Polonya Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Polonya vatandaşlık başvurusuna hak kazanılabilinmesi için en az birine sahip olunması gereken şartlar aşağıda verilmiştir.

 • Polonya vatandaşlığı başvurusu yapacak kişi; Polonya Vatandaşlık Kanunun 14. maddesine göre, Polonya’da veya yurtdışında doğmuş olmasına bakılmaksızın en az biri Polonya vatandaşlığına sahip olan ebeveynleri tarafından “doğum yolu” ile Polonya vatandaşlığını almaya hak kazanmaktadır.
 • Polonya vatandaşlığı başvurusu yapacak kişi; Polonya vatandaşlığı sahibi veya sahipleri tarafından evlat edinilen bir çocuk ise ve evlat edinme işlemi çocuk 16 yaşına gelmeden tamamlanmışsa Polonya vatandaşlığını almaya hak kazanmaktadır. (Böyle bir durumda Polonya vatandaşlığına sahip olan kişi, doğduğu andan itibaren Polonya vatandaşlığına sahip olarak sayılmaktadır.)
 • Polonya vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin, Polonya Vatandaşlık Kanunun 18.maddesine göre en az 10 sene Polonya’da yasal olarak ikamet etmesi gerekmektedir. Polonya vatandaşı olmayan fakat Polonya vatandaşlığına sahip bir kişi ile resmi evliliği bulunan kişi Polonya’da 5 yıl ikamet ettikten sonra Polonya vatandaşlığına geçme hakkına sahip olmaktadır.
 • Polonya vatandaşlığına geçmek isteyen kişi; daimi oturma izni uyarınca en az 3 yıl boyunca Polonya Cumhuriyeti topraklarında sürekli olarak ikamet etmiş, Polonya Cumhuriyeti içerisinde düzenli bir geliri olan biri ve kendi ülkesinin işgal altında olduğunu yasal olarak kanıtlayabilecek ise Polonya vatandaşı olabilmektedir. Polonya vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin, 18 yaşını doldurmuş olması, Polonya anayasasında bulunan 3 dilden en az birini yeterli düzeyde biliyor olması, toplumsal uyumunu ispat etmiş olması ve en az bir buçuk yıl (468 gün) Polonya topraklarında legal bir şekilde çalışıyor olması gerekmektedir.
 • Polonya vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin 5 yıllık çalışma izni var ise bu çalışma iznini elde ettiği günden 3 yıl sonra Polonya vatandaşlığına geçme hakkına sahip olmaktadır.

Polonya vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin Polonya’da muhatap olacağı resmi kurum, ikamet edilen yerin bağlı olduğu bölgeden sorumlu İçişleri ve İdare Bakanlığı’dır. Polonya dışından Polonya vatandaşlığına başvurulacak ise Polonya Konsoloslukları ile iletişime geçilmelidir. Polonya`da ikamet edilen bölgedeki Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı, Polonya vatandaşlığına başvuruda bulunacak olan kişinin Polonya vatandaşlığına geçip geçmeyeceğine karar veren yetkili resmi kurumdur.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Yetişkinler İçin Polonya Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Yetişkinler için Polonya vatandaşlığı başvuru şartları aşağıda verilmiştir.

 • Polonya vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin Polonya Cumhuriyeti Anayasası’na ve düzene bağlılık belgesinin imzalaması gerekmektedir.
 • Polonya vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin Polonya Cumhuriyeti anayasasına aykırı bir faaliyette bulunmaması ve sabıka kaydının bulunmaması gerekmektedir.
 • Polonya vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin en az B1 derecesinde Lehçe bilmesi gerekmektedir.
 • Polonya vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin Polonya’da en az 10 yıl kesintisiz ve yasal olarak yaşaması gerekmektedir.
 • Polonya vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin Polonya’nın siyasal hukuksal, kültürel ve toplumsal düzeni hakkında temel bilgilere sahip olması gerekmektedir.
 • Polonya vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin kendisi ya da ailesinin aylık geçimini sosyal yardım veya işsizlik yardımı olmaksızın temin edebilmesi gerekmektedir.
 • Bir Polonyalı tarafından evlat edinilen çocuklar için 3 senelik oturum şartı bulunmaktadır.
 • Polonya vatandaşlık başvurusu yapıldığında, Polonya vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin Polonya oturma iznine (sınırlı veya sınırsız) veya yerleşim iznine sahip olması gerekmektedir.
 • Polonya’ya süresiz (kalıcı) olarak yerleşilmiş olunması gerekmektedir (Geçici bir sebep ile Polonya’da bulunan kişiler bu haktan yararlanamaz.)
 • Polonya vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
 • Polonya vatandaşlık başvurusunda bulunmak isteyen kişinin ve en az bir buçuk yıl (468 gün) Polonya topraklarında legal bir şekilde çalışıyor olması gerekmektedir.

Evlilik Yoluyla Polonya Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

Evlilik yoluyla Polonya vatandaşlık başvurusu şartları aşağıda verilmiştir.

 • Polonya vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin; Polonya vatandaşlığına sahip bir kişi ile en az 3 yıldır evli olması, birlikte yaşaması ve Polonya’da en az 2 yıllık oturum iznine sahip olması gerekmektedir.
 • Polonya vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin en az B1 seviyesinde Lehçeye sahip olması gerekmektedir.
 • Polonya vatandaşlığına başvuruda bulunan kişinin ve evli olduğu Polonya vatandaşlığına sahip kişinin, geçim güvencelerini sağlayabildiklerine dair yetkili kişilere resmi belge sunmaları gerekmektedir.

Oturum İzni Yoluyla Polonya Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

Oturum izni yolu ile Polonya vatandaşlığına başvuru yapacak kişilerin sağlaması gereken başvuru şartları aşağıda açıklanmaktadır.

 • Oturum izni yolu ile Polonya vatandaşlığına başvuru yapacak olan kişinin Lehçe bilgisinin Avrupa Konseyinin ortak referans dil standartlarına göre yazılı ve sözlü olarak yeterli olması gerekmektedir.
 • Oturum izni yolu ile Polonya vatandaşlığına başvuru yapacak olan kişinin; Polonya’nın, siyasal hukuksal, kültürel ve toplumsal düzeni hakkında temel bilgilere sahip olması gerekmektedir.
 • Oturum izni yolu ile Polonya vatandaşlığına başvuru yapacak olan kişinin herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması gerekmektedir.
 • Oturum izni yolu ile Polonya vatandaşlığına başvuru yapacak olan kişinin geçimini, sosyal yardım veya işsizlik yardımı olmaksızın temin edebilmesi gerekmektedir.
 • Oturum izni yolu ile Polonya vatandaşlığına başvuru yapacak olan kişinin, Polonya Cumhuriyeti Anayasası’na ve düzene bağlılık belgesinin imzalanması ve kişinin Polonya Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı bir faaliyette bulunmaması gerekmektedir.

Oturum izni yolu ile Polonya vatandaşlığına başvuruda bulunacak olan kişinin Polonya’da en az 5 yıl yasal olarak kesintisiz oturmuş olması gerekmektedir. Oturma izni yolu ile Polonya vatandaşlığına başvuruda bulunacak olan kişinin tek seferde 6 aydan fazla Polonya dışında kalmamış olması gerekmektedir ve Polonya sınırları dışındaki kalışların toplamının da 10 ayı (305 günü) geçmemesi gerekmektedir.

Polonya Vatandaşlığı İçin İstisnai Durumlar Nelerdir?

Polonya vatandaşlığı için istisnai durumlar aşağıda verilmiştir.

 • Polonya vatandaşlığına geçmek isteyen kişi Polonya vatandaşlığı sahibi veya sahipleri tarafından evlat edinilen bir çocuk ise ve evlat edinme işlemi çocuk 16 yaşına gelmeden tamamlanmışsa Polonya vatandaşlığını almaya hak kazanmaktadır. (Böyle bir durumda Polonya vatandaşlığına sahip olan kişi, doğduğu andan itibaren Polonya vatandaşlığına sahip olarak sayılmaktadır.)
 • Bir ebeveyni Polonya vatandaşı olan ve diğer ebeveyni tanımaya rıza gösteren, kalıcı oturma izni veya uzun süreli AB oturma izni temelinde Polonya’da ikamet eden reşit olmayan yabancılar Polonya vatandaşlığını almaya hak kazanmaktadır.

Çocuklar İçin Polonya Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Polonya Cumhuriyeti Hükümeti resmi olarak 26 Ekim 1982 tarihli Küçükler İçtüzüğü Yasasına göre Polonya’da yaşayan ve 17 yaşından küçük kişileri çocuk kabul etmektedir.

Çocuklar için Polonya vatandaşlık başvuru şartları aşağıda verilmiştir.

 • Polonya vatandaşlığına başvuruda bulunacak olan çocukta yeterli düzeyde Lehçe konuşabilme yetisi aranmaktadır. (Başvuru yapacak ebeveynin Lehçe dil bilgisi yeterli fakat eş ve çocuk için aynısı geçerli değil ise bunun neden olmadığı veya olamayacağının belgelenmesi gerekmektedir.)
 • Polonya vatandaşlığına başvuruda bulunacak olan kişi 17 yaşından büyük ise yetişkin olarak kabul edilip Polonya vatandaşlık başvurusu için gerekli olan dilekçelerin bireysel olarak doldurulması beklenmektedir.
 • Polonya vatandaşlığına başvuruda bulunacak olan kişi 17 yaşından büyük ise Polonya Cumhuriyeti Anayasasına bağlılık yemininde bulunması gerekmektedir.

Polonya Asıllı Olanlar İçin Polonya Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Polonya asıllı olanlar için Polonya vatandaşlık başvuru şartları aşağıda verilmiştir.

 • Polonya vatandaşlığına başvuru yapacak olan kişi, Polonya’da veya yurt dışında doğmuş olunmasına bakılmaksızın (Polonya Vatandaşlık Yasası Madde 14.madde ) ebeveynlerinden en az birinin Polonya vatandaşı olması durumunda Polonya vatandaşlığına geçme hakkına sahip olmaktadır.
 • Polonya vatandaşlık başvurusu sahibinin ebeveynlerinin, Polonya vatandaşlık başvurusunda bulunacak olan kişiyi 1 yaşını doldurmadan önce doğduğu ülkedeki resmi Polonya makamlarına kaydettirmiş olması gerekmektedir.
 • Kişiler, Polonya asıllı olmalarına bakılmaksızın eğer bir Polonya vatandaşı ile evliler ise gerekli şartları sağlamaları durumunda Polonya vatandaşlığına başvuruda bulunabilmektedirler.

Mülteci Statüsünde Polonya Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Polonya’ya siyasi, ekonomik, savaş, zulüm, cinsiyet seçimi sebepleri ile sığınmış olan ve mülteci statüsüne sahip kişilerin Polonya vatandaşlık başvurusunda bulunma hakları vardır.

Mülteci statüsünde Polonya vatandaşlığı iltica şartları aşağıda verilmiştir.

 • Mülteci statüsünde Polonya vatandaşlığına başvuruda bulunacak olan kişinin uygun bir oturma izni ile Polonya’da en az 2 yıl yasal olarak yaşamış olması gerekmektedir.
 • Mülteci statüsünde Polonya vatandaşlığına başvuruda bulunacak olan kişinin hukuki durumu ne olursa olsun en az B1 seviyesinde Lehçe bilmesi gerekmektedir.
 • Mülteci statüsünde Polonya vatandaşlığına başvuruda bulunacak olan kişinin Polonya’nın siyasal hukuksal, kültürel ve toplumsal düzeni hakkında temel bilgilere sahip olması gerekmektedir.
 • Mülteci statüsünde Polonya vatandaşlığına başvuruda bulunacak olan kişinin herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması gerekmektedir
 • Mülteci statüsünde Polonya vatandaşlığına başvuruda bulunacak olan kişinin geçimini, sosyal yardım veya işsizlik yardımı olmaksızın temin edebilmesi gerekmektedir
 • Mülteci statüsünde Polonya vatandaşlığına başvuruda bulunacak olan kişinin, Polonya Cumhuriyeti Anayasası’na ve düzene bağlılık belgesinin imzalaması ve kişinin Polonya Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı bir faaliyette bulunmaması gerekmektedir.
 • Mülteci statüsünde Polonya iltica başvuruda bulunacak olan kişinin hakkında sınır dışı edilme kararının bulunmaması gerekmektedir.

Polonya Vatandaşlık Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Polonya vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler aşağıda verilmiştir.

 • Polonya vatandaşlık başvurusu formu: Polonya vatandaşlık başvurusu yapacak olan kişinin, Polonya vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin başvuru formunu, Polonya vatandaşlık başvurusu dosyasının içerisinde bulundurması gerekmektedir.
 • Biyometrik Fotoğraf: Polonya vatandaşlık başvurusu yapacak olan kişinin, yüz ifadesi net, 35 mm genişlik 45 mm yükseklikte, arka fonu beyaz, biyometrik ölçülere uygun çekilmiş ve güncel halini yansıtan 2 adet fotoğrafını Polonya vatandaşlık başvurusu dosyasının içerisinde bulundurması gerekmektedir.
 • Gelir kaynakları: Polonya vatandaşlık başvurusu yapacak olan kişinin; kişisel bilgilerini, aktif ve pasif tüm gelir kaynaklarını, mesleki başarılarını, siyasi ve sosyal aktiviteleri hakkında bilgilerini (eğer varsa) yeminli bir tercüman tarafından Lehçeye çevirtip Polonya vatandaşlık başvurusu dosyasının içerisinde bulundurması gerekmektedir.
 • Eş & çocuk bilgileri: Polonya vatandaşlık başvurusu yapacak olan kişinin varsa eşi ve çocukları hakkındaki kişisel bilgileri derleyip yeminli bir tercüman tarafından Lehçeye çevirtip Polonya vatandaşlık başvurusu dosyasının içerisinde bulundurması gerekmektedir.
 • Polonyalı üst soy bilgileri: Polonya vatandaşlık başvurusu yapacak olan kişinin, Polonya vatandaşı olan ebeveynleri ve üst soyları hakkındaki kişisel bilgileri (eğer varsa) derleyip yeminli bir tercüman tarafından Lehçeye çevirtip Polonya vatandaşlık başvurusu dosyasının içerisinde bulundurması gerekmektedir.
 • Önceki vatandaşlık koşulları: Polonya vatandaşlık başvurusu yapacak olan kişinin geçmişte sahip olduğu Polonya vatandaşlığı varsa; Polonya vatandaşlığının kaybı ile ilgili sebepler ve başka bir ülkenin vatandaşlığını kazandığı tarihi (eğer varsa) belgeler halinde derleyip Polonya vatandaşlık başvurusu dosyasının içerisinde bulundurması gerekmektedir.
 • Polonya vatandaşlığı başvurusuna küçük çocuklar da dâhil ediliyor ise ek olarak istenen belgeler aşağıda açıklanmaktadır.
  • Polonya vatandaşlık başvurusu yapacak olan kişinin sahip olduğu çocuğunun doğum belgesinin örneğinin Polonya vatandaşlık başvurusu dosyasının içerisinde bulundurması gerekmektedir.
  • Polonya vatandaşlık başvurusu yapacak olan kişinin sahip olduğu çocuğuna Polonya vatandaşlığının verilmesine ilişkin diğer eşin muvafakat belgesinin Polonya vatandaşlık başvurusu dosyasının içerisinde bulundurması gerekmektedir.
  • Polonya vatandaşlık başvurusu yapacak olan kişinin 16 yaşından büyük olması durumunda, Polonya vatandaşlığından çıkmaya ilişkin çocuğun yazılı rıza beyanının Polonya vatandaşlık başvurusu dosyasının içerisinde bulundurması gerekmektedir.

Polonya Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Polonya vatandaşlık başvurusu yapacak olan kişinin hazırladığı tüm belgeler ve başvuru dokümanının, İçişleri ve İdare Bakanlığı’na veya Polonya dışından Polonya vatandaşlığına başvurulacak ise Polonya Konsoloslukları`na ibraz edilmesi gerekmektedir.

Polonya Vatandaşlık Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Polonya vatandaşlığı için yapılan başvurular, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 1 sene içerisinde değerlendirilmekte ve başvurana bildirilmektedir.

Polonya Vatandaşlık Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Polonya vatandaşlık başvurusunda bulunacak olan kişi öncelikli olarak Polonya vatandaşlık başvurusu için gerekli olan evrakları derlemelidir.

Polonya vatandaşlık başvurusu yapan kişi dilekçesini İçişleri ve İdare Bakanlığı’na veya Polonya Konsoloslukları`na teslim ettiğinde ilgili kurum, kişiden ek belgeler (Doğum belgesi, elde edilen kazanç belgeleri, pasaport ve pasaportta kayıt bulunan sayfaların birer fotokopisi,vs.) isteyebilmektedir.

Tüm gerekli olan evraklar teslim edilip Polonya vatandaşlık başvurusu tamamlandığı zaman Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı eksik belge tespitinde bulunur ise Polonya vatandaşlık başvurusu sahibine eksik belgeleri derlemesi için 20 iş günü mühlet verilmektedir. 20 iş günü ek süre aşıldığı zaman Polonya vatandaşlık başvurusu işlemi askıya alınmaktadır.

Tüm gerekli olan evraklar teslim edilip Polonya vatandaşlık başvurusu işleme alındığı zaman, Polonya Cumhuriyeti, Polonya vatandaşlığı başvurusunu değerlendirir ve başvuru sahibine ortalama 1 yıl içerisinde geri dönüş sağlanır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Polonya Vatandaşlık Kabul Töreni Nedir?

Polonya vatandaşlık kabul töreni, Polonya vatandaşlık başvurusu kabul edilen kişilerin Polonya Cumhuriyeti’nin haklarına, özgürlüklerine ve yasalarına saygı göstereceğine söz verilen sembolik bir törendir. Polonya vatandaşlık başvurusu kabul edilen kişilere, bağlılık yemini ettikten sonra Polonya vatandaşlık belgesi verilmektedir.

Polonya vatandaşlık kabul törenine katılacak olan kişilerin yanlarında bulundurması gereken belgeler aşağıda verilmektedir.

 • Polonya vatandaşlık kabul töreni bildirimi
 • Eğer varsa Polonya daimi ikamet kartı (süresi dolmuş olsa bile) veya Polonya daimi ikamet onayı
 • 2 adet kişisel kimlik fotokopisi
 • Polonya vatandaşlık başvuru formunda belirtilen mevcut ve süresi dolmuş tüm pasaportlar ve seyahat belgeleri
 • İsteğe bağlı olarak Polonya vatandaşlık yemini için kullanılmak isteniyorsa kişinin seçtiği bir kutsal kitap

Polonya Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Polonya vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin Polonya vatandaşlık başvurusu reddedildiği takdirde itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

Olumsuz sonuçlanan Polonya vatandaşlık başvurularının ardından kişilere herhangi bir başvuru ücreti iadesi yapılmamaktadır.

Polonya Vatandaşlık Başvuru Ücretleri Ne Kadardır?

Polonya vatandaşlık başvurusunda bulunan bir kişinin başvuru süreci boyunca ödemesi gereken tahmini tutarlar aşağıdaki kısımda gösterilmektedir.

 • Polonya dışından Polonya vatandaşlığına başvurulacak başvuru ücreti 360 Euro’dur.
 • Çeviri maliyetleri: Noter onaylı yeminli Polonyalı tercüman fiyatı, çevrilen metnin uzunluğuna bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama olarak 750 Türk Lirası tutmaktadır.
 • Polonya vatandaşlık başvurusunda bulunan kişi, Polonya vatandaşlık başvurusunu posta yolu ile gönderiyor ise ödemesi gereken noter imza sertifikası ücreti 4.5 Euro’dur.

Polonya Vatandaşlığı Alındığında Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

Polonya vatandaşlığına başvuruda bulunup Polonya vatandaşı olan kişilerin sahip olduğu Polonya pasaportu, sahibine 120 ülkeye vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.

Polonya vatandaşlığı ile vizesiz gidilebilecek ülkeler aşağıda verilmiştir.

 • Arnavutluk – 90 gün geçerli
 • Andorra – süre kısıtlaması yok
 • Antigua ve Barbuda – 6 ay geçerli
 • Arjantin – 90 gün geçerli
 • Ermenistan – 180 gün geçerli
 • Bahamalar – 3 ay geçerli
 • Barbados – 6 ay geçerli
 • Belarus – 30 gün geçerli
 • Belize – 1 ay geçerli
 • Bolivya – 90 gün geçerli
 • Bosna Hersek – 90 gün geçerli
 • Botsvana – 90 gün geçerli
 • Brezilya – 90 gün geçerli
 • Brunei – 90 gün geçerli
 • Kanada – 6 ay geçerli
 • Yeşil Burun Adaları– 30 gün geçerli
 • Şili – 90 gün geçerli
 • Kolombiya – 90 gün
 • Kosta Rika – 90 gün
 • Dominika – 90 gün
 • Dominik Cumhuriyeti – 90 gün
 • Ekvador – 90 gün geçerli
 • Esvatini – 30 gün geçerli
 • El Salvador – 3 ay geçerli
 • Fiji – 4 ay geçerli
 • Gambiya – 90 gün geçerli
 • Gürcistan – 1 yıl geçerli
 • Grenada – 3 ay geçerli
 • Guatemala – 90 gün geçerli
 • Haiti – 90 gün geçerli
 • Honduras – 3 ay geçerli
 • Endonezya – 30 gün geçerli
 • İsrail – süre kısıtlaması yok (Sadece turizm için 3 ay)
 • Jamaika – 90 gün geçerli
 • Japonya – 90 gün geçerli
 • Kazakistan – 30 gün geçerli
 • Kiribati – 90 gün geçerli
 • Güney Kore – 90 gün geçerli
 • Kırgızistan – 60 gün geçerli
 • Malezya – 3 ay geçerli
 • Marşal Adaları – 90 gün geçerli
 • Mauritus – 90 gün geçerli
 • Mikronezya – 90 gün geçerli
 • Moldova – 90 gün geçerli
 • Moğolistan – 30 gün geçerli
 • Fas – 90 gün geçerli
 • Namibya – 3 ay geçerli
 • Palau - 90 gün geçerli
 • Panama – 180 gün geçerli
 • Paraguay – 90 gün geçerli
 • Filipinler – 30 gün geçerli
 • Saint Vincent ve Grenadinler – 90 gün geçerli
 • Güney Afrika – 90 gün geçerli
 • Tonga – 90 gün geçerli
 • Trinidad ve Tobago -90 gün geçerli
 • Türkiye – 3 ay geçerli
 • Birleşik Krallık – 6 ay geçerli
 • Bahamalar – 3 ay geçerli
 • Kosta Rika – 90 gün geçerli
 • Eswatini – 30 gün geçerli
 • Meksika – 180 gün geçerli
 • Monako – süre kısıtlaması yok
 • Karadağ – 90 gün geçerli
 • Nikaragua – 90 gün geçerli
 • Kuzey Makedonya – 90 gün geçerli
 • Umman – 14 gün geçerli
 • Peru – 90 gün geçerli
 • Katar – 90 gün geçerli
 • Saint Kitts ve Nevis – 3 ay geçerli
 • Saint Lucia – 90 gün geçerli
 • Samoa – 90 gün geçerli
 • San Marino – süre kısıtlaması yok
 • Sao Tome ve Principe – 15 gün geçerli
 • Senegal – 90 gün geçerli
 • Sırbistan – 90 gün geçerli (Herhangi bir 6 aylık süre içerisinde 90 gün)
 • Seyşeller – 3 ay geçerli
 • Singapur – 90 gün geçerli
 • Solomon Adaları – 90 gün geçerli
 • Tayland – 30 gün geçerli (Havayolu ile gelinmiyorsa senede en fazla 2 ziyaret hakkı tanınır.)
 • Doğu Timor – 90 gün geçerli
 • Tunus – 4 ay geçerli
 • Tuvalu – 90 gün geçerli
 • Ukrayna – 90 gün geçerli
 • Birleşik Arap Emirlikleri – 90 gün geçerli
 • Uruguay – 90 gün geçerli
 • Özbekistan – 30 gün geçerli
 • Vanuatu – 90 gün geçerli
 • Vatikan Şehri – süre kısıtlaması yok
 • Venezuela – 90 gün geçerli
 • Amerika Birleşik Devletleri – 90 gün geçerli

Polonya vatandaşlığı ile sınırsız hareket özgürlüğüne sahip olunabilecek yabancı ülkeler aşağıda verilmiştir.

 • Avusturya
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Hırvatistan
 • Kıbrıs
 • Çekya
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Yunanistan
 • Macaristan
 • İzlanda
 • İrlanda
 • İtalya
 • Letonya
 • Lihtenştayn
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Malta
 • Hollanda
 • Norveç
 • Almanya
 • Portekiz
 • Romanya
 • Slovakya
 • Slovenya
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Paylaş: