Portekiz Bayrağı

Portekiz Cumhuriyeti Bayrağı Nasıldır, Anlamı Nedir?

Portekiz bayrağı, yeşil ve kırmızı renkte olan 2 dikey şeritten oluşan dikdörtgen şeklinde bir bayraktır. Bayrağın sol tarafındaki şerit yeşil renkte iken sağ tarafındaki şerit kırmızı renktedir. Bayrağın sol tarafında bulunan yeşil şerit bayrağın 5’te 2’sini kaplamaktadır. Bayrağın 5’te 3’ünü ise kırmızı şerit kaplamaktadır. Yeşil ve kırmızı renkte olan 2 şeridin kesiştiği noktada üst ve alt kenarlardan eşit mesafede ortalanmış olan Portekiz’in geleneksel kalkanı ve hanedanlık arması bulunmaktadır.

Portekiz Cumhuriyeti Bayrağının Ölçüleri Nedir?

Bayrağın uzunluğu, genişliğinin 1.5 katına eşittir, bu da 2/3 en boy oranı anlamına gelmektedir. Arka plan dikey olarak iki renktedir. Bayrağın sol tarafı yeşil sağ tarafı ise kırmızıdır. Renk ayrımı; uzunluğun 2/5’i yeşil, kalan 3/5’i kırmızı ile doldurulacak şekildedir. Ulusal armanın daha küçük versiyonu iki renk arasındaki sınırın üzerinde bulunmaktadır.

Portekiz Cumhuriyeti Bayrağının Renkleri Nedir?

Portekiz bayrağı, kırmızı ve yeşil olmak üzere iki renkten oluşmaktadır. Kırmızı ve yeşil rengin birleştiği noktada bulunan ülkenin geleneksel kalkanı ve hanedanlık arması ise sarı, kırmızı, beyaz, mavi ve siyah renklerden oluşmaktadır.

Portekiz bayrağının renk formatlarındaki değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 KırmızıYeşilSarıMaviBeyazSiyah
PMS485 CVC349 CVC803 CVC288 CVC-6 CVC
RGB255-0-0
#FF0000
0-102-0
#006600
255-255-0
#FFFF00
0-51-153
#003399
255-255-255
#FFFFFF
0-0-0
#000000
CMYK0-100-100-0100-35-100-300-0-100-0100-100-25-100-0-0-00-0-0-100

Portekiz Cumhuriyeti Bayrağının Anlamı Nedir?

Portekiz bayrağı güncel hali, 30 Haziran 1911’de kabul edilmiştir ancak sembollerinin çoğu yüzlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Dünyadaki diğer bayraklar gibi, Portekiz bayrağının da bir hikayesi bulunmaktadır. Portekiz bayrağı, birçok farklı teklif ve revizyonun sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Yeni ve güncel bayrak tasarımı, Portekiz Monarşisi’nin devrilmesinden ve cumhuriyetin kurulmasından bir yıl sonra önerilmiştir. Bayrağın tasarımı, mavi ve beyaz bir arka plandan yeşil ve kırmızıya geçerek ülke içindeki kontrolün değişmesine dikkat çekmektedir.

Yeşil ve kırmızı, bayrakta öne çıkan iki renktir ve sırasıyla gelecek için umudu ve savaş sırasında kanı temsil etmektedir.

Sarı kaleler ve küçük mavi kalkanların bulunduğu merkezi kırmızı kalkan, Moors’a karşı kazanılan zaferleri sembolize etmektedir. Bu, Portekiz bayrağındaki en eski semboldür. Daha küçük mavi kalkanlar, Portekiz’in I. Kralı Afonso tarafından öldürülmüş olan beş Mağribi kralını temsil etmektedir. Yedi sarı kale ise, savaşta devrilen Mağribi kalelerini simgelemektedir.

Kalkanların etrafında bulunan sarı, şerit benzeri yapı; halkalı küre olarak bilinen bir seyir aletini temsil etmektedir. Portekizli denizciler, bu aracı okyanuslarda gezinmeye yardımcı olmak için astroloji bilgisi ile birlikte kullanmıştır. Bu sembol, Portekiz tarihinde çok önemli bir dönem olarak bilinen Coğrafi Keşifler Çağı’nı temsil etmek için kullanılmaktadır.

Portekiz’deki her bölge kendi bayrakları ile temsil edilmektedir. Portekiz ulusal bayrağı birçok kez değişime uğramıştır. Yeşil ve kırmızı arka plan, ilk Cumhuriyet iktidara geldikten sonra ulusal bayrağın bir parçası olmuştur. Cumhuriyet öncesi bayrağa mavi ve beyaz renk şeması hakim olmuştur.

Portekiz Milli Marşı’nın Anlamı Nedir?

Portekiz milli marşı, Alfredo Keil tarafından bestelenmiş ve Henrique Lopes de Mendonça tarafından 1890’da Portekiz’e, Afrika kolonileriyle ilgili verilen ültimatom tarafından ateşlenen milliyetçi hareket sırasında yazılmıştır. Ocak 1891’de Porto’daki başarısız cumhuriyet isyanının marşı olarak kullanılan bu beste, 1911’de yeni doğan Portekiz Cumhuriyeti’nin milli marşı olarak kabul edilmiştir.

Marş, silah başına ve orduya çağrıdan bahsetmektedir. Üçüncü dize İngiliz ültimatomundan sonra hissedilen hakaret ve utançtan bahsederken, nakaratın orijinal son satırında “İngilizlere karşı yürüyoruz, yürüyoruz!” ifadeleri yer almaktadır. Cumhuriyetçilerin monarşiyi devirme ve yerine demokratik bir hükümet getirmedeki başarısıyla, 1911 yılından kısa bir süre sonra “A Portuguesa” milli marş olarak onaylandı.

Portekiz Cumhuriyeti Bayrağı İlk Olarak Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Portekiz Cumhuriyeti bayrağının ortaya çıkma süreci, monarşinin sembollerinin değiştirilmesi ihtiyacı sebebiyle cumhuriyet devrimi ile başlamıştır. Yeni bayrağın seçimi, cumhuriyetçi kırmızı-yeşil partizanlar ile geleneksel kraliyet mavi-beyazının destekçileri arasında renkler üzerinde anlaşmazlıklar çıkmıştır. Mavi rengi, Meryem Ana’nın rengi olduğu için güçlü bir dini anlama sahiptir, bu nedenle bayraktan kaldırılması veya değiştirilmesi cumhuriyetçiler tarafından devleti laikleştirmek için gereken bir adım olarak görülmüştür. Günümüz Portekiz bayrağının oluşumunda Portekiz Kültürü de önemli bir etkendir.

Pek çok farklı teklifin sunulması ve tartışılmasından sonra, 15 Ekim 1910’da bir hükümet komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon nihayetinde Portekiz Cumhuriyetçi Partisi’nin kırmızı ve yeşil renklerini seçmiştir.

Yeni bayrak, resmi olarak 1 Aralık 1910’da bağımsızlığın geri kazanımının 270. yılı vesilesiyle ülke çapında sunulmuştur. Bu tarih hükümet tarafından “Bayrak Günü” olarak ilan edilmiştir.

Portekiz Cumhuriyeti Bayrağı Resmi Olarak Hangi Tarihte Kabul Edilmiştir?

Portekiz’in günümüzdeki resmi bayrağı, 30 Haziran 1911 tarihinde kabul edilmiş ve resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Portekiz’in günümüz resmi bayrağının renk ve sembollerine karar verilmesi aşamasında Portekiz Siyaseti en büyük etken olmuştur.

Portekiz Cumhuriyeti Bayrağının Tasarımını Neler Etkilemiştir?

Portekiz bayrağı, 1910 yılında monarşinin kaldırılması ile birlikte günümüzdeki halini almaya başlamıştır. Monarşi 1910’da devrildikten sonra yeni bir bayrak dizayn edilmiştir. Portekiz’in 1910’da monarşiden kurtuluşundan bu yana çeşitli hükümet bayrakları oluşturulmuştur. 1911 yılında kabul edilen Portekiz bayrağındaki yeşil renk milletin umudunu, kırmızı renk ise milleti savunan insanların kanını temsil etmektedir. Siyasi sebepler ve laiklik isteğinin Portekiz bayrağının tasarımında etkisi olmuştur.

Portekiz Tarihinde Kullanılan Portekiz Bayrakları Nasıldı?

Bilinen ilk ulusal bayrak, 1095 yılında Kont Henry’nin yönetimiyle üzerinde koyu mavi haç bulunan kare beyaz bir bayrak olmuştur. 1143 yılında yönetimin değişmesiyle bayrağa on bir gümüş Bizans sikkesi eklenmiştir. Kral I. Sancho, Bizans sikkelerinin olduğu kısma mavi kalkanlardan yapılmış bir haç yaptırmıştır. Kral III. Afonso, 1248’de 16 kalenin bulunduğu bir kırmızı kenar eklemiştir. Kral I. John, kırmızı kenarlardan bazı kaleleri kaldırmış ve yeşil zambak şeklinde haçlar eklemiştir. Torunu tahta geçtiğinde ise zambak şeklindeki haçları ve bazı kale sembollerini kaldırmıştır.

Kral II. John’un kuzeni 1495 yılında tahta geçmiş ve kare olan bayrağı, merkezinde kalkan ve üzerinde bir kraliyet tacı bulunan beyaz bir bayrağa dönüştürmüştür. Kral Sebastian ise tacı değiştirmiş ve bayraktan birkaç kaleyi kaldırmıştır. 1640 yılında Kral IV. John kalkanın şeklini değiştirmiş ve 1667 yılında bayrakta bulunan taç, zamanın popüler beş kemerli tacına dönüştürülmüştür. 1816 yılında bayraktaki kalkanın yuvarlanıp ve altına mavi dolgulu sarı bir küre eklenmesi sonucu bayrak son halini almıştır. Bu bayrak monarşik yönetimin 1910 yılında yıkılmasına kadar kullanılmıştır. Monarşinin devrilmesinden sonra kırmızı ve yeşil renkten oluşan ve bu renklerin kesişiminde Portekiz’in geleneksel kalkanı ve hanedanlık armasının bulunduğu yeni bir Portekiz bayrağı tasarlanmıştır. Bu bayrak, 1911 yılında resmi olarak kabul edilmiştir. Portekiz bayrağının yıllar boyunca birçok kez değiştirilmesinde oldukça zengin olan Portekiz Tarihi büyük rol oynamıştır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: