Lihtenştayn Nüfusu

2023'te Lihtenştayn Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Alpler bölgesinde, İsviçre ve Avusturya arasında yer alan Lihtenştayn, nüfus büyüklüğü açısından dünyada 217. sırada yer almaktadır. Lihtenştayn İstatistik Ofisi verilerine göre nüfus, 2020 yılı itibariyle 39.000’e yaklaşmıştır. Birleşmiş Milletler’in 2019 yılı verileri ekseninde Lihtenştayn toplam nüfusunun %67’si göçmenlerden oluşmaktadır. Lihtenştayn nüfusunun büyük çoğunluğu İsviçre, Avusturya, Almanya, İtalya ve Türkiye uyrukludur.

Lihtenştayn Nüfusu Ne Kadar?

Lihtenştayn nüfusu, 2020 Dünya Bankası verilerine göre 39.055 olarak saptanmıştır.

Yıllara Göre Lihtenştayn Nüfusu Kaçtır?

Yıllara göre Lihtenştayn nüfusunun dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YılNüfus
19017.531
19118.693
19218.841
19309.948
194111.094
195013.757
196016.628
197021.350
198025.215
199029.032
200032.863
201036.149
201938.747
202039.055

Şehirlere Göre Lihtenştayn Nüfus Dağılımı Nasıldır?

Şehirlere göre Lihtenştayn nüfus dağılımı aşağıda verilmiştir.

 • Schaan, 6.037
 • Eschen, 4.523
 • Vaduz, 5.741
 • Mauren, 4.424
 • Triesen, 5.330
 • Gamprin, 1.686
 • Balzers, 4.684
 • Ruggell, 2.404
 • Triesenberg, 2.634
 • Schellenberg, 1.109
 • Planken, 483

Lihtenştayn şehirleri arasında en yüksek nüfusa sahip şehirler Vaduz, Schaan ve Triesen’dir.

Lihtenştayn'ın Başkenti Vaduz'un Nufüsu Kaçtır?

Lihtenştayn’ın başkenti Vaduz’un nüfusu, Lihtenştayn İstatistik Ofisi’nin 2020 yılı verilerinde 5.741 olarak bildirilmiştir. Vaduz Lihtenştayn’ın en kalabalık şehirlerinden biridir.

Lihtenştayn'ın Demografik İstatistikleri Nelerdir?

Lihtenştayn’ın demografik istatistikleri incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır:

 • Lihtenştayn’da günde 1,69 doğum gerçekleşmektedir; bu oranla dünya ülkeleri sıralamasında Lihtenştayn, 170. sıradadır.
 • Lihtenştayn’da günde 4,05 ölüm gerçekleşmektedir; bu oranla dünya ülkeleri sıralamasında Lihtenştayn, 188. sıradadır.
 • Lihtenştayn’da ortalama doğum yapma yaşı 31,3’tür.

2022 Lihtenştayn Nüfus Piramidi Nasıldır?

Lihtenştayn nüfus piramidinden yola çıkılarak kalkınma, ekonomik ve sosyal istikrar düzeyleri hakkında bilgi edinilmektedir. Lihtenştayn nüfus piramidinde popülasyon yatay eksen boyunca konumlanmıştır; beşer yıllık yaş gruplarına göre nüfus dağılımını gösteren piramitte, erkekler solda, kadınlar sağ kısımda gösterilmiştir.

2022 yılı Lihtenştayn nüfus piramidine ait görsel aşağıda verilmiştir.

2022 Yılı Lihtenştayn Nüfus Piramidi
2022 Yılı Lihtenştayn Nüfus Piramidi

Cinsiyete Göre Lihtenştayn Nüfus Dağılımı Nasıldır?

Cinsiyete göre Lihtenştayn nüfus dağılım oranları 2022 yılı itibariyle aşağıda listelenmiştir.

 • 0-14 yaş: Erkek nüfusunun kadın nüfusuna oranı 1.25’ tir.
 • 15-24 yaş: Erkek nüfusunun kadın nüfusuna oranı 1.04’tür.
 • 25-54 yaş: Erkek nüfusunun kadın nüfusuna oranı 1’dir.
 • 55-64 yaş: Erkek nüfusunun kadın nüfusuna oranı 0.92’dir.
 • 65 yaş ve üzeri: Erkek nüfusunun kadın nüfusuna oranı 0.69’dur.

Lihtenştayn'ın Nüfus Artış Oranı Nedir?

Lihtenştayn’ın nüfus artış oranı 2020 yılında, bir önceki yıla göre % 0,35 artmıştır; 2022 yılında %0,72 olacağı tahmin edilmektedir.

Lihtenştayn Nüfusu Artış Trendine Göre Gelecekte Ne Kadar Olacaktır?

Lihtenştayn nüfusunun, nüfus artış trendine göre 2025 yılında 38.795 olması beklenmektedir. Lihtenştayn nüfusunun, artış trendini takip ettiği takdirde 2030 yılında 39.402, 2035 yılında 39.899, 2040 yılında 40.198, 2045 yılında 40.319, 2050 yılında 40.360’a ulaşabileceği öngörülmektedir.

Lihtenştayn Nüfusunun Yaş Ortalaması Kaçtır?

Lihtenştayn nüfusunun yaş ortalaması 2020 yılı Merkezi İstihbarat Teşkilatı verilerine göre 43,7’dir. Lihtenştayn nüfusunun yaş ortalaması, erkeklerde 42 yıl olarak saptanırken, kadınlarda 45,3 yıl olarak tespit edilmiştir. Lihtenştayn nüfusunun yaş ortalaması dünyanın en yaşlı nüfus sıralamasında 22. sırada yer almaktadır.

Lihtenştayn'da Ortalama Yaşam Süresi Kaçtır?

Lihtenştayn’da ortalama yaşam süresi 2022 yılı Merkezi İstihbarat Teşkilatı tahmini verilerine göre, nüfus geneli baz alındığında 82,56’dır. Lihtenştayn’da kadın ve erkekler arasında ortalama yaşam süreleri açısından küçük bir fark bulunmaktadır; erkek nüfus için ortalama yaşam süresi 80,33 yıl iken, kadın nüfus için bu rakam 85,38’dir. Lihtenştayn ortalama yaşam süresi bakımından dünya ülkeleri ile karşılaştırıldığında 21. sırada yer almaktadır.

Lihtenştayn'da Doğum ve Ölüm Oranları Nedir?

Lihtenştayn’da her 1000 kişide 10,32 doğum ve 7,98 ölüm gerçekleşmektedir.

Medeni Duruma Göre Lihtenştayn Nüfus Dağılımı Nasıldır?

Lihtenştayn İstatistik Ofisi’nin 2020 yılında yaptığı araştırmalara dayanarak medeni duruma göre Lihtenştayn nüfus dağılımı, %41,4 bekar, %45,9 evli, %8,2 boşanmış ve %4,5 dul şeklindedir.

Dini İnançlara Göre Lihtenştayn Nüfus Dağılımı Nasıldır?

Dini inançlara göre Lihtenştayn nüfus dağılımı aşağıda verilmiştir.

 • Katolikler, %73,4
 • Protestanlar, %8,2
 • Müslümanlar, %5,9
 • Ortodokslar, %1,3
 • Diğer Hristiyan inancına sahip kişiler, %0,3
 • Diğer din inançlarına sahip kişiler, %0,8
 • Herhangi bir dine inanmayanlar, %7.0
 • Kayıt dışı, %3,3

Nüfusa bağlı olarak Lihtenştayn dini inanç dağılımı açısından en büyük payın Katolik Kilisesi’nde olduğu görülmektedir. Resmi Lihtenştayn dini Katolik Kilisesi’ne bağlıdır. Lihtenştayn’da din ayrımı gözetmeksizin her türlü inanç sistemine hoşgörü ile yaklaşılmaktadır. Lihtenştayn, din temelli çatışmalar ve düşmanlıkların yer aldığı ülkeler sıralamasında alt sıralarda bulunmaktadır.

Lihtenştayn Nüfusunun Ortalama Eğitim Süresi Nedir?

Lihtenştayn nüfusunun ortalama eğitim süresi Merkezi İstihbarat Teşkilatı 2019 verileri bazında, ilköğretimden yükseköğretim sürecine kadar 15 yıl olarak aktarılmıştır. Lihtenştayn’da yaşayan erkek nüfus için ortalama eğitim süresi 16 yıl iken, kadın nüfus için bu süre 14 yıla kadar düşmektedir.

Lihtenştayn eğitim sistemi, kadın ve erkekler için farklı sürelerde öğrenim görmeyi desteklemektedir. Lihtenştayn eğitim sistemi, 2006 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı Raporu’nda dünya standartları ölçüsünde 10. sırada yer almıştır.

Lihtenştayn Nüfusunun Okuryazarlık Oranı Kaçtır?

Lihtenştayn nüfusunun okuryazarlık oranı, 10 yaş ve üzeri nüfus için kadın ve erkekler dahil olmak üzere %100’dür.

Lihtenştayn'ın Yabancı Nüfusu Kaçtır?

Lihtenştayn’ın yabancı nüfusu, Lihtenştayn İstatistik Ofisi verilerine göre 2020 yılı için 13.467’dir.

Lihtenştayn'da Yabancı Nüfusun Yıllara Göre Değişimi Nasıldır?

Lihtenştayn’da yabancı nüfusunun yıllara göre değişimi aşağıda verilmiştir.

YılYabancı nüfusYabancı nüfusun toplam nüfusa oranı
19011.112%14.8
19111.350%15.5
1921996%11.3
19301.691%17.0
19411.785%16.1
19502.751%20.0
19604.143%24.9
19707.046%33.0
19809.302%36.9
199010.909%37.6
200011.320%34.4
201012.004%33.2
201913.262%34.2
202013.467%34.5

Lihtenştayn'daki Yabancı Nüfus Dağılımı Nasıldır?

2020 yılında Lihtenştayn'daki yabancı nüfusun etnik kökenlere göre dağılımı aşağıda verilmiştir.

 • Lihtenştayn’da 3.758 sayıda İsviçreli bulunmaktadır.
 • Lihtenştayn’da 2.324 sayıda Avusturyalı bulunmaktadır.
 • Lihtenştayn’da 1.744 sayıda Alman bulunmaktadır.
 • Lihtanştayn’da 1.194 sayıda İtalyan bulunmaktadır.
 • Lihtenştayn’da 4.447 sayıda diğer ülke vatandaşları bulunmaktadır.

Lihtenştayn'da Yaşayan Kaç Türk Vardır?

Lihtenştayn’da yaşayan Türklerin sayısının 2009 yılında 1000’den fazla olduğu aktarılırken, Lihtenştayn Türk nüfusu 2017 yılı verilerine göre 609 olarak tespit edilmiştir. 2009 yılında Lihtenştayn nüfusunun yaklaşık %1’i Türk iken, 2016 yılında bu oran %3’e yükselmiştir.

Lihtenştayn’da yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu Türkiye’den gelmiştir. Balkanlar, Kıbrıs Adası ve Levant’ın diğer bölgelerinden gelenler dahil Osmanlı sonrası dönemde Türkiye’den Lihtenştayn’a göç dalgaları olmuştur. Avusturya, Almanya ve İsviçre’de yaşayan Türk diasporaları Lihtenştayn’a göç etmiştir. Jeopolitik konumu itibariyle Avrupa’nın göbeğinde olmasına rağmen, AB üyesi olmayı reddeden Lihtenştayn’da yaşam, düşük kurumlar vergisi nedeniyle özellikle yabancı yatırımcılar için fırsat niteliğindedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: