Vize Talep Dilekçesi Nedir?

Vize Talep Dilekçe Örneği ve Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Vize talep dilekçesi, vize başvuru sahibinin büyükelçiliğe hitaben yazdığı vize başvuru evraklarını sunacağı dilekçedir. Planlanan seyahatin amacı, seyahatin nasıl finanse edileceği, menşei ülkeye geri dönüleceğine dair gerekçeler ve vize başvuru evraklarında açıklanması gerekenler gibi ayrıntıları içermektedir.

Vizem.net danışmanlığında yapılan vize başvurularında vize talep dilekçesi başvuru sahibinin finansal yeterlilik, meslek ve çalışma durumu gibi kişisel durumu ve başvuru yapılacak vize türüne göre ilgili ülkenin vize danışmanları tarafından yazılmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Vize Talep Dilekçesi Yazımı için En Önemli 5 Kural Nedir?

Vize talep dilekçesi yazımı için en önemli 5 kural aşağıda listelenmiştir.

  • Vize talep dilekçesinin, sunulan vize başvuru evraklarını destekleyici nitelikte olması gerekmektedir.
  • Planlanan seyahate ait detaylı plan açıklanmalıdır.
  • Planlanan seyahatin nasıl finanse edileceği açıklanmalıdır.
  • Seyahatin planlanan gidiş ve dönüş tarihlerine yer verilmelidir.
  • Vize talep dilekçesi tarih içermelidir ve başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır.

Vize Dilekçesinde Başvuru Evrakları Nasıl Desteklenmelidir?

Vize talep dilekçesinin vize başvuru evraklarını destekler nitelikte olması için; dilekçede vize başvuru evrakları ile çelişen bilgilere yer verilmemesi, vize talep dilekçesi ve destekleyici belgelerin birbirini destekler nitelikte bir bütün oluşturması gerekmektedir.

Vize talep dilekçesi ile destekleyici belgelerin çelişen bilgiler içermesi durumunda vize başvurusunun onaylanma ihtimali neredeyse sıfırlanmakta ve doğrudan ret kararı verilebilmektedir.

Vize Talep Dilekçesinde Seyahat Planı Nasıl Açıklanmalıdır?

Vize talep dilekçesinde seyahat planı açıklanırken tarih ve yer isimlerine yer verilmesi gereklidir. Planlanan seyahat ile ilgili netleşen tarihler aktarılmalı ve seyahat süresince ülke ya da otel değişikliği yapılacaksa bu detayların tümüne vize talep dilekçesinde yer verilmelidir.

Konser, fuar, konferans veya sergi gibi etkinliklere katılım sağlanacaksa, bu detaylara vize talep dilekçesinde değinilmelidir. Vize başvurularında başvurunun onaylanmasında vize için seyahat planı oldukça önem taşımaktadır.

Vize Başvuru Dilekçesinde Harcamaların Finansmanı Nasıl Açıklanmalıdır?

Vize talep dilekçesinde harcamaların finansmanı açıklanırken, harcamalar için yeterli kaynağın gösterildiğinden bahsedilmeli ve seyahate dair harcamaları kimin karşılayacağı hakkında bilgi verilmelidir.

Harcamalar bir sponsor tarafından karşılanacaksa, başvuru sahibi ile sponsor arasındaki ilişkiden bahsedilmeli ve sponsorun çalışma durumu ile maddi şartları açıklanmalıdır. Vize başvuru dilekçelerinde yeterli maddi kaynağın hangi yollardan elde edildiği hakkında bilgi verilmesi de önerilmektedir.

Vize Dilekçesinde Planlı Gidiş ve Dönüş Tarihleri Nasıl Verilmelidir?

Vize talep dilekçesinde planlı gidiş ve dönüş tarihleri net şekilde verilmelidir ve tarihlerin ulaşım ve konaklama rezervasyonu gibi diğer başvuru evraklarının tarihleri ile uyumlu olması gerekmektedir.

Vize Talep Dilekçesinde Tarih ve İmza Nerede Olmalıdır?

Vize talep dilekçesinde dilekçenin sonuna tarih eklenmeli ve siyah ya da tükenmez kalemle imza atılmalıdır.

Başvuru sahibi tarafından yazılan vize başvuru dilekçesi mutlaka ıslak imzalı olmalı ve vize başvurusu yapılacak tarihten en fazla 15 gün öncesinin tarihini içermelidir.

Vize Talep Dilekçesi Örneği Hangi Dilde Yazılır?

Vize talep dilekçesi İngilizce ya da özellikle talep edilmesi durumunda vize başvurusu yapılan ülkenin resmi dilinde yazılmalıdır. Bulgaristan, Almanya ve Rusya gibi bazı ülkeler ayrıca Türkçe vize talep dilekçesi kabul etmektedir.

Vize Talep Dilekçe Örneği Türkçe

Türkçe vize talep dilekçesi örneği aşağıda verilmiştir.

Gana Büyükelçiliği

İlkbahar Mah. 606. Sok. No: 10

Çankaya, Ankara/Türkiye

İlgili makama;

01-25 Ocak 2024 tarihleri arasında turistik/ticari amaçlı Gana Akra’ya bir gezi planlıyorum. Gezim sırasında Akra ve Tamali şehirlerini ziyaret edeceğim. Yolculuk sırasında yapacağım tüm masraflar tarafıma aittir.

Tüm seyahat belgelerim dilekçe ekindedir. Yukarıda belirtilen ayrılış tarihinde ülkeme dönmeyi garanti ediyorum.

Vize bitiş süresinden önce ülkenizden ayrılacağımı taahhüt eder, tarafınızdan gerekli turistik/ticari vizenin verilmesini arz ederim.

Saygılarımla,

Tarih

İmza

Ad Soyad

Adres

Telefon

Vize Talep Dilekçe Örneği İngilizce

İngilizce vize talep dilekçesi örneği aşağıda verilmiştir.

Ghana Embassy

Ilkbahar Mah. 606. Sok No: 10

Çankaya, Ankara/Turkey

To the relevant authority;

I am planning a touristic/commercial trip to Accra, Ghana between January 01-25, 2021. During my trip, I will visit the cities of Accra and Tamali. All expenses during the trip belong to me.

You can find all my travel documents attached. I guarantee to return to my country on the above-mentioned departure date.

I undertake that I will leave your country before the visa expiry date, and I request that you issue the necessary tourist/commercial visa.

Best regards,

Date

Signature

Name Surname

Address

Phone

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: