Polonya Din ve İnanç Yapısı Nasıldır?

Polonya’da birçok farklı dini inanç bulunsa da Katolik Kilisesi mensupları ülke nüfusunun ezici bir bölümünü oluşturmaktadırlar. Polonya’nın resmi bir dini olmamakla birlikte, devlet ve kilisenin ayrı tutulmasını öngören bir düzenleme de bulunmamaktadır. Polonya günümüz Avrupa’sında Katolik Kilisesinin en güçlü sosyal ve siyasi etkiye sahip olduğu ülke olmuştur. Polonya’da dini çeşitliliğin azalmasında 2. Dünya Savaşı’nın etkisi büyüktür.

Polonya din ve inanç yapısı yüzdeleri Avrupa Komisyonu`nun 2019 yılında yaptığı araştırmaya göre aşağıda verilmiştir.

 • Katolik (%86)
 • Herhangi bir dine mensup olmayan (%6)
 • Ortodoks (%1)
 • Protestanlık (%1)
 • Diğer Hristiyan mezhepleri (%2)
 • Diğer dinler (%1)
 • Belirtmemiş (%3)

Polonya’da Görünen Dinler Hangileridir?

Polonya’daki en görünür din ülke nüfusunun %90’ına yakınını oluşturan Hristiyanlıktır. Hristiyanlık, Polonya’da yaşamın önemli bir parçasıdır. Polonya nüfusunun inanç bakımından ikinci en büyük kısmını %6’yla hiçbir dine mensup olmayanlar oluşturmaktadır.

Polonya’da Musevilik tarihi olarak nüfusun %10’undan fazlasını oluştursa da bugün %0.1’inden azdır.

1. Polonya’da Hristiyanlık

Polonya’da Hristiyanlık ülke nüfusunun en büyük kesimini temsil eden dindir. Polonya’da Hristiyanlık halkın %90’ını kapsamaktadır.

Polonya’nın %86’ya yakını Hristiyanlığın Katolik mezhebine mensuptur. Polonya’daki Katolik kiliselerinin 33 milyona yakın mensupları vardır.

Doğu Ortodoks Kilisesi’nin Polonya’da 500 bin kadar mensubu vardır ve bunların çoğunu Ukrayna’dan çalışmak için Polonya’ya gelen göçmenler oluşturmuaktadır.

Polonya’da Protestanlık nüfusun %1’ini kapsamaktadır. Polonya’da, en büyükleri toplamda 70 bin kadar mensupları olan 3 Evanjelik kilise olmak üzere 12 farklı kayıtlı protestan mezhebi vardır. 15. yüzyılda Bohemya’da ortaya çıkan Protestan Hussit mezhebi Polonya’da da büyük bir takipçi kitlesi toplasa da Katolik dünyası tarafından Hussitlere karşı düzenlenen Haçlı Seferleri’yle bu mezhep tamamen yok edilmiştir. Polonya’da 10 bini aşkın kilise bulunmaktadır.

Polonya’daki kiliselerden bazıları listelenmiştir.

 • Aziz Stanislaus ve Azz Wenceslaus Bazilikası
 • Świdnica’daki Lütheran Barış Kilisesi
 • Gniezno Katedrali
 • Varşova’daki Azize Mary Magdalene Ortodoks Katedrali
 • Rzeszow Katedrali
 • Opole’deki Kutsal Haç Bazilikası
 • Varşova Polonya Kraliçesi Katedrali
 • Pelplin’deki Kutsal Meryem Ana Bazilikas
 • Mazovya Płock‘daki Kutsal Meryem Ana Bazilikası

Polonya uzun Katolik geçmişinde bir çok aziz ve azizeye ev sahipliği yapmıştır.

Polonya’daki aziz ve azizelerden bazıları listelenmiştir.

 • Papa İkinci John Paul (Karol Wojtyła)
 • Aziz Maximilian Kolbe
 • Aziz Wojciech
 • Aziz Albert Chmielowski
 • Azize Jadwiga
 • Azize Faustyna Kowalska
 • Aziz Stanisław

2. Polonya’da Müslümanlık

Polonya’da İslam dinine mensup olanlar genel nüfusun %0.1’inden daha az bir kısmını oluşturmaktadır. Polonya’daki Müslümanların önemli bir kısmını Polonya topraklarının yerlisi olan Sunni Lipka Tatarları oluşturmakta, ayrıca Sunni Arap ülkelerinden gelen göçmenlerden oluşan küçük bir müslüman azınlık da bulunmaktadır. 2010’da Polonya devletine kayıtlı olan 5 camii bulunmaktaydı.

Polonya’da yerel mimariden de etkilenen camiilerden birkaçı listelenmiştir.

 • Gdańsk Camii
 • Kruszyniany Camii
 • Bohoniki Camii

3. Polonya’da Musevilik

Polonya’da Yahudilik 2. Dünya Savaşı’na kadar tarihsel ve kültürel olarak oldukça etkili olmuştur. 2. Dünya Savaşı öncesinde Polonya nüfusunun %10’undan fazlasını sayıları 3 milyon 300 bin civarında olan Yahudiler oluşturmaktaydı. 2. Dünya Savaşı boyunca Polonya’daki Yahudilerin %90’ı öldürülmüştür. Net bir çalışma olmasa da bugün Polonya’daki yahudilerin sayısının 10 bin ila 20 bin arasında olduğu düşünülmektedir. İsrail’de 1.5 milyona yakın Polonya asıllı Yahudi yaşamaktadır ve bunların 200 bin kadarının Polonya vatandaşlığı vardır.

Polonya’da 2. Dünya Savaşı esnasında tahrip edilmiş olsalar da daha sonra restore edilen sinagoglardan bazıları listelenmiştir.

 • Nożyk Sinagoğu
 • Tempel Sinagoğu
 • Remah Sinagoğu
 • Zamość Sinagoğu
 • Büyük Varşova Sinagoğu (Yok edilmiş)

4. Polonya’da Ateistlik

Polonya’da herhangi bir dine mensup olmayanlar nüfusun %6’sını oluşturmaktadır. Avrupa Komisyonu’nun 2012’deki araştırmasına göre Polonya nüfusunun %2 kadarını ateistler oluşturmaktadır.

Polonya’daki ünlü ateistler arasında 17. yüzyılda idam edilmiş filozof ve asilzade Kazimierz Łyszczyński ve bilim insanı Marie Curie bulunmaktadır.

5. Polonya’da Deistlik

Polonya’da herhangi bir dine mensup olmayanlar nüfusun %6’sını oluşturmaktadır. Avrupa Komisyonu’nun 2012’deki araştırmasına göre Polonya nüfusunun %4 kadarını agnostikler ve deistler oluşturmaktadır.

Ünlü Polonyalı Deistler arasında Ignacy Krasicki ve Tadeusz Czacki gibi isimler bulunmaktadır.

6. Polonya’da Hinduistlik

Polonya’da Hinduizm halkın çok küçük bir kısmı tarafından takip edilmektedir. Polonya’da çoğu ISKCON hareketinden olmakla beraber 3000 kadar Hindu yaşadığı tahmin edilmektedir.

Polonya’da yer alan Hindu tapınaklarından bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Czarno’daki Yeni Shantipur Tapınağı
 • Varşova’daki Ramana Reti Tapınağı

Polonya’da İnanç Hoşgörüsü Nasıldır?

Polonya anayasası dini özgürlüğü güvence altına almaktadır. Polonya’da yasal olarak tüm dini hareket ve organizasyonlar eşit haklara sahiptir. Polonya’da göçmen ve İslam karşıtı söylemler son yıllarda artmıştır.

Polonya’da Laiklik Ne Kadar Güçlüdür?

Polonya devletinin resmi bir dini yoktur. Polonya’da devlet ve kilisenin ayrı tutulmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Polonya’da Katolik kilisesi politik olarak etkilidir.

Polonya’da Din ve İnanç Sosyal Yaşamı Nasıl Etkiler?

Polonya’da din sosyal yaşamı derinden etkilemiştir. Polonyalılar Katolik inancını içeren bir milli kimlik geliştirmişlerdir. Polonyalılar, Papa İkinci John Paul’un Polonyalı olması gibi durumlara önem vermektedirler.

Polonya’da Yaşam dinle ve özellikle Katolik Hristiyanlık’la iç içedir. Polonya’da nüfusun %36’sı her pazar kiliseye gitmekte olduğunu belirtmektedir. Polonya Nüfusu %53 oranında Paskalya bayramı arifesinde perhize girdiğini belirtmiştir. Polonya’da Halkın %70’i Paskalya bayramında kiliseye günah çıkarmaya gittiğini belirtmiştir.

Paylaş: