Estonya Coğrafyası

Estonya Coğrafyası ve Estonya'nın Coğrafi Özellikleri

Estonya Kuzey Avrupa’da yer alan bir Baltık ülkesidir. Estonya toprakları; ova, plato ve tepelik arazilerden oluşmaktadır. Estonya’nın batı ve kuzeyinde yer alan Baltık denizinin kıyılarından iç kesimlerine doğru Estonya coğrafyası engebesiz ve sulak arazilerle çevrilidir. Estonya’nın güney ve doğu bölgelerinde ise Estonya’nın en dağlık arazileri yer almaktadır.

Estonya, ada, nehir ve göl oluşumları açısından zengin bir coğrafi yapıya sahiptir. Estonya’da ana karaya ek olarak küçük ve büyük birçok ada mevcuttur. Estonya’nın en büyük adası Saameraa adasıdır.

Su kaynakları açısından zengin bir ülke olan Estonya’da en büyük göl Peipus Gölü ve en uzun nehir Vohandu nehridir. Estonya’nın deniz seviyesinden en yüksek noktası Büyük Yumurta Dağı’nın zirvesidir. Özellikleri açısından Estonya iklimi, kıyı kesimlerde ılıman deniz iklimi, iç kesimlerinde ise karasal iklimdir.

Estonya kıyılarının bir kısmını bataklıklar oluşturmaktadır ve bataklıklar göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaktadır.

Estonya Hangi Kıtada Yer Alır?

Estonya Avrupa kıtasının kuzeyinde bulunmaktadır.

Estonya Yüzölçümü Nedir?

Estonya’nın yüzölçümü, 45.227 kilometrekaredir.

Estonya topraklarının %52’e yakınını ormanlık araziler oluşturmaktadır ve topraklarının %5,16’sı su altındadır. Estonya, yüzölçümü olarak diğer ülkeler arasında dünyanın en büyük 132., Avrupa’nın en büyük 29. ülkesidir.

Estonya Komşuları Hangi Ülkelerdir?

Estonya’nın kuzey ve batı tarafında Finlandiya, doğu tarafında Rusya ve güneyinde Letonya ile komşudur.

Estonya Türkiye Arası Kaç Kilometredir?

Estonya ve Türkiye arası A1 karayolu üzerinden 3.828,5 kilometredir.

Estonya’nın Coğrafi Konumu Nasıldır?

Estonya, Baltık Denizi kıyısında yer alan kuzeyinde ve batısında Finlandiya, güneyinde Letonya ve doğusunda Rusya ile sınırı bulunan bir Kuzey Avrupa ülkesidir.

Estonya’da Deniz Var Mıdır?

Evet, Estonya’nın Baltık Denizi’ne kıyısı vardır. Estonya’nın kıyı şeridinin toplam uzunluğu 3794 kilometredir. Estonya kıyılarında genel olarak gelgit akıntıları ve yüzey akıntıları görülmektedir.

Estonya’nın Adaları Nelerdir?

Estonya adalarına ait görsel aşağıda verilmiştir.

Estonya'nın Adaları
Estonya'nın Adaları

Estonya’da yaklaşık 2200 ada bulunmaktadır ve Estonya’daki adalar genellikle Estonya’nın kuzey ve batı Baltık Denizi kıyılarında yer almaktadır. Estonya’daki adalar Estonya topraklarının %8’ini oluşturmaktadır.

Estonya’nın en büyük adası, 2673 kilometre kare yüz ölçümü ile Saaremaa adasıdır. Turistler tarafından sıkça ziyaret edilen ve Estonya’nın en büyük 7. adası olan Estonya Kunhi adası, Estonya’nın güneybatısında yer almaktadır.

Estonya’nın Coğrafi Bölgeleri Nelerdir?

Estonya’nın coğrafi bölgeleri aşağıda listelenmiştir.

 • Finlandiya Körfezi kıyı ovası
 • Orta Estonya
 • Geçişli Estonya
 • Batı Estonya ovaları
 • Baltık Denizi
 • Batı Estonya adaları
 • Lehamaa Ulusal Parkı
 • Peipsi Gölü ve Narva Nehri
 • Kuzey Estonya kireçtaşı platoları
 • Kuzeydoğu Estonya endüstri Bölgesi
 • Alutaguse Bölgesi
 • Güney Estonya platoları ve çöküntü arazileri bölgesi

Estonya Fiziki Haritası Nasıldır?

Estonya fiziki haritası aşağıda verilmiştir.

Estonya Fiziki Haritası
Estonya Fiziki Haritası

Estonya’nın kıyıya yakın bölgelerinde ovalık ve ormanlık araziler, iç kesimlerinde ve güneyden doğuya doğru uzanan sınır bölgesinde dağlık araziler mevcuttur. Estonya’nın iç kesimleri Estonya’da bulunan nehirler sebebiyle sulaktır ve yeşillik araziler yaygındır.

Estonya Dağları Hangileridir?

Estonya’nın genel olarak iç kesimlerinde dağlık araziler mevcuttur. Estonya’nın en dağlık bölgesi ise Güneydoğu sınır bölgesidir. Estonya’nın en yüksek dağı, Estonya’nın güneydoğu bölgesinde bulunan deniz seviyesinden 318 kilometre yükseklikteki Büyük Yumurta Dağı’dır.

Estonya’nın Ovaları Nelerdir?

Estonya’da kuzey ve batı bölgelerinde ova arazileri yaygın görülmektedir. Estonya’daki ovalar; Kuzey kıyı ovası, batı Estonya ovaları ve Parnu ovası’dır.

Estonya’nın en büyük ovası Kuzey kıyı ovasıdır. Kuzey kıyı ovasının genişliği 20 kilometreye kadar çıkmaktadır.

Estonya Ormanları ve Bitki Örtüsü Nasıldır?

Estonya ormanlarına ait görsel aşağıda verilmiştir.

Estonya Ormanları
Estonya Ormanları

Estonya topraklarının %50’si ormanlık alandır. Estonya ormanlarında en yaygın görülen ağaç türleri; ladin, dişbudak, akçaağaç, meşe, huş ve çam ağaçlarıdır. Estonya’da birçok ormanlık alan koruma altındadır ve milli park statüsü kazanmış durumdadır.

En büyük ormanlık alana sahip Estonya milli parkı Lehamaa Milli Parkı’dır. Lehamaa Milli Parkı’nın yaklaşık %70’ini ormanlık araziler oluşturmaktadır. Lehamaa Milli Parkı, Tallinn şehrinin 70 kilometre doğusunda yer almaktadır.

Estonya Nehirleri Nelerdir?

Estonya’nın en uzun nehri olan Vohandu Nehri’ne ait görsel aşağıda verilmiştir.

Estonya Nehirleri
Estonya Nehirleri

Estonya’da birçok akarsu bulunmaktadır. Estonya’nın en büyük üç nehri; Vahandu, Poltsamaa ve Parnu’dur. Estonya’nın en uzun nehri, Vohandu nehridir ve uzunluğu 162 kilometredir.

Estonya Gölleri Nelerdir?

Estonya’nın en büyük gölü olan Peipus Gölü’ne ait görsel aşağıda verilmiştir.

Peipus Gölü - Estonya
Peipus Gölü - Estonya

Estonya gölleri aşağıda listelenmiştir.

 • Peipus Gölü
 • Ülemiste Gölü
 • Suurlaht Gölü
 • Vagula Gölü
 • Võrtsjärv Gölü
 • Ermistu Gölü
 • Mullutu Gölü
 • Saadjarv Gölü
 • Kahala Gölü
 • Kuremaa Gölü
 • Undu Bay Gölü
 • Kali Gölü
 • Tamula Gölü

Estonya’nın Doğal Kaynakları Nelerdir?

Estonya’nın doğal kaynakları; petrol, kireç taşı, turba, granit, kereste, deniz çamuru, petrol şeylidir. Özellikle kireçtaşı üretimi ve petrol ürünlerinin üretiminin ülke ekonomisine katkısı yüksektir.

Doğal kaynaklar açısından zengin bir yayılıma sahip olan Estonya’da madencilik endüstrisi oldukça gelişmiştir. Doğal kaynakların Estonya ekonomisi içindeki yeri GSYİH’nin %1’ini oluşturmaktadır.

Estonya Madenleri Nelerdir?

Estonya madenleri aşağıda listelenmiştir.

 • Petrol
 • Kireç taşı
 • Fosforit
 • Dolomit
 • Kil
 • Marn
 • Turba

Estonya’nın Toprak Çeşitleri Nelerdir?

Estonya topraklarının büyük bölümünü turbalı toprak ve kireçli toprak türleri oluşturmaktadır. Turbalı ve kireçli toprak türlerinin humus oranı yüksektir ancak çakıllı toprak türü oldukları için tarıma elverişli değildir.

Estonya’da görülen diğer toprak türleri arasında; kahverengi orman toprağı, sod- podzolik toprak, psödopodzolik toprak, fluvisoller topraklar, sod - gley toprak türleri yer almaktadır. Estonya’da tarım arazilerinde görülen toprak türü genellikle alüvyalli kahverengi orman toprağıdır.

Estonya Deprem Ülkesi Midir?

Estonya deprem kuşağında yer almamaktadır ve Estonya’da yıkıcı deprem olma olasılığı %2 seviyesinin altındadır. Estonya’da yaşanan en büyük deprem, 1976 yılında Osmussaar adasında 4.5 şiddetinde gerçekleşmiştir.

Estonya deprem haritası görseli aşağıda verilmiştir.

Estonya Deprem Haritası
Estonya Deprem Haritası

Estonya Doğal Güzellikleri Nelerdir?

Estonya’da turistler tarafından doğal güzellikleri aşağıda listelenmiştir.

 • Jagala Şelalesi
 • Tamula Gölü
 • Lehemaa Milli Parkı
 • Keila Şelalesi
 • Alutaguse Milli Parkı
 • Karula Milli Parkı

Estonya topraklarının ortalama %50’si orman arazisidir ve ormanlık arazilerin birçoğu koruma altındadır. Koruma altında olan ve milli park statüsünde olan bölgeler Estonya’da gezilecek yerler arasında oldukça popülerdir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: