Lihtenştayn İltica Şartları

Lihtenştayn'a İltica Etmek için Şartlar ve İstatiksel Veriler

Lihtenştayn’a iltica eden kişiler iltica başvurusunun kabul edilmesi için mülteci statüsünde olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.

İltica, başvuruda bulunan kişinin kendi ülkesinde ırksal, cinsel, kültürel, dinsel ya da politik ayrımcılığa maruz kalması, zulüm korkusu veya bir savaşın ortasında kalması nedeniyle can güvenliğinin olmadığını kanıtlayarak ilgili ülkeye sığınma talebinde bulunmasıdır. Mülteci, zulüm gören veya zulüm korkusu yaşayan kişilerin ülkesinden ayrılarak ilgili ülkede iltica başvurusu kabul edilen kişilere verilen statüdür.

Lihtenştayn İltica Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

Lihtenştayn iltica başvurularını kabul etmektedir.

Lihtenştayn İltica Şartları Nelerdir?

Lihtenştayn iltica şartları aşağıda listelenmiştir.

  • İltica başvurusu yapan kişinin mülteci statüsüne sahip olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.
  • İltica başvurusunun reddedilmesi için bir sebep bulunmaması gerekmektedir.

Kimler Lihtenştayn'a İltica Başvurusunda Bulunabilir?

14 Aralık 2011 tarihli Lihtenştayn İltica Yasası uyarınca mülteci olarak kabul edilen kişiler, Lihtenştayn’a iltica başvurusunda bulunabilmektedir.

Lihtenştayn İltica Yasası'na göre mülteci; ırkı, dini, milliyeti, belirli bir sosyal gruba üye olması, cinsiyeti ya da siyasi görüşü nedeniyle zulüm korkusu yaşaması, can güvenliği olmaması, yaşam hakkı elinden alınmış olması nedeniyle iltica yoluyla Lihtenştayn göçmenlik başvurusunda bulunma hakkı olan kişilerdir.

Lihtenştayn İltica Başvurusu Nereye Yapılır?

Lihtenştayn iltica başvurusu, Göçmenlik ve Pasaport Bürosu’ndan veya Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gidilerek yapılmaktadır.

Yasadışı yollardan ülkeye girmeye çalışan kişilerin ülke sınırında, sınıra yakın bölgede veya Lihtenştayn’da durdurulmasının ardından sığınma başvurusunda bulunan kişiler, Göçmenlik ve Pasaport Bürosu’na sevk edilmektedir.

İltica Talebi Lihtenştayn'da Hangi Kuruluş Tarafından Değerlendirilir?

İltica talebi, Lihtenştayn Göçmenlik ve Pasaport Bürosu tarafından değerlendirilmektedir.

2022 Lihtenştayn İltica Prosedürü Nasıldır?

2022 Lihtenştayn iltica prosedürü, başvuru yapıldıktan sonra Göçmenlik ve Pasaport Bürosu’nun sığınmacıya kişisel bilgileri, ülkeye seyahati ve iltica başvurusunda bulunma nedenleri hakkında sorular yöneltmesi ile başlamaktadır.

Dublin prosedürü, Göçmenlik ve Pasaport Bürosu’nun başvuru sahibinin başka bir Dublin bölgesinde sığınma başvurusunda bulunup bulunmadığını kontrol etmek için EURODAC parmak izi sistemini kullanmaktadır ve başvuru sahibinin sığınma geçmişi bulunmuyorsa işlemler başlatılmaktadır.

İncelenen sığınma geçmişi sonrasında iltica başvurusundan Lihtenştayn sorumluysa Göçmenlik ve Pasaport Bürosu, sığınma nedenlerinin güvenilir olup olmadığını ve Sığınma Yasası kapsamındaki mülteci statüsünün yerine getirilip getirilmediğini belirlemek için bir veya daha fazla görüşme yapmaktadır ve bilgilerin güvenilirliğine göre karar verilmektedir.

Lihtenştayn iltica görüşmeleri sığınmacının anadilinde tercüman yardımı ile ve bir yardım kuruluşu temsilcisinin huzurunda yapılmaktadır. Sığınmacılar gerçeklerin tespit edilmesine yardım etmekle yükümlüdür ve kimliklerini açıklamalı, ilgili belgeleri ibraz etmeli, ilgili sığınma nedenlerini belirtmeli, kanıt sunmalı ve istenilen biyometrik verilerini vermelidir.

Lihtenştayn'a İltica Talebinde Bulunanlar Değerlendirme Sürecinde Nerede Kalır?

Lihtenştayn’a iltica talebinde bulunan kişiler değerlendirme sürecinde Lihtenştayn’da kalmaktadır.

Lihtenştayn İltica Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Lihtenştayn iltica başvurusu tamamlandıktan sonra genellikle 3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Lihtenştayn İltica Başvurusu Kabul Edilirse Ne Olur?

Lihtenştayn iltica başvurusu kabul edilen kişiler oturma izni alarak ülke topraklarında ikamet etmektedir.

Lihtenştayn İltica Başvurusu Kabul Edilenlerin Ailesi Yanlarına Gelebilir Mi?

Lihtenştayn iltica başvurusu kabul edilenlerin ailesi yanlarına gelebilmektedir. Ailesinden ayrılarak Lihtenştayn’a gelen ve ilticası kabul edilen kişilerin, ailesiyle Lihtenştayn'da yeniden bir araya gelmek istemesi halinde mültecilerin aile üyelerine sığınma hakkı tanınmaktadır.

Aile üyeleri, Lihtenştayn'a kabul edilen kişinin kendi ülkesinde bakım yükümlülüğüne sahip olduğu eş veya medeni birliktelik yaşadığı partner, reşit olmayan çocuk ve hükümet kararnamesi ile belirlenen diğer yakın akrabalardır.

Lihtenştayn İltica Talebi Kabul Edilenler Kalıcı Oturma İzni Alabilir Mi?

Lihtenştayn iltica talebi kabul edilen kişilere kalıcı Lihtenştayn oturma izni verilmektedir ancak oturma izni başvurusunda bulunan kişinin entegrasyon süresince ilerlemesi, nerede olduğunun her zaman yetkili makamlarca bilinmesi ve sığınma başvurusunun tamamlanmasından sonra en az 5 yıl Lihtenştayn'da ikamet etmiş olması gerekmektedir.

Lihtenştayn İltica Başvurusu Kabul Edilenler Vatandaşlık Alabilir Mi?

Lihtenştayn iltica başvurusu kabul edilen kişi, Lihtenştayn vatandaşlık başvurusunda bulunabilmektedir.

Lihtenştayn’a iltica eden kişi en az 30 yıl ülkede ikamet ettikten sonra vatandaşlığa geçmek için yasal haklara sahip olmaktadır ancak 20 yaşına kadar olan yıllar iki katı sayılmaktadır.

Lihtenştayn İltica Başvurusu Reddedilirse Ne Olur?

Lihtenştayn iltica başvurusu reddedilirse, başvuru sahibi Lihtenştayn'dan gönderilmektedir ve karar kesinleştiği tarihten itibaren sınır dışı işlemi Göç ve Pasaport Bürosu tarafından başlatılmaktadır.

Lihtenştayn iltica başvurusu ret kararının uygulanması mümkün değilse, bir gerekçeye dayanmıyorsa veya uygulanmasına izin verilmiyorsa Göçmenlik ve Pasaport Bürosu, en fazla bir yıl ile sınırlı olan ve daha sonra tekrar kontrol edilen geçici kabul kararı vermektedir.

Lihtenştayn Sığınma Talebi Hangi Durumlarda Reddedilir?

Lihtenştayn sığınma talebinin reddedilme nedenleri aşağıda listelenmiştir.

  • Dublin bölgesinde (AB, Norveç, İzlanda veya İsviçre) iltica başvurusunda bulunulmuş ve mülteci statüsü tanınmışsa, Lihtenştayn tarafından ek bir iltica hakkı koruması verilmemektedir.
  • Mülteci, sığınma ve sınır dışı prosedürünün yürütülmesi sırasında uluslararası hukuka göre sorumlu olan başka bir Dublin eyaletine göç etmişse iltica başvurusu reddedilmektedir.
  • Sığınmacı, Lihtenştayn'da iltica prosedüründen geçmiş ancak iltica başvurusunu geri çekmişse başvuru reddedilmektedir.
  • Lihtenştayn’a iltica başvurusunda bulunan sığınmacı, daha önce kaldığı güvenli bir ülkede somut bir zulüm belirtisi olmaması nedeniyle kendi ülkesine geri dönmüş ise başvuru reddedilmektedir.
  • İltica başvurusu sahibi mülteci statüsü şartlarını sağlamıyorsa Lihtenştayn iltica başvurusu reddedilmektedir.
  • Sığınmacı davranışlarıyla, yürürlükteki düzene uymaya istekli olmadığını açık bir şekilde göstermişse ve özellikle defalarca ihlalde bulunmuş veya ağır suçtan mahkum edilmişse iltica başvurusu reddedilmektedir.
  • Sığınmacı iltica prosedürüne uygun yükümlülüğünü iyi bir sebep olmaksızın ihlal ederse veya Lihtenştayn’da kalmasına rağmen 20 günden daha uzun bir süre Göçmenlik ve Pasaport Bürosu’na ulaşmazsa iltica başvurusu reddedilmektedir.

Dublin Prosedürü Nedir?

Dublin prosedürü, iltica başvurularının işleme alınacağı Avrupa ülkesini belirlemektedir ve Dublin III Yönetmeliği, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve İsviçre'de geçerlidir. Dublin prosedürü ilke olarak iltica başvurusunun sorumlu olduğu devleti, Avrupa Birliği’ne ilk gelinen veya giriş vizesi veren ilk Avrupa ülkesi olarak belirlemiştir.

Federal Göç ve Pasaport Bürosu, Lihtenştayn’a sığınma başvurusunun nedenlerini sormak için başvuru sahibini duruşmaya davet etmeden önce, başvurunun Lihtenştayn’da işleme alınıp alınmayacağını kontrol etmektedir. Parmak izi başka bir Avrupa ülkesinde kaydedilmiş ve dosyalanmışsa veya Lihtenştayn’dan önce başka bir yere sığınma başvurusunda bulunulmuşsa, iltica prosedüründen bu ülke sorumludur ve başvuru sahibi ilgili ülkeye gönderilmektedir.

Lihtenştayn’da iltica başvurularının çoğu Lihtenştayn'ın Dublin sisteminde bulunması ve birçok başvuru sahibinin güvenli ülkelerden gelmesi nedeniyle reddedilmektedir.

Lihtenştayn İltica İstatistikleri Nasıldır?

Lihtenştayn iltica istatistiklerine göre sınırlı sayıda mülteciye ev sahipliği yapan Avrupa’nın en küçük ülkesidir ve Lihtenştayn’a yılda ortalama 80 sığınma başvurusu yapılmaktadır.

2015 yılında Lihtenştayn’a yapılan 154 iltica başvurusu önceki yıllara göre artmasının ardından rakamlar 2016 yılında 83 başvuru ile ortalamaya geri dönmüştür. 2016 yılında Lihtenştayn’a yapılan iltica başvurularının 26’sı Dublin Yasası'na dayanarak kabul edilemez ilan edilmiş, 31 başvuru esasa göre reddedilmiş, 7’si geçici olarak kabul edilmiş ve yaklaşık 19 sığınmacıya, mülteci statüsü verilmiştir. 2016'daki Lihtenştayn iltica başvurularının başlıca menşe ülkeleri, 16 başvuru ile Sırbistan ve 12 başvuru ile Ukrayna’dır.

UNHCR'ye göre 2020 yılında Lihtenştayn'da toplam 40 iltica başvurusu yapılmıştır ve başvuruların 31’i erkek 9’u kadındır. 2020 yılında yapılan Lihtenştayn iltica başvuruları 6 başvuru ile Irak, 5 başvuru ile Arnavutluk, 5 başvuru ile Somali, 4 başvuru ile Ukrayna’dan yapılmıştır; başvuruların 13’ü güvenli bir ülkeden veya menşe ülkeden yapılmış, 15 başvuru Dublin prosedürü kapsamına girmiştir.

Paylaş: