Birleşik Arap Emirlikleri Bayrağı

Birleşik Arap Emirlikleri Bayrağı, Milli Marşı, Arması ve Anlamları

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ulusal sembolleri arasında milli bayrak, etrafında bulunan yedi yıldızın yedi Arap devletini simgelediği bir kartal bulunan milli amblem ve Ishi Biladi (çok yaşa milletim) adını taşıyan, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan, 1971’de federasyonun kurulmasından sonra bestelenen milli marş bulunmaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı 1:2 oranına ve sol köşede dikey olarak kırmızı, sağ tarafta ise yatay olarak yeşil, beyaz, siyah renklere sahiptir. Birleşik Arap Emirlikleri bayrağının tasarımcısı Abdullah Mohammed Al Maainah'tır ve her bir rengin farklı bir anlamı bulunmaktadır.

BAE Bayrağı Hangi Renklerden Oluşur?

BAE Bayrağı Hangi Renklerden Oluşur?
BAE Bayrağı Hangi Renklerden Oluşur?

Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah renklerden oluşmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri bayrağının sol kısmında dikey olarak kırmızı renk, sağ tarafında ise yatay olarak yeşil, beyaz ve siyah renkleri bulunmaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri Bayrak Ölçüleri Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı 1:2 oranına sahiptir.

Birleşik Arap Emirlikleri Bayrağının Anlamı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri bayrağında yer alan kırmızı renk Haşimoğulları boyunu, cesareti, kanı, gücü ve birliği; beyaz renk Emevi Hanedanlığını, temizliği, dürüstlüğü, barışı ve saflığı; yeşil renk Fatımi Hanedanlığını, refahı, umudu, eğlenceyi, sevgiyi ve iyimserliği; siyah renk ise Abbasi Hanedanlığını, düşmanı yenmeyi ve aklın gücünü temsil eder.

Bir diğer yoruma göre Birleşik Arap Emirlikleri bayrağındaki dikey kırmızı renk cesareti, dayanıklılığı, birliği ve birliğin temellerini atan önceki nesillerin fedakarlıklarını; yeşil renk refahı, ülkenin doğal kaynaklarını ve tarımsal mirasını; beyaz renk barışı ve ülkenin hayırsever katkılarını; siyah renk ise cesareti, gücü ve adaletsizliği reddedişi simgeler.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bayrağı Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Birleşik Arap Emirlikleri bayrağındaki renkler ilk olarak 1916’da Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ayaklanan Arap isyancılarının renkleri olarak bir araya gelmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı isyan döneminde bir İngiliz askeri ve diplomat olan Mark Sykes tarafından Arap kuvvetleri arasındaki birliği teşvik etmek için tasarlanmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri bayrağındaki Pan-Arap renkleri olarak adlandırılan renkler 1. Dünya Savaşı döneminden bu yana Mısır, Irak, Ürdün, Libya, Filistin ve Yemen ülkelerinin bayraklarında da kullanılmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin bugünkü bayrağı Abu Dhabili dönemde 19 yaşındaki Abdullah Mohammed Al Maainah tarafından tasarlanmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri’nin bugünkü bayrağı ilk olarak ülkenin kurucu babası olarak görülen Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan tarafından dalgalandırılmıştır.

BAE Bayrağı Kim Tarafından Tasarlanmıştır?

Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı Abdullah Mohammed Al Maainah tarafından tasarlanmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri Bayrağı Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı 2 Aralık 1971’de kabul edilmiştir.

BAE Bayrağını Dalgalandıran İlk Kişi Kimdir?

Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı ilk olarak Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan tarafından dalgalandırılmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri Bayrak Günü Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri bayrak günü; ülkenin kurucuları olan Şey Zayed ve Şeyh Rashid’in çabalarının ve fedakarlıklarının hatırlandığı, ulusal ruhun canlandırıldığı ve 2004 yılında cumhurbaşkanı olan Şeyh Kalifa bin Zayed Al Nahyan’ın başarılarının anıldığı bir gündür. Birleşik Arap Emirlikleri bayrak günü her yıl 3 Kasım’da kutlanmaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri Tarihinde Kullanılmış Bayraklar Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikleri tarih boyunca birçok farklı bayrak kullanmıştır.

Ahameniş İmparatorluğu tarafından MÖ 530-MÖ 330 tarihleri arasında kullanılan ve üzerinde kırmızı zeminde altın renkli bir şahbaz kuşu figürü bulunan bayrak aşağıda verilmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri Tarihinde Kullanılmış Bayraklar Nasıldır?
Birleşik Arap Emirlikleri Tarihinde Kullanılmış Bayraklar Nasıldır?

Sasani İmparatorluğu tarafından 205-651 yılları arasında kullanılan ve üzerinde iç içe geçmiş kırmızı ve mor kareler, ortasında Ahura Mazda’dan inen ışıkla dünyanın dört köşesini aydınlattığına inanılan bir yıldız bulunan bayrak aşağıda verilmiştir.

Sasani İmparatorluğu tarafından 205-651 yılları arasında kullanılan bayrak
Sasani İmparatorluğu tarafından 205-651 yılları arasında kullanılan bayrak

Emevi Hanedanlığı tarafından 661-750 yılları arasında kullanılan düz beyaz dikdörtgen bir zeminden oluşan bayrak aşağıda verilmiştir.

Emevi Hanedanlığı tarafından 661-750 yılları arasında kullanılan bayrak
Emevi Hanedanlığı tarafından 661-750 yılları arasında kullanılan bayrak

Abbasi Hanedanlığı tarafından 750-1258 yılları arasında kullanılan ve düz siyah dikdörtgen bir zeminden oluşan bayrak aşağıda verilmiştir.

Abbasi Hanedanlığı tarafından 750-1258 yılları arasında kullanılan bayrak
Abbasi Hanedanlığı tarafından 750-1258 yılları arasında kullanılan bayrak

Umman İmparatorluğu tarafından 1696-1856 yılları arasında kullanılan ve düz kırmızı dikdörtgen bir zeminden oluşan bayrak aşağıda verilmiştir.

Umman İmparatorluğu tarafından 1696-1856 yılları arasında kullanılan bayrak
Umman İmparatorluğu tarafından 1696-1856 yılları arasında kullanılan bayrak

Jabrid Hanedanlığı tarafından 1417-1527 yılları arasında ve üzerinde düz kırmızı dikdörtgen zemine beyaz arap harfleriyle yazılmış “Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed onun elçisidir” cümlesi bulunan bayrak aşağıda verilmiştir.

Jabrid Hanedanlığı tarafından 1417-1527 yılları arasında kullanılan bayrak
Jabrid Hanedanlığı tarafından 1417-1527 yılları arasında kullanılan bayrak

Diriye Emirliği tarafından 1744-1818 yılları arasında, Necid Emirliği tarafından ise 1818-1891 yılları arasında kullanılan ve sağ tarafında dikey beyaz bir sütun, kalan kısmında ise tamamen yeşil bir zemin olan, üzerinde beyaz arapça harflerle “Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed onun elçisidir.” cümlesi yer alan ve cümlenin üzerinde iç içe geçmiş iki kılıç figürü olan bayrak aşağıda verilmiştir.

Diriye Emirliği tarafından 1744-1818 yılları arasında kullanılan bayrak
Diriye Emirliği tarafından 1744-1818 yılları arasında kullanılan bayrak

Hinawi ve Ghafiri kabile devletleri tarafından 1820 yılına kadar kullanılan ve düz kırmızı dikdörtgen bir zeminden oluşan bayrak aşağıda verilmiştir.

Hinawi ve Ghafiri kabile devletleri tarafından 1820 yılına kadar kullanılan bayrak
Hinawi ve Ghafiri kabile devletleri tarafından 1820 yılına kadar kullanılan bayrak

Al Qasimi Hanedanlığı tarafından 1820 yılına kadar kullanılan ve yeşil, beyaz ve kırmızı şeritlerden oluşan, beyaz şerit üzerinde siyah arap harfleriyle “Allah’tan zafer ve fetih yakındır” cümlesi yer alan bayrak aşağıda verilmiştir.

Al Qasimi Hanedanlığı tarafından 1820 yılına kadar kullanılan bayrak
Al Qasimi Hanedanlığı tarafından 1820 yılına kadar kullanılan bayrak

Kalba Emirliği tarafından 1921-1952 yılları arasında kullanılan ve düz dikdörtgen beyaz bir zeminin içinde bulunan daha küçük ve düz bir kırmızı dikdörtgen zeminden oluşan bayrak aşağıda verilmiştir.

Kalba Emirliği tarafından 1921-1952 yılları arasında kullanılan
Kalba Emirliği tarafından 1921-1952 yılları arasında kullanılan

Füceyre Emirliği tarafından 1960-1971 yılları arasında kullanılan ve sağ kısmında yatay biçimde yeşil bir yarım üçgen içinde iki beyaz yıldız, sol kısmında iki beyaz şerit arasında bir kırmızı şeritten oluşan bayrak aşağıda verilmiştir.

Füceyre Emirliği tarafından 1960-1971 yılları arasında kullanılan bayrak
Füceyre Emirliği tarafından 1960-1971 yılları arasında kullanılan bayrak

Umman Kıyısı Ateşkes Devletleri tarafından 1968-1971 yılları arasında kullanılan ve iki kırmızı şerit arasında bir beyaz şerit ve beyaz şeridin üzerinde bulunan yedi köşeli yeşil bir yıldızdan oluşan bayrak aşağıda verilmiştir.

Umman Kıyısı Ateşkes Devletleri tarafından 1968-1971 yılları arasında kullanılan bayrak
Umman Kıyısı Ateşkes Devletleri tarafından 1968-1971 yılları arasında kullanılan bayrak

Birleşik Arap Emirlikleri dini ve kültürel açıdan önemli bir jeopolitik konuma sahiptir. Jeopolitik konumunun öneminden dolayı Birleşik Arap Emirlikleri tarihi ve kültürü zengin ögeler barındırmaktadır.

Arap Emirlikleri'nin Bayrakları Nasıldır?

7 Arap Emirliğinin bayrakları aşağıda verilmiştir.

Abu Dhabi Emirliği bayrağı aşağıda verilmiştir.

Abu Dhabi Emirliği bayrağı
Abu Dhabi Emirliği bayrağı

Dubai ve Acman Emirlikleri bayrağı aşağıda verilmiştir.

Dubai ve Acman Emirlikleri bayrağı
Dubai ve Acman Emirlikleri bayrağı

Füceyre Emirliği bayrağı aşağıda verilmiştir.

Füceyre Emirliği bayrağı
Füceyre Emirliği bayrağı

Res’ül Hayme ve Şarika Emirlikleri bayrağı aşağıda verilmiştir.

Res’ül Hayme ve Şarika Emirlikleri bayrağı
Res’ül Hayme ve Şarika Emirlikleri bayrağı

Ummü’l-Kayme Emirliği bayrağı aşağıda verilmiştir.

Ummü’l-Kayme Emirliği bayrağı
Ummü’l-Kayme Emirliği bayrağı

Dubai Bayrağı Nasıldır?

Dubai Emirliği'nin bayrağı sol tarafında beyaz ve dar bir sütun ve sağ tarafında tamamen kırmızı bir zeminden oluşmaktadır. Dubai Emirliği'nin bayrağı, 1820 yılında Britanya’nın Basra Körfezi’nin güney kıyısındaki birçok Arap devletini genel ateşkes yapmaya zorlaması ve bu devletlerin daha sonra ateşkes devletleri olarak anılması üzerine ortaya çıkmıştır. Dubai Emirliği’nin bugünkü bayrağı o zamanki ateşkes devletlerinin bayrağıdır ve kırmızı renk ateşkesi, beyaz renk ise İngiltere ile aralarındaki barışçıl ilişkiyi temsil eder. Dubai Emirliği’nin bayrağı 2 Aralık 1971’de resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Dubai Emirliği'nin bayrağı diğer emirliklerin bayraklarından farklı olarak ateşkes devletlerinin bayrağının değiştirilmemiş halidir. Günümüzde ateşkeş devletlerinin bir simgesi olmaktan çıkmış ve Dubai bayrak Dubai Emirliği'nin bir simgesi haline gelmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Milli Marşı Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikleri’nin milli marşı aşağıda verilmiştir.

Çok yaşa ülkem,

Emirliklerimizin birliği yaşıyor.

Milletin dini İslam ve Kuran’ın rehberliği için yaşadınız.

Allah adına seni daha güçlü kıldım, ey vatan!

Benim ülkem, benim ülkem, benim ülkem, benim ülkem.

Allah seni zamanın şerrinden korudu.

İnşa etmeye ve çalışmaya yemin ettik.

Ciddiyetle çalışın, ciddiyetle çalışın.

Yaşadığımız sürece samimi olacağız.

Güvenlik baki kaldı, bayrak yaşadı, ey emirliklerimiz!

Arapçılığın simgesi: Hepimiz sana kurban olur, kanımızı veririz;

Senin için ruhumuzu feda ederiz ey vatan!

BAE Milli Marşı Ne Zaman Yazılmıştır?

Birleşik Arap Emirlikleri milli marşının sözleri 1986’da yazılmıştır ve 1971’de bestelenmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri Marşının Yazarı ve Bestecisi Kimdir?

Birleşik Arap Emirlikleri marşının bestecisi Mısırlı bestekar Saad Abdel Wahab, söz yazarı ise Arif al-Shaykh’tır.

Birleşik Arap Emirlikleri Arması Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikleri Arması Nasıldır?
Birleşik Arap Emirlikleri Arması Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikleri arması ortasında Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını gösteren bir disk olan ve diskin etrafında federasyonun yedi emirliğini temsil eden yedi yıldız bulunan bir altın Kureyş şahini ve şahinin pençeleriyle tuttuğu federasyonun adını taşıyan kırmızı bir parşömenden oluşmaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri amblemi 9 Aralık 1973 yılında resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: