001 yılında yabancı göçmen nüfusu 125 bin civarlarındayken, 2011 yılında bu sayı 450 bine ulaşmıştır. Çekya’da 2018’deki son sayımda ise yabancı nüfusun 565 bin olduğu görülmektedir. Göçmen nüfusu, nüfus artışı yılda 0.3 olan Çekya’da nüfus artışı sağlamaktadır.

Çek Cumhuriyeti Göçmenlik Şartları (AB Vatandaşı Olmayanlar İçin) Nelerdir?

Çek Cumhuriyeti göçmenlik şartları (Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişiler için) aşağıda listelenmiştir.

 • Çek Cumhuriyeti’nde çalışıyor olmak
 • Çek Cumhuriyeti’nde girişimci olmak
 • Çek Cumhuriyeti’nde yatırımcı olmak
 • Aile birleşimi programına dahil olmak
 • Bilimsel araştırma yapma amacına sahip olmak
 • 5 yıl yasal oturum iznine sahip olmak
 • Sabıka kaydının temiz olması
 • Belli bir düzeyde Çek dili biliyor olmak

Çek Cumhuriyeti’ne Yerleşmek için (AB Vatandaşı Olmayanlar İçin) Oturma İzni Gerekli Midir?

Evet, Çek Cumhuriyeti’ne yerleşmek isteyen ama AB vatandaşı olmayan kişiler, oturma iznine ihtiyaç duymaktadır.

Çek Cumhuriyeti’ne Çalışarak Nasıl Yerleşilir?

Çek Cumhuriyetine çalışarak yerleşmek için kişinin çalışma kartı alması gerekmektedir. Çek Cumhuriyeti’nde çalışan kişinin 3 aydan uzun süre kalmasını sağlayan çalışma kartı, amacı istihdam olan kişilere verilmektedir.

Çek Cumhuriyeti çalışma kartı, Çek Cumhuriyeti çalışma izni ile beraber oturma izni de sağlamaktadır. Mevsimlik işçi göçlerinde oturma iznine gerek duyulmamaktadır fakat gıda sektöründe üretiminde çalışan kişiler, bilimsel alanda çalışma yürütenler, yüksek nitelikli ve nitelikli çalışanlar ile sağlık ve sosyal hizmetler çalışanları oturum iznine ihtiyaç duymaktadır.

Çek Cumhuriyeti çalışma vizesi, çalışma kartı olarak da geçmektedir.

Çek Cumhuriyeti’ne İş Kurarak Nasıl Yerleşilir?

Çek Cumhuriyeti’ne iş kurarak yerleşebilmek için kişinin girişimci olarak değerlendiriliyor olması gerekmektedir. Girişimci vizesinin bitiminden üç ay önce ise oturum iznine başvurabilmektedir.

Girişimci olarak değerlendirilme şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Ticaret lisansına sahip olmalıdır.
 • Limited şirket kurduktan sonra girişimci vizesi başvuru hakkı elde edilmektedir.
 • Şirket kurulumu için sermaye kanıtlanmalıdır.

Çek Cumhuriyeti Türk şirketleri Beko, Artekya, Ford Trucks, Ekol Lojistik gibi şirketlerdir.

Çek Cumhuriyeti’ne Öğrenci Olarak Nasıl Yerleşilir?

Çek Cumhuriyeti’ne öğrenci olarak yerleşebilmek için, eğitim görülecek okula kabul veya Erasmus programına bağlı ve anlaşmalı olan eğitim kurumları aracılığıyla öğrenci göçüne izin alınmalıdır.

Öğrenci olarak Çek Cumhuriyeti’ne göç etmek için gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • Seyahat belgesi
 • Eğitim amacı ile gidildiğini kanıtlar nitelikte belge veya kabul/davet mektubu
 • Konaklama kanıtı
 • Son 6 aya ait fotoğraf
 • Maddi durum kanıtı
 • Adli sicil kaydı

Çekya öğrenci vizesi başvuruları ilgili Çek Cumhuriyeti dış temsilciliklerine yapılabilmektedir.

Çek Cumhuriyeti’ne Aile Birleşimi ile Nasıl Yerleşilir?

Çek Cumhuriyeti aile birleşim vizesi başvuruları, Ankara Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliğine veya İstanbul Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna yapılmaktadır. Evlilik ile ortaya çıkan eş durumu, çocuk sahibi olanlar ve bakıma muhtaç birinci dereceden akraba sahip olan kişiler başvuru yapabilmektedir. Gerekli evraklar eksiksiz ve doğru bir şekilde teslim edilmelidir. Çek Cumhuriyeti’nde uzun dönem vize ya da süresiz oturum izni bulunan vatandaşlar ise aile üyeleri kapsamında oturma izni alabilmektedir.

Çek Cumhuriyeti’ne Mülteci Olarak Nasıl Yerleşilir?

Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan İltica ve Göç Politikası ile ilgilenen kuruma yapılmaktadır. İltica edilebilmesi için kişinin geldiği ülkede haklarının ihlal ediliyor olması veya can güvenliğinin olmaması gerekmektedir.

Çek Cumhuriyeti iltica başvurularında öncelikli olarak kişinin can güvencesinin olmamasına dikkat edilmektedir.

Çek Cumhuriyeti Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çek Cumhuriyeti göçmenlik başvuruları, oturum ve çalışma izinleri başvurusu ile beraber Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ofislerine veya Çek Büyükelçiliğine yapılabilmektedir. Çek Cumhuriyeti göçmenlik başvuru ücreti 2500 CK (100 EUR) şeklindedir.

Göçmen Nüfusu Çek Cumhuriyeti’nde Nedir?

Göçmen nüfusu Çek Cumhuriyetinde 2013 yılı ölçümlerine göre 440 bin kişidir. Bu sayının, toplam devlet nüfusuna oranı 4.0’dır. Çekya göçmen nüfusu dünyadaki toplam göçmen nüfusunun ise sadece 0.2’sini oluşturmaktadır.

Çekya nüfusu, göçmenlere yaptığı ev sahipliği ile artmaktadır.

Çek Cumhuriyeti Göçmenlik Dairesi İletişim Bilgileri Nedir?

Çek Cumhuriyetinde göçmenlik dairesi görevlerini İçişleri Bakanlığı üstlenmektedir ve “Zagreb Ulica grada Vukovara 33” adresinden ulaşılabilmektedir. Telefon ile iletişimde ise 00 385 1/6122 111 numaralı telefondan iletişime geçilebilir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Paylaş: