Vize Sponsor Dilekçe Örneği

Vize Sponsor Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

Yurt dışı seyahati masrafları bir başkası tarafından karşılanan vize başvuru sahiplerinin, masrafları karşılayacak sponsor tarafından yazılmış bir dilekçeyi, vize başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir. Vize sponsor dilekçesi, seyahat edilecek ülkenin dış temsilciliğine hitaben, resmi bir dille yazılmalı ve sponsorun kişisel ve finansal bilgilerini gösteren destekleyici belgelerle birlikte sunulmalıdır.

Sponsor dilekçesi içeriğinde; vize başvuru sahibinin bilgilerine, sponsorun vize başvuru sahibi ile olan ilişkisine ve seyahat için karşılacanak masraflara eksiksiz şekilde yer verilmeli, tüm bilgiler kısa ve net bir üslupla ifade edilmelidir. Sponsor dilekçesinin değerlendirmeye alınması için, sponsorlu vize başvurusu içerisinde destekleyici belgeler ile birlikte sunulması gerekmektedir.

Vizem.net danışmanlığı ile yapılan vize başvurularında, vize sponsor dilekçesi örneği, başvuru sahibinin özel durumları dikkate alınarak uzman danışmanlar tarafından yazılmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Vize Sponsor Dilekçe Örneğinde Hangi Bilgilere Yer Verilmelidir?

Vize sponsor dilekçe örneğinde yer verilmesi gereken bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

  • Vize başvuru sahibinin kimlik bilgileri
  • Vize başvuru sahibinin yurt dışına seyahat etme amacı
  • Vize başvuru sahibinin seyahat tarihleri ve seyahat planı
  • Sponsorun kişisel bilgileri
  • Sponsorun vize başvuru sahibi ile olan ilişkisi
  • Sponsorun maddi durumuna ilişkin bilgiler
  • Sponsorun iletişim bilgileri

Vize Sponsor Yazısı Örneği Hangi Dilde Yazılmalıdır?

Vize sponsor yazısının dili, vize başvurusu yapılan ülkeye bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Vize sponsor dilekçesinin; Türkçe, İngilizce ya da başvuru yapılan ülkenin resmi dilinde yazılması gerekmektedir.

Vizem.net danışmanlığı ile yapılan başvurularda, vize sponsor dilekçesi İngilizce olarak hazırlanmakta ve farklı bir dilde istenildiği durumlarda, yeminli tercüman tarafından çevrilip noter onaylı olarak sunulmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Vize Sponsor Dilekçe Örneği (Türkçe)

Türkçe olarak yazılmış turistik vize sponsor mektubu örneği aşağıda yer almaktadır.

Tarih:

[İlgili Başkonsolosluk Adı]
[İlgili Başkonsolosluk Adresi]
[İlgili Başkonsolosluk Telefon Numarası]

[Başvuru sahibi pasaport numarası] pasaport numaralı [başvuru sahibi tam adı] için vize başvurusu için sponsor dilekçesi

Sayın ilgili,

İsmim [sponsor tam adı], [sponsor adresi] adresinde ikamet eden [ülke adı] vatandaşıyım. Bu dilekçeyi yazmamın nedeni, tarafınızı [başvuru sahibi tam adı] adına yapılan turistik vize başvurusunda sponsor olacağım konusunda bilgilendirmektir.

[Sponsorun başvuru sahibi ile ilişkisi] olan [başvuru sahibi tam adı], [seyahat edilecek ülke adı] ülkesini turistik amaçlarla seyahat etmeyi planlamaktadır. Planlanan seyahat tarihleri, [gün/ay/yıl olarak seyahat başlangıç tarihi] ve [gün/ay/yıl olarak seyahat bitiş tarihi] arasıdır.

Dilekçe ile birlikte, seyahati karşılayacak finansal yeterliliğimi gösterir nitelikte belgeleri eklemiş bulunmaktayım. Seyahat için minimum [karşılanacak minimum tutar] kadarında ödenek sağlayacağımı bildiririm. [Başvuru sahibi tam adı]’nin yurt dışı seyahati süresince yemek, konaklama, ulaşım ve benzeri tüm masrafları tarafımdan karşılanacaktır.

Saygılarımla,

[Sponsorun tam adı]
[Sponsorun ikamet adresi]
[Sponsorun telefon numarası]
[Sponsorun mesleği]
[Sponsor imzası]

Vize Sponsor Dilekçe Örneği (İngilizce)

Vize sponsor dilekçe örneği İngilizce olarak aşağıda verilmiştir.

Date:

Immigration Officer
[Embassy name]
[Embassy address]
[Embassy phone number]

Sponsorship Letter for [applicant’s full name] with Passport No. [applicant’s passport number]

Dear Consular Officer,

My name is [sponsor’s full name], currently residing at [sponsor’s home address] and I am a citizen of [country’s name]. The purpose of this letter is to inform you that I, [sponsor’s full name] confirm my sponsorship for the visa application of [applicant’s full name].

My [parent/ sibling/ friend/ other] [applicant’s full name] plans to visit the country of [name of country] with the purpose of [give the reason behind the trip]. The duration of the visit will be from [starting date of visit in format DD/MM/YY] to [ending date of visit in format DD/MM/YY].

I have enclosed a list of financial documents as supporting documents to prove my financial capacity to sponsor the mentioned trip. The support I will provide for [applicant’s full name] is a minimum of [minimum sponsorship amount or proof of funds]. These funds will replenish and cover for the expenses during the trip including food, accommodation, transportation and others.

Attached to this letter, please find the enclosed documents related to my financial state.

Thank you for your time and consideration of the visa application of [applicant’s name]. Please contact me for any questions or verifications related to this topic at [sponsor’s phone number] or [sponsor’s e- mail].

Sincerely,

[Sponsor’s full name]
[Sponsor’s home address]
[Sponsor’s occupation]
[Sponsor’s signature]

Vize Sponsor Dilekçesi Elle Mi Yazılmalıdır?

Vize sponsor dilekçesi, elle yazılabilir ya da bilgisayarda yazılıp çıktısı alınabilir, ancak iki durumda da ıslak imzalı olarak sunulmalıdır.

Sponsor mektubu olmadan vize başvurusu yapmak mümkündür. Sponsor mektubu olmadan yapılan vize başvuruları, başvuru sahibi kendi seyahat harcamalarını karşılayacak gelire sahip değil ise reddedilmektedir.

Vize başvurularında vize için sponsor gösterme işlemi, başvuru sahibinin kendi finansal gelirini kanıtlayamadığı durumlarda, vize reddi almamak için mecburidir.

Eş İçin Vize Sponsor Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

Eş için vize sponsor dilekçe örneğinde; sponsorun başvuru sahibi ile evli olduğu bilgisine, sponsorun seyahati karşılayacak finansal durumu olduğu bilgisine, seyahat tarihlerine, sponsorun kişisel bilgilerine ve iletişim bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir. Ev hanımı vize sponsor dilekçe örneği, seyahat masraflarını karşılamak üzere yeterli finansal kaynağa sahip olmayan ev hanımları için vize başvuru sahibinin eşi tarafından yazılmalıdır.

Vize başvurularında sunulan eş için sponsor dilekçesi ile birlikte, başvuru sahibi ve sponsorun evli olduğunu gösteren evlilik cüzdanının sunulması gerekmektedir. Ev hanımı vize dilekçe örneği, destekleyici belgelerin sunulmadığı vize başvurularında dış temsilcilikler tarafından kabul edilmemektedir.

Erasmus Sponsor Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

Erasmus vizesine başvuracak öğrencilerin, vize başvuru dosyasında sponsor dilekçesine yer vermeleri gerekmektedir. Erasmus sponsor dilekçesi içeriğinde; sponsorun öğrenci ile olan ilişkisine, öğrencinin ülkesinde okuduğu okula, Erasmus ile eğitim göreceği okula, seyahat tarihlerine, sponsorun kişisel bilgilerine ve sponsorun seyahati karşılayacak finansal yeterliliği bulunduğu bilgisine yer verilmelidir. Erasmus sponsor dilekçesinin, öğrenci adına, sponsor tarafından yazılmasına ve imzalanmasına dikkat edilmelidir.

Paylaş: