Polonya'nın Ekonomisi ve Önemli Sektörler

Polonya ekonomisi, Avrupa Birliği’nin 6. en büyük ve Doğu Avrupa ülkelerinin en güçlüsü olan gelişmiş bir ekonomidir. Polonya ekonomisi sanayileşmiş, karma bir sistemdedir. 1988’den beri istikrarlı bir liberalizasyon politikası izleyen ve 2008 krizinden en az etkilenen ekonomilerinden biri olan Polonya ekonomisi 2019 yılından itibaren son 28 yıldır istikrarlı bir şekilde büyümektedir.

Dünya Bankası tarafından yüksek gelirli ekonomi olarak sınıflandırılan Polonya ekonomisi 2017 yılında GSYİH açısından dünya ülkeleri arasında 23. sırada yer almıştır. Birleşmiş Milletler 2019 verilerine göre, Polonya’da kişi başı yıllık gelir 15,727 dolardır.

Polonya ekonomisinin %62,3’ünü hizmet sektörü oluştururken, %34,2’sini sanayi sektörü ve %3,5’ini tarım oluşturmaktadır.

Polonya’nın Para Birimi Nedir?

Polonya’nın para birimi Zlotydir. Zloty kullanılmadan önce Polonya para birimi olarak Polonya markası kullanılmaktaydı. Polonya’da para birimi olarak Zlotye geçilmesi ile beraber 1924’te Polonya markasının kullanımı sona ermiştir.

Varşova para birimi de Polonya’nın başkenti olduğu için Zlotydir.

Polonya’da Saatlik Asgari Ücret Ne Kadardır?

Polonya’da asgari ücret 2021 yılında 2800 Zlotydir (627.97 Euro).

Polonya’da saatlik çalışma ücreti 18,30 Zlotydir (4,10 Euro). Polonya`da 2020 yılında 17 Zloty olan saatlik ücret, 2021 yılında 18,30 Zloty olmuştur.

Polonya da dünyanın geri kalanı gibi COVID-19 pandemisinden olumsuz etkilenmesine rağmen, salgın sürecinde AB ülkeleri içerisinde en az ekonomik küçülme Polonya’da görülmüştür. Polonya Avrupa ülkeleri arasında işsizliğin en az görüldüğü ülkelerden biridir. Polonya iş imkanları açısından zengin bir yer olsa da çalışma hayatında kurulacak iletişimin sağlığı için Lehçe veya İngilizce bilmek önemli bir faktördür.

Polonya Haftalık Çalışma Saati Kaçtır?

Polonya’da yasal çalışma süresi haftada 40 saattir. Polonya’da günlük çalışma saati ortalama 8 saattir. Polonya’da günde 8 saat çalışma prensibine uygun olarak oluşturulan kural ile birlikte kişiler bu süreden fazla çalışmaları halinde saatlik mesai ücreti alırlar.

Polonya diğer ülkelerin çoğuna göre yüksek asgari ücret veren bir ülkedir. Polonya’da yaşam asgari ücret ile sürdürebilmektedir.

Polonya Ekonomisinin Temelini Oluşturan Sektörler Nelerdir?

Polonya ekonomisinin temellerini tarım, imalat, enerji ve turizm sektörleri oluşturmaktadır. 2019 yılında dünyanın en büyük 3. renyum ve dünyanın en büyük 5. gümüş üreticisi olan Polonya, Almanya’dan sonra Avrupa’nın en büyük ikinci kömür madenciliği ülkesidir. Polonya ekonomisi 2019 yılında 595,9 milyar dolar gayri safi yurt içi hasılaya ulaşmıştır. Polonya’da en çok çalışanı bulunan sektör, hizmet sektörüdür.

Polonya Tarım Sektörü Nasıldır?

Polonya’nın tarım sektörü, çeşitli tarımsal, bahçecilik ve hayvansal kökenli ürünler üretildiği için Avrupa ve küresel pazar için hayati önem taşımaktadır.

Polonya topraklarının yaklaşık %59.1‘i tarıma elverişli arazi (18.5 milyon hektar) olup, bu arazinin %76.2’sinde ekim yapılabilmektedir. Polonya`nın en önemli tarımsal ürünleri; şeker pancarı, buğday, çavdar, arpa ve yulaf ve Polonya yemekleri arasında önemli bir yere sahip olan patatestir.

Polonya’da tarım küçük ve orta büyüklükte olan özel çiftliklere dayanmaktadır. Tarım arazisinde en verimli topraklar Polonya’nın güney ve batı kısımlarında bulunmaktadır. Polonya`nın güney ve batı bölgelerinde buğday ve mısır üretimi ağırlıklıdır.

Polonya çavdar, üzüm ve ahududu üretiminde dünyada 2. sırada yer almaktadır. Polonya’da tarım sektörü ekonominin %3,5’ini oluşturmaktadır. Polonya nüfusunun %12’si tarım sektöründe çalışmaktadır ancak gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) %3.8 oranında katkıda bulunmakta ve bu da bağıl olarak düşük bir verimliliği yansıtmaktadır.

Polonya İmalat Sektörü Nasıldır?

Polonya’da imalat sektörü önem verilen bir endüstridir. Otomotiv üretimi, toplam sanayi üretiminin %11’ini ve Polonya`nın GSYİH’nın yaklaşık %4’ünü oluşturmaktadır.

Polonya, dünyanın en büyük 23. araç üreticisi ve Doğu, Orta Avrupa’nın en büyük hafif taşıt üreticisidir. Polonya’daki otomotiv sektörü, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana hızlı bir büyüme kaydetmiştir ancak en önemli büyüme ülkenin 2004’te Avrupa Birliği’ne katılmasından sonra yaşanmıştır. Polonya otomotiv sektöründe yapılan yıllık ihracat değeri 15,7 milyar Euro’nun üzerindedir ve bu, Polonya`nın toplam ihracat oranının yaklaşık %16’sına denk gelmektedir.

Polonya Turizm Sektörü Nasıldır?

Polonya, 2004 yılında Avrupa Birliği’ne katıldıktan sonra turistler tarafından sıkça ziyaret edilen bir ülke haline gelmiştir. Polonya, her yıl artan turist sayısı nedeniyle küresel turizm pazarında önemli bir yere sahiptir. 2016 yılında Polonya’daki turizm ekonomisinin toplam değeri, 2015 yılına göre %7,7’lik bir artışla 110,3 milyar zloty olarak hesaplanmıştır. Polonya`da turizmden elde edilen gelir Polonya’nın GSYİH’sına %6’lık bir katkıya denktir. Polonya’da turistler arasında en popüler şehirler Kraków, Varşova, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Lublin ve Toruń’dur.

Polonya’yı en çok ziyaret eden ülke vatandaşları aşağıda verilmiştir.

 • Almanya 1,385,922
 • Birleşik Krallık 367,346
 • Rusya 345,760
 • Ukrayna 274,476
 • ABD 255,705
 • Belarus 255,503
 • İtalya 222,090
 • Fransa 208,810
 • Norveç 179,305

Polonya turistik vize ile ülkeye giriş yapanlar Polonya ve Schengen bölgesinde vizelerinin kapsadığı tarihler içerisinde serbest dolaşım hakkına sahip olmaktadırlar. Polonya turistik vize kısa süreli bir vize türü olup vize sahipleri 6 aylık süre içerisinde 90 gün boyunca Polonya ve Polonya’nın da dahil olduğu Schengen bölgesinde kalma imkanına sahip olurlar.

Polonya Telekomünikasyon Sektörü Nasıldır?

Polonya’nın serbest telekom pazarı, genişbant ve mobil sektörlerde önemli gelişmeler kaydetmiştir. Polonya`nın mevcut telekomünikasyon şirketi Orange Poland, geniş bant pazarına yön verirken müşterilerin paket tarifeleri artan bir şekilde benimsenmesini desteklemek için fiber altyapıya yatırımlar yapmıştır.

2018 yılında Polonya’daki telekomünikasyon pazarının değeri 39,2 milyar Zloty olarak kayıtlara geçmiştir. Polonya’da genişbant internet bağlantısı hizmetinin hanelerdeki yaygınlığı ise yüzde 54,8 olarak saptanmıştır. Polonya`da internet erişim hizmetleri piyasasının değeri ise 2018’e kıyasla yaklaşık yüzde 5,1 artış göstermiştir.

Polonya’nın İhracat Politikası Nasıldır?

Polonya, Avrupa’nın kalbinde yer alan önemli ve dinamik bir pazardır. Polonya; büyük nüfusu, iyi eğitimli ve rekabetçi işgücü, güçlü ekonomik büyüme beklentileri ve 500 milyonluk Avrupa Birliği pazarına kolay erişim sağlayan konumu nedeniyle Amerikalı ihracatçılar ve yatırımcılar tarafından ilgi görmektedir. Polonya’nın 2017 yılındaki ihracat ve ithalat hacmi 221 milyar dolar değerinde idi. Ekonomik Karmaşıklık Endeksi verilerine göre Polonya 2019 yılında dünya sıralamasında toplam ihracatta 22, ithalatta 18.ekonomi olarak kayıtlara geçmiştir.

Polonya’nın başlıca ihracat ortakları şunlardır.

 • Almanya %27 (68.4 milyar dolar)
 • Birleşik Krallık %7 (15.3 milyar dolar)
 • Çek Cumhuriyeti %7 (15.4 milyar dolar)
 • Fransa %5 (14.7 milyar dolar)
 • İtalya %5 (11.9 milyar dolar)

Polonya’nın İhraç Malları Nelerdir?

Polonya’nın ihraç malları aşağıda listelenmiştir.

 • Bilgisayar destekli makineler: 36,5 milyar dolar (toplam ihracatın %13,5’i)
 • Elektrikli makineler, ekipmanlar: 34,3 milyar dolar (%12,6)
 • Arabalar: 26,3 milyar dolar (%9,7)
 • Mobilyalar, aydınlatma, tabelalar, prefabrik binalar: 14,8 milyar dolar (%5,4)
 • Plastikler, plastik eşyalar: 13,1 milyar dolar (%4,8)
 • Demir veya çelik eşyalar: 8,6 milyar dolar (%3,2)
 • Et: 5,53 milyar dolar (%2)
 • Ahşap: 5,53 milyar dolar (%2)
 • Optik, teknik, tıbbi cihaz: 5,47 milyar dolar (%2)
 • Kauçuk, kauçuk eşyalar: 5,3 milyar dolar (%2)

Polonya İthalat Politikası Nasıldır?

Polonya’da ithalat doğrudan tüketici için değil, imalat ve endüstriyel takım yenileme için gereken sermaye malları içindir. Polonya Ekonomi Bakanlığı, ithalat izni ve imtiyazlar verir ayrıca kotaları düzenler. Bazı ürünlerin ithalatı Polonya bakanlıkları tarafından özel izinlere tabi tutulmaktadır. Polonya bakanlıklıkları bir ürün için ithalat izni vermeden önce, ürünün niteliğine bağlı olarak bir veya daha fazla denetim kurulu veya teknik birlik tarafından ürünün gözden geçirilmiş olup olmadığını kontrol eder.

Polonya’nın ithalat ortakları şunlardır.

 • Almanya %21 (55 milyar dolar)
 • Çin %14,4 (36 milyar dolar)
 • İtalya %5,01 (12.7 milyar dolar)
 • Rusya %4,52 (11,5 milyar dolar)
 • Hollanda %3.93 (10 milyar dolar)

Polonya İthal Malları Nelerdir?

Polonya’nın ithal ettiği mallar aşağıda listelenmiştir.

 • Arabalar (11,4 milyar dolar)
 • Ham Petrol (10 milyar dolar)
 • Araba Parçaları (9,01 milyar dolar)
 • Paketlenmiş İlaçlar (5,21 milyar dolar)
 • Yayın Ekipmanı (5,11 milyar dolar)

Polonya ve Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

1414 yılında diplomatik ilişkilerin kurulması ile başlayan Türkiye-Polonya ilişkileri, nadir görülen savaş durumları dışında her zaman dostane olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 1918’de bağımsızlığını kazanan Polonya, 1923’te Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından bir gün önce bir Dostluk Anlaşması imzalayarak Türkiye’yi tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştur.

Türkiye ile Polonya arasındaki köklü ilişki, 2009 yılında imzalanan “Türkiye-Polonya Stratejik Ortaklık Bildirgesi” ile stratejik bir nitelik kazanmıştır

Türkiye ile Polonya arasındaki ikili ticaret hacmi 2018 yılında 6,45 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiştir. (Türkiye ihracatı: 3,34 milyar Dolar; ithalat: 3,1 milyar Dolar). Türkiye ile Polonya`nın ortak hedefi, ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak yönünde belirlenmiştir.

Polonya’ya Sattığımız Ürünler Nelerdir?

Polonya’ya sattığımız ürüner aşağıda listelenmiştir

 • Otomobiller,
 • Traktör parça ve aksesuarları;

Türkiye’nin polonya’ya ihraç ettiği ürünler 2020 yılı itibariyle 3,52 milyar dolar hacme ulaşmıştır.

Polonya’dan Aldığımız Ürünler Nelerdir?

Polonya’dan aldığıı ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Otomobil parçaları,
 • Motorlu taşıt aksesuarları,
 • Ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar
 • Büyükbaş hayvan etleridir.

Türkiye’nin Polonya’dan ihraç ettiği ürünler 2020 yılı itibariyle 3,39 milyar dolar hacme ulaşmıştır.

Polonya’nın Temel Ekonomik Verilerinin Yıllara Göre Dağılımı Nasıldır?

Polonya’da yıllara göre kişi başına düşen GSYİH tabloda gösterilmiştir.

YılKişi başı GSYİHÖnceki yıla göre değişim yüzdesi
2018$31,9395.1 %
2017$29,7224.8%
2016$27,8343.1%
2015$26,6883.8%
2014$25,4423.3%
2013$24,1191,4%
2012$23,3771,6%
2011$22,5755.0%
2010$21,0833.6%
2009$20,0452.8%
2008$19,3584.3%
2007$18,2077.0%
2006$16,5566.2%
2005$15,1213.5%
2004$14,1495.5%
2003$13,0883.6%
2002$12,3831.4%
2001$12,0181.2%
2000$11,6084.3%

Polonya’da Vergiler ve Sosyal Yardımlar Nelerdir?

Polonya’nın vergi sistemi, 1990’lı yılların başından itibaren, bir yandan AB mevzuatına uyum sağlanması, diğer yandan da yabancı yatırımların cazip hale getirilmesi amacına yönelik olarak reforma tabi tutulmuştur.

Polonya’da doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki çeşit vergi uygulanmaktadır; KDV ve tüketim vergisi Polonya bütçesinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır.

Polonya’da çalışan herkes gelir vergisi ödemeye mecburdur.

Polonya vatandaşları, Avrupa Birliği vatandaşları ve diğer yabancılar, eğer gelirleri ilgili gelir kriterini aşmıyorsa sosyal yardım yardımlarından yararlanabilmektedirler.

Polonya’da verilen sosyal yardımlar aşağıdaki gibidir.

 • İşsizlik Yardımı
 • Çocuk Yardımı
 • Sağlık Hizmeti Yardımı
 • Emeklilik Yardımı
 • Eğitim Yardımı
Paylaş: