Estonya Ekonomisi

2023 Yılında Estonya Ekonomisi: Estonya'nın Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir?

Estonya ekonomisi tarım, madencilik gibi geleneksel sektörlerin başarıyla sürdürüldüğü ve bilişim teknolojilerinin yer aldığı modern ekonomi modelinin benimsendiği gelişmiş bir ekonomidir. Estonya ekonomisinin %71’i hizmet sektöründen, %25’i sanayi sektöründen oluşmaktadır. Estonya, kaya taşı gazı sektöründe önde gelen bir ülkedir.

Estonya’nın en fazla ticaret yaptığı ülkeler Finlandiya, İsveç, Rusya, ABD, Letonya, Almanya ve Litvanya’dır. Estonya ihracatta dünya sıralamasında 76. ve ithalatta 78. sırada bulunmaktadır. Estonya gayri safi yurtiçi hasıla oranı ile dünyanın en büyük 98. ve kişi başına düşen milli gelir oranı ile dünyanın en büyük 39. ülkesidir. Estonya asgari ücret 2021 yılında 584 Euro’dan 654 Euro’ya çıkarılmıştır.

Estonya Ekonomisi ile İlgili Dikkat Çeken Bilgiler Nelerdir?

Estonya ekonomisi ile ilgili dikkat çeken bilgiler aşağıda verilmiştir.

 • Estonya, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 2021 Uluslararası Vergi Rekabeti Endeksi’nde 1. olmuştur.
 • Estonya, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2017 Girişimcilik Faaliyeti sıralamasında 1. olmuştur.
 • Estonya, Avrupa Komisyonu’nun 2020 Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi’nde 1. sırada yer almıştır.
 • Estonya, Freedom House’un 2021 İnternette Özgürlük raporunda 2. sırada yer almıştır.
 • Estonya, 2020 yılında Küresel Siber Güvenlik Endeksi’nde 3. sırada yer almıştır.
 • Estonya, The Heritage Foundation’ın 2021 yılında düzenlediği Ekonomik Özgürlük Endeksi’nde 8. sırada yer almıştır.
 • Estonya, Dünya Bankası’nın 2020 yılında hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 18. sırada yer almıştır.

Estonya’nın Para Birimi Nedir?

Estonya para birimi Euro (EUR)’dur.

Güncel Rakamlarla Estonya Ekonomisi Nasıldır?

Estonya’nın başlıca ekonomik göstergelerine ilişkin güncel verilere aşağıdaki başlıklarda yer verilmiştir.

Estonya Milli Geliri Ne Kadardır?

Estonya milli geliri; 2017 yılında 26.86 milyar dolar, 2018 yılında 30.645 milyar dolar, 2019 yılında 31.475 milyar dolar, 2020 yılında 30.468 milyar Dolar olmuştur. 2021 Estonya milli geliri 34.973 milyar Dolar olmuştur.

Estonya Kişi Başı Milli Gelir Ne Kadardır?

Estonya kişi başı milli gelir; 2017 yılında 20.407 dolar, 2018 yılında 23.181 dolar, 2019 yılında 23.757 dolar, 2020 yılında 22.985 Dolar olmuştur.

Estonya 2021 yılı kişi başı milli gelir 26.377 dolardır.

Estonya Enflasyon Oranı Kaçtır?

Estonya enflasyon oranı; 2017 yılında %3.65, 2018 yılında %3.41, 2019 yılında %2.27, 2020 yılında %0.20 ve 2021 yılında %1.40 olmuştur.

Estonya İşsizlik Oranı Kaçtır?

Estonya işsizlik oranı; 2017 yılında %5.76, 2018 yılında %5.37, 2019 yılında %4.45, 2020 yılında %6.46, 2021 yılında %5.7 olmuştur.

Estonya’da İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

Estonya’da işsizlik maaşı, İşsizlik Sigortası Fonu’na işsizlik kaydı yapıldıktan sonra kurumun düzenli olarak ziyaret edilmesiyle verilmektedir. Estonya’da işsizlik maaşı, İşsizlik Sigortası Fonu’na yapılan ziyaretler arasında geçmişe dönük günler baz alınarak hesaplanmaktadır.

Estonya’da 2021 yılında işsizlik ödeneği günlük 9,42 Euro’dur.

Estonya’da Emekli Maaşı Ne Kadardır?

Estonya’da emekli maaşı yıllık ortalama 7.104 Euro’dur. Estonya’da emekli maaşı polis memurları, savcılar, hakimler, askerler için daha yüksek olmaktadır.

Estonya’nın Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir?

Estonya’nın ekonomik faaliyetleri genel olarak; inşaat, haberleşme, ulaşım, tekstil, tarım, bankacılık, turizm, gıda, kereste, gemi yapımı, kaya gazı taşı çıkarma ve elektronik sektörleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Estonya’da İnşaat Sektörü Nasıldır?

Estonya inşaat sektörü Estonya’nın sosyo- ekonomik kalkınmasında kilit bir rol üstlenmektedir. Estonya inşaat sektörü, Estonya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yaklaşık %17’sini oluşturmaktadır.

Estonya inşaat sektörünün yapı hacmi endeksi 2021 yılının son çeyreğinde 168.8 olmuştur. Estonya’da yıllık üretim hacmi 2020 yılında 3 milyar Euro olmuştur. Estonya inşaat sektörünün önceki yıla göre büyüme oranı 2021 yılında %8.30 olmuştur.

Estonya Otomotiv Sektörü Nasıldır?

Estonya otomotiv sektörü her yıl büyüme göstererek Estonya ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Estonya otomotiv sektörü 2019 yılında önceki yıla oranla %18.6 artış göstermiştir.

Estonya’da 2019 yılında 37,211 otomobilin satışı yapılmıştır. Estonya araba fiyatları, araba modeline ve aracın sıfır veya ikinci el olmasına bağlı olarak değişmektedir. Estonya’da ikinci el BMW fiyatları ortalama 20.000- 40.000 Euro’dur.

Estonya’da Tarım Sektörü Nasıldır?

Estonya Tarım Sektörü
Estonya Tarım Sektörü

Estonya tarım sektörü; hayvancılık, süt, organik tarım, tarla tarımı, balıkçılık gibi faaliyetleri barındıran geleneksel ve önemli bir sektördür. Estonya’da tarım sektörü, Estonya Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının %2.17’sini oluşturmaktadır. Estonya’da 2021 yılında tarımdan elde edilen verim 1,088,131.0 Euro değerinde olmuştur.

Estonya topraklarının üçte biri tarıma için kullanılmaktadır. Estonya’da tarım sektörü, 2016 yılından 2020 yılına kadar %0.6 büyüme eğilimi göstermiştir. 2019 yılında %2.51 oranında gayri safi yurtiçi hasılaya etki eden Estonya tarım sektörü, 2020 yılında %0.34 düşüş yaşamıştır.

Estonya Enerji Sektörü Nasıldır?

Estonya Enerji Sektörü
Estonya Enerji Sektörü

Estonya enerji sektörü; kömür, elektrik, gaz, yenilenebilir enerji ve biyoenerji kaynaklarından meydana gelmektedir. Estonya’da enerji sektörünün en fazla bağlı olduğu enerji türü fosil yakıttır. Estonya, elektrik enerjisinin neredeyse tamamını kaya gazı taşından sağlamaktadır.

Dünya’da kullanılan petrol şistinin %80’i Estonya’da çıkarılmaktadır. Estonya’da kaya gazı taşı sektörü, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın %4’ünü oluşturmaktadır. Estonya 2016 yılında 11.554.020 MWh elektrik üretmiştir. 2016 yılından itibaren sabit bir elektrik üretimi olan Estonya’da, 2019 yılında elektrik üretimi %2.7 düşüş göstererek 7,8 TWh olmuştur.

Estonya’nın Turizm Sektörü Nasıldır?

Estonya Turizm Sektörü
Estonya Turizm Sektörü

Estonya’nın turizm sektörü her geçen yıl artan rakamlarla ekonomide önemli bir rol oynamaktadır. Estonya’da turizm istatistikleri oranı 2018 yılında önceki yıla göre %9.46 büyüme eğilimi, 2019 yılında önceki yıla göre %0.47 küçülme eğilimi göstermiştir. 2018 yılında Estonya, turizmden 2 milyar Euro gelir elde etmiştir.

Estonya turizm sektörü gayri safi yurtiçi hasılanın %7.8’ini oluşturmaktadır. Her yıl 4 milyona yakın turist ağırlayan Estonya’da turizm, hizmet sektörüne önemli katkı sağlamaktadır. Estonya tatil seçenekleri arasında en çok tercih edilen yer, Estonya’nın başkenti Tallinn’dir.

Estonya İthalat İhracat Hacimleri Nasıldır?

Estonya ithalat ihracat hacimleri, Gayri Safi Yurtiçi Hasılayı doğrudan etkileyerek ülkenin ekonomik zeminini oluşturmaktadır. Estonya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla değerleri ile 2019 yılında dünyanın en büyük 98. ekonomisi olmuştur. Estonya 2019 yılında ihracat hacmi ile dünya ülkeleri arasında 76, ithalat hacmi ile dünya ülkeleri arasında 78. sırada yer almıştır.

Estonya İhracat Rakamları Nasıldır?

Estonya ihracat rakamları 2019 yılında 17 milyar Dolar olmuştur.

Estonya’da en çok ihraç edilen ürünler makine ve teçhizat, tekstil ürünleri, gıda ürünleri, ahşap, kağıt, mobilya, metal ve kimyasal ürünler ve elektriktir.

Estonya İthalat Rakamları Nasıldır?

Estonya ithalat rakamları 2019 yılında 20.3 milyar Dolar olmuştur.

Estonya’da en çok ithal edilen ürünler tekstil ürünleri, gıda ürünleri, ulaşım araçları, kimyasal ürünler, makine ve teçhizattır.

Estonya’nın Ekonomi Politikası Nasıldır?

Estonya’nın ekonomi politikası; işgücü piyasasını artırmaya, işgücünden alınan vergi rakamlarını azaltmaya, Ar- Ge ve dijitalizasyonu güçlendirmeye, enerji verimliliğini artırmaya ve piyasa rekabetini hızlandırmaya dair amaç ve önceliklere sahip bir politikadır.

Estonya’da temel yatırım alanları yazılım, siber güvenlik, finans teknolojisi, gıda, elektronik, işletme hizmetleri, endüstriyel dijitalleşme, e- sağlık, e- ticaret, biyoekonomi, lojistik, enerji ve kimyasal üzerinedir. Estonya ticaret görüşmelerinin çok taraflı gerçekleştirildiği Dünya Ticaret Örgütü’nün üye ülkesidir.

Estonya Ekonomisi Hakkında En Çok Merak Edilenler Nelerdir?

Estonya ekonomisine dair bilinmesi gereken diğer detaylara, güncel verilerle birlikte aşağıda yer verilmiştir.

Estonya Para Birimi Kaç TL’dir?

Estonya para birimi (EUR) Mart 2022 itibariyle 16,29 TL’dir.

Estonya Gelir Vergisi Ne Kadardır?

Estonya’da gelir vergisi 2021 yılı itibariyle %20 oranında alınmaktadır.

Estonya Vergi Oranları Nasıldır?

Estonya’da gelir vergisi oranları, tüm kazanç aralıkları için %20 olarak belirlenmektedir.

Estonya Bankaları Hangileridir?

Estonya bankaları aşağıda verilmiştir.

 • Swedbank
 • SEB
 • Luminor
 • LHV
 • Danske Bank
 • Coop Pank
 • Bigbank AS
 • Tallinn Business Bank

Estonya’da banka hesabı açmak, online işlemlerle gerçekleştirilebilmektedir. Estonya’da banka hesabı açmak için pasaport ve kimlik kartı gerekmektedir.

Estonya Türk Şirketleri Nelerdir?

Estonya’da 2018 yılında 180 Türk şirketi kurulmuştur. Estonya’da yapılan Türk yatırımları Estonya’nın e- oturum uygulaması ile her yıl artmaktadır.

Türkiye’den Estonya’ya İhracat Yapılır Mı?

Türkiye’den Estonya’ya ihracat yapılmaktadır.

Türkiye Estonya’ya en çok tekstil ürünleri, spor malzemeleri, taşıt ve taşıt parçaları, maden, ayakkabı, deri, kürk, elektrik aletleri ihraç etmektedir. Türkiye, Estonya’ya 2019 yılında 84 milyon Dolar değerinde ihracat yapmıştır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: