Belçika Bayrağı

Belçika Krallığı Bayrağı Nasıldır, Anlamı Nedir?

Esasen 13:15 büyüklüğünde olan ancak çoğunlukla 2:3 boyutunda kullanılan Belçika bayrağı; sağda kırmızı, ortada sarı ve solda siyah renkte olan üç eşit sütundan oluşur.

Belçika Krallığı Bayrağının Ölçüleri Nedir?

Belçika bayrağının ülke genelinde yaygın olarak kullanılan boyutu 2:3 oranında olsa da, resmi boyutları 13:15 şeklindedir.Bu orana göre bayrağın dikey kenarı 2.6 metre (8.5 feet) iken yatay kenarı 3 metre (9.8 feet) uzunluğuna denk gelmektedir.

Belçika Krallığı Bayrağının Renkleri Nedir?

Belçika bayrağı soldan sağa doğru siyah, sarı ve kırmızı olmak üzere 3 renkten oluşmaktadır.

Bayraktaki renklerin Pantone, Hex Triplet, RGB ve CMYK şemalarına göre renk kodları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Renk KartelasıSiyahSarıKırmızı
PantoneBlackYellow 115Red 32
Hex Triplet#000000#FDDA24#EF3340
RGB0-0-0253-218-36239-51-64
CMYK0-0-0-1000-6-87-00-86-63-0

Belçika Krallığı Bayrağının Anlamı Nedir?

Belçika bayrağının renkleri, Brabant Düklüğü tarafından kullanılan hanedanlık armasından gelmektedir. Bayraktaki üç renkli boylamsal desen hazırlanırken, kırmızı, beyaz ve mavi olmak üzere üç renkten oluşan Fransa bayrağından esinlenilmiştir.

Belçika Krallığı Bayrağı İlk Olarak Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

1830 yılının Ağustos ayında Hollanda Krallığına karşı başlayan Belçika direnişinin sonucu olarak yeni bir ulus doğmuş ve doğan bu yeni ulusu temsil edecek bir bayrağa gereksinim duyulmaya başlanmıştır. 1790 ‘daki bağımsızlık adına yapılan erken girişimlerde Braban Düklüğü’nün hanedanlık armasındaki renklerin kullanılmış olması Belçika direnişçilerine kendi bayrakları için ilham vermiş, buradan yola çıkılarak bayrağın renklerinin siyah, sarı ve kırmızı olması kararı alınmıştır. Bayraktaki her bir rengin farklı bir anlamı bulunmaktadır. Buna göre siyah tevazuyu, sarı refahı, ve kırmızı ise zaferi temsil eder.

Belçika Krallığı Bayrağı Resmi Olarak Hangi Tarihte Kabul Edilmiştir?

Belçika’nın günümüzdeki resmi bayrağı, 23 Ocak 1831 tarihinde kabul edilmiş ve resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Belçika bayrağı Belçika’da ilk olarak 1792 yılında, Belçika’nın Avusturya’dan kazandığı özgürlük zamanlarında kullanılmaya başlanılmış ve daha sonrasında bayrakta bulunan renklerin dizilimi yatay iken Fransız bayrağından ilham alınarak dikey hale getirilmiştir. Belçika’da 19.yüzyılda ülkeyi yöneten yüksek sınıfın içinde olabilmek için Fransızca konuşabilmek gerekliydi ve Felemenkçe konuşanlar alt sınıf vatandaşlardı. 20. yüzyıla doğru Flaman hareketin Fransızcayı birinci dilleri olarak benimseyi reddetmişi ve Felemenkçenin Flamanların resmi dili olmasını sağlamışlardır. II. Dünya Savaşı’nı takriben Belçika siyaseti, iki ana dile bağlı özerkleşmeden yana bir eğilim göstermiştir.

Belçika Tarihinde Kullanılan Belçika Bayrakları Nasıldı?

Belçika bayrağı dönem dönem farklı desenlerde kullanılmıştır. Bağımsızlığın kazanılmasının ardından ülke anayasasının 193. maddesinde geçen Belçika halkının seçtiği renkler siyah, sarı ve kırmızıdır, ifadesiyle de bayrak resmen kabul edilse de, maddede detaylı açıklama bulunmamasından ötürü başlarda anlam karmaşası yaşanmış ve bayrağın, tıpkı direnişler sırasında da kullanıldığı gibi, üstte kırmızı, ortada sarı, altta siyah olmak üzere yatay çizgilerden oluşacağı varsayılmıştır.

Belçika Bayrağı’ndaki karmaşıklık, Belçikalı direnişçilerin çarpışmalar sırasındaki silah dumanları yüzünden Belçika bayrağını, üst kısmı kırmızı olan Hollanda bayrağı ile karıştırıp kendi birliklerini vurmaya başlamasıyla gerçek bir sorun haline gelmiş, durumu düzeltmek için bayrağın çizgilerinin dikey olacağı açıklanmış ve bayrak günümüzdeki resmi şeklini almıştır. Belçika Tarihi boyunca kullanılan ve 23 Şubat 1950’de kabul edilmiş olan iki bayrak deseni daha bulunmaktadır. Bunlardan dikey siyah - sarı - kırmızı zeminde, sarı sütun üzerinde bulunan siyah taçlı, kırmızı pençeleri ve kırmızı dili olan siyah bir aslan motifinden oluşan bayrak Belçika Krallığı için; beyaz zeminde çapraz sarı çizgiler, çapraz sarı çizgilerin üstünü ve altını sınırlayan kırmızı ile sağını ve solunu sınırlayan siyah çizgiler, üstte siyah bir taç ile çapraz duran iki tüfek ve altta siyah bir çapa motifinden oluşan bayrak ise ülkenin deniz kuvvetlerini temsil etmek için kullanılmaktadır.

Belçika Bayrağına Benzeyen Diğer Ülke Bayrakları Hangileridir?

Bayrakları Belçika bayrağına benzeyen diğer ülke bayrakları aşağıda listelenmiştir.

  • Almanya (siyah, kırmızı, sarı renklerinden oluşan 3 yatay çizgi)
  • Uganda (Sarı, kırmızı, siyah, sarı,kırmızı, siyah renklerinden oluşan 6 yatay çizgi ve ortasında taç giymiş gri bir turna motifi)

Belçika ve Almanya Bayrağı Arasındaki Benzerlikler Nelerdir?

Birbirine en çok benzetilen ve sıklıkla karıştırılan bayraklar arasında dikkat çekenlerden ikisi Almanya bayrağı ve Belçika bayrağıdır. İki ülkenin de bayrağı sarı, kırmızı, siyah renklerinin bir kombinasyonundan ve üç eşit çizgiden oluşmaktadır. İki ülke bayrağının arasındaki basit farklarla bu iki bayrağı ayırt etmek mümkündür. Almanya bayrağı üstte siyah, ortada kırmızı ve altta sarı olmak üzere üç yatay çizgiden oluşurken, Belçika bayrağı solda siyah, ortada sarı ve sağda kırmızı olan üç dikey çizgiden meydana gelmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: