Estonya'nın Dili

Estonya Dili: Estonca Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Estonya’nın dili olan Estonca, Latin alfabesi ile yazılan bir Fin dilidir. Kuzey ve Güney Estonca dillerinin tarihi, modern Estonyalıların iki farklı dalga ile Estonya topraklarına göçüne dayanmaktadır.

Modern Estonca dili, Kuzey Estonca dilinin lehçeleri temelinde gelişmiştir. Estonya’nın Finnik dillerinin en eski yazılı kayıtları 13. yüzyıla dayanmaktadır. Dünyada 1,1 milyon kişi anadili olarak Estonca konuşmaktadır; Estonya nüfusu içerisinde 922.000, Estonya dışında ise 160.000 kişi Estonca dilini konuşmaktadır.

Estonya Resmi Dili Nedir?

Estonya resmi dili Estoncadır. 1919’da yapılan Estonya Bağımsızlık Savaşından sonra, Estonca dili Estonya’nın resmi dili olarak kabul edilmiştir. 1945 yılında Estonya ana dili olarak Estonca konuşanların oranı %97,3’tür. Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı sırasında Estonya’yı işgal ettiği dönemde ülkenin resmi dili Rusça olarak değiştirilmiştir.

Estonya’da Perestroyka döneminde, Ocak 1989 yılında Estonya Dilinin Statüsüne İlişkin Kanunun kabul edilmesi ve 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin çökmesi üzerine, Estonya bağımsızlık yoluna girmiş ve Estonca, Estonya’nın tek devlet dili haline geri dönmüştür. 1995 yılından itibaren ise Dil Yasası ile birlikte Estonya’nın devlet dili Estonca haline gelmiştir.

Estonyaca Dilinin Özellikleri Nelerdir?

Estonca dili Ural ailesinin Baltık-Fin bölümüne aittir. Estonca, Güney Fin dili olarak alt sınıfta yer almaktadır ve Fin dilleri arasında en çok konuşulan ikinci dildir. Maltaca, Macarca ve Fincenin yanı sıra Estonca, Avrupa Birliği’nin Hint-Avrupa kökenli olmayan 4 resmi dilinden biridir. Estonya ve Germen dilleri birbirinden çok farklı olsa da, Almanca dilinde birçok Estonca kelime benzerliği bulunmaktadır. Almanca ve Estonca dillerinin birbirine çok benzemesinin sebebi Alman egemenliği olduğu dönemde Estonca dili kelime dağarcığının ortalama 3’te 1’ini Germen dillerinden ödünç alınmasıdır.

Estonca daha çok sondan eklemeli bir dildir. Kelimelerin son seslerinin kaybı, özellikle günlük dilde sıkça görülmektedir. İngilizceye kıyasla Estoncanın kelime sırası daha esnektir; Estoncada temel sıra özne-yüklem-nesne düzenindedir.

Estonca Hangi Dil Ailesinde Yer Alır?

Estonca Ural dil ailesinde yer almaktadır; Ural dil ailesinin Baltık-Fin sınıfına aittir.

Estonca Alfabesi Nasıldır?

Estonca alfabesi 27 harften oluşmaktadır. Fincede olduğu gibi Estonca dilinde de Latin alfabesi kullanılmaktadır. İsveç ve Alman etkisi ile Estonya alfabesi Ü, Ö ve Ä harflerine sahiptir. Estonca alfabesinde en belirgin olan harf Õ olmaktadır. Estonya lehçeleri kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Tarihsel olarak güneyde Tartu ve kuzeyde Tallinn şehirleri ile ilişkilendirilmektedir. Kuzey lehçe grubu, ayrıca standart dilin temeli olan merkezi lehçeden oluşmaktadır. Güney Estonca Voro, Seto, Tartu ve Mulgi’yi içermektedir; bunlar bazen Güney Estoncanın varyantları ya da tamamen ayrı diller olarak kabul edilmektedir. Estonca diline zaman içerisinde yabancı dildeki özel isimlerin yazılışını kolaylaştırmak adına C, Q, W, X ve Y harfleri de eklenmiştir.

Estonca alfabesi aşağıda gösterilmiştir.

Estonca Nerede Konuşulur?

Estonca, Estonya dışında Finlandiya’da, İsveç’te ve Rusya’da konuşulmaktadır.

Estonca Öğrenmek Zor Mudur?

Estonca öğrenmek, başta Latin alfabesi kullanılmış olduğu için çok zor olmamaktadır. Düzenli bir çalışma ile ve Estonca dil kursu alarak Estonca öğrenmek mümkündür.

Estonca ve Türkçe dillerinde bazı kelimelerde benzerlikler bulunmaktadır. Özellikle Estoncadaki şahıs zamirleri ile Türkçedeki şahıs zamirleri hemen hemen aynıdır. Estoncada kullanılan mastar eki ile Türkçe’de kullanılan mastar eki de aynıdır. Ayrıca hem Türkçe hem de Estonca, sondan eklemeli dillerdir. Her iki dilde de ünsüz ve ünlü uyumları birbirine benzemektedir. Aynı zamanda cümle içerisinde özne ve yüklemin yeri de aynıdır. Ana dili Türkçe olanların kelime ve gramer benzelikleri bakımından Estonca dilini öğrenmesi daha kolaydır.

Estonca Nerede Öğrenilir?

Estonca, Estonca eğitimi veren dil okullarında ve Estonya hükümetinin Estonya’ya yeni yerleşen kişiler için sunmuş olduğu dil eğitim programları aracılığı ile öğrenilebilmektedir.

Estonya’da Konuşulan Diller Hangileridir?

Estonya’da Estonca dışında en yaygın olarak Rusça, Fince ve İngilizce konuşulmaktadır. Estonya’da birçok kişi ana dillerinin yanında Fransızca, Almanca ve İsveççe konuşmayı da bilmektedir.

Estonya’da İngilizce Konuşma Oranı Nedir?

Estonya’da İngilizce konuşma oranı, 27 Avrupa ülkesinde 2012 yılında yapılan araştırmaya göre, tüm yaş grupları için 23,4’tür.

Estonya’daki Dil Okulları Hangileridir?

Estonya’daki dil okulları aşağıda listelenmiştir.

  • International Language Services
  • Kirjataht OÜ
  • Multilingua Keelekeskus OÜ
  • Tallinn Language School
  • Atlasnet Language School
  • Opus Lingua OÜ
  • The Language School In Down Town
  • City Keeltekool OÜ
  • Hispaania Maja
  • Britanica

Estonya’daki insanların büyük bir kısmı Estonca konuşmaktadır.; bu sebeple Estonya’ya yerleşenlerin, iyi iletişim kurmak için Estonca öğrenmeleri gerekmektedir. Estonya dil okulları bakımından seçeneği çok olan bir ülkedir. Birçok seçenek arasından bir dil okuluna gidilerek Estonca öğrenilebilmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: