Polonya'da Din ve İnanç Yapısı

Polonya Dini ve İnanç Yapısı Nasıldır?

Polonya, dini inanç yönünden çeşitliliğe sahip bir ülkedir. Polonya’da birçok farklı dini topluluğun faaliyet göstermesine rağmen, ülkenin çoğunluğu Hristiyanlık inancına bağlıdır.

Polonya nüfusunun %86’sını Katolikler oluşturmaktadır. Merkezi İstatistik Ofisi GUS’a göre, 2015’te Polonya nüfusunun %92.9’unun kendisini Roma Katolik Kilisesi mezhebiyle özdeşleştirdiği tespit edilmiştir. Katolik Kilisesi İstatikleri Enstitüsü’ne göre Polonya’daki Katolik inancına sahip vatandaşların %36.7’sinin 2015 yılı boyunca kilisedeki pazar ayinlerine katıldığı tespit edilmiştir. Polonya Ortodoks Kilisesi inancına sahip kişilerin sayısı ortalama 507.196’dır.

Polonya’da yaklaşık 55.000 Rum Katolik bulunmaktadır. Polonya’nın inanç yapılarına bakıldığı zaman Katolik inancına sahip kişilerin nüfusun %86’sını, Protestan inancına sahip olan kişilerin nüfusun %1’ini, Doğu Ortodoksluğu inancına sahip kişilerin nüfusun %1’ini, Diğer Hristiyanlık mezheplerine inananların nüfusun %2’sini, herhangi bir dini inanca sahip olmayanların nüfusun %6’sını ve diğer dini inançlara sahip kişilerin nüfusun %1’ini oluşturdukları görülmektedir.

Polonya Dini İnanci Nedir?

Polonya’da en yaygın olarak görülen din Hristiyanlık dinidir. Halk, belirli Hristiyanlık mezheplerine bağlılık göstermektedir.

Polonya Katolik Kilisesi mezhebine üye sayısı 32.910.865, Polonya Otosefal Ortodoks Kilisesi mezhebine üye sayısı 507.196, Yehova’nın Şahitleri mezhebine üye sayısı 116. 935, Polonya’da Evanjelik- Augsburg Kilisesi mezhebine üye sayısı 61.217, Pentekostal Kilisesi mezhebine üye sayısı 25.152, Eski Katolik Mariavite Kilisesi mezhebine üye sayısı 22.849, Polonya Eski Katolik Kilisesi mezhebine üye sayısı 18.259, Yedinci Gün Adventist Kilisesi mezhebi inancına üye sayısı 9.726, İsa Kilisesi mezhebine üye sayısı 6.326, Yeni Apostolik Kilisesi inancına üye sayısı 6.118, Hristiyan Baptist Kilisesi mezhebine üye sayısı 5.343, Mesih’te Tanrı’nın Kilisesi inancına üye sayısı 4.611, Evanjelik Metodist Kilisesi mezhebine üye sayısı 4.465, Protestan Reform Kilisesi inancına üye sayısı 3.335, Katolik Mariavite Kilisesi mezhebine üye kişi sayısı 1.838, Son Zaman Azizleri İsa Mesih Kilisesi inancına üye sayısı 1.729, İslam Dini Birliği mezhebine üye kişi sayısı 523, Yahudi Dini Birliği mezhebine üye kişi sayısı 1.860’tır.

Polonya’da Hristiyanlık

Polonya nüfusunda en çok görünen din Hristiyanlık’tır. Polonya nüfusunun %90’ı Hristiyanlık inancına sahiptir. Polonya’daki Hristiyan halkın %86’sı Hristiyanlığın Katolik mezhebine mensuptur.

Polonya’da Prostestanlık nüfusun %1’ini oluşturmaktadır. Polonya’da 12 farklı Protestanlık mezhebi bulunmaktadır. Polonya’daki 12 farklı Protestanlık mezhebini, en büyükleri 70 bin civarı mensubu bulunan 3 farklı Evanjelik Kilise oluşturmaktadır.

Polonya’da 10 binden fazla kilise bulunmaktadır. Gniezno Katedrali, Rzeszow Katedrali, Opole’deki Kutsal Haç Bazilikası, Varşova Polonya Kraliçesi Katedrali, Pelplin’deki Kutsal Meryem Ana Bazilikas, Mazovya Płock‘daki Kutsal Meryem Ana Bazilikası, Aziz Stanislaus ve Azz Wenceslaus Bazilikası, Świdnica’daki Lütheran Barış Kilisesi Polonya’da bulunan kiliselerden bazılarıdır.

Azize Jadwiga, Azize Faustyna Kowalska, Aziz Stanisław, Aziz Maximilian Kolbe, Aziz Wojciech, Aziz Albert Chmielowski, Papa İkinci John Paul (Karol Wojtyła) Polonya’daki bazı aziz ve azizelerdendir.

Polonya’da Katoliklik

Polonya’da 33 milyon Katolik bulunmaktadır. Polonya’daki Katolik Kilisesi, Roma Katolik Kilisesini önder olarak kabul etmektedir. Polonya Nüfusunun %86’sı Katolik mezhebine bağlıdır.

Mariavite Kilisesi, Polonya Katolik Kilisesi, Eski Katolik Kilisesi Polonya’daki Katolik kiliselerden bazılarıdır.

Andrew Zorard, John Cantius, Saint Casimir, Pope John Paul II, Hedwig of Silesia Polonya’daki Katolik mezhebinin önemli aziz ve azileridir.

Polonya’da Ortodoksluk

Ortodoksluk, Polonya’da en büyük ikinci mezheptir. Polonya Ortodoks Müstakil Kilisesi, Polonya’da Ortodoksluğa vekalet etmektedir. Polonya’da Ortodoks inancına bağlı olan kişilerin sayısı 500.000’in üzerindedir. Polonya’da Ortodoks mezhebine bağlı olanlar, nüfusun %1’ini oluşturmaktadır.

Kutsal Üçlü Kilisesi, Częstochowa Meryem Ana İkonunun Ortodoks Kilisesi, St. Nicholas Kilisesi Polonya’daki Ortodoks Kiliselerinden bazılarıdır.

Anthony of SuprasI, Gabriel of Bialystok, Peter Mogila, Maxim Sandovic Polonya’daki ünlü Ortodoks aziz ve azizeleridir.

Polonya’da Protestanlık

Polonya’da Protestanlar Polonya nüfusunun %1’ini oluşturmaktadır.

Baptist Hristiyan Kilisesi, Yedinci Gün Adventist Kilisesi, Evanjelist ve Lutheran Kiliseleri Polonya’daki Protestanlık mezhebinin önemli kiliselerindendir.

Polonya’da Müslümanlık

Polonya’da İslam inancına sahip kişiler nüfusun %0.1’inden daha az kısmını oluşturmaktadır. Polonya’daki Müslümanların büyük çoğunluğunu Polonya topraklarının yerlisi olan Sunni Lipka Tatarları oluşturmaktadır. Sunni Arap ülkelerinden gelen göçmen Müslümanlar, Polonya’daki Müslüman nüfusun artmasında rol oynamıştır.

Polonya’nın genelinde 4 tane camii bulunmaktadır.

Polonya’da aktif olarak hizmet veren camiiler arasında Poznan Camii, Gdansk Camii, Varşova Camii ve Stuzianka Camii bulunmaktadır.

Polonyalı Museviler

Polonya’daki Yahudi nüfusunun ortalama 10 bin ila 20 bin arasında olduğu ve nüfusun %0.1’ini oluşturduğu düşünülmektedir. İsrail’deki 1.5 milyona yakın Yahudi vatandaşının 200 bin kadarının Polonya vatandaşlığı bulunmaktadır.

Polonya’da bulunan sinagogların birçoğu 2. Dünya Savaşı sırasında tahrip edilmiştir. Polonya’daki sinangolardan restore edilenlerden bazıları; Remah Sinagoğu, Zamość Sinagoğu, Büyük Varşova Sinagoğu, Nożyk Sinagoğu, Tempel Sinagoğu olarak sıralanmaktadır.

Polonya’da Ateistlik

Polonya’da herhangi bir dini inanca sahip olmayan kişilerin sayısı nüfusun %6’sını oluşturmaktadır. Avrupa Komisyonu’nun 2012’de yaptığı bir araştırmaya göre Polonya nüfusunun yaklaşık %2’sini ateistler oluşturmaktadır.

Polonya’daki ünlü ateistlerden ikisi, Marie Curie ve Kazimierz Łyszczyński’dir.

Polonya’da Kilise Sayısı Kaçtır?

Polonya’da yaklaşık olarak 17.533 kilise ve şapel bulunmaktadır. Polonya’da Latin Kilisesi’nin 41 Katolik piskoposluğu ve Doğu Kiliselerinin iki piskoposluğu bulunmaktadır. Latin Kilisesi’nin psikoposlukları yaklaşık 10.000 mahalle ve tarikattan oluşmaktadır. Polonya’da 33 milyon kayıtlı Katolik bulunmaktadır.

Polonya’da Cami Sayısı Kaçtır?

Polonya’da dört tane camii bulunmaktadır.

Polonya’da İnanç Hoşgörüsü Nasıldır?

Polonya’da dini özgürlük yasalarla güvence altına alınmasına rağmen, son yıllarda göçmen ve İslam karşıtı söylemler artış göstermektedir. Polonya’da yasal olarak tüm dini inanç hareketleri, kurumlar ve organizasyonlar aynı haklara sahiptir.

Polonya’da Laiklik Ne Kadar Güçlüdür?

Polonya’da din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulması gerektiğini gösteren bir kanun bulunmamaktadır. Katolik Kilisesi politik olarak Polonya devletinin kararlarında etkilidir. Polonya devletinin resmi bir dini yoktur.

Polonya’da Din ve İnanç Sosyal Yaşamı Nasıl Etkiler?

Polonya’da din ve inanç sosyal yaşam üzerinde etkilidir. Genel olarak Katolik inancının Polonya’da geniş bir yüzdeye sahip olması sebebiyle Polonya halkı Katolik inancını bir milli kimlik edasıyla sahiplenmişlerdir.

Polonya’da sosyal yaşam Katolik inancıyla iç içedir. Polonya nüfusu din ile olan bağlarını göstermek amacıyla kilise ayinlerine gitmektedir. Polonya’da pazar ayinlerine katılanlar nüfusun yaklaşık %36’sını oluşturmaktadır. Polonya’daki halkın %53’ü Paskalya bayramı arifesinde perhize gitmektedir. Polonya’da Paskalya bayramında kiliseye günah çıkarmaya gidenlerin sayısı nüfusun %70’ini oluşturmaktadır.

Polonya’da Din Eğitimi Nasıldır?

Polonya’da okullarda din eğitimi önemlidir. Polonya’da dini toplulukların eğitim üzerinde söz hakkı bulunmaktadır. Polonya’daki din eğitiminin asıl amacı öğrencilerin Hristiyan olarak yetiştirilmesi ve olgun bir inanca yönlendirilmeleridir.

Polonya’da verilen din eğitimi katı kurallara sahiptir. Polonya’da din eğitimi almak isteyen Türk öğrencilerin, Polonya dini eğitiminin Hristiyanlığı yayma amacı taşıdığını bilmesi gerekmektedir. Polonya’da okumak isteyenler, Polonya’da verilen eğitimde dinin büyük bir söz hakkı olduğunu bilerek Polonya’ya gitmektedir.

Polonya’da dini eğitim veren okulların çoğu Katolik mezhebiyle alakalı eğitim vermektedir ancak diğer Hristiyan okulları da Polonya’da faaliyet göstermektedir. Polonya’da özel Yahudi okulları da vardır; bu okullarda çocuklar, İbranicenin yanı sıra Yahudi kültürü ve tarihi hakkında da bilgi edinmektedirler. Polonya’da 567 Katolik okulu bulunmaktadır. Hristiyan okullarında çocuklar yalnızca Katolik ailelerden değil, Evanjelik veya Protestan ailelerden de gelmektedir.

Polonya’da din adamı olmak için; ilk olarak çocuk 9 yaşındayken 2 yıllık Tövbe ve Kutsal Eucharist ayinlerinin din dersleri verilir. Haftalık derslere devam etmekte ve çalışmaları tamamlamada başarılı olan 7. sınıf öğrencileri, 8. sınıfın sonunda Onay Ayinine aday olabilmektedir. Onay programı iki yıl sürelidir ve en az 14 yaşında olan çocuklar katılabilmektedir. Programın sonunda din adamı olma onayı Varşova Başpiskoposu tarafından verilir.

Paylaş: