Polonya Vatandaşlığı Nasıl Alınır

Polonya Vatandaşlığı Nasıl Alınır: Polonya Vatandaşlık Şartları

Polonya Cumhuriyeti, Orta Avrupa’da Baltık Denizi’nin kıyısında yer alan Avrupa Birliği’ne üye ve Schengen Bölgesi dahilinde vatandaşlarına dünya standartlarının üzerinde yaşam imkanı sunmaktadır.

Polonya Vatandaşlık Yasası’na göre ebeveynlerinden en az biri Polonya vatandaşı olan çocuklar, Polonya Cumhuriyet topraklarında doğan veya bulunan çocuklar ve Polonya vatandaşları tarafından evlat edinilen çocuklar, evlat edinilme işlemleri 16 yaşlarından önce tamamlanmış ise doğdukları andan itibaren Polonya vatandaşı kabul edilmektedirler.

Doğum, soybağı, evlat edinilme ya da istisnai yollar ile Polonya vatandaşlığı kazanamayan bireyler tanınma suretiyle Polonya vatandaşlığına başvurma hakkında sahiptirler.

Polonya Vatandaşlık Yasası; geçerli bir Polonya oturma izni ile belli bir süre boyunca Polonya topraklarında ikamet etmiş kişilere, Polonya vatandaşı ile evli olan kişilere, vatansızlara, mültecilere ve Polonya kökenli bireylere Polonya vatandaşlığına tanınma sureti ile başvurma hakkı vermektedir.

Polonya vatandaşlık başvuruları; Polonya’da ikamet edilen yerin valiliğine yapılmakta ve eyalet valisi tarafından değerlendirilmektedir. Eyalet valisinin kararına karşı 14 gün içinde İçişleri ve İdare Bakanlığı’na; İçişleri ve İdare Bakanlığı’nın kararına karşı ise 30 gün içinde idare mahkemesine başvurulması mümkündür.

Polonya Vatandaşı Olma Şartları Nelerdir?

Polonya Vatandaşlık Yasası, 30. maddesine Polonya vatandaşlığına tanınma sureti ile başvurma hakkı elde edebilecek kişileri 7 gruba ayırmış ve her grup için farklı vatandaşlık şartları öngörmüştür.

Polonya vatandaşlık başvurusu yapmak için sağlanması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • 1. Grup
  • Daimi oturma izni, Avrupa Birliği uzun dönem oturma izni veya daimi ikamet hakkı ile yasal ve kesintisiz olarak en az 3 yıl Polonya’da ikamet etmiş olmak
  • Polonya’da istikrarlı ve düzenli bir gelir kaynağına sahip olmak
  • İkamet edilen konutta oturma hakkında sahip olmak
 • 2. Grup
  • Daimi oturma izni, Avrupa Birliği uzun dönem oturma izni veya daimi ikamet hakkı ile yasal ve kesintisiz en az 2 yıl olarak Polonya’da ikamet etmiş olmak
  • Vatansız olmak ya da Polonya vatandaşı ile en az 3 yıldır evli olmak
 • 3. Grup
  • Mülteci oturma izni ile yasal ve kesintisiz olarak en az 2 yıl Polonya’da ikamet etmiş olmak
 • 4. Grup
  • 18 yaşın altında olmak
  • Daimi oturma izni, Avrupa Birliği uzun dönem oturma izni veya daimi ikamet hakkı ile Polonya’da ikamet etmiş olmak
  • Ebeveynlerden birinin Polonya vatandaşlığına sahip olması
  • Polonya vatandaşlığına sahip olmayan diğer ebeveynin çocuğuna Polonya vatandaşlığı verilmesine rıza göstermesi
 • 5. Grup
  • 18 yaşın altında olmak
  • Daimi oturma izni, Avrupa Birliği uzun dönem oturma izni veya daimi ikamet hakkı ile Polonya’da ikamet etmiş olmak
  • Ebeveynlerden birinin Polonya vatandaşlığının iade edilmiş olması
  • Polonya vatandaşlığına sahip olmayan diğer ebeveynin çocuğunun Polonya vatandaşı olarak tanınmasına rıza göstermesi
 • 6. Grup
  • Daimi oturma izni, Avrupa Birliği uzun dönem oturma izni veya daimi ikamet hakkı ile yasal ve kesintisiz olarak en az 10 yıl Polonya’da ikamet etmiş olmak
  • Polonya’da istikrarlı ve düzenli bir gelir kaynağına sahip olmak
  • İkamet edilen konutta oturma hakkında sahip olmak
 • 7. Grup
  • Polonya kökenli olması nedeniyle verilen oturma izni ya da Karta Polaka hamili olarak yasal ve kesintisiz biçimde en az 1 yıl Polonya’da ikamet etmiş olmak

Polonya vatandaşlığına başvurma isteyen kişilerin, Polonya’nın ulusal güvenliği ve kamu düzeni için tehdit oluşturmaması ve B1 seviyesinde bir Polonya dil yeterliliğini resmi olarak ispat etmesi gerekmektedir. Polonya dil yeterliliğini ispat şartından, 18 yaşın altında olanları kapsayan 4. ve 5. grup muaf tutulmuştur. Polonya vatandaşlık şartları 2019 yılında ve günümüzde aynıdır. Vatandaşlık başvuruları başarılı olan kişiler, Polonya pasaportu almaktadır.

Evlilik Yoluyla Polonya Vatandaşlığı Başvurusu Şartları Nelerdir?

Polonya vatandaşlığının evlilik yoluyla kazanılması için Polonya Vatandaşlık Yasası’nın 30. maddesinde öngörülen bazı şartların karşılanması gerekmektedir.

Polonya Vatandaşlık Yasası’na göre; evlilik yoluyla Polonya vatandaşlığına başvuru hakkı elde etmek isteyen kişilerin karşılaması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Polonya vatandaşı bir birey ile en az 3 yıldır evli olmak
 • Daimi oturma izni, Avrupa Birliği uzun dönem oturma izni veya daimi ikamet hakkı sahibi olmak
 • Kesintisiz ve yasal bir şekilde en az 2 yıl olarak Polonya’da ikamet etmiş olmak
 • Polonya’nın ulusal güvenliği ve kamu düzeni için tehdit oluşturmamak
 • B1 seviyesinde Lehçe dil yeterliliğini resmi olarak ispat etmek

Evlat Edinme Yoluyla Polonya Vatandaşlığı Başvurusu Şartları Nelerdir?

Polonya vatandaşlığının evlat edinilme yoluyla kazanılması için yabancı çocuğun Polonya vatandaşı veya vatandaşları tarafından evlat edinilmesi ve evlat edinme işlemlerinin çocuk 16 yaşını doldurmadan önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Polonya vatandaşları tarafından evlat edinme işlemleri 16 yaşlarından önce tamamlanan çocuklar doğdukları andan itibaren Polonya vatandaşlığına sahip kabul edilmektedirler.

Çocuklar için Polonya Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Polonya’da 18 yaşının altındaki bireyler yasa ve kurallar karşısında çocuk olarak görülmektedir. Polonya Vatandaşlık Yasası’na göre ebeveynlerinden en az biri Polonya vatandaşlığına sahip olan çocukların; Polonya Cumhuriyeti topraklarında doğan veya bulunan kimsesiz ya da vatansız çocukların ve evlat edinme işlemleri 16 yaşlarından önce tamamlanmış olmak şartı ile Polonya vatandaşları tarafından evlat edinilen çocukların doğdukları andan itibaren Polonya vatandaşlığına sahip oldukları kabul edilmektedir. Doğdukları anda Polonya vatandaşı olarak kabul edilmeyen çocukların tanınma sureti ile Polonya vatandaşlığına başvurmaları gerekmektedir.

Polonya Vatandaşlık Yasası’nın 30. maddesine göre; çocukların Polonya vatandaşlığına başvuru hakkı elde etmek için; daimi oturma izni, Avrupa Birliği uzun dönem oturma izni veya daimi ikamet hakkı ile Polonya’da ikamet etmiş olmaları, Polonya vatandaşı ya da Polonya vatandaşlığı iade edilmiş ebeveyne sahip olmaları ve Polonya vatandaşlığına sahip olmayan diğer ebeveynin çocuğunun Polonya vatandaşı olarak tanınmasına rıza göstermiş olması gerekmektedir.

Polonya vatandaşlığına tanınma sureti ile başvuracak kişilerde aranan en az B1 seviyesinde Lehçe dil yeterliliğini resmi olarak ispat etme zorunluluğundan çocuklar muaf tutulmuştur.

Yatırım Yoluyla Polonya Vatandaşlığı Başvurusu Şartları Nelerdir?

Polonya’da, yatırım yoluyla doğrudan vatandaşlık başvurusu yapılabilecek bir yöntem bulunmamaktadır. Polonya vatandaşı olmak isteyen yatırımcıların öncelikle Polonya’da ticari faaliyetlerini yürütme hakkı sağlayacak kısa dönem oturma iznine ardından ise Polonya vatandaşlığına başvuru hakkı sağlayacak daimi oturma iznine başvurmaları gerekmektedir.

Polonya’ya yerleşmek ve Polonya vatandaşlığına başvurmak isteyen yabancı yatırımcıların yıllık cirosu en az 15.000 € olan ve Polonya’da kârlı olarak değerlendirilebilecek bir şirkete en az 100.000 € yatırım yapmaları gerekmektedir. Polonya’da şirket kurmak, karlı olarak değerlendirilebilecek işletmelere yatırım yapmak ya da menkul kıymetler alarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak Polonya vatandaşlığına başvurmak için tek başına yeterli olmadığından, yatırımcıların bunlara ek olarak daimi oturma izni temelinde Polonya’da en az 3 yıl ikamet etmiş olması, Polonya’da karlı bir işinin ve istikrarlı bir gelir kaynağının olması, Polonya’da uzun vadeli kiralama sözleşmesi ile ya da mülk sahibi olarak yaşamak için istikrarlı bir yere sahip olması ve Lehçe diline hakim olması gerekmektedir.

Polonya yatırımcı vizesi hamiline ve eşi ile çocuklarına Polonya’da daimi oturma izni ve mülk edinme hakkı sağlamanın yanı sıra Polonya vatandaşlığına başvuru yapma hakkı da sağlamaktadır.

Mülteci Statüsünde Polonya Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Mülteci statüsünde Polonya’da ikamet eden kişiler için vatandaşlık başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Daimi oturma izni ya da Avrupa Birliği uzun süreli oturma izni sahibi olmak
 • Kesintisiz ve yasal bir şekilde en az 2 yıl olarak Polonya’da ikamet etmiş olmak
 • Polonya’nın ulusal güvenliği ve kamu düzeni için tehdit oluşturmamak
 • B1 seviyesinde Lehçe dil yeterliliğini resmi olarak ispat etmek

Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı verilerine göre 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla 18, 57, 20 ve 9 mülteci Polonya vatandaşı olarak ilan edilmiştir.

Polonya Vatandaşlığı için İstisnai Durumlar Nelerdir?

Polonya Vatandaşlık Yasası’nın 18. maddesi uyarınca Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yabancılara Polonya vatandaşlığı verme yetkisine sahiptir. Polonya Cumhurbaşkanı tarafından Polonya vatandaşlığı verilmesi Polonya vatandaşlığına sahip olmanın tek istisnai yoludur.

Polonya Cumhurbaşkanı tarafından verilen Polonya vatandaşlığına başvurmak isteyen kişilerin; Polonya vatandaşlığına neden başvurduğunun gerekçesini ve kişisel bilgilerini içeren başvuru formunu bulunduğu bölgeden sorumlu konsolosluğa veya voyvodalığa sunması yeterlidir. Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, vatandaşlık başvurularına ilişkin karar için herhangi bir süre ile bağlı olmamakla birlikte genellikle bir yıl ya da bir yıldan biraz daha uzun bir süre içerisinde başvuruları değerlendirmektedir. Polonya Cumhurbaşkanı tarafından Polonya vatandaşlığı verilmesi için belirli bir koşul, kriter ya da ücret gerekmediğinden herhangi bir yabancı bu yola başvurabilmekte ancak cumhurbaşkanının başvuruya ilişkin ret kararı nihai olduğundan herhangi bir itiraz yoluna gidilememektedir.

Polonya Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Polonya vatandaşlığına başvurmak için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Polonya vatandaşlık başvuru formu (Lehçe olarak doldurulmuş olması gerekmektedir.)
 • Biyometrik fotoğraf
 • Kimlik ya da pasaport
 • Polonya oturum izni (Polonya Cumhuriyeti topraklarında ikamet edilmesine veya kalınmasına izin veren belgeler başvuruya eklenmelidir.)
 • Doğum belgesi
 • Gelir kaynakları
 • Mesleki başarı belgeleri
 • Siyasi ve sosyal aktivitelere ilişkin belgeler
 • Medeni duruma ilişkin belgeler
 • Başvuru sahibinin varsa eşinin ve çocuklarının kimlikleri ve Polonya oturum izinleri
 • Başvuru sahibinin varsa ebeveynlerinin veya üst soylarının Polonya vatandaşlığı olduğunu onaylayan belgeler
 • Başvuru sahibinin varsa çocuğunun ya da çocuklarının ve üst soylarının Polonya vatandaşlığını kaybetmesine ilişkin belgeler
 • Başvuru sahibi geçmişte Polonya vatandaşı ise daha sonradan kazandığı yabancı ülke vatandaşlığını teyit eden belgeler
 • Polonya vatandaşlığı başvurusuna küçük çocuklar da dahil ediliyor ise çocuğun doğum belgesinin örneği, çocuğa vatandaşlık verilmesine ilişkin diğer eşin muvafakat belgesi ve başvuruda yer alan çocuğun 16 yaşından büyük olması durumunda; Polonya vatandaşlığından çıkmaya ilişkin konsolos tarafından tutanakla kayıt altına alınan yazılı rıza beyanı

Polonya vatandaşlık başvurusuna eklenen yurtdışında ve Polonya’da düzenlenen belgelerin kopyalarının aslına uygunluğunun konsolosluk tarafından tasdik edilmesi ve yabancı dilde tüm belgeler yeminli bir tercüman veya konsolosluk tarafından Lehçe çevirilerinin yapılması gerekmektedir.

Polonya Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Polonya vatandaşlığına başvurmak için hazırlanan belgeler ve başvuru dokümanı; Polonya’da yasal olarak ikamet edilmesi durumunda, ikamet edilen yerin bulunduğu bölgeden sorumlu eyalet valisine, Polonya dışında ikamet edilmesi durumunda ise ikamet edilen yerdeki uygun Polonya Konsolosluğuna elden ya da posta ile teslim edilmelidir. Yurtdışında ikamet eden kişiler vatandaşlık başvurularını yapacakları uygun Polonya Konsolosluğunu, Polonya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden tespit etmelidirler.

Polonya Vatandaşlık Başvuru Takibi Nasıl Yapılır?

Polonya vatandaşlık başvurusunda bulunan kişiler, Polonya vatandaşlığı başvurusu için ödeyecekleri başvuru harcının içinde Polonya vatandaşlığı verilmesi veya verilmesinin reddedilmesine dair sertifikanın teslim ücretini de ödemektediler. Polonya vatandaşlık başvurusunun sonucu başvurunun yapıldığı konsolosluk tarafından başvuru sahibine elden veya başvuru sırasında talep edilmesi durumunda posta ile teslim edilecektir.

Polonya’da Vatandaşlık Almak Ne Kadar Sürer?

Polonya vatandaşlığının tanınma sureti ile kazanılmasına ilişkin başvurular, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren genellikle 2 ay içinde değerlendirilmektedir. Polonya Cumhurbaşkanı tarafından verilen Polonya vatandaşlığı, Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından genellikle bir yıllık bir süre içerisinde değerlendirilmektedir.

Polonya Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Polonya vatandaşlık başvurularının değerlendirmesi başvurunun yapıldığı Polonya’da ikamet edilen yer valisi tarafından yapılmaktadır. Polonya vatandaşlık başvurusu için eyalet valisi tarafından verilen kararı uygun bulmayan adaylar kararı aldıktan sonra 14 gün içinde İçişleri ve İdare Bakanlığı’na elden teslim edecekleri ya da posta yolu ile gönderecekleri yazılı beyanları ile itiraz etme hakkına sahiptirler. Polonya vatandaşlık başvurusu için eyalet valisi tarafından verilen karara karşı itirazın yapılacağı merci olan Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı, “Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa” adresinde bulunmaktadır. Polonya vatandaşlık başvurusu kararına karşı yapılan itiraz neticesinde Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı tarafından verilen kararı uygun bulmayan kişilere; kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde yetkili idari mahkemeye başvurma hakkı tanınmaktadır. Polonya vatandaşlık başvurusunun sonucuna ilişkin yetkili idari mahkemeye başvuracak kişilerin ayrıca Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığına şikayet mektubu göndermesi gerekmektedir.

Polonya vatandaşlığına tanınma sureti ile başvuran kişiler, eyalet valisi kararına karşı İçişleri ve İdare Bakanlığına, bakanlığın kararına karşı ise idari mahkemeye başvurma hakkına sahip olmalarına rağmen Polonya Cumhurbaşkanı tarafından verilen Polonya vatandaşlığına başvuran kişiler için cumhurbaşkanı tarafından verilen ret kararı nihai olduğundan herhangi bir itiraz yoluna gidilememektedir.

Polonya Vatandaşlık Başvuru Ücretleri Ne Kadardır?

Polonya vatandaşlık başvurusunda bulunacak kişilerin, Polonya vatandaşlığı verilmesi veya verilmesinin reddedilmesine dair bir sertifikanın teslimi dahil olmak üzere Polonya vatandaşlığı verilmesi başvurusu için 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile 442 $ başvuru harcı ve yabancı belgelerin yeminli tercüman veya Polonya Konsolosluğu tarafından Lehçe tercümesinin yapılması için ücret ödenmesi gerekmektedir. Polonya konsoloslukları 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile Lehçe ve diğer diller arası çeviriler hazırlamak ve onaylamak için sayfa başına 111 $ hizmet ücreti almaktadır.

Polonya Türkiye Çifte Vatandaşlık Alınabilir Mi?

Evet, Türk ve Polonya çifte vatandaşlık alınabilen ülkeler arasında yer almaktadır. Türk hukukunda çifte vatandaşlık açıkça tanınmakta olup, Polonya kanunlarında ise çifte vatandaşlığa açıkça izin verilmemekle birlikte başka bir vatandaşlığa sahip olmanın tek başına herhangi bir cezai yaptırımı olmadığı için çifte vatandaşlığa zımnen onay verdiği varsayılmaktadır.

Polonya Vatandaşlığı Almanın Avantajları Nelerdir?

Polonya vatandaşlığı almanın avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Çifte Vatandaşlık: Polonya mevzuatında çifte vatandaşlığa zımnen izin verildiği için Polonya vatandaşları yabancı ülke hukukunun da izin vermesi durumunda yabancı ülke vatandaşlıklarını koruma hakkına sahiptirler.
 • Avrupa Birliği Vatandaşlığı: Polonya pasaportu hamilleri; Avrupa Birliği üyesi ülkelerden herhangi birinde kısıtlama olmaksızın yaşama, çalışma, seyahat etme, eğitim görme, gayrimenkul satın alma, iş kurma veya emekli olma hakkını kazanmaktadırlar.
 • Kaliteli Eğitim: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından her yıl yayınlanan İnsani Gelişme Endeksi’nin içinde yer alan Eğitim Endeksi’nde, Polonya 2019 yılında 181 ülke arasından 23. sıradadır.
 • Güçlü Pasaport: Polonya vatandaşları, 13 Nisan 2021 tarihi itibari ile 183 ülke ve bölgeye vizesiz veya varışta vize uygulaması ile seyahat edebilmektedirler.
 • Yüksek Yaşam Standartları: Polonya 2020 yılı Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi sıralamasında 189 ülke arasından 35. olmuştur.

Polonya Zorunlu Askerlik Süresi Ne Kadardır?

Polonya’da zorunlu askerlik bulunmamaktadır. Polonya, 5 Aralık 2008’de zorunlu askerlik uygulamasını sona erdirerek profesyonel orduya geçiş yapmıştır.

Polonya Ehliyeti Hangi Ülkelerde Geçerlidir?

Polonya, 2006 yılında Avrupa Parlamentosu’nun tüm Üye Devletlerde tek tip bir sürücü belgesi sağlanmasına ilişkin yönergesini kabul ederek 19 Ocak 2013 tarihi itibari ile vatandaşlarına Avrupa Birliği Sürücü Belgesi vermeye başlamıştır. Orjinal Polonya ehliyeti dünyanın pek çok ülkesinde geçerli sayılmaktadır.

Polonya ehliyetinin geçerli olduğu ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Avrupa Birliği Ülkeleri (Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs, Hırvatistan, İrlanda, Romanya)
 • İzlanda
 • Lihtenştayn
 • Norveç
 • 8 Kasım 1968 tarihli Viyana Karayolu Trafik Sözleşmesi’ne taraf devletler

Türk Ehliyeti Polonya’da Geçerli Midir?

Evet, Türkiye ve Polonya 8 Kasım 1968 tarihli Viyana Karayolu Trafik Sözleşmesi’ne taraf devletler arasında olduklarından; Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamları tarafından düzenlenen sürücü belgeleri Polonya’da, Polonya Cumhuriyeti yetkili makamları tarafından düzenlenen sürücü belgeleri ise Türkiye’de geçerlidir.

Polonya Pasaportu ile Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

Polonya vatandaşları, 13 Nisan 2021 tarihi itibari ile 183 ülke ve bölgeye vizesiz veya varışta vize uygulaması ile seyahat edebilmektedirler. Henley Pasaport Endeksi’ne göre Polonya pasaportu seyahat özgürlüğü açısından dünya sıralamasında 10. sırada yer almaktadır.

Polonya pasaportu ile vizesiz gidilebilecek ülkelerden bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Schengen Bölgesi (Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan)
 • İrlanda
 • Norveç
 • Almanya
 • İsviçre
 • Brezilya
 • Kanada
 • İsrail
 • Japonya
 • Güney Kore
 • Türkiye
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Birleşik Krallık
 • Avustralya
 • Amerika Birleşik Devletleri

Polonya vatandaşları, yukarıdaki listede belirtilen ülkeler de dahil olmak üzere 183 ülkeye vizesiz veya varışta vize uygulaması ile seyahat edebilme hakkına sahiptirler.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: