Cezayir Nüfusu

Cezayir Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Cezayir, kilometrekare başına sadece 15,9 kişi ile dünyadaki en seyrek nüfuslu ülkeler arasındadır. Eylül 2022 Worldometer Birleşmiş Milletler verilerinin detaylandırmasına göre Cezayir nüfusu 45.624.469 olarak bilinmektedir. Cezayir’in nüfusu, dünya nüfusunun %0.56'sına eşittir.

Cezayir’in nüfus yoğunluğu en fazla şehirleri Cezayir, Oran, Setif ve Batna olarak bilinmektedir. Cezayir’de nüfus sayımı 10 yılda bir yapılmaktadır ve en son nüfus sayımı 2018 yılında yapılmıştır.

2022 Yılında Cezayir Nüfusu Ne Kadardır?

2022 yılı için Cezayir nüfusu Worldometers Birleşmiş Milletler verilerine göre 45.624.469'dur.

Şehirlere Göre Cezayir'in Nüfus Dağılımı Nasıldır?

2022 yılı cia.gov verilerine göre Cezayir şehirlerinin nüfus dağılımı aşağıda verilmiştir.

ŞehirNüfus
Cezayir2,947,461
Oran1,584,607
Setif1,496,150
Batna1,128,030
Tizu Vizu1,119,646
Blida1,009,892
M’Sila991,846
Tlemsan945,525
Konstantine943,112
Becaue915,835

Cezayir'in Başkentinin Nüfusu Ne Kadardır?

Cezayir ülkesinin başkenti Cezayir şehridir.

Cia.gov verilerine göre başkent Cezayir’in nüfusu 2.947.461 olarak bilinmektedir ve Cezayir başkenti ülkenin en kalabalık şehridir.

Cezayir Nüfus Politikası Nasıldır?

Cezayir nüfusunun yüzde 91'i kıyı kesimlerinde %45’i şehirde yaşamaktadır.

Cezayir hükümetinin şehirlere göçü engelleme politikalarına rağmen şehirleşme devam etmektedir. Hükümetin uyguladığı Cezayir politikası şehirleşmeyi engellemeye yöneliktir. 2022 yılında Cezayir’de 24.182.736 kişi kentsel alanlarda yaşamakta ve Sahra bölgesinde yaklaşık 1.5 milyon göçebe yaşamaktadır.

Makalenin ilerleyen kısımlarında Cezayir nüfus politikasına yön veren temel konular ve istatistikler paylaşılacaktır.

Cezayir'in Demografi İstatistikleri Nasıldır?

Cezayir’in demografi istatistikleri aşağıda listelenmiştir.

 • Cezayir'de bir günde 506 doğum gerçekleşmektedir.
 • Cezayir'de bir günde 106 ölüm gerçekleşmektedir.
 • Cezayir'de bir günde -5 göç gerçekleşmektedir.

Cezayir Nüfusunun Büyüme Oranı Nedir?

Cia.gov 2022 verilerine göre Cezayir nüfusunun büyüme oranı 1.64 olarak bilinmekte ve dünya ile karşılaştırıldığında 61. sırada yer almaktadır.

Cezayir’in nüfus artışını gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

Cezayir Nüfusunun Büyüme Oranı Nedir?
Cezayir Nüfusunun Büyüme Oranı Nedir?

Cezayir Nüfusunun Gelecek Yıllarda Ne Kadar Olması Beklenmektedir?

Cezayir'in nüfusu, Birleşmiş Milletler verilerine göre 45.624.469 olarak bilinmektedir. Birleşmiş Milletler verilerine göre Cezayir nüfusunun 2023 yılında 45.903.225 olacağı tahmin edilmektedir.

Cezayir'de Ortalama Yaşam Süresi Kaç Yıldır?

Cezayir’de ortalama yaşam süresi 73.03 yıldır. Cezayir’de ortalama yaşam süresi erkekler için 76.57 yıl ve kadınlar için 79.57 yıl olarak bilinmektedir.

Cezayir'in Nüfus Yaş Ortalaması Kaçtır?

Cezayir nüfusunun yaş ortalaması 28.9’dur. Cezayir’de yaş ortalaması erkekler için 28.6 ve kadınlar için 29.3 olarak bilinmektedir.

Cezayir'in Nüfus Piramidi Nasıldır?

Cezayir'de 18 yaş üstü 29.087.362 kişi bulunmaktadır. Cezayir’de 10 yılda bir nüfus sayımı yapılmaktadır. Cezayir'de 22.54 milyon erkek ve 22.07 milyon kadın bulunmakta olup Cezayir'de kadınlardan 0,47 milyon daha fazla erkek nüfus bulunmaktadır.

Cezayir nüfus piramidi aşağıda verilmiştir.

Cezayir'in Nüfus Piramidi Nasıldır?
Cezayir'in Nüfus Piramidi Nasıldır?

Cezayir'de Kadın Nüfusunun Erkek Nüfusuna Oranı Ne Kadardır?

Cia.gov 2022 verilerine göre Cezayir’de erkek nüfusun kadın nüfusa oranı 1.03 olarak bilinmektedir.

Cezayir Nüfusunun Okur Yazarlık Oranı Nedir?

Cia.gov 2015 verilerine göre Cezayir’de erkek nüfusun okur yazarlık oranı %87.2, kadın nüfusun okur yazarlık oranı %73.1 ve toplam nüfusun okur yazarlık oranı %80.2 olarak bilinmektedir.

Cezayir Nüfusunun Etnik Yapısı Nasıldır?

Cezayir nüfusunu oluşturan etnik gruplar aşağıda listelenmiştir.

 • Araplar,(%73,6)
 • Berberiler, (%23,2)
 • Arap Berberiler, (%3)
 • Diğer, (%0,2)

Cezayir Nüfusunun İnandığı Dinler Hangileridir?

Cezayir nüfusunun %99'unu İslamiyet, toplam nüfusun %1'ini diğer dinler oluşturmaktadır.

Cezayir’de nüfusun neredeyse tamamını oluşturan resmi Cezayir dini Müslümanlıktır.

Cezayir Nüfusunun Konuştuğu Diller Hangileridir?

Cezayir nüfusunun konuştuğu diller aşağıda listelenmiştir.

 • Arapça, %83
 • Fransızca, %70
 • Berberi dilleri, %27.4
 • İngilizce, %15
 • Korandje dili (Kwarandzey), %0.01

Fransızcanın Cezayir’de resmi bir statüsü olmamasına rağmen, geçmişte yaşanan sömürgecilik sebebiyle eğitimde kullanılmaktadır. Cezayir’de devletin resmi dili Berberi dili ve Arapçadır. Yaygın olarak kullanılan resmi Cezayir dili Arapça olarak bilinmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: