Malta Coğrafyası

Malta Coğrafi Yapısı Nasıldır: Malta Coğrafya Bilgisi

Malta; isimleri Malta, Gozo, Comino ve iki yerleşim bulunmayan takımadalardan oluşan bir ülkedir. Sicilya’nın 93 km güneyinde olan Malta, birçok Avrupa ülkesine 2 ya da 3 saat uzaklıktadır, dolayısıyla Malta coğrafi konumu bakımından çok önemli bir yere sahiptir. Malta; kireçtaşı mağaraları, koylar, lagünler gibi doğal güzellikleriyle öne çıkmaktadır.

Malta Yüzölçümü Nedir?

Malta’nın 5 adadan oluşan toplam yüzölçümü 316 km²’dir. Ülkede neredeyse hiç ormanlık alan bulunmamaktadır. Genellikle alçak ve kayalık bir ülke olan Malta’nın yaklaşık olarak %32’si tarıma elverişlidir.

Malta Kaç Takım Adadan Oluşur?

Malta üç büyük ve iki küçük adadan oluşur. Bunlar; yüzölçümü 246 km² olan Malta, 67 km² olan Gozo ve 3,5 km² olan Comino adalarıdır. Yüzölçümü 0,25 km² olan Cominotto ve 0,06 km² Filfla adalarında ise yerleşim yoktur.

Gozo Adası’nın Coğrafi Özellikleri Nelerdir?

Malta’nın en büyük ikinci adası olan Gozo Adası, Malta Adası’ndan daha tepelik ve daha yeşildir. Ayrıca tarım bakımından Malta Adası’ndan daha verimlidir; meyve, sebze ve süt ürünleri üretilmektedir. Adada balıkçılık da önemli bir yer tutmaktadır. Oldukça tepelik olan Gozo Adası’nda dağ bulunmamaktadır, ancak yassı tepelere, dik vadilere, kayalıklara ve birbirinden güzel koylara sık rastlanmaktadır. Azur Penceresi ya da Dwejra Penceresi olarak bilinen kireç taşından oluşmuş kemer, Gozo Adası’nın oldukça ilgi gören yerlerinden biridir, ancak 2017’de tamamen çökmüştür. Adada bulunan bir diğer doğa harikası da Dwejra Koyu’nun girişinde bulunan mantar kayasıdır.

Comino Adası’nın Coğrafi Özellikleri Nelerdir?

Gozo ve Malta Adaları’nın ortasında olan Comino Adası, diğer adalara oranla oldukça küçüktür. Comino Adası’nda şehirleşme olmadığından ve araba kullanılmadığından doğal güzellikleriyle öne çıkmaktadır. Karstik bir yapısı olan Comino Adası’nın en yüksek noktası deniz seviyesinden 68 metre yüksekliktedir. Adada tortul kayalıklar ve mağaralar öne çıkmaktadır. Ayrıca bozulmamış doğası ile Comino Adası, göçmen kuşların uğrak noktasıdır.

Malta Komşu Ülkeleri Nelerdir?

Malta’nın komşuları; 80 km kuzeyde İtalya, 284 km batıda Tunus, 333 km güneyde Libya’dır. Malta’nın dört yanını Akdeniz çevrelemektedir.

Malta’da Bulunan Dağlar Hangileridir?

Malta’da dağ bulunmamaktadır ve Malta genellikle alçak tepelerden oluşmaktadır. Malta’nın en yüksek noktası, deniz seviyesinden 253 metre yükseklikte bulunan Ta’ Dmejrek’tir.

Malta’da Bulunan Ovalar Nelerdir?

Malta’nın güneyinde ve doğusunda alçak ovalar bulunmaktadır ancak özel isimli bir ova bulunmamaktadır.

Malta’da Bulunan Nehirler Nelerdir?

Malta’da nehir bulunmamaktadır.

Malta Topoğrafyası Nasıldır?

Malta’da alçak tepeler ve taraçalı yamaçlar sıklıkla görülmektedir. Malta’nın kuzeyinde yükseltiler, vadiler, koylar ve denize doğru uzanan kara parçaları görülürken; güneyinde yaklaşık 243 metreye kadar çıkan uçurumlar hakimdir. Az da olsa kum sahiller görülmesine rağmen sahiller genellikle taşlıdır.

Malta’da Bulunan Toprak Türleri Nelerdir?

Malta’daki toprak genellikle ince ve taşlıdır. Bazı eğimli bölgelerde taraçalara da rastlanmaktadır. Malta adalarındaki üç tür toprak bulunmaktadır, bunlar; kırmızı bir Akdeniz toprağı olan Terra Rosa, killi ve kireçli bir toprak türü olan Rendzina ve yaklaşık %80’i kalsiyum karbonattan oluşan gri topraktır.

Malta’da Bulunan Madenler Nelerdir?

Malta’da bulunan madenler aşağıdaki gibidir.

  • Tuz
  • Kireçtaşı

Genellikle turizmden sağlanan gelirin yanı sıra ülkede elde edilen tuz ve kireç taşı da ihraç edilerek Malta ekonomisi gelirine katkı sağlamaktadır.

Malta Coğrafyası Malta İklimini Nasıl Etkiler?

Malta’da, Akdeniz’in ortasında yer aldığı için Akdeniz iklimi görülmektedir. Yaz ayları sıcak ve kurak geçerken kış ayları ise ılık ve yağışlıdır. Rüzgarın sıklıkla görüldüğü ülkede rüzgarın ve deniz sularının aşındırmasıyla ortaya çıkan yer şekillerine sıklıkla rastlanmaktadır. Ağaçlık bölgelerin yok denecek kadar az olması da Malta adası iklimini oldukça etkilemektedir. Yağışlar genellikle kış aylarında görülse de ekim ayında Kuzey Afrika kıyılarından gelen siklonlar nedeniyle yıllık yağış miktarı önemli ölçüde etkilenmektedir.

Malta Coğrafyası Malta Kültürünü Nasıl Etkiler?

Malta coğrafyası Malta kültürünün şekillenmesinde önemli bir role sahiptir. Akdeniz ikliminin görüldüğü Malta’da sıcak geçen yaz aylarında hayat yavaş ve rahattır. Coğrafya ve iklim dışarıda sosyalleşmeye de imkan tanır, halk meydanlarda da bolca vakit geçirmektedir. Malta halkı her ne kadar diğer ülkelerden uzak, denizin ortasında bir yaşam sürse de gelişen teknolojiyle birlikte bu izole yaşam gittikçe azalmaktadır. Ayrıca resmi dilleri Maltaca ve İngilizce olan Malta halkının çoğunluğu, adalarına en yakın ülke olan İtalya’nın da dilini anlayabilmektedir. Malta’nın 100 yıl boyunca Arap kontrolü altında olması, Tunus’a çok yakın olması ve İtalya kültüründen çokça etki taşıması; Maltaca dilinin İtalyanca ve Arapça dillerinden etkilenmesine sebep olmuştur.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: