Polonya İltica İstatistikleri

Polonya İltica İstatistikleri 2021-2022

İltica, farklı devlet vatandaşlarına verilen sığınma hakkı anlamına gelmektedir.

Polonya, 27 Eylül 1991’de 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne ve 1967 Protokolü’ne katılmıştır. İnsan hakları ve özgürlüklerinin korunmasını kapsayan sözleşme ise 19 Ocak 1993’te onaylanmıştır.

Polonya, iltica başvurularını kabul etmektedir. Mülteci kimliği alabilmek için ise ülkeye gelecek olan sığınmacının yaşam hakkı veya sağlığı açısından acil bir tehdit bulunmuyorsa, Polonya topraklarına girişte 14 gün içerisinde başvuru yapması gerekmektedir. Yasadışı girişlerde, başvuru hemen yapılmalıdır.

Polonya Mülteci Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

Polonya, mülteci başvurusu kabul etmektedir.

Polonya’da İltica Etmek için Geçerli Sebepler Nelerdir?

Polonya’da iltica etmek için geçerli sebepler aşağıda listelenmiştir.

  • Yaşanılan yerde yaşam hakkına tehdit oluşturan bir unsur olması
  • Yaşanılan yerde sağlığına tehdit oluşturan bir unsur olması
  • Kişinin Schengen geri kabul anlaşmalarıyla Polonya’ya gönderilmiş olması

Polonya İltica Şartları Nelerdir?

Polonya’da iltica şartları aşağıda listelenmiştir.

  • İltica süresi boyunca Polonya’dan ayrılmamak gerekmektedir.
  • İltica eden kişinin; ırk, din, politik düşünce, uyruk veya belli bir sosyal grup üyesi olduğu için ülkesini terk etmek zorunda kalmış olması gerekmektedir

2020 Yılı için Polonya Mülteci İstatistikleri Nasıldır?

2020 yılı için Polonya mülteci istatistikleri World.data tarafından aşağıdaki gibi verilmiştir.

ÜlkeYapılan BaşvuruKabul Edilen BaşvuruReddedilen BaşvuruKabul Edilme Oranı
Rusya1310151295%1.1
Belarus301020%33.3
Afganistan550%100
Ukrayna3185313%1.6
Türkiye1108525%77.3
Diğer Ülkeler Toplamı14931692039%7.7

Önceki yıllardan kalan başvurular da değerlendirildiği için 2020 yılındaki başvuru ve reddedilme sayısı arasındaki fark dikkate alınmamalıdır.

2020 Polonya’ya İltica Başvurularındaki Kadın Erkek Oranı Nedir?

2020 yılı Polonya’ya iltica başvuru yapan kadın ve erkek oranları, Yabancılar Dairesi Başkanı tarafından belirlenmiştir. Bu oran, aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

CinsiyetSayıYüzdelik
Erkek1663%59
Kadın1140%40

Polonya İltica Başvurusu Nereye Yapılır?

Polonya iltica başvurusu yapmak için iki seçenek vardır. İlk olarak, başvuran kişinin yaşamını veya sağlık durumunu tehdit eden bir etken yoksa, Polonya topraklarına girişte yapılmalıdır. İkinci seçenek ise, yabancı şubelerle ilgilenen sığınma ofislerine başvuru yapmaktır.

Polonya İltica Başvuru Süreci Nasıl İlerler?

Polonya iltica başvurusundan sonra mülteci statüsü verilmesiyle ilgili prosedürler başlatılırsa, sığınmacı ilk olarak oturma vizesini almak zorundadır. Daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararları inceleyecek bir kurum olan Mülteciler Konseyi, son kararı vermektedir. Prosedüre kabul edilen sığınmacılara oturma vizesinin verilmesi yanı sıra, tam konaklama ve tıbbi bakım sağlayan bir mülteci merkezinde kalmalarına izin verilmektedir.

Polonya Sığınma Talebi Ne Zaman Sonuçlanır?

Polonya sığınma talebi başvurulduktan sonra 3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Yabancılar Dairesini, sonuçlanmayan ve başvuru süresi üzerinden 6 ay geçen sığınma taleplerinde, kişilere bildiri göndermesi gerekmektedir. COVID-19 sığınma taleplerinin incelenme sürecini etkilemektedir.

Polonya’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Ailelerini Yanına Getirebilir Mi?

Polonya’da iltica başvurusu kabul edilen bir mültecinin, aile birleşimi yapma olanağı vardır. Aile kapsamında gelecek olan kişilerin muafiyet şartı olan pasaportlarla veya vizeli gelmiş olması yeterlidir. Daha sonrasında iltica kamplarına başvurmadan direkt Yabancılar Dairesi ile iletişime geçilebilmektedir.

Polonya aile birleşimi için herhangi bir bekleme süresi veya sınırı bulunmamaktadır, mülteci statüsü aile birleşimi için uygundur.

Polonya’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Polonya Vatandaşlığına Başvurabilir Mi?

Polonya’da iltica başvurusu kabul edilen kişiler, Polonya vatandaşlığına başvurabilmektedir. Sığınmacılar ve mülteciler, Polonya’dan kalıcı oturma izni ve Avrupa Birliği uzun süreli oturma izni aldıktan sonra başvuru yapabilmektedir.

Başvurunun yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken diğer unsur ise yasada belirtilen Polonya vatandaşlık şartları sağlanmasıdır.

Polonya Sığınma Talebi Hangi Kuruluş Tarafından Değerlendirilir?

Polonya sığınma talepleri, ilk olarak Polonya İçişleri Bakanlığının onayından geçmekte ve sonrasında idare bakanı onaylamaktadır. Alınan kararları incelemesi için ise Mülteciler Konseyi adı verilen, 1999’da kurulan ve İçişleri Bakanlığına bağlı çalışan kurum tarafından değerlendirilmektedir.

Paylaş: