Estonya Nasıl Bir Ülkedir?

En Önemli Özellikleri ile Estonya Nasıl Bir Ülke?

Estonya Kuzey Avrupa’da yer alan bir Baltık ülkesidir. Estonya’nın kuzeyinde ve batısında Finlandiya Körfezi, batısında Baltık Denizi, güneyinde Letonya ve doğusunda ise Rusya bulunmaktadır. Estonya 2000’in üzerinde adaya sahiptir.

Estonya konumundan dolayı 14. ve 15. yüzyıllarda çok sayıda işgale uğramıştır. Özellikle Estonya komşuları arasında yer alan Rusya, Estonya’yı birden fazla kez işgal etmiş ve ülkeyi harabeye çevirmiştir. Estonya, Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlık kazanan ve ilk kendi parasını çıkartan ülkedir.

Estonya UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde koruma altına alınan 2 yere ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda Estonya’da eski şehirler içerisinde Orta Çağ kalıntılarının ve esintilerinin korunmuş olduğu görülmektedir.

Avrupa Birliği’nde bulunan en az nüfusa sahip ülke Estonya’dır. Estonya en dijitalleşmiş ülke olarak da bilinmektedir. Dijitalleşmeye ve teknolojiye ülkede çok önem verilmektedir. Ülkede girişimcilik, yazılım ve dijital dünya alanlarına çok büyük önem verilmekte ve bu alanlara meraklı olan kişilere birçok avantajlar sunulmaktadır.

Estonya’nın En Dikkat Çeken Özellikleri Nelerdir?

Estonya hakkında ilginç bilgiler aşağıda listelenmiştir.

 • Estonya’da 2000’in üzerinde ada bulunmaktadır. En bilinen adalar ise Hiiumaa, Kihnu ve Saarema’dır.
 • Estonya Avrupa’nın en az nüfus yoğunluğu bulunduran ülkelerinden biridir. Estonya’nın yaklaşık olarak %50’si ormanlar ile kaplıdır.
 • Estonya’da eş taşımak adında ilginç bir spor geleneği bulunmaktadır. Kocalar eşlerini sırtlarına alarak birkaç yüz metre taşımaktadır.
 • Estonya’nın Tallinn şehrinde yerel halk toplu taşımayı ücretsiz bir şekilde kullanmaktadır. Tallinn şehrini ziyaret eden yabancıların ise toplu taşıma ücretini ödemeleri gerekmektedir.
 • Estonya iki adet dünya mirasını bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan biri Tallinn şehrinin Eski Şehir bölgesi ve diğeri ise komşu ülkeler ile ortak olan Struve Geodetic Arc’tır.
 • Estonya dijital olarak en gelişmiş ülkelerdendir. 2005 yılındaki seçimlerde halk çevrimiçi olarak oy kullanmıştır. Aynı zamanda ormanlarda dahi internet bağlantı noktası bulmak mümkündür.
 • Estonya’da çok sayıda dini kilise ve yapılar olmasına rağmen yerel halkın yalnızca %16’lık kısmı dindardır.
 • Estonya’nın hemen hemen yarısı ormanlar ile kaplı olduğu için ülke, dünyadaki en temiz havaya sahip olan ülkelerden biridir.
 • Estonyalılar birden fazla dil bilmektedir. Hemen hemen her Estonyalı en az iki dil konuşmaktadır. Estonya’da ikinci dil olarak en çok İngilizce, Rusça, Almanca ve Fince bilinmektedir.
 • Estonya’nın Tallinn şehrine bir efsaneye göre ilk noel ağacı 1441 yılında dikilmiştir; bu nedenle özellikle Tallinn şehrinde Noel zamanı gösterişli Noel pazarları kurulmaktadır.
 • 2011’de Estonya euroyu kullanmadan önce, Estonya para birimi krondur.
 • Estonya kültüründe türküler ve korolor oldukça popülerdir.
 • Estonya insanları Avrupa’nın en uzunları arasında yer almaktadır. Ülkenin kadınları ortalama 169 cm, erkekleri 180 cm’dir. Estonya’nın kadınları dünyanın en güzel kadınları arasında yer almaktadır.

Estonya Şehirlerinin Özellikleri Nelerdir?

Estonya Şehirlerinin Özellikleri
Estonya Şehirlerinin Özellikleri

Estonya’nın en büyük şehirleri Tallinn, Tartu, Narva ve Parnu’dur. Tallinn Estonya’nın başkentidir. Estonya’nın ticari ve iş merkezi şehri de yine Tallinn’dir. Tallinn kişi başına düşen start-uplar ile Avrupa’nın en teknoloji odaklı şehri olarak bilinmektedir. Tallinn’de girişimcilik ve yeni iş kurmak için hükümet çok sayıda teşvikler vermektedir. Estonya’daki işletmelerin yarısından çoğu Tallinn’de yer almaktadır. Tartu Estonya’nın Tallinn’den sonra en büyük ikinci şehridir. Tartu’da Estonya’nın en eski üniversitesi olan Tartu Üniversitesi bulunmaktadır. Tartu ülkenin entelektüel ve kültürel merkezi olarak öne çıkmaktadır. Tartu’dan sonra Tallinn de Estonya’nın kültürel merkezi olarak görülmektedir.

Narva, Estonya’nın üçüncü en büyük şehridir ve Rusya sınırında yer almaktadır. Narva Nehri’nden ve Hermann Kalesi’nden dolayı özellikle yaz aylarında turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Parnu ise Estonya’nın iş kurmak için en avantajlı şehirlerinden biridir. Parnu’da sanayi sektörü gelişmiştir ve ahşap, inşaat, tekstil, elektronik ve metal sektörlerinde birçok iş yeri bulunmaktadır. İş kurmak ya da iş bulmak için Parnu şehri Estonya’nın en uygun şehirlerinden biridir.

Estonya Nüfusunun Özellikleri Nelerdir?

Estonya’nın 2022 yılındaki nüfusu 1.321.910’dur. Estonya 2022 yılında, önceki 2 yıla göre nüfusta bir düşüş yaşamıştır; bu düşüşün devam etmesi ve 2030 yılında Estonya nüfusunun 1,1 milyona düşmesi beklenmektedir. Estonya’da kadın nüfusu erkek nüfusundan daha fazladır. Ülkenin ortalama yaşam süresi 78,5 ve ülkenin yaş ortalaması ise 42,7 yaş olarak belirlenmiştir. Estonya özellikle komşu ülkelerden göç alan bir ülkedir. Estonya nüfusunu %69 Estonyalı, %25 Rus, %2 Ukraynalı, %1 Belaruslu, %0,8 Finli ve %1,6 diğer uluslardan insanlar oluşturmaktadır.

Estonya’nın resmi dili Estoncadır. İş hayatında ve resmi dairelerde Estonca konuşulmaktadır. Estonca’nın yanı sıra nüfusun da etkisi ile Rusça ülkenin yaklaşık %25’lik kısmı tarafından konuşulmaktadır. Alman, Ukrayna, İsveç ve Belarus dilleri ise Rusça’nın ardından konuşulan diğer dillerdir.

Estonya Ekonomisinin Özellikleri Nelerdir?

Estonya ekonomisi gelişmiş bir ekonomidir. İsveç ve Finlandiya ekonomilerinde yaşanan gelişmeler Estonya’yı da etkilemektedir. Estonya ekonomisinin en büyük sektörleri finans, hizmet, madencilik ve tarımdır. Tallinn şehri ülkenin finans merkezi olarak görülmektedir. Hizmet sektörü Estonya’nın işgücünün %60’ından fazlasını karşılamaktadır. Tarım sektörü, Estonya’nın bağımsızlığını kazanmasından sonra önemli derecede büyümüştür. Coğrafyası ve ikliminden dolayı Estonya tarım için elverişli bir ülkedir ve ülkede en çok buğday, arpa, yulaf ve patates yetiştirilmektedir. Estonya’daki madencilik sektörü GSYİH’nin %1’lik kısmını oluşturmaktadır. Kum, çakıl, kireçtaşı, kil ve turba madencilik ürünleri arasında yer almaktadır.

Estonya’nın başlıca geçim kaynakları makina ve teçhizat, gıda ürünleri, metal, ahşap, kağıt, mobilya, tekstil ve kimyasal ürünlerdir. Makine ve teçhizat ülkenin yıllık ihracatın %33’ünü, ahşap ve kağıt %15’ini, tekstil %14’ünü, gıda ürünler %8’ini ve mobilya %8’ini oluşturmaktadır. Estonya enerji bakımından, hemen hemen kendi ihtiyacını karşılamaktadır. Biyokütle, odun ve turba gibi alternatif enerji kaynakları, Estonya’nın birincil enerji üretiminin ortalama %10’unu oluşturmaktadır. Estonya ayrıca Avrupa’nın en gelişmiş ve dijital ülkelerinden biridir. Estonya’nın kişi başına düşen milli geliri 2021 yılında 26.377 dolardır. Estonya’nın enflasyon oranı ise 2021 yılında %1,40’tır.

Estonya Coğrafi Özellikleri Nelerdir?

Estonya Coğrafi Haritası
Estonya Coğrafi Haritası

Estonya Baltık Denizi’nin doğu kıyısında yer alan bir ülkedir. Ülkenin rakımı 50 metredir. Ülkenin yaklaşık olarak %50’lik kısmı ormanlar ile kaplıdır. Estonya’da en çok huş, ladin ve çam ağaçları bulunmaktadır. Estonya’da daha çok küçük olmak üzere yaklaşık 1.400 adet göl vardır. Göllerin en büyüğü 3.555 kilometrekare boyutundaki Peipus Gölü’dür. Estonya’nın en dikkat çeken özelliklerinden birisi de ülkede 2000’den fazla adanın olmasıdır. En büyük adalar, Saaremaa ve Hiiumaa adalarıdır. Ülkede nehirler de çok sayıdadır; en uzun nehirler 162 km uzunluğundaki Vohandu, 144 km uzunluğundaki Parnu ve 135 km uzunluğundaki Poltsamaa’dır.

Estonya’nın en yüksek noktası güneydoğu bölgesinde yer alan ve 318 metre yüksekliğindeki Suur Munamagi Dağı’dır. Bu dağ Baltık devletlerinin ve Estonya’nın en yüksek noktasıdır. Suur Munamagi Dağı dışında Vaike Munamagi, Kuutsemagi ve Tartu Ülikool Dağları da Estonya’da yer almaktadır.

Estonya’nın Kültürel Özellikleri Nelerdir?

Estonya kültürü, coğrafyasından ve tarihinden dolayı, Slav, Alman, Baltık, Fin, Rus, Danimarka ve İsveç kültürlerinden etkilenmiştir, İskandinav kültürlerinin etkisi en yoğun şekilde görülmektedir. Estonya dans, türkü, el sanatları, rustik yemekler ve ahşap saunaları ile zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Ahşap saunalar Estonyalıların yüzyıllardır sürdürdüğü bir gelenektir. Estonyalılar ahşap saunalara girerek bedenin ve zihnin temizlendiğine inanmaktadır.

Estonya kültüründe türküler büyük rol oynamaktadır. Dünyada bilinen en büyük türkü repertuarı Estonya’nındır. Türküler Estonca dilinin güzelliğini ortaya koymaktadır. El sanatları da Estonya kültürünün bir parçasıdır. Ülkede çok sayıda el sanatı kursları bulunmaktadır. Dans ve özellikle folklor Estonya’nın kültürel özelliklerindendir. Ülkede her yıl Estonya folklorunun sergilendiği ve halk korolarının dinlendiği festivaller yapılmaktadır.

Yaşamak için Estonya Nasıl Bir Yerdir?

Estonya temiz, güvenli ve teknolojik bir ülkedir. Aynı zamanda ev sahipliği yaptığı ve düzenlediği konserler, tiyatrolar, festivaller, galeriler, fuarlar ve pazarlar ile sosyal bir ülkedir. Estonya’da yaşam maliyeti çok yüksek değildir. Estonya ekonomisi gelişmiş bir ekonomi olduğundan Estonya’da geçim şartları görece kolaydır. Ülkede aylık ortalama bir ev kirası 400 euro, bir ekmek 0,80 Euro ve restaurantta bir öğün yemek ortalama 8 eurodur. Estonya’da ulaşım çok ucuzdur; hatta bazı şehirlerde ulaşım ücretsizdir. Estonya’da eğitim öğrencilere üniversiteye kadar devlet kurumlarında ücretsizdir. Estonya dünyanın en okur yazar ülkelerinden biridir. Halkın büyük bir kısmı üniversite mezunudur ve en az 2 dil bilmektedir.

Estonya’da yaşamanın en büyük artılarından birisi de dijital bir toplum olmasıdır. Dünyanın dijital olarak en gelişmiş ülkelerinden biri Estonya’dır. Estonya’nın hemen hemen her yerinde internet bağlantısı bulmak mümkündür. Aynı zamanda Estonya hükümeti hem yerel girişimcilere hem de yabancı girişimcilere, düşük vergi ve destek gibi birçok avantaj sağlamaktadır. Özellikle iş kurmak isteyen kişiler Estonya’yı tercih etmektedir.

Çalışmak için Estonya Nasıl Bir Yerdir?

Estonya çalışma hayatında, iş ortamının merkezi Tallinn şehri olarak bilinmektedir. Tallinn şehri Estonya’nın en büyük şehridir. Tallinn büyük şirketlerin yer aldığı bir şehir olduğu için özellikle kalifiye elemanlara yönelik birçok iş fırsatı bulunmaktadır. Sanayi, tekstil ya da maden sektöründe işçi olarak çalışmak için ise Estonya’nın Parnu şehri uygundur. Parnu’da çeşitli sektörlerde çok sayıda fabrika bulunmaktadır.

Estonya’da günlük 8 ve haftalık 40 saat çalışılmaktadır. Genel olarak hafta sonları ve resmi tatillerde çalışma olmamaktadır. Çalışma koşulları bakımından Estonya’nın rahat olduğu söylenebilse de kazanç miktarları düşüktür. 2022 yılında Estonya’nın asgari ücreti aylık 654 Euro olarak belirlenmiştir. Asgari ücret ile geçinen bir kişi ucuz bir ülke olduğu için Estonya’da rahat bir şekilde geçinebilmektedir. Estonya’da işsizlik oranı yok denecek kadar azdır ve ülkede sanayi, tekstil, madencilik ve finans sektörleri çok fazla geliştiği için çok sayıda istihdam yapılmaktadır. Estonya’da en çok mühendis, insan kaynakları uzmanı, işletme müdürü ve IT uzmanları aranmaktadır.

2022’de Estonya’da Aranan Meslekler Nedir?

2022’de Estonya’da en çok aranan meslekler aşağıda listelenmiştir.

 • Yazılım mühendisi
 • IT uzmanı
 • İş yöneticileri
 • Pazarlama müdürü
 • IT proje müdürü
 • İnsan kaynakları müdürü
 • Mühendis
 • Java geliştirici

Eğitim için Estonya Nasıl Bir Yerdir?

Estonya Eğitim Sistemi
Estonya Eğitim Sistemi

Estonya eğitim sistemi kalite ve eşitliği ön planda tutmaktadır. Estonya’da zorunlu eğitim 9 yıldır. Estonya eğitim sistemi okul öncesi eğitim, genel eğitim, mesleki eğitim ve yükseköğretim olmak üzere 4 kademeden oluşmaktadır. Estonya’da eğitim devlet okulları bünyesinde ücretsizdir. Estonya, PISA testi sonuçlarına göre temel eğitim olarak dünyanın en güçlü eğitim sistemlerinden birine sahiptir. Aynı zamanda okuma, bilim ve matematik alanında da Avrupa’nın en iyileri arasında yer almaktadır. Estonya’da 15’i devlet üniversitesi ve 9’u özel üniversite olmak üzere toplam 24 tane üniversite bulunmaktadır. Estonya’nın en eski üniversitesi Tartu Üniversitesidir.

Estonya’ya okumak için birçok ülkeden öğrenci gelmektedir. Özellikle Avrupa’da bulunan üniversiteler ile karşılaştırıldığında Estonya’daki üniversite ücretleri uygundur. Yabancı öğrenciler hem ekonomik olmasından hem de güçlü ve yenilikçi bir eğitim sistemine sahip olmasından dolayı Estonya’yı tercih etmektedir. Estonya’da eğitim gören öğrencilerin aylık ortalama masrafları 300 ile 550 Euro arasında değişmektedir.

Estonya’daki En İyi Üniversiteler Hangileridir?

Estonya’daki en iyi üniversiteler aşağıda listelenmiştir.

 • Tartu Üniversitesi
 • Tallinn Üniversitesi
 • Tallinn Teknoloji Üniversitesi
 • Estonya Sanat Akademisi

Estonya Gezilecek Yerler Açısından Nasıl Bir Yerdir?

Estonya’da gezilecek en popüler 10 yer aşağıda listelenmiştir.

 • Tallinn Eski Şehri
 • AHHAA Bilim Merkezi
 • Parnu şehri
 • Narva Kalesi
 • Tartu şehri
 • Estonya Ulusal Müzesi
 • Toompea Tepesi
 • Kuressaare Kalesi
 • Viljandi
 • Sooma Milli Parkı
 • Rakvere Kalesi
 • Hiiumaa Adası
 • Saaremaa Adası
 • Lahemaa Milli Parkı
 • Peipus Gölü
 • Matsalu Milli Parkı
 • Kihnu Adası

Estonya doğal güzellikler bakımından zengin bir ülkedir. Özellikle tarihi bölgeleri ziyaret etmek veya doğa tatili yapmak isteyenler için Estonya tatil seçenekleri değerlendirilebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Estonya’ya Nasıl Gidebilir?

Türkiye’den Estonya’ya seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize almaları gerekmektedir. Estonya’ya 3 aydan daha kısa süre için yapılacak seyahatlerde Estonya Schengen vizesi, 3 aydan uzun seyahatler için ise D tipi vize alınması gerekmektedir. Estonya vize başvuruları akredite acenteler veya aracı kurumlar üzerinden yapılabilmektedir.

Vizem.net Estonya vize başvurularında danışmanlık ve takip hizmeti sunan, Türkiye’den yapılan başvurularda onay oranı en yüksek akredite acentedir. Estonya vizesi almak ile ilgili bilgi ve başvuru için 0850 241 1868 numarası ile iletişim kurulabilmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: