Cezayir Bayrağı

Cezayir Bayrağı, Milli Marşı, Arması ve Anlamları

Cezayir’in ulusal sembolleri arasında Cezayir bayrağı, milli marşı ve arması bulunmaktadır.

Cezayir bayrağı, 2’ye 3 oranlarında beyaz ve yeşil olan iki eşit şeritten ve merkezinde bulunan kırmızı hilal ve beş köşeli yıldızdan oluşmaktadır.

Cezayir bayrağında yer alan yeşil renk İslamı, beyaz renk saflığı temsil etmektedir, bayrağın ortasında yer alan kırmızı hilal ve beş köşeli yıldız da Cezayir’deki ulusun öne çıkan inancı olarak İslamın simgesidir. Cezayir bayrağı, 1962’de Cezayir’in bağımsızlığını ilan etmesi üzerine göndere çekildiğinde resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Cezayir milli marşı, Moufdi Zakaria tarafından Kassaman adlı şiir olarak yazılmış ve Kassaman’ın müziğini Mohamed Fawzi bestelemiştir.

Cezayir arması, 1 Kasım 1976’da, bir önceki armanın üzerindeki yazılar Fransızcadan Arapçaya çevrilerek resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Cezayir'in Bayrağı Nasıldır?

Cezayir'in Bayrağı Nasıldır?
Cezayir'in Bayrağı Nasıldır?

Cezayir’in bayrağı, biri yeşil diğeri beyaz olmak üzere, iki eşit dikey şeritten meydana gelmektedir; bayrağın tam ortasında konumlanmış kırmızı hilal ve hilalin açık tarafında yer alan beş köşeli kırmızı bir yıldız bulunmaktadır. Cezayir bayrağında, göndere çekilen tarafta bulunan yeşil şerit İslam’ı temsil ederken, bayrağın dalgalanan tarafında bulunan beyaz şerit ise saflığı simgelemektedir. Cezayir bayrağının ortasında bulunan kırmızı hilal ve yıldız İslam’ı temsil etmektedir.

Cezayir Bayrak Ölçüleri Nasıldır?

Cezayir bayrak ölçüleri ⅔ oranındadır, Cezayir bayrağının dikdörtgen şeklindeki uzunluğu, bayrağın eninin 1 buçuğuna eşittir.

Cezayir bayrağının dikdörtgen şekli iki eşit parçaya bölünmektedir, iki eşit parçanın göndere çekilen tarafı yeşildir ve bayrağın dalgalanan tarafı ise beyazdır.

Cezayir bayrağının ortasında, hilalin iç tarafında bulunan yıldız beş köşelidir ve yarıçapı bayrağın yüksekliğinin sekizde birine eşit olan bir daire çizilerek beş köşeli yıldız oluşturulmaktadır. Cezayir bayrağında yer alan beş köşeli kırmızı yıldız, bayrağın beyaz şeridinde bulunmaktadır.

Cezayir bayrağının ortasında bulunan hilalin çevresindeki dairenin yarıçapı, bayrağın eninin çeyreğine eşittir. Cezayir bayrağındaki hilalin iç tarafındaki dairinin yarıçapı, bayrağın eninin beşte birine eşittir. Cezayir bayrağındaki hilalin iki ucu, dış dairenin çevresinin altıda beşi olacak şekilde eşit bir yayla çizilmiştir.

Cezayir bayrağındaki hilalin dışındaki dairenin merkezi, bayrağın dikdörtgenindeki merkezdedir.

Cezayir Bayrağının Anlamı Nedir?

Cezayir bayrağında bulunan göndere çekilen tarafta bulunan yeşil dikey şerit İslam inanışını ifade etmektedir; bayrağın dalgalanan tarafında bulunan beyaz dikey şerit ise saflığı simgelemektedir. Cezayir bayrağının tam ortasında konumlanan kırmızı hilal ve beş köşeli yıldız İslamiyeti temsil etmektedir.

Cezayir bayrağındaki renk ve semboller, İslam dışında Cezayir’deki Arap hanedanlarıyla da ilişkilendirilmektedir. Cezayir bayrağındaki hilal ve beş köşeli yıldızın kırmızı olması Cezayirlilerin bağımsızlık savaşında akıttığı kanları sembolize etmektedir.

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Bayrağı Ortaya Nasıl Çıkmıştır?

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti bayrağı Fransızlarla yapılan savaş sonrasında, ülkenin bağımsızlığı ilan edildikten sonra, ilk olarak 3 Temmuz 1962 tarihinde göndere çekilerek dalgalandırılmıştır.

Cezayir’in Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı olduğu 19. yüzyılda işgale karşı direniş hareketine ön ayak olan Abdülkadir el-Cezairî’nin Cezayir’in şimdiki bayrağının tasarımını yaptığı söylense de bu bilgiye dair kanıtlar yetersizdir. Cezayirli milliyetçi lider Ahmet Messali Hadj ve Abdülkadir el-Cezairî’nin torunu Khaled, 1920’lerde yeşil ve beyaz bayrağı Fransız yönetimine karşı çıkmak için kullanmıştır.

Cezayir bayrağında yer alan yeşil ve beyaz zemin üzerinde kırmızı hilal ve beş köşeli yıldız sembollerini kimin tasarladığı üzerinde tartışmalar mevcuttur. Cezayir bayrağının ilk versiyonunu Emilie Busquant’ın 1934 yılında diktiği bilinmektedir.

Cezayir bayrağının yeşil beyaz zemin üzerinde, parlak sarı bir dairenin içinde Fatıma’nın Eli işareti bulunan versiyonunu, 1940’lı yıllarda, Cezayir Manifestosunun Demokratik Birliği resmi bayrak olarak önermiştir; Arap olmayan Berberiler ve onların geleneksel yaşam tarzlarıyla ilişkilendirilebileceği gerekçesiyle, Ulusal Kurtuluş Cephesi bu bayrağın kullanımını reddetmiştir.

Cezayir’de 1950’lerde, Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Ulusal Kurtuluş Ordusu, bayrağın günümüzdeki halini desteklemiş ve bağımsızlığı ilan edilen Cezayir’de 1962’de resmi olarak kullanılmaya başlamıştır.

Cezayir Bayrağı Resmi Olarak Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Cezayir bayrağı resmi olarak 3 Temmuz 1962 tarihinde göndere çekilerek kabul edilmiştir.

Cezayir Bayrağını Kim Tasarlamıştır?

Cezayir bayrağını Emilie Busquant’ın tasarladığı bilinmektedir. Cezayir bayrağının zeminindeki yeşil ve beyazın üzerinde kırmızı hilal ve beş köşeli yıldızı sembollerini kimin tasarladığı üzerinde halen tartışmalar olsa da Busquant’ın 1934 yılında Cezayir bayrağının ilk versiyonunu diktiği bilinmektedir.

Cezayir’in şimdiki bayrağının tasarımını Abdülkadir el-Cezairî’nin geliştirdiği söylense de bu bilginin bir dayanağı yoktur.

Tarih İçinde Cezayir'de Kullanılan Bayraklar Nasıldır?

Tarih içinde Cezayir'de kullanılan bayraklar arasında Tilimsan Krallığı’nın 1388-1556 tarihleri arasında kullandığı iki bayrak, Cezayir’in Osmanlı Döneminde kullandığı kullandığı bayrak, Cezayir milliyetçilerinin 1940’taki bayrağı, sürülmüş Cezayir hükümetinin 1958-1962 tarihleri arasındaki bayrağı ve 1962’den itibaren günümüzdeki son halini bulan bayrak bulunur.

Tarih içinde Cezayir Tilimsan Krallığı’na dahil olduğunda, 1388-1488 yılları arasında kullandığı bayrak, beyaz zemin üzerindedir ve lacivert bir hilal, uçları yukarı dönük bir şekilde bayrağın ortasında konumlanmıştır.

İlgili bayrak görseli aşağıdadır.

1388 - 1488 yılları arası Cezayir Bayrağı
1388 - 1488 yılları arası Cezayir Bayrağı

Cezayir’in Zayyanid Tilimsan Krallığı döneminde, 1488–1556 yılları arasında kullandığı bayrak mavi bir zemin üzerinde bulunmaktadır, bayrağın ortasında konumlanan beyaz hilalin uçları yukarı bakmaktadır.

İlgili bayrak aşağıdaki görseldedir.

1488 - 1556 yılları arası Cezayir Bayrağı
1488 - 1556 yılları arası Cezayir Bayrağı

Cezayir Eyaleti veya Cezayir Beylerbeyliğinin Osmanlı Döneminde kullandığı bayrak 1516-1830 yılları arasında kullanılmıştır ve üçü kırmızı ikisi sarı olacak şekilde beş şeritten meydana gelmektedir.

Bahsi geçen bayrak görseli aşağıdadır.

1516 - 1830 yılları arası Cezayir Bayrağı
1516 - 1830 yılları arası Cezayir Bayrağı

Cezayir’deki milliyetçilerin 1940’taki bayrağı, üç eşit yatay şeritten oluşmuştur; iki şerit yeşil ve ortadaki şerit beyazdır, beyaz şeridin üzerinde bayrağın ortasında konumlanan sağda bir el işareti ve solda hilal bulunmaktadır.

Bahsedilen bayrak görseli aşağıdadır.

1940 yılında değişen Cezayir Bayrağı
1940 yılında değişen Cezayir Bayrağı

Cezayir hükümetinin sürüldüğü dönemdeki bayrağı 1958-1962 yıllarında, yakın Cezayir tarihi

içinde kullanılmıştır, günümüzdeki Cezayir bayrağına çok benzeyen bu bayrağın farkı yeşil dikey şeridin beyaz şeritten daha kısa olmasıdır. Cezayir hükümetinin sürüldüğü dönemdeki bayrak, göndere çekilen tarafta yeşil dikey bir şerit ve yanında genişliği daha uzun olacak şekilde beyaz dikey bir şerit bulunmaktadır, yeşil ve beyaz şeridin ortasında olacak şekilde kırmızı hilal ve beş köşeli yıldız konumlanmıştır.

Günümüz Cezayir bayrağına en yakın ilgili bayrak aşağıda verilmiştir.

1958 - 1962 yılları arası Cezayir Bayrağı
1958 - 1962 yılları arası Cezayir Bayrağı

Cezayir Bayrağına Benzeyen Bayraklar Hangileridir?

Cezayir bayrağına benzeyen bayraklar arasında Pakistan bayrağı, Bangladeş bayrağı ve tarzı bakımından Portekiz bayrağı bulunmaktadır.

Pakistan bayrağı aşağıdaki görseldedir.

Pakistan Bayrağı Görseli
Pakistan Bayrağı Görseli

Bangladeş bayrak görseli aşağıdaki gibidir.

Bangladeş Bayrağı Görseli
Bangladeş Bayrağı Görseli

Tarz olarak Cezayir bayrağına benzeyen Portekiz bayrağı aşağıda verilmiştir.

Portekiz Bayrağı Görseli
Portekiz Bayrağı Görseli

Cezayir'in Milli Marşı Nasıldır?

Cezayir'in milli marşının sözleri aşağıdadır.

Biz, yıkıcı bombalar arasında yemin ettik

Sel olup akıtılan saf kanlar,

Şanlı şekilde dalgalanan bayraklar,

Gururlu bir şekilde yüksek dağlarda dalgalanın

Baş kaldırdık yaşayacağımızı ya da öleceğimizi bilmeden

Biz Cezayir'in yaşaması için kararlıyız

Şahidimiz olun! Şahidimiz olun! Şahidimiz olun!

Biz doğruluk adına isyan eden askerleriz

Ve bağımsızlığımız için savaştık

Konuşmasaydık, kimse duymayacaktı

Barut namlusunun sesini ritmimiz olarak kabul ettik

Makinalı tüfeğin tınısını melodi olarak aldık

Biz Cezayir'in yaşaması için kararlıyız

Şahidimiz olun! Şahidimiz olun! Şahidimiz olun!

Ey Fransa, suçlamaların zamanı bitti

Ve biz bu kitabı kapadık,

Ey Fransa hesaplaşma zamanı

Bizim cevabımızı almaya hazır ol!

Boş konuşmanın sonu bizim devrimimiz

Biz Cezayir'in yaşaması için kararlıyız

Şahidimiz olun! Şahidimiz olun! Şahidimiz olun!

Kahramanlarımızdan bir ordu yapacağız

Ölülerimizden zaferimizi göklere çıkaracağız

Ruhlarımızla ölümsüzlüğe yükselteceğiz

Ve omuzlarımızda bayrağımızı taşıyacağız

Ulusun Kurtuluş Cephesine yeminimizi ettik

Biz Cezayir'in yaşaması için kararlıyız

Şahidimiz olun! Şahidimiz olun! Şahidimiz olun!

Savaş alanlarından vatanın çığlığı geliyor

Dinle ve cevapla!

Şehitlerin kanıyla yaz ki

Ve gelecek nesillere okunsun

İhtişam, sana ellerimizi verdik,

Biz Cezayir'in yaşaması için kararlıyız

Şahidimiz olun! Şahidimiz olun! Şahidimiz olun!

Cezayir Milli Marşı Ne Zaman Yazılmıştır?

Cezayir milli marşı, Yemin Ediyoruz anlamına gelen Kassaman’dır. Kassaman, 1962’de Cezayir Fransa’dan bağımsızlığını kazandığında kabul edilmiştir.

Cezayirli Moufdi Zakaria, siyasi görüşleri nedeniyle hapse giren ve bağımsızlık mücadelesi vermiş figürlerden biri olarak 1955 yılı Nisan ayında cezaevinde Kassaman şiirini kaleme almıştır. Cezayir milli marşı olan Kassaman’ın müziğini Mohamed Fawzi bestelemiştir.

Cezayir Milli Marşının Yazarı ve Bestecisi Kimdir?

Cezayir milli marşı olan Kassaman şiirini yazan Moufdi Zakaria’dır. Cezayirli Moufdi Zakaria’nın 1955 yılında Fransızların siyasi nedenlerle hapse atıldığında Kassaman’ı, kalemi ve kağıdı olmadığından kanıyla hücre duvarlarına yazdığı söylenmektedir. Cezayir milli marşını besteleyen kişi Mohamed Fawzi’dir.

Cezayir'in Arması Nasıldır?

Cezayir'in arması, üzerindeki yazılar Fransızcadan Arapçaya çevrilerek 1 Kasım 1976’da resmi olarak kabul edilmiştir. Cezayir armasında tek değişen Fransızca yazıların Arapçaya çevrilmesidir.

Cezayir armasında yer alan hilal ve beş köşeli yıldız, bayrakta da bulunmakta ve İslam’ı temsil etmektedir. Cezayir armasında amblemi çevreleyen Arapça yazının anlamı ülkenin resmi olan “Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti”dir. Cezayir armasında yer alan Fatıma’nın eli veya Hamse olarak bilinen tılsım, Cezayir’de gelenekseldir. Cezayir armasında Fatıma’nın eli, Atlas Dağları’nın önünde, yeni bir dönemi simgeleyen güneşin doğuşunun altında yer almaktadır. Cezayir armasında yer alan binalar endüstrileşmeyi ve tarlalar ise tarımı göstermektedir.

Cezayir arması aşağıda verilmiştir.

Cezayir Arması
Cezayir Arması
Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: