Lihtenştayn Din ve İnanç Kültürü

Lihtenştayn Dini ve İnanç Yapısı

Lihtenştayn resmi dini Katolik Kilisesi’ne bağlıdır ve Lihtenştayn’da her birey kendi inancını seçmekte özgürdür. Halkın seçme özgürlüğünün anayasa tarafından korunduğu Lihtenştayn’da halkın dini çıkarları devlet tarafından korunmaktadır.

Lihtenştayn’da herkes inancını kamu düzeni çerçevesi içinde yaşamakta özgürdür; başka bir dinin varoluşuna karşı duyulan nefret veya bunu ifade eden aşağılayıcı ifadeler kullanmak kanunen yasaktır.

Lihtenştayn'ın Resmi Dini Nedir?

Lihtenştayn’ın resmi dini Katolik Kilisesi’ne bağlıdır. Lihtenştayn’da insanların din ve inanç özgürlükleri bulunmaktadır ancak Lihtenştayn’ın resmi dini Roma Katolik Kilisesi’nin inançları çerçevesinde düzenlenmiştir ve Katolik Kilisesi anayasada resmi din olarak kabul edilmiştir.

Lihtenştayn Nüfusunun Din Dağılımı Nasıldır?

Lihtenştayn nüfusunun din dağılımı 2015’te yapılan nüfus sayımına göre aşağıda listelenmiştir.

 • Katolikler nüfusun %79.9’unu oluşturmaktadır.
 • Protestanlar nüfusun %8.2’sini oluşturmaktadır.
 • Müslümanlar nüfusun %5.9’unu oluşturmaktadır.
 • Ortodokslar nüfusun %1.3’ünü oluşturmaktadır.
 • Diğer dinler nüfusun %0.8’ini oluşturmaktadır.
 • Diğer Hristiyanlar nüfusun %0.3’ünü oluşturmaktadır.
 • Herhangi bir dine inanmayanlar nüfusun %3.3’ünü oluşturmaktadır.

Hristiyanlığın farklı mezheplerinin yaşandığı ülkede, Lihtenştayn nüfusu çoğunlukla Roma Katolik Kilisesi’ne bağlıdır.

Lihtenştayn'da Hristiyanlık İnanç Yapısı Nasıldır?

Lihtenştayn’da Hristiyanlık inanç yapısı nüfusun büyük çoğunluğunda görülmektedir. Lihtenştayn’da Hristiyanlık inanç yapısını oluşturan Katolisizm, Protestanlık ve Ortodoksluk olmak üzere üç mezhep bulunmaktadır. Lihtenştayn’da nüfusun %79.9’unu Katolikler oluştururken %8.2’si Protestanlık mezhebine inanmaktadır; nüfusun %0.8’i Ortodoksluk mezhebinin inanç esaslarını uygulamaktadır.

Dördüncü yüzyılda Roma yönetiminde olan Lihtenştayn, Hristiyanlığı benimsemeye başlamıştır. 16. yüzyıldaki reform hareketlerine rağmen Lihtenştayn, Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı kalmış ve anayasada Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmiştir. Almanya yakınlarında gerçekleşen küresel hareketin devamı doğrultusunda 1517 yılında Lihtenştayn’da Protestanlık yayılmaya başlamıştır ve günümüzde Lihtenştayn nüfusunun %8.2’si Protestandır.

Lihtenştayn'da Gezilmesi Gereken Ünlü Kiliseler Nelerdir?

Lihtenştayn’da gezilmesi gereken ünlü kiliseler aşağıda verilmiştir.

 • Vaduz Katedrali
 • Aziz Joseph Kilisesi
 • Pfarrkirche Essen
 • Kilise Tepesi
Vaduz Katedrali Nerededir?

Vaduz Katedrali veya bilinen diğer adıyla St. Florin Katedrali Lihtenştayn’ın başkentinde bulunan neo- gotik bir kilisedir. Vaduz Katedrali 1874 yılında Friedrich von Schmidt tarafından inşa edilmiştir ve 1997’den beri katedral statüsünü elinde tutmaktadır. Vaduz Katedrali, Roma Katolik Kilisesi’ne aittir.

Vaduz Katedrali’ne ait görsel aşağıda verilmiştir.

Vaduz Katedrali Nerededir?
Vaduz Katedrali Nerededir?

Lihtenştayn'da İslam İnanç Yapısı Nasıldır?

Lihtenştayn’da İslam inanç yapısı belirgin olarak yaşanmaktadır. 2009 Pew Araştırma Merkezi verilerine göre Lihtenştayn’da yaşayan yaklaşık 2.000 Müslüman vardır ve bu sayı nüfusun %4.8’ini oluşturmaktadır. 2015 sayımlarına göre Lihtenştayn’da nüfusun %5.9’unu Müslümanlar oluşturmaktadır. Lihtenştayn’da yaşayan Müslümanların çoğu Türkiye, Kosova ve Bosna Hersek’ten gelmektedir ve Müslümanların büyük bir çoğunluğu Sünnidir.

Lihtenştayn'da Cami Var Mıdır?

Lihtenştayn’da iki cami bulunmaktadır. Triesen’de yer alan Yeşil Cami ve Lihtenştayn Prensliği İslam Topluluğu, Lihtenştayn’daki camilerdir.

Lihtenştayn'daki Diğer Dini Topluluklar Nelerdir?

Lihtenştayn’daki diğer dini gruplar aşağıda listelenmiştir.

 • Yahudilik: Lihtenştayn’da her zaman küçük bir Yahudi topluluğu olmakla birlikte ülkedeki her 50 Yahudiden yalnızca 18’i Yahudi inancını uygulamaktadır.
 • Budizm: Buda öğretilerine dayanan bir din ve pratik felsefesidir. Lihtenştayn’da Budist tapınağı yoktur; Budist tapınağı Avusturya ve İsviçre’de bulunmaktadır.
 • Bahailik: 1844 yılında İran’da yayılmaya başlayan Bahailik dinine ait herhangi bir merkez Lihtenştayn’da bulunmamaktadır.
 • Yehova’nın Şahitleri: Yehova’nın Şahitleri, kendilerini birinci yüzyıldaki Hristiyanlığın restorasyonu olarak görmektedir ve Lihtenştayn’da Yehova Şahitleri’ne ait bir cemaat bulunmaktadır.
 • Yeni Apostolik Kilise: 1863’te Katolik Apostolik Kilisesi’nden geliştirilen Yeni Apostolik Kilisesi, İncil’e dayanan ve havariler tarafından yönetilen uluslararası bir kilisedir. Lihtenştayn’daki Yeni Apostolik Kilisesi, İsviçre’deki kilisenin bir parçasını oluşturmaktadır.
 • Doğu Ortodoksluk: Dünyadaki en büyük ikinci Hristiyan mezhebi olan Doğu Ortodoksluk hakkında Lihtenştayn için fazla bilgi bulunmamaktadır.
 • Evanjelist Lüteriyen Kilisesi: Lithenştayn’daki Evanjelist- Lüteriyen Kilisesi Vaduz’da bulunmaktadır ve Johanneskirche olarak adlandırılmaktadır.
 • Anglikanizm: Anglikan Kilisesi, 1531 yılında İngiltere’de Henry VIII zamanında Üstünlük Yasası’nın kabul edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Papa, Henry VIII’in evliliğini reddettiği için Anglikan Kilisesi, Roma Katolik Kilisesi ve Papa ile olan ilişkisini kesmiştir. Lihtenştayn’daki Anglikan grubu hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Lihtenştayn Dini Bayramları Nelerdir?

Lihtenştayn’ın dini bayramları aşağıda verilmiştir.

 • Epifani
 • İsa'nın Mabede Takdimi Bayramı
 • Aziz Joseph Günü
 • Kutsal Cuma
 • Paskalya Pazartesi
 • Yükseliş Bayramı
 • Hamsin Yortusu
 • Corpus Christi Bayramı
 • Meryem’in Doğuşu

Dini bayramlar süresince bir araya gelip kutlama yapılması Lihtenştayn kültürü açısından önemli bir yer tutmaktadır.

Lihtenştayn'da Din Eğitimi Zorunlu Mudur?

Lihtenştayn’da din eğitimi zorunludur. Lihtenştayn eğitim sistemi devlet denetimi altındadır. Lihtenştayn’da din eğitimi ilkokul düzeyinde zorunludur fakat ebeveynler tarafından din eğitiminin tercih edilmemesi halinde öğrenciler din eğitimi almamaktadır.

Okullarda Katolik ve Protestan mezhebine yönelik dersler verilmesi Lihtenştayn eğitim sistemi çerçevesinde zorunludur ancak İslam mezhebi devlet tarafından tanınmadığı için sadece ilkokul düzeyinde bir proje olarak kalmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: