Estonya'da Şirket Kurmak

Estonya'da Şirket Kurmak için Şartlar ve İş Kurma Danışmanlık Hizmetleri

Estonya’da şirket kurmak; uzaktan şirket açma ve yönetme imkanı, düşük vergi rakamları, küresel çapta yenilikçi ticari pazar seçenekleri gibi çeşitli sebepler ile yabancı girişimciler ve yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

Estonya, 2019 Dünya Bankası verilerine göre İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 18. sırada yer almıştır. Estonya şirket kurmak için %20 gelir vergisi oranı ve %20 KDV oranı ile uygun bir ülke profili çizmektedir.

Vizem.net, 2017 yılından bu yana Estonya barosuna kayıtlı avukatlarla Estonya’da şirket kurulumu için danışmanlık hizmeti sunan akredite kuruluştur.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Estonya’da Şirket Kurabilir Mi?

Evet, e-ikameti bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından Estonya’da şirket kurulabilmektedir.

Estonya’daki Şirket Türleri Nelerdir?

Estonya’daki şirket türleri ve genel özellikleri aşağıda verilmiştir.

Şirket türüMinimum sermaye miktarıMinimum kurucu sayısıMali sorumluluk bilgileri
Şahıs şirketibelirli bir miktar zorunluluğu yok1Devlete ve diğer kurumlara karşı yerine getirilmeyen yükümlülüklerden şirket sahibi sorumludur.
Özel limited şirket2,500 Euro1Üçüncü şahıslara verilen zarardan şirket kurucuları şahsen sorumlu değildir.
Kamu limited şirket25,000 Euro1Şirket borçlarından veya yükümlülüklerinden hissedarlar sorumlu değildir.
Ortaklık şirketibelirli bir miktar zorunluluğu yok2Herhangi bir borç veya zarardan şirket sahipleri sorumludur.

Estonya Şahıs Şirketi Nedir?

Estonya şahıs şirketi tek bir kurucu gerektiren ve buna bağlı olarak gerekli olan belgelerin az olması ile kurulması en kolay olan şirket türüdür. Estonya şahıs şirketi, kendi işlerini yapan veya aile üyeleri ile çalışan bireyler için uygundur.

Estonya şahıs şirketleri limited şirketler değildir ve şirket, devlet tarafından düzenlenen bir bölgede kurulacak ise faaliyet ruhsatı başvurusunda bulunmak gerekmektedir. Estonya şahıs şirketlerinin yıllık cirosu 40.000 Euro’yu geçtiği takdirde, şirketin KDV numarası için kayıt yaptırması ve katma değer vergisi ödemeye başlaması gerekmektedir.

Estonya’da şahıs şirketi kurmanın avantajları; kolay ve az maliyetli bir kuruluş sürecine sahip olunması, dernek tüzüğüne gerek olmaması, asgari sermaye şartının bulunmaması, bürokratik süreçlerden geçilmemesi ve işçi çalıştırılabilmesidir.

Estonya’da şahıs şirketi kurmanın dezavantajları; sosyal verginin ve gelir vergisinin birlikte ödenmesi, yıllık kar/ zarar üzerindeki vergi yükümlülüğünün ertelenememesi, şirket sahibinin kendine ödeme yapma imkanı bulunmaması ve yerine getirilmeyen yükümlülüklerden devlete ve diğerlerine karşı şahsen şirket sahibinin sorumlu olmasıdır.

Estonya Özel Limited Şirketi Nedir?

Estonya özel limited şirketi, kurulması ve yönetilmesi kolay, asgari sermaye tutarı düşük ve uzaktan yönetilebilir olması sebebiyle en çok tercih edilen şirket türlerinden biridir. Estonya özel limited şirketi uzaktan çalışan ekipler ve dijital göçmenler için uygun bir seçenektir.

Estonya’da özel limited şirket kurmak için şirket sermayesinin yatırılacağı bir ticari banka hesabı açılması veya e- ticaret olarak kaydı yaptırılan şirketin hisse sermayesinin mahkeme emanet hesabına yatırılması gerekmektedir. Estonya özel limited şirketinin elektronik ortamda kurulması halinde, şirket kurucu üyelerinin tamamının e- ikamet kartı alması gerekmektedir.

Estonya özel limited şirketinin avantajları; hisse senedi ödendiği takdirde kurucuların herhangi bir zarardan sorumlu tutulmaması, asgari sermayenin düşük olması, sermayenin para dışı olabilmesi, sermaye katkısının ertelenebilmesi, yerli veya yabancı birinin hissedar veya kurucu olabilmesidir.

Estonya özel limited şirketinin dezavantajları; hisse sermayesinin tamamlanmaması halinde kurucu üyelerin kararlaştırılan sermaye miktarı kadar sorumlu tutulması, katkının ertelenmesi durumunda hisse sermayesinin 25,000 Euro’dan fazla olmaması, hisse sermayesinin 25,000 Euro’yu geçmesi halinde hemen katkı yapılması, şirket hisseleri satılacağı zaman e- ikamet kartı olsa bile kurucunun notere gitmek zorunda olmasıdır.

Estonya Kamu Limited Şirketi Nedir?

Estonya kamu limited şirketi, hisse senetlerini halka ve yabancı yatırımcılara sunabilen bir şirket türüdür. Estonya kamu limited şirketi büyük çaplı ve yüksek gelirli bir şirket türüdür ve yüksek giriş maliyetine sahip olması sebebiyle Estonya’da sık tercih edilen şirket türlerinden biri değildir., Estonya’da tüm kamu limited şirketlerinin noter aracılığı ile kaydının yapılması ve yıllık cironun 40.000 Euro’yu geçmesi halinde KDV numarası için başvuru yapılması gerekmektedir. Estonya’da kamu limited şirketi kurabilmek için bir faaliyet lisansı başvurusunda bulunmak, girişim senetlerinin Estonya menkul kıymetler sicilinde kayıtlı olması, sermaye katkı payı hakkında bankadan tebligat alınması gerekmektedir.

Estonya kamu limited şirketinin avantajları; hissedarların işletmenin borçlarından veya yükümlülüklerinden sorumlu olmaması, işletmenin hissedarların genel kurulu tarafından yönetilmesi, kamu- özel kişilerin ve tüzel kişilerin hisse satın alabilmesi, yönetim kurulu üyelerinin bir yönetim kurulu sözleşmesine göre çalışabilmesidir.

Estonya kamu limited şirketinin dezavantajları; süreçlerin bürokratik aşamalardan geçmesi için bir denetim kuruluna sahip olma zorunluluğu, minimum hisse senedi miktarının yüksek olması, kayıt için yerleşik bir yönetim kurulu üyesine gerek duyulması, kaydın noter aracılığı ile yapılmasıdır.

Estonya Ortaklık Şirketi Nedir?

Estonya ortaklık şirketi, genel ortaklık şirketi ve limited ortaklık şirketi olarak ikiye ayrılmaktadır ve aralarındaki fark şirket sahiplerinin sahip oldukları sorumluluk miktarıdır. Estonya ortaklık şirketleri kurulması kolay ve hızlıdır ancak sık tercih edilmeyen şirket türleridir. Estonya ortaklık şirketinin yıllık cirosu 40,000 Euro’yu aştığı zaman şirket, KDV numarası için kayıt yaptırarak katma değer vergisi ödemeye başlamak durumundadır. Estonya ortaklık şirketi özel gereksinimler gerektiren bir sektörle bağlantılı ise faaliyet ruhsatı alınması gerekmektedir.

Estonya ortaklık şirketlerinin avantajları; minimum hisse senedi için belirli bir miktar olmaması, kolay ve hızlı kayıt yaptırılabilmesi, şirketin her kurucusunun işleri kendi başına yönetme imkanı olmasıdır.

Estonya ortaklık şirketlerinin dezavantajları; en az iki şirket kurucusuna ihtiyaç duyulması, şirketi elektronik olarak oluşturabilmek için tüm kurucuların bir e- ikamet kartına sahip olma gereksinimi, en az bir kurucunun şirket zararından veya borcundan sorumlu tutulmasıdır.

Estonya Şirket Şubesi Nedir?

Estonya şirket şubesi, Estonya’da şirket sahibi olan kişiler için zorunlu olmayan ancak şirket yönetimini kolaylaştırdığı için tavsiye edilen ve şirketten ayrı bir tüzel kişilik olmayıp şubenin tüm yükümlülüklerinden şirketin sorumlu tutulduğu bir iş yeri türüdür. Estonya şirket şubesi için gerekli olan belgelerin tamamının bir yeminli tercüman tarafından Estoncaya çevrilmiş olması ve başvurunun noter aracılığı ile yapılması gerekmektedir.

Estonya şirket şubesi için yıllık cironun 40,000 Euro’yu geçmesi ile birlikte KDV numarası kaydı yaptırılması gerekmektedir. Estonya şirket şubesinin düzenlenmiş iş alanında kurulması halinde faaliyet ruhsatı için başvuruda bulunulması gerekmektedir. Estonya şirket şubesi kurulmadan önce bağlı olunan şirketten gerekli belgelerin ve izinlerin apostilli temin edilmesi gerekmektedir.

Estonya şirket şubesinin en büyük avantajları, ana şirketin belirli bir miktar parayı hisse sermayesi olarak tahsis etmesinin gerekmemesi ve hızlı kurulum sürecidir.

Estonya’da İş Kurmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Estonya Şirket Yasasına göre Estonya’da iş kurmak için gerekli şartlar aşağıda verilmiştir.

 • Daha önce kullanılmayan ve Ticaret Sicilinde yer alması gereken uygun bir şirket adı bulmak gerekmektedir.
 • Sicil memurluğuna pasaport ve diğer kişisel bilgilerin teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Şirketin esas sözleşmesi kayıt için dosya haline getirilmeden önce hazırlanmak ve noter tarafından onaylanmak durumundadır.
 • Şirket için yasal bir adres beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Yatırılacak sermaye için Estonya bankası veya yabancı bir bankadan banka hesabı açtırmak gerekmektedir.
 • 18 yaşından büyük olmak

Estonya Şirket Kuruluşu Aşamaları Nelerdir?

Estonya şirket kuruluşu aşamaları için öncelikle yatırımcının gereksinimlerine en uygun olan işin seçilmesi gerekmektedir. Estonya’da şirket kurmak isteyen kişiler gerekli olan tüm belgeleri hazırlamak, belgeleri tercüme ettirmek ve notere onaylatmak durumundadır.

Estonya’da kurulacak şirketin yasal belgeleri hazırlandıktan sonra müşterinin talebi doğrultusunda Estonya’daki şirketler siciline elektronik olarak, şahsen veya vekaleten dosya haline getirilmektedir.

Estonya’da şirket kurmak için vergi kimlik numarası ve KDV numarası veren, sosyal güvenlik amacı ile kaydı onaylayan Estonya vergi kurumlarına kayıt yaptırmak ve şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yetkili makamları tarafından talep edilen lisans, izin veya onay belgeleri için başvuru yapmak gerekmektedir. Tüm kayıtlar yapıldıktan ve gerekli tüm belgeler sunularak başvuru yapıp onay alındıktan sonra Estonya’da şirket kurulabilmektedir.

Estonya’da Şirket Açmak Ne Kadar Sürer?

Estonya’da şirket açmak için isim rezervasyonu yaptırmak 1 günden kısa, şirket belgelerinin dosya haline getirilmesi 1 gün, online olarak vergi ve KDV kaydı yaptırmak yaklaşık 3 gün ve işveren olarak işveren siciline kayıt yaptırmak birkaç saat sürmektedir. Estonya’da şirket açmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar e- ikamet alarak şirket kayıtlarını vizem.net danışmanlığında yapabilmektedir.

Estonya’da Şirket Kurma Maliyeti Ne Kadardır?

Estonya’da şirket kurma maliyeti kurulacak şirket türüne göre değişkenlik göstermektedir.

Estonya’da şirket açmak için şahıs şirketi ve ortaklık şirketleri için belirli bir minimum sermaye miktarı bulunmazken özel limited şirketi için minimum sermaye miktarı 2,500 Euro ve kamu limited şirketi için minimum sermaye miktarı 25,000 Euro’dur. Estonya’da online olarak şirket kurma ücreti 190 Euro, noter aracılı ile şirket kurma ücreti 145 Euro’dur.

2022 vizem.net danışmanlık ücreti ise 125 Euro’dur.

Estonya Şirket Kurmak için Neden Avantajlıdır?

Estonya’da şirket kurma avantajları aşağıda verilmiştir.

 • Sabit gelir vergisi: Estonya’da ticari kurumlar için hükümet tarafından belirlenen gelir ve kurumlar vergisi oranı %20’dir.
 • Avrupa Birliği üyeliği: Estonya’nın Avrupa Birliği üyeliği olması sebebiyle Estonya’da şirket kuran kişilerin Avrupa ve Amerika ticaret pazarlarına girme imkanları bulunmaktadır.
 • Şirket geliştirme: Estonya’da şirket kuran kişiler, startup yatırımları yaparak ve gayrimenkul satın alarak şirketlerini geliştirme imkanına sahip olmaktadır.
 • Şirket maliyetleri: Estonya’da uzaktan şirket kurma imkanı bulunması sebebiyle seyahat masrafları ve ofis malzemeleri gibi maliyetlerin şirket maliyetlerine dahil edilmeme ihtimali bulunmaktadır.
 • E-vatandaşlık: Estonya’da şirket kurarak e- vatandaşlık elde etmek mümkündür ve girişimciler Estonya’ya gitmeden şirket kurma imkanına sahiptir.

Sık Sorulan Sorular

Estonya’da şirket kuruluşu ve Estonya şirketleri hakkında merkezimize sıkça yöneltilen sorular ve cevapları aşağıda sıralanmıştır.

En Büyük Estonya Şirketleri Hangileridir?

En büyük Estonya şirketleri aşağıda verilmiştir.

 • Eesti Energia AS
 • Swedbank AB
 • Luminor Bank
 • AS Graanul Invest
 • AS Tallink Grupp
 • SEB Pank
 • Riigi Kinnisvara AS
 • Riigimetsa Majandamise Keskus
 • LHV Pank AS
 • Tallinna Sadam

Estonya Türk Şirketleri Hangileridir?

Estonya Türk şirketleri aşağıda verilmiştir.

 • TürgiBBQ
 • Febelda

Estonya’da Yapılan Türk Yatırımları Nelerdir?

Estonya’da yapılan Türk yatırımları, Estonya Bankası verilerine göre 2017 yılında toplamda 8.2 milyon Euro ile geçen yıla oranla 0.4 milyon Euro’luk artış göstermiştir. Estonya’daki Türk yatırımcılar; su temini ve kanalizasyon, toptan ve perakende ticaret, nakliye ve depolama, konaklama ve yeme- içme, bilişim ve iletişim, finans ve sigorta bağlantılı faaliyetler, emlak, eğitim, idari ve destek hizmetleri ve mesleki, bilimsel ve teknolojik faaliyetler gibi çeşitli alanlarda yatırım yapmıştır.

Estonya ticari kayıt verilerine göre, 2017 mayıs ayına kadar Türkiye’den 89 şirket Estonya’ya kayıt yaptırmıştır. Estonya yatırımcı vizesi, Estonya’da uzaktan şirket kurma imkanı bulunması nedeniyle avantajlı olan ve sıkça tercih edilen bir vize türüdür.

Estonya Sanal Ofis Nedir?

Estonya’da ofis bulundurma mecburiyeti bulunmamaktadır ancak ülkedeki tüm şirketlerin Estonya’da yer alan bir adresi bulunması gerekmektedir. Estonya’da kayıtlı bir adresi olan sanal ofis hizmetleri, ofis olarak kabul edilmektedir.

Estonya sanal ofis; uzun süreli kiralama, idari personel olmadan işletmelere ofis hizmetleri sağlama ve fiziksel bir adres imkanı sunmaktadır. Estonya sanal ofis çalışanları istedikleri yerden çalışabilmekte ve posta adresi, müşteri hizmetleri, toplantı odaları ve video konferans gibi hizmetlere sahip olabilmektedir.

Estonya E-residency ile Şirket Kurulabilir Mi?

Evet, Estonya e-residency ile şirket kurulabilmektedir. Estonya’da şirket kurmak için en kolay yol e- vatandaş olmaktır. Estonya’da e- residency, güvenilir AB ortamında küresel konumdan bağımsız, kolayca bir şirket kurma özgürlüğünü temin eden devlet onaylı bir dijital kimliktir.

Estonya e-vatandaşlık ile dünyanın her yerinden online bir şirket kurulabilmektedir ve şirket uzaktan yönetilerek online ticari bankacılık, dijital belge imzalama gibi çeşitli çevrimiçi hizmetlere ulaşılabilmektedir. Estonya e-vatandaşlık yalnızca özel kişiler için mevcut olup tüzel kişilikler Estonya’da şirket kurabilmek için vekalete veya tüzel kişiliğin temsilcisinin Estonya’yı ziyaret etmesine ihtiyaç duymaktadır.

Estonya’da E-şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Estonya’da e-şirket kurmanın avantajları aşağıda verilmiştir.

 • Estonya’da kayıtlı şirketlerin %98’i online olarak kurulmuştur.
 • Estonya’da şirket için banka işlemlerinin %99’u online olarak yapılmaktadır.
 • Estonya’da yıllık vergilerin %95’i online olarak dosya haline getirilmektedir.
 • Estonya’da online olarak 3 saat içinde bir şirket kurulabilmektedir.
 • Estonya 2018 yılında, AB Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi’nde 1. sırada yer almıştır.

Estonya’da e-şirket kurmak isteyen vatandaşların e-residency kimlik numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Estonya e-şirket, e-residency kimlik numarası alındıktan sonra Estonya Şirket Kayıt Portalı (RIK) üzerinden online olarak kurulmaktadır.

Estonya’da Şirket Banka Hesabı Açmak için Ne Gerekir?

Estonya’da şirket banka hesabı açmak için şirket yöneticilerinin veya hissedarlarının kimlik belgesi fotokopileri, şirket yöneticilerinin imza örneği, şirkete ait ana sözleşmenin fotokopisi, Estonya ticaret sicilinden alınan şirket kuruluş sertifikası, ticaret sicili tarafından verilen faaliyet belgesi ve banka tarafından temin edilen özel başvuru formlarının hazırlanması gerekmektedir.

Estonya’da banka hesabı açmak, şirket kurmak için avantaj sağlamaktadır, Estonya’da banka hesabı açılırken hesap açma sebebi belirtilmek durumundadır. Estonya’da banka hesabı açmak için geçerli bir kimlik belgesi, telefon numarası, e- posta adresi, geçerli bir adres bulundurulması ve banka hesabı oluşturma ücreti ödendikten sonra fatura numarası alınması gerekmektedir.

Estonya’da Şirket Kurarak Oturum İzni Alınabilir Mi?

Evet, Estonya’da şirket kurarak oturum izni alınabilmektedir. Estonya’da oturum izni almak için bir şirket sahibi olmak veya tek mal sahibi olarak çalışılıyor ise Estonya’daki ticari faaliyete en az 65,000 Euro sermaye yatırmak gerekmektedir.

Estonya’da İş Kurmak için Danışmanlık Hizmeti Nasıl Alınır?

Estonya’da iş kurmak için danışmanlık hizmeti Vizem.net ile alınabilmektedir.

Vizem.net, Estonya startup ve yatırımcı vizesi başvurularında son 2 yılda en yüksek onay oranı elde eden akredite kuruluştur. Estonya yatırım danışmanlığı için Estonya’da şirket kuracak TC vatandaşı girişimciler, Vizem.net’in Estonya mevzuatına hakim uzmanları tarafından ön değerlendirmeye alınıp, iş kurma sürecinin tamamı ilgili danışman tarafından yönetilmektedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: