Polonya Oturum İzni

Polonya'dan Oturum İzni Almak

Polonya’da kalıcı oturum izni almak için, sürekli olarak en az 5 yıl boyunca Polonya’da yasal göçmen statüsünde yaşamış olmak; geçici oturum izni almak için Polonya uzun süreli ulusal (D tipi) vize sahibi olmak gerekmektedir.

Polonya’da 3 aydan uzun süre kalmak isteyen kişilerin, Polonya geçici oturum izni belgesini alması gerekmektedir. Geçici oturum izni, başvuru sahibine en fazla 3 yıl boyunca Polonya’da ikamet etme hakkı tanımaktadır. Polonya geçici oturum izninin geçerlilik süresi uzatılmamakta, oturum izninin sona ermesinden sonra Polonya’da yaşamaya devam etmek için yeniden oturma izni başvurusu yapılması gerekmektedir.

Polonya’da süresiz olarak oturum hakkı tanıyan kalıcı oturum izni, sahibine ek belgelere ihtiyaç duymadan ülkede çalışma hakkı tanımaktadır. Polonya kalıcı oturum izni, her 10 yılda bir yeni oturum izin kartı alınmasıyla yenilenmekte, tekrar oturum izni başvurusu alınmamaktadır. Polonya’da kalıcı oturum izni sahibi olanlar, Schengen bölgesi ülkelerine seyahat etme hakkına sahiptir.

Polonya’da Oturum İzni Almayı Gerektiren Süreçler Nelerdir?

Polonya’da oturum izni alınması gereken süreçler aşağıdaki gibidir:

 • Polonya’da çalışma amaçlı oturma izni
 • Polonya’da ticaret amaçlı oturma izni
 • Polonya’da aile birleşimi amaçlı oturma izni
 • Polonya’da eğitim amaçlı oturma izni
 • Polonya’da araştırma amaçlı oturma izni

Polonya Öğrenci Oturma İzni Nasıl Alınır?

Tam zamanlı bir yüksek öğrenim veya doktora programına katılmak amacıyla Polonya’da kalmak isteyen yabancı öğrenciler, Polonya geçici oturum izni alabilmektedir. Geçici oturum izni, yüksek lisans ve doktora eğitiminin yanında, Lehçe dil kursuna katılmak isteyen kişilere de verilmektedir. Erasmus oturma izni Polonya yüksek eğitim kurumlarına, Erasmus değişim programı kapsamında gelen öğrenciler için verilmektedir.

Polonya’da alınabilecek eğitim programı seçenekleri aşağıda listelenmiştir.

 • Polonya’da lisans eğitimi
 • Polonya’da yüksek lisans eğitimi
 • Polonya’da dil eğitimi

Polonya’da Lisans Eğitimi için Oturum İzni Nasıl Alınır?

Polonya’da bulunan bir üniversiteye lisans eğitimi başvurusunda bulunmuş ve programa kabul edilmiş öğrenciler, Polonya geçici oturum izni almaktadır. Lisans eğitimi yoluyla oturum izni başvuruları, Polonya göçmenlik ofisinden online randevu alınarak ve gereken evraklarla birlikte şahsen başvuru yaparak alınmaktadır. Polonya oturum izni sonuçları en erken 1 ay sonra açıklanmaktadır.

Polonya’da lisans eğitimi amaçlı oturum izni almak için gerekli olan şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Öğrencinin, Polonya’da bulunan üniversiteye kabul edildiğine dair belge
 • Polonya uzun süreli ulusal (D tipi) vize
 • Polonya’da kalış boyunca eğitim ve konaklamaya dair finansal yeterliliği kanıtlayan belgeler
 • Sağlık sigortası belgesi

Polonya Yüksek Lisans Eğitimi için Oturum İzni Nasıl Alınır?

Yüksek lisans eğitimi için bir Polonya üniversitesine başvuruda bulunan ve kabul alan öğrenciler, Polonya geçici oturum izni almaktadır. Geçici oturum izni almak için, Polonya göçmenlik ofisinden online randevu alınmakta ve gerekli evraklarla birlikte şahsen başvuru yapılmaktadır. Polonya geçici oturum izni başvuruları en erken 1 ay sonra sonuçlanmaktadır.

Polonya’da yüksek lisans eğitimi oturum izni almak için gerekli olan şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Öğrencinin, Polonya’da yüksek lisans yapılacak üniversiteye kabul edildiğine dair belge
 • Polonya ulusal (D tipi) vize
 • Polonya’da kalınacak süre boyunca eğitim ve konaklamaya dair finansal yeterliliği kanıtlayan belgeler
 • Sağlık sigortası

Polonya’da Dil Okulu için Oturum İzni Nasıl Alınır?

Yabancı dil eğitimi için bir Polonya’da eğitim veren bir dil okuluna başvuruda bulunan ve kabul alan öğrenciler, Polonya geçici oturum izni almaktadır. Dil eğitimi amacıyla Polonya geçici oturum izni almak için gerekli evraklar hazırlanarak, Polonya’daki ilgili göçmenlik ofisine başvuru yapılmaktadır. Geçici oturum izni sonuçları en erken 1 ay sonra açıklanmaktadır.

Polonya’da dil eğitimi oturum izni almak için gerekli olan şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Öğrencinin, Polonya’da bulunan ve 3 aydan uzun süren bir dil kursuna kabul edildiğine dair belge
 • Polonya D tipi vize
 • Polonya’da dil okulu süresi boyunca eğitim ve konaklamaya dair finansal yeterliliği kanıtlayan belgeler
 • Sağlık sigortası orijinali

Polonya’da geçici oturum izni, Polonya dil okulu kabulü alan ve kayıt yaptıran öğrencilere en fazla 12 ay süre için Polonya’da yaşama hakkı tanımaktadır.

Polonya’da İş Bulmak için Oturum İzni Nasıl Alınır?

Polonya’da bulunan bir işte çalışmak üzere işe alınan ve davet edilen kişiler, geçici oturum izni alabilmektedir. Polonya’da çalışmak üzere geçici oturum izni hakkı, başvuru sahibinin; çalışma izni, sağlık sigortası, sabit ve düzenli gelir kaynağı, Polonya’da bir ikamet adresi ve vergi bildirimi beyan edebildiği durumlarda verilmektedir.

Çalışma amaçlı geçici oturum izni başvuruları için Polonya göçmenlik ofisinden online randevu alınmaktadır. Randevu tarihinde, geçici oturum izni için gereken evraklarla birlikte göçmenlik ofisine şahsen başvuru yapılmaktadır. Polonya oturum izni, en erken 1 ay sonra sonuçlanmaktadır.

Çalışmak amacıyla Polonya’da kalmak isteyen yabancıların, Polonya iş ilanları için başvurabileceği hem çevrimiçi hem de gazete gibi basılı kaynaklar bulunmaktadır.

Polonya’da Staj için Oturum İzni Nasıl Alınır?

Polonya’daki kalış amacı, Polonya İçişleri Bakanlığı’nın onayladığı bir staj programına veya Avrupa Gönüllü Hizmetler programına katılmak olan yabancılar, geçici oturum izni alabilmektedir. Polonya’da staj amacıyla verilen geçici oturum izni hakkı, başvuru sahibinin; Polonya uzun dönemli ulusal vizesi, staj kabul belgesi ve son 2 yıl içinde alınmış yüksek öğrenim diploması beyan edebildiği durumlarda verilmektedir. Polonya’da staj yapmak için geçici oturum izni, 3 aydan uzun süren programlar için ve en fazla 6 ay süreyle alınmaktadır.

Staj yapmak amacıyla geçici oturum izni başvuruları için öncelikle Polonya göçmenlik ofisinden online randevu alınmaktadır. Polonya göçmenlik ofisi randevu tarihinde geçici oturum izni için gereken evrakları teslim alarak, oturum izni başvuru sürecini başlatmaktadır ve süreç en erken 1 ay sonra sonuçlanmaktadır.

Polonya’da İş Kurmak için Oturum İzni Nasıl Alınır?

Polonya’da iş kurmak amacıyla bulunan yabancılara, gerekli koşulları sağlamaları halinde geçici oturum izni verilmektedir. Polonya’da iş kurarak oturum izni hakkı almak için, yıllık cirosu en az 15.000 Euro olması beklenen bir işletme veya şirkete en az 100.000 Euro yatırım yapılması gerekmektedir.

İş kurmak amacıyla oturum izni almak için Polonya’daki ilgili göçmenlik ofisinden online randevu alınması, randevu tarihinde gerekli evrakları göçmenlik ofisine elden teslim etmek gerekmektedir. Polonya oturum izni sonuçları en erken 1 ay sonra açıklanmaktadır.

Geçici oturum izni için Polonya’da iş kurmak yabancı yatırımcılara, geçici oturum izninin bitiminden sonra kalıcı oturum izni ve 3 yılın sonunda da Polonya vatandaşlığına başvuru hakkı sağlamaktadır.

Polonya’da Ev Alarak Oturum İzni Nasıl Alınır?

Polonya’da ev alarak oturum izni almak isteyen yabancıların, Polonya’da en az 5 yıl boyunca yaşamış olması ya da Polonya’da gayrimenkul satın almaya ilişkin izin belgesine sahip olması gerekmektedir. Polonya’da gayrimenkul satın alma izni almak için, Polonya İçişleri Bakanlığı’na bağlı izin ve lisanslar departmanına başvuru yapılmaktadır. Gayrimenkul satın alma izni başvurusunda; başvuru sahibi ve yasal statüsü, satın alınacak gayrimenkul, mülk sahibi, gayrimenkul satın alımının yasal şekli ve amacı beyan edilmektedir.

Polonya’da ev alarak geçici oturum izni başvuruları için Polonya göçmenlik ofisinden online randevu alınmaktadır. Hazırlanan evraklarla birlikte randevu tarihinde, göçmenlik ofisine şahsen başvuru yapılmaktadır. Polonya ev alarak geçici oturum izni, en erken 1 ay sonra sonuçlanmaktadır.

Ev almak yoluyla oturum iznine başvuran kişiler için Polonya ev fiyatları ve seçeneklerinin çokluğuyla Avrupa’da öne çıkan ülkeler arasındadır.

Polonya’da Evlilik Yaparak Oturum İzni Nasıl Alınır?

Polonya’da evlilik yaparak oturum izni almak için, uzun süreli ulusal vize veya geçici oturma izni ile en az 2 yıldır Polonya’da yaşıyor olmak ve bir Polonya vatandaşı ile evli olmak gerekmektedir. Polonya’daki aile üyelerinin yanında yaşamak isteyen yabancılar için uzun süreli aile birleşimi vizesi verilmektedir. Uzun süreli aile birleşimi vizesine sahip olan kişiler, Polonya’da oturum izni alabilmektedir.

Evlilik yoluyla oturum izni başvuruları için, başvuru sahibinin Polonya’daki ikametgah adresinin bağlı olduğu göçmenlik ofisinden online randevu alması gerekmektedir. Göçmenlik ofisleri, oturum izni başvurularını elden teslim almaktadır ve süreç en erken 1 ay sonra sonuçlanmaktadır.

Polonya’da Süresiz Oturum İzni Nasıl Alınır?

Polonya’da süresiz oturum izni alınması için başvuru sahibi yabancının, Polonya’da en az 5 yıl boyunca yaşamış olması, bir Polonya vatandaşı ile evli olması veya Polonya Cumhuriyeti’ne sığınma hakkı almış olması gerekmektedir. Polonya süresiz oturum izni şartlarını karşılayan yabancılar, gerekli evrakları hazırlayarak Polonya’da yasal olarak ikamet ettikleri yerin bağlı olduğu göçmenlik ofisine başvurmaktadır. Polonya’da kalıcı oturum izni alan yabancıların oturum kartı her 10 yılda bir yenilenmektedir.

Polonya’da Kalıcı Oturum İzni Almak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Polonya’da kalıcı oturum izni almak isteyen yabancıların öncelikle; en az 5 yıldır kesintisiz olarak Polonya’da ikamet ettiklerini ispatlayan belgeleri, bir Polonya vatandaşıyla evlilik durumu varsa güncel evlilik belgesini, bir Polonya vatandaşıyla akrabalık durumu varsa akrabalığı ispatlayan belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Polonya kalıcı oturum izni için gerekli evraklar, başvuru sahibinin Polonya’da yasal olarak yaşadığı yerin bağlı olduğu göçmenlik ofisine teslim edilmektedir.

Polonya oturum izni başvurusu için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir:

 • 2 adet, Lehçe dilinde hazırlanmış, kalıcı oturum izni başvuru formu
 • 2 adet fotokopisi ile birlikte orijinal pasaport
 • 4 adet standartlara uygun fotoğraf
 • Damga vergisi makbuzu
 • Polonya’da en az 5 yıldır sürekli ikamet edildiğini ispatlayan belge
 • Polonya daimi yerleşim izni gerekliliğini doğrulayan belge veya belgeler
 • Bir Polonya vatandaşı ile evlilik durumunda evlilik cüzdanı ve eş kimliğinin fotokopileri
 • Çocuk sahibi olunması durumunda çocukların doğum belgesi fotokopileri
 • Polonyalı bir aile bireyine sahip olunması halinde akrabalığı kanıtlayan belge

Polonya Oturum Kartı Nasıl Alınır?

Polonya oturum kartı, diğer adıyla Mavi Kart, Polonya’da yüksek nitelikler gerektiren bir meslekte çalışmak veya çalışmaya devam etmek isteyen yabancı vatandaşlara verilmektedir. Polonya oturum kartı almak isteyen kişilerin, bir yüksek öğrenim programını tamamlamış olması veya mesleğinde en az 5 yıllık profesyonel deneyime sahip olması gerekmektedir.

Polonya oturum kartı almak için öncelikle, geçici oturum izni başvurusu için gerekli olan evraklara ek olarak, iş sözleşmesi, Lehçe diline çevrilmiş yüksek öğrenim diplomaları, sağlık sigortası ve Polonya’da geçerli bir ikametgah adresi sunmaları gerekmektedir. Polonya oturum kartı almak için hazırlanan başvuru dosyası, başvuru sahibinin Polonya göçmenlik ofisine elden teslim edilmektedir.

Polonya Oturum Kartı Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Polonya oturum kartı başvurusunda bulunmak için gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • İşveren tarafından doldurulmuş Polonya geçici oturum izni başvuru formu Ek 1 dökümanı
 • Başvuran tarafından doldurulmuş Polonya geçici oturum izni başvuru formu Ek 2 dökümanı
 • En az 1 yıl süre için hazırlanmış iş sözleşmesi
 • Üniversite diploması
 • 4 adet oturum izni standartlarına uygun fotoğraf
 • Pasaport orijinali ve 2 adet fotokopisi
 • Polonya’da ikamet edildiğini ispatlayan belgeler
 • Finansal yeterliliği ispatlayan belgeler
 • Sağlık sigortası

Polonya Oturum Kartı Ne Kadar Sürede Çıkar?

Polonya oturum kartı başvuruları, başvuru işlemlerinin başlama tarihinden itibaren en erken 1 ay sonra sonuçlanmaktadır. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde başvuru sahiplerine Polonya oturum kartı verilmektedir.

Polonya Oturum Kartı Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Polonya oturum kartı başvurusunda bulunan yabancıların, başvuru süreçlerine ilişkin sorgulama seçenekleri başvurunun yapıldığı Polonya göçmenlik ofisine göre değişmektedir. Polonya’daki göçmenlik ofislerinin sunduğu oturum kartı sorgulama işlemleri; telefonla sorgulama, şahsen göçmenlik ofisini giderek veya çevrimiçi form doldurma şeklinde yapılmaktadır.

Polonya Oturma İzni Alma Şartları Nelerdir?

Polonya oturum izni başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

 • Kesintisiz olarak en az 5 yıl boyunca Polonya’da yasal göçmen statüsünde yaşamış olmak
 • Geçici oturum izni için Polonya uzun süreli ulusal (D tipi) vize sahibi olmak
 • Herhangi bir suçtan mahkumiyet almamış olmak
 • Schengen ülkelerine giriş izni yasaklanmamış olmak
 • Polonya oturma ve çalışma izni koşullarını sağlıyor olmak

Polonya’da Oturum İzni Alarak Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Hangileridir?

Polonya’da oturum izni alan kişiler, Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat etme ve 180 günlük bir dönem içinde 90 günden fazla olmamak şartıyla gittikleri ülkelerde kalma hakkına sahiptir. Polonya oturum iznine sahip olan yabancılar, Schengen ülkelerine yaptıkları vizesiz yolculuklarında oturum kartları ve pasaportlarını yanlarında taşımak durumundadır.

Polonya oturum iznine sahip olanların vizesiz gidebileceği ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hollanda
 • İtalya
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • İzlanda
 • Letonya
 • Lihtenştayn
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Malta
 • Norveç
 • Polonya
 • Portekiz
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Yunanistan

Polonya Oturumu ile Almanya’da Çalışmak Mümkün Müdür?

Hayır, Polonya oturum izni Schengen bölgesi ülkelerinde en fazla 90 gün kalmayı sağladığı için Almanya’da uzun dönemli çalışma hakkı tanımamaktadır. Polonya oturum izni ile Almanya’da ancak 90 gün çalışabilmek mümkündür, daha uzun süreler için Almanya’da Avrupa Birliği uzun dönemli oturum iznine başvurulması gerekmektedir.

Polonya Göçmenlik Başvuru Şartları Nelerdir?

Polonya göçmenlik başvurusu için sağlanması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Geçerli bir pasaport ve Polonya vizesine sahip olmak
 • Üniversite mezunu olmak veya mesleğinde en az 5 yıllık profesyonel deneyime sahip olmak
 • Polonya’da en az 1 yıllık süre için düzenlenmiş bir iş sözleşmesine sahip olmak
 • Polonya’da konaklama masraflarının nasıl karşılanacağını ispatlayan belgelere sahip olmak
 • Polonya’da yaşadığı süre boyunca mali yeterliliği ispatlayan belgelere sahip olmak
 • Polonya sağlık sigortasına sahip olmak

Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşlarının, Polonya göçmenlik başvurusu yapmaları durumunda, kişilerin yasal dayanaklarını içeren başvuru dosyası incelenmekte ve uygun görülmesi halinde Polonya’da oturum izni verilmektedir.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: