Portekiz Vatandaşlığı

Portekiz Vatandaşlığı Nasıl Alınır: Şartlar ve Ücretler

Portekiz vatandaşlık başvurusuna hak kazanmak için Portekiz’de doğmuş olmak, Portekizli ebeveynlere veya Portekizli bir büyükanneye/ büyükbabaya sahip olmak, Portekiz’de yasal olarak en az 5 yıl ikamet etmiş olmak veya bir Portekiz vatandaşı ile evli olmak gerekmektedir.

Portekiz vatandaşlığı konusunda karar verme yetkisi Portekiz Adalet Bakanlığı’na (IRN) aittir. Portekiz vatandaşlığına başvurmak için hazırlanan belgeler Portekiz Adalet Bakanlığına bağlı olan Merkezi Kayıt Kuruluşuna randevu alınarak veya online olarak teslim edilebilmektedir.

Portekiz Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Portekiz vatandaşlık başvurusu yapmak için sağlanması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Ebeveynleri Portekiz’de ikamet ederken doğmuş olmak ve Portekiz’de en az 5 yıl yaşamış olmak gerekmektedir.
 • Portekiz’de doğmak, 6 Temmuz 2018’den sonra nüfusa kaydolmuş olmak ve ebeveynlerden birinin Portekiz’de yasal olarak en az 2 yıl ikamet etmiş olması gerekmektedir.
 • Yurt dışında doğup bir Portekizliyle en az 3 yıl evli olmak veya medeni birliktelik yaşamak gerekmektedir.
 • Yurt dışında doğup en az 5 yıl Portekiz’de yasal olarak ikamet etmiş olmak gerekmektedir.
 • Yurt dışında doğup Portekizli bir ebeveyne ya da Portekizli bir büyükanneye veya büyükbabaya sahip olmak - gerekmektedir.
 • Yurt dışında doğup 18 yaşını doldurmadan ve 8 Ekim 1981 tarihinden sonra bir Portekiz vatandaşı tarafından evlat edinilerek Portekiz vatandaşlığı alınabilmektedir.
 • Portekiz vatandaşlığı kaybedildikten sonra başka hiçbir ülkenin vatandaşlığı alınmamışsa tekrar Portekiz vatandaşlığı alınabilmektedir.
 • Portekiz vatandaşlığının henüz reşit olmadan veya engelli iken yasal temsilcinin kararı üzerine kaybedilmesi durumunda tekrar vatandaşlık alınabilmektedir.
 • Portekiz vatandaşlığının 1981’den önce yabancı biriyle evlenilerek kaybedilmesi durumunda tekrar vatandaşlık alınabilmektedir.
 • Kişinin 18 yaşın altında veya engelli olması ve kişi doğduğunda ebeveynlerin henüz Portekiz vatandaşlığına sahip olmaması durumunda Portekiz vatandaşlığı alınabilmektedir.
 • Eskiden Portekiz kolonisi olan denizaşırı bölgelerden birinin vatandaşı olmak ve bölge Portekiz hakimiyeti altındayken doğmak gerekmektedir. Portekiz Hindistanı veya Makau’da Portekiz hakimiyeti sırasında doğan birinin soyundan gelenler için de Portekiz vatandaşlığı almak mümkündür.
 • Portekiz Devletine veya toplumuna hizmet etmiş olmak gerekmektedir.
 • Portekiz Sefarad Yahudileri soyundan gelmek gerekmektedir.

Evlilik Yoluyla Portekiz Vatandaşlığı Başvurusu Şartları

Evlilik gerekçesiyle Portekiz vatandaşlığına başvuru yapabilmek için Portekiz Adalet Bakanlığının belirlediği bazı şartların karşılanması gerekmektedir.

Evlilik gerekçesiyle Portekiz vatandaşlık başvurusu yapmak için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Bir Portekiz vatandaşıyla en az 3 yıl evli olmak gerekmektedir.
 • Önceden yasal bir tanınma belgesine sahip olma şartıyla en az 3 yıl bir Portekiz vatandaşıyla medeni birliktelik yaşamak gerekmektedir.

Portekiz’de Gayrimenkul Yatırımı Vatandaşlık Başvuru Şartları

Portekiz’de gayrimenkul yatırımı ile vatandaşlık başvurusu yapmaya hak kazanmak Portekiz Altın Vize ile mümkündür.

Portekiz’de gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık başvurusu yapma şartları aşağıda listelenmektedir.

 • Portekiz Altın Vize alındıktan sonraki 5 yıl boyunca her yıl en az 7 günlük süreyle Portekiz’de kalmak gerekmektedir.
 • Portekiz’de konaklama olanağı olduğunu kanıtlamak gerekmektedir.
 • Düzenli gelir sahibi olmak gerekmektedir.
 • En az temel seviyede Portekizce bilmek gerekmektedir.

Portekiz’de gayrimenkul yatırımı yapma yoluyla Portekiz vatandaşlığına başvuru şartları karşılanırsa Portekiz Altın Vize programı sayesinde 5 yılda Portekiz vatandaşlığı almaya hak kazanılabilmektedir.

Oturum İzni Yoluyla Portekiz Vatandaşlık Başvurusu Şartları

Oturum izni yoluyla Portekiz vatandaşlık başvurusu için 6 yıl Portekiz’de yasal olarak ikamet etmiş olmak, yeterli seviyede Portekizce bilindiğini kanıtlayan bir belgeye sahip olmak ve 3 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmak gerekmektedir. Son 2191 günün 1825 gün kadarında ve son 365 gün boyunca aralıksız olarak Portekiz’de ikamet etmiş olunmalıdır.

Portekiz vatandaşlık başvurusu için gereken belgeler ve başvuru ücretiyle beraber Portekiz Adalet Bakanlığına (IRN) bağlı olan Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvuru formu doldurulup gönderilerek Portekiz oturma izni yoluyla Portekiz vatandaşlığına başvuru yapılabilmektedir.

Çocuklar için Portekiz Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Portekiz’de 18 yaşını doldurmamış bireyler çocuk sayılmaktadır. Çocuklar için Portekiz vatandaşlığı başvurusu yapılabilmesi için bir Portekiz vatandaşı tarafından evlat edinilmek ve Portekiz’de doğmak veya Portekizli bir ebeveyne sahip olmak üzere üç yöntem vardır.

Çocuklar için Portekiz vatandaşlık başvurusu yapmak için; Portekiz’de doğmuş en az bir Portekizli ebeveyne sahip olmak, Portekizli ebeveyni Portekiz’e hizmet amacıyla yurt dışına çıktığı için yurt dışında doğmuş olmak, yurt dışında doğup Portekiz doğum belgesi olan bir ebeveyni olmak, çocuğun doğumundan sonra Portekiz vatandaşlığı alan bir ebeveyne sahip olmak, yeterli seviyede Portekizce bilen bir büyükanneye/ büyükbabaya sahip olmak ya da yabancı ebeveynlere sahip olup Portekiz’de doğmak ve 10 yıl Portekiz’de yaşamak gerekmektedir.

Portekiz Asıllı Olan Sefarad Yahudileri için Portekiz Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

16. yüzyılda Portekiz’den sınır dışı edilen Portekiz Sefarad Yahudileri soyundan gelenler, Portekiz asıllı bir Sefarad topluluğuna ait olduklarını kanıtlayabilirlerse Portekiz vatandaşlığına başvurabilirler. Sefarad Yahudilerinin soyundan gelme yoluyla Portekiz vatandaşlığına başvurabilmek için Sefarad soyadlarından birini taşıyor olmak, Portekizceye yakın bir dil konuşmak, doğrudan Sefarad soyundan gelmek veya Sefarad soyundan yakın bir akrabaya (amca, dayı, teyze, hala) sahip olmak, Portekiz yasalarına göre reşit olmak, Portekiz yasalarına göre üç yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmak ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturmamak gerekmektedir.

Portekiz Sefarad Yahudileri Soyadları Nelerdir?

Portekiz’de 15. ve 16. yüzyıllarda Sefarad Yahudileri dinlerini gizliden yaşamak zorunda bırakılmış, birçoğu Katolik olmaya zorlanmış ve sonunda ülkeden sürülmüştür. Sürülen Sefarad Yahudileri diğer Avrupa ve Akdeniz ülkelerine ve Amerika kıtasına dağılmışlardır. 2015 yılında Portekiz Devleti Sefarad Yahudilerinin Portekiz vatandaşlıklarını geri alabilmeleri için bir yasa çıkardıktan sonra birçok insan aile tarihçelerinin AB pasaportu almak için uygun olup olmadığını sorgulamaya başlamıştır. Böylece Sefarad Yahudi soyadlarının bir listesi hazırlanmıştır.

Sefarad soyadlarının tam listesine https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Sephardic_surnames bağlantısına tıklayarak ulaşmak mümkündür.

Mülteci Statüsünde Portekiz Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Mülteci statüsünde Portekiz vatandaşlığına başvuru şartları aşağıda listelenmektedir.

 • Mülteci statüsünde Portekiz vatandaşlığına başvuran kişinin doğduğu veya ikametgahının kayıtlı olduğu ülkede demokrasi, sosyal ve ulusal özgürlük, halk arasında huzur ortamı ve insan haklarının korunmasını istemesi sebebiyle zulme uğraması durumunda Portekiz vatandaşlığına başvurulabilir.
 • Mülteci statüsündeki kişinin doğduğu veya ikametgahının kayıtlı olduğu ülkede ırkı, dini, ulusu, politik görüşleri veya azınlık olması nedeniyle zulme uğrama tehdidiyle karşı karşıya olması gerekmektedir.
 • Mülteci statüsündeki kişinin doğduğu veya ikametgahının kayıtlı olduğu ülkede yaşanan insan hakları ihlalleri ve ciddi zarar görme tehlikesi sebebiyle bir süreliğine Portekiz’de sığınmasına izin verilmesi ve geri dönemeyecek durumda olması durumunda Portekiz vatandaşlığına başvurulabilir.

Portekiz Vatandaşlığı için İstisnai Durumlar Nelerdir?

Portekiz vatandaşlığına kabul için istisnai bir durum bulunmamaktadır.

Portekiz Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Portekiz vatandaşlığına başvurmak için hazırlanması gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Tasdikli doğum belgesi: Belgenin tamamının fotokopisi gerekmektedir. Belge yabancı ise tasdik etme işlemi bir Portekiz Konsolosluğu tarafından verilen apostil veya resmi onay kullanılarak yapılması ve yabancı dilde ise Portekizceye çevrilmiş bir kopyasının alınması gerekmektedir.
 • Portekizce yazılmış başvuru formu: belgede başvuru sahibinin Portekiz vatandaşlığına başvurma nedeni, tam adı, doğum tarihi, medeni hali, ulusu, ebeveynlerinin adı, mesleği, adresi, önceden yaşadığı ülkeler, yasal temsilcisinin veya avukatının tam adı ve adresi belirtilmelidir ve başvuru belgesi bir şahit önünde imzalanmalıdır.
 • Adli sabıka kaydı: 16 yaşından sonra ikamet edilmiş tüm ülkelerden adli sabıka kaydı alınmalıdır ve (eğer yabancı dilde ise) adli sabıka kaydının Portekizce çevirisi de edinilmelidir.
 • Portekiz vatandaşlığı almak istendiğine dair beyan: Portekiz vatandaşlığı alınmak istendiğine dair beyan formu online olarak doldurulabilmekte ve online başvuru yapılması durumunda başvuran kişinin imzasını tanıma yetkisine sahip bir tanık bulundurulması gerekmektedir. Beyan formunun randevu alınarak yapılması durumunda yetkili personelin önünde imzalanmalıdır.
 • Gönüllü askeri hizmette bulunulduğunu kanıtlayan belge: Yabancı bir ülkeye gönüllü olarak askeri bir hizmette bulunulması durumunda yapılan hizmeti kanıtlayan belgeler teslim edilmelidir.
 • Kamu hizmetlerinin türünü gösteren belge: Yabancı bir ülkede devlet memurluğu yapılması durumunda yapılan memuriyetin resmi işlevlerini gösteren belgeler teslim edilmelidir.
 • Portekiz toplumsal yeterlilik kaydı: Kişisel gelir vergisi beyannamesi, su/ elektrik/ kira faturaları, Portekiz’de doğan çocuğun resmi kayıtları, maaş bordrosu gibi belgeler ile kanıtlanabilmektedirç
 • Evlilik kanıtı belgeler: Evlilik yoluyla Portekiz vatandaşlığına başvuran kişiler için evlilik cüzdanı fotokopisi ve Portekizli eşin doğum belgesi gerekmektedir.
 • Medeni birliktelik kanıtı belgeler: Medeni birliktelik yoluyla Portekiz vatandaşlığına başvuran kişiler için en az 3 yıl evli çiftler gibi yaşandığını belirten mahkeme kararı belgesi ve Portekizli partnerin doğum belgesi gerekmektedir.
 • Oturum izni yoluyla başvuru belgeleri: Oturum izni yoluyla Portekiz vatandaşlığına başvuru için geçerli oturum izni belgesi ve yeterli seviyede Portekizce bilindiğini kanıtlayan bir belge gereklidir.
 • Çocuklar için Portekiz başvuru türüne göre ek belgeler: Portekiz’de doğan veya Portekizli bir ebeveyne/ büyükanneye/ büyükbabaya sahip olan kişiler için Portekizli ebeveynin/ büyükannenin/ büyükbabanın doğum belgesi, başvuru sahibinin ebeveynlerinin doğduğu ve vatandaşı oldukları ülkelerin büyükelçiliklerinden Portekiz vatandaşlığının kaybedildiği durumlarda; başka bir ülkenin vatandaşlığını alınmadığına dair belgeler, henüz reşit değilken veya engelli iken yasal temsilcisinin kararı ile Portekiz vatandaşlığının kaybeden kişiler için vatandaşlık kaybını belirten doğum belgesi, kişinin yabancı olduğunu kanıtlayan belge ve (kişi engelli ise) engel durumunu kanıtlayan bir belgeler, Portekizli biri tarafından evlat edinilen çocuklar için yapılan vatandaşlık başvurusunda evlat edinme işlemini onaylayan mahkeme kararı belgesi ve evlat edinen kişinin doğum belgesinin sunulması gerekmektedir.
 • Evlilik yoluyla Portekiz vatandaşlığının kaybedildiğine dair kanıt: 1981 yılından önce bir yabancıyla evlenilerek Portekiz vatandaşlığının kaybedilmesi durumunda Portekiz vatandaşlığını kaybetme kayıt numarası ve yılını gösteren belge ve Portekiz vatandaşlığını kaybetme nedenini ve tarihini belirten belge gerekmektedir.
 • Portekiz devletine hizmet edildiğine dair belge: Portekiz devletine veya halkına hizmet etmiş olan kişiler için yapılan hizmeti kanıtlayan belgelerin başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Eskiden Portekiz topluluklardan birine ait olunduğunu kanıtlayan belge: Eskiden Portekiz kolonisi olan denizaşırı bölgelerdeki bir Portekiz topluluğu üyesinin Portekiz vatandaşlığına başvurabilmesi için Portekiz akrabalarının doğum belgeleri ve Portekiz toplulukla arasındaki ilişkiyi kanıtlayan bir belge gerekmektedir.
 • Portekiz Sefarad Yahudileri soyundan gelindiğini kanıtlayan belgeler: Portekiz Sefarad Yahudilerinin soyundan gelen kişilerin Portekiz’de Yahudi bir topluluk tarafından verilen bir sertifika edinmeleri gerekmektedir.

Portekiz Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Portekiz vatandaşlığı konusunda karar verme yetkisi Portekiz Adalet Bakanlığındadır (IRA). Portekiz vatandaşlığına başvurmak için hazırlanan belgeler ve başvuru dokümanı Lizbon veya Porto’da bulunan Göçmen Entegrasyonu Ulusal Destek Merkezindeki (CNAIM) Noterlikler ve Kayıt Bürolarından birine, Lisbon’daki Areeiro Kayıt Bürosuna, Portekiz’de bir nüfus idaresine, Odivelas Vatandaş Kurumuna veya Portekiz Vatandaşlık Dairesine fiziksel olarak; Rua Rodrigo da Fonseca, 198 1099- 003, Lizbon, Portekiz adresli Merkezi Kayıt Kuruluşuna veya Portekiz Vatandaşlık Dairesine ise online veya randevu alınarak teslim edilebilir.

Portekiz Vatandaşlık Başvuru Takibi Nasıl Yapılır?

Portekiz vatandaşlık başvuru takibi nacionalidade.justica sitesinden vatandaşlık sorgulama kodu ile online olarak takip edilebilir. Başvurunun yapıldığı kurum veya Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden de Portekiz vatandaşlık başvuru takibi yapılabilmektedir.

Portekiz Vatandaşlığı Almak Ne Kadar Sürer?

Portekiz vatandaşlık başvurularının açıklanma süresi başvuru işlemine göre değişiklik göstermektedir. Eğer başvuru ilk aşamada reddedilirse 20 gün içerisinde bu durum vatandaşlık başvurusunda bulunan kişiye bildirilir. Portekiz vatandaşlık başvurusu ilk aşamada reddedilmemişse, 6 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Portekiz Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Portekiz vatandaşlık başvuru işlemlerinde yetkili kurum Portekiz Adalet Bakanlığıdır (IRA). Portekiz vatandaşlık başvurusunda eksik belge veya ödemenin zamanında yapılmaması durumunda yapılan başvuru bu kurum tarafından reddedilebilir ve 20 gün içerisinde başvuru sahibine bildirilir. Bu durumda red kararı 15 gün içinde Göçmenlik ve Sınır Hizmetlerine (SEF) şikayet edilebilir; karar verildikten sonraki 30 gün içerisinde Portekiz Dışişleri Bakanlığında karara itiraz edilebilir veya 3 ay içerisinde kararın geri alınması için Portekiz mahkemesine gidilebilir. Portekiz vatandaşlık başvurusu reddedilirse başvuru ücreti iade edilmemektedir.

Portekiz Vatandaşlık Başvuru Ücretleri Ne Kadardır?

Portekiz vatandaşlığına başvuru ücretleri başvuru yöntemlerine göre 175-250 EUR arasında değişmektedir. Portekiz’de doğma, Portekizli biriyle evlenme, Portekiz’de oturma izni, Portekizli bir ebeveyn tarafından evlat edinilme, Portekiz vatandaşlığından çıkıp başka bir ülkenin vatandaşlığına geçmeme, yurt dışında bir Portekiz topluluğa ait olma, Portekiz devletine hizmet etmiş olma ve Portekiz Sefarad Yahudileri soyundan gelme yöntemleriyle Portekiz Vatandaşlığına başvuru ücreti 250 EUR’dur.

Doğduğu yılda ebeveynleri henüz Portekiz vatandaşlığını almamış olan çocuklar için başvuru ücreti 200 EUR’dur. Portekizli bir ebeveyne sahip olan çocuklar veya Portekiz vatandaşlığını geri kazanmak isteyen kişiler için (başka bir ülkenin vatandaşlığına geçmesi veya evlilik sebebiyle kaybetmesi durumunda) ücret istenmemektedir. Portekiz vatandaşlığını henüz 18 yaşını doldurmadan veya engelliyken yasal temsilcisinin tercihi sebebiyle kaybeden ve geri kazanmak isteyen yetişkinler için ise ücret 175 EUR’dur; aynı durumda olan 18 yaş altı bireylerden ise ücret istenmemektedir.

Türkiye-Portekiz Büyükelçiliği sitesinde belirtilene göre pasaport, doğum belgesi, adli sabıka kaydı ve evlilik cüzdanı alma işlemlerinin her biri için istenen ücret 121,90 tl’dir

Portekiz Vatandaşlığı Almanın Avantajları Nelerdir?

Portekiz vatandaşlığı almanın avantajları aşağıda listelenmektedir.

 • Henley Pasaport Endeksi’nde 4. sırada olan ve 135 ülkeye gitme olanağı sağlayan Portekiz pasaportuna sahip olabilmek
 • AB ülkelerini serbestçe gezme imkanı sağlayan AB vatandaşlığına sahip olabilmek
 • Diğer AB ülkelerinde yaşayabilme, çalışabilme ve emekli olabilme olanağına sahip olmak
 • Portekiz’de çalışabilmek veya iş yeri sahibi olabilmek
 • Portekiz eğitim olanaklarından faydalanabilmek
 • Portekiz sosyal sigorta ve emeklilik maaşı olanaklarından yararlanabilmek
 • Portekizde mülk sahibi olabilmek
 • Portekiz seçimlerinde oy kullanabilmek

Portekiz Pasaportu ile Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

Henley Pasaport Endeksi’ne göre Portekiz pasaportu 2021 yılında 98 ülkeye vizesiz gitme imkanı sağlamaktadır. Portekiz pasaportu ile Portekiz’e istenildiği zaman girilip çıkılabilir ve AB ülkelerinde serbestçe gezilebilir.

Portekiz pasaportu ile vizesiz gidilebilecek ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya
 • Andora
 • Antigua ve Barbuda
 • Arnavutluk
 • Avusturya
 • Bahamalar
 • Barbados
 • Belarus
 • Belçika
 • Belize
 • Birleşik Krallık
 • Birleşmiş Arap Emirlikleri
 • Bolivya
 • Bosna Hersek
 • Botsvana
 • Brezilya
 • Bulgaristan
 • Yeşil Burun Adaları
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Dominik
 • Dominik Cumhuriyeti
 • Ekvador
 • El Salvador
 • Ermenistan
 • Estonya
 • Eswatini
 • Fas
 • Filistin
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Gambiya
 • Grenada
 • Guatemala
 • Guyana
 • Güney Afrika
 • Gürcistan
 • Haiti
 • Hırvatistan
 • Hollanda
 • Honduras
 • İrlanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • İtalya
 • İzlanda
 • Karadağ
 • Katar
 • Kıbrıs
 • Kırgızistan
 • Kiribati
 • Kolombiya
 • Kosova
 • Kosta Rika
 • Kuzey Makedonya
 • Lesoto
 • Letonya
 • Lihtenştayn
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Malta
 • Meksika
 • Moldova
 • Monako
 • Morityus
 • Namibya
 • Nikaragua
 • Norveç
 • Özbekistan
 • Palau
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Polonya
 • Romanya
 • Saint Kitts ve Nevis
 • Saint Lucia
 • Samoa
 • San Marino
 • Sao Tome ve Principe
 • Senegal
 • Sırbistan
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Saint Vincent ve Grenadines
 • Tayland
 • Tonga
 • Trinidad ve Tobago
 • Tunus
 • Tuvalu
 • Türkiye
 • Ukrayna
 • Vanatu
 • Vatikan
 • Venezuela
 • Yunanistan
Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: