Schengen Vizesi İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Schengen vize reddi itiraz dilekçesi; Schengen vize reddine dair karara itiraz etmek amacıyla yazılan ve vize reddinin neden yanlış olduğunu kanıtlayan geçerli belgeler ile birlikte sunulan bir itiraz dilekçesidir. Schengen vize reddine itiraz süreci başlatmak isteyen kişilerin, ilgili ülkenin prosedürleri doğrultusunda dış temsilciliğe itiraz dilekçesi yazmaları gerekmektedir.

Schengen vizesinin reddedildiği birçok durum bulunmaktadır. Konsolosluğun tüm bilgileri almaması, başvuru bilgilerinin yanlış olması, seyahat belgelerinin eksik olması, pasaportun gerekli koşulları karşılamaması gibi eksiklikler Schengen vize red nedenleri arasındadır. Kişiler Schengen vize reddi ile karşılaşmamak için istenilen belgeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde sunmalıdır.

Vize reddinin dayandırıldığı nedenleri, itiraz etme prosedürlerini ve son itiraz tarihlerini içeren Schengen vizesi ret kararı ve ret nedenleri, standart bir biçimde başvuru sahibine bildirilir. Schengen vizesi itiraz prosedürleri hakkında bilgi almak için ziyaret edilecek Schengen ülkesinin Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçilebilmektedir.

Vizem.net, Schengen vize reddi almış başvuru sahiplerine, gerekli koşulların sağlanması durumunda, vize reddine itiraz sürecinde dilekçe yazımı ve diğer prosedürler için danışmanlık hizmeti sunan akredite acentedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Hangi Schengen Ülkeleri İçin Vize Reddine İtiraz Edilebilir?

Tüm Schengen ülkeleri vize başvurusu reddedilen başvuru sahiplerine itiraz hakkı sunmaktadır, ancak her Schengen ülkesinin farklı itiraz süreçleri bulunmaktadır. Vize itiraz sürecinin nasıl ilerleyeceği, başvuruyu reddeden ülke tarafından gönderilen ret mektubunda açıklanmaktadır.

Schengen Vize Reddine Hangi Durumda İtiraz Edilebilir?

Schengen vize reddine, kararın hatalı olduğu düşünülen ve aksinin kanıtlanabildiği durumlarda itiraz edilebilir.

Örneğin; vize memurları ikamet edilen ülkeye geri dönüleceğinden emin olmadıkları için vize başvurusunu reddettiyse, kişinin itiraz dilekçesinde ikamet ettiği ülkeye geri döneceğini bildirmesi yeterli değildir ve dilekçe ile birlikte ikamet edilen ülkeye geri dönüleceğine dair iş sözleşmesi, öğrenci belgesi veya evlilik cüzdanı gibi resmi ve destekleyici belgeler sunulmalıdır.

Schengen Vize İtiraz Dilekçesi Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Schengen vize itiraz dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gerekenler aşağıda listelenmiştir.

  • Vize ret kararına neden olan maddeye uygun şekilde itiraz yapılmalıdır.
  • İtiraz dilekçesi İngilizce veya başvuru yapılan ülkenin resmi dilinde yazılmış ya da yeminli tercüman aracılığı ile çevrilmiş olmalıdır.
  • İtiraz dilekçesi elde yazılabilir veya bilgisayar çıktısı olarak sunulabilir.
  • Dilekçenin ıslak imzalı olması gerekmektedir.
  • Gerekiyorsa itiraz dilekçesine destekleyici belgeler eklenmelidir.

Schengen Vize Reddine İtiraz Dilekçesinde Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

Schengen vize reddine itiraz dilekçesi; dilekçe sahibinin adı ve soyadı, doğum tarihi ve yeri, pasaport numarası ve ikamet adresi gibi kişisel bilgileri içermelidir. Başvurunun reddedildiği tarih ve vize ret mektubunda belirtilen vize verilmeme nedeni açıkça belirtilmelidir. Schengen vize reddine neden itiraz edildiği ve başvurunun reddine ilişkin kararın neden hatalı olduğu açıklanmalı, birden fazla sebep varsa listeleme yapılmalıdır. İtiraz dilekçesi yazıldıktan sonra imzalanmalıdır, imzasız gönderilen mektuplar kabul edilmemektedir.

Schengen Vizesi İtiraz Dilekçesi Hangi Dilde Yazılmalıdır?

Schengen vizesi itiraz dilekçesi genellikle İngilizce olarak veya başvuru yapılan ülkenin resmi dili ya da ülke tarafından kabul edilen bir dilde yazılmalıdır. Bazı elçilikler itiraz dilekçesi yazımında başka ek dilleri de kabul etmektedir. Örneğin; Hollanda Schengen vize reddine itiraz dilekçesi Flemenkçe, Almanca, İngilizce veya Fransızca olarak yazılabilir.

İtiraz dilekçesi; başvurulan elçilik ya da konsolosluk tarafından kabul edilmeyen bir dilde yazılırsa, kabul edilen dillerden birine yeminli tercüman tarafından çevrilmiş olmalıdır.

Akredite acente Vizem.net danışmanlık hizmetleri kapsamında, tüm vize reddine itiraz işlemlerinde itiraz dilekçesi hazırlanmakta ve gereken hallerde yeminli tercümesi yapılmaktadır.

Schengen Vize Reddi İtiraz Dilekçe Örneği (İngilizce)

Vize reddi itiraz dilekçe örneği aşağıda verilmiştir.

Schengen Vize Reddi İtiraz Dilekçe Örneği (İngilizce)
Schengen Vize Reddi İtiraz Dilekçe Örneği (İngilizce)

Schengen Vize İtiraz Dilekçesi Ne Kadar Süre İçinde Teslim Edilmelidir?

Schengen vize itiraz dilekçesi, ret mektubunu aldıktan sonra genellikle 15 ile 30 gün içerisinde teslim edilmelidir. Vize itiraz dilekçesi teslim süresi ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.

Schengen Vizesi İçin İtiraz Dilekçesi Nereye Teslim Edilir?

Schengen vizesi için itiraz dilekçesi; başvuruyu reddeden büyükelçiliğe veya konsolosluğa teslim edilir ve başvuru yapılacak adres genellikle ret mektubunda belirtilmektedir. Örneğin; Almanya Schengen vizesi başvuruları için itiraz, ilk başvurulan Alman Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna teslim edilmelidir.

Vize itirazını değerlendiren kurumlar ülkeye göre değişmektedir. Örneğin; Almanya’da Berlin İdare Mahkemesi, Norveç’te Göç İdaresi, Fransa’da Dışişleri Bakanlığı vize reddi itirazının değerlendirilmesinden sorumludur.

Schengen Vize İtirazı İçin Dilekçe İle Birlikte Hangi Evraklar Sunulabilir?

Schengen vize reddine neden olan durumlara göre beyan edilebilecek ek destekleyici evraklar aşağıda verilmiştir.

  • Seyahat amacı: Bir arkadaş, kurum veya kuruluş tarafından gönderilen davet mektubu, Schengen bölgesinde ne yapılacağını ve seyahat amacını açıklayan mektup, ayrıntılı seyahat programı
  • Finansal kaynaklar: Başvuru sahibinin para eklenmiş haliyle banka hesap özeti, sponsor mektubu, Schengen bölgesinde kalınan süre boyunca başvuru sahibini mali olarak destekleyecek kişinin banka hesap özeti, ek gelir belgeleri
  • Seyahat sağlık sigortası: Yeni bir şirketten alınmış veya güncellenmiş seyahat sağlık sigortası belgesi
  • İkamet edilen ülkeye dönüş niyeti: İş sözleşmesi, öğrenci belgesi, tapu, evlilik cüzdanı, çocuklara ait doğum belgesi

Schengen Vize Reddine İtiraz Süreci Ne Zaman Sonuçlanır?

Schengen vize reddine itiraz süreci; ret dilekçeleri ve varsa ret dilekçeleri ile birlikte verilen belgelerin Konsolosluk vize departmanı tarafından değerlendirmesiyle ortalama 90 gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

Schengen Vize Reddine İtiraz Kabul Edilirse Ne Olur?

Schengen vize reddine itiraz kabul edildiğinde; Konsolosluk başvuru sahibine posta ya da telefon aracılığı ile ulaşarak, vize etiketi basılması amacıyla pasaportun tekrar ulaştırılmasını talep eder.

Schengen Vize Reddine İtiraz Onaylanmazsa Ne Olur?

Schengen vize reddine itiraz onaylanmazsa, başvuru sahibi tekrar vize başvurusu yapabilir veya başvuru yapılan ülkenin mahkemelerine dava açabilir.

Vize itiraz başvurusunun reddi cevabında yasal düzenlemeye ilişkin bilgi bulunması halinde, itiraz reddine karşı dava açma süresi bilgilendirmenin tebliğ tarihinden itibaren genellikle bir aydır; ret cevabında yasal düzenlemeye ilişkin bilgi bulunmaması halinde ise dava açma süresi tebligat tarihinden itibaren bir yıldır.

Paylaş: