Belçika Coğrafyası

Belçika Coğrafi Yapısı Nasıldır: Belçika Coğrafya Bilgisi

Belçika coğrafi yapısı, Kuzey Denizi ve Hollanda’dan güneydoğu yönünde ilerleyen, kademeli olarak yükselen ve en fazla 694 metre yüksekliğindeki Ardennes tepeleri ve ormanlarına doğru yükselen geniş ve alçak bir kıyı ovasından oluşmaktadır. Belçika genel olarak Ardennes tepeleri ve Ardennes etekleri, Côtes Lorraines, güneyde Paris Havzası, kuzeyde İngiliz-Belçika Havzası, Merkez Yaylaları, Kempenland ve Flanders ovasından oluşmaktadır.

Ardennes dağlık bölgesi, yaklaşık 350 milyon yıl önce Paleozoik Dönemde oluşan Hersiniyen orojenik dağ silsilesi kuşağının Batı İrlanda’dan Almanya’ya uzanan kısmındaki parçadır. Ardennes zamanında denizin derince kestiği eski bir platodur. Ardennes bölgesinde bulunan Maas Nehri ve uzantıları yüksek noktalarda bataklıklara ulaşmaktadır, bataklıkları içeren bu Ardennes yaylaları tarım alanı olarak kullanılamamaktadır.

Maas Nehrinin doğusunda büyük bir çöküntü sonucunda oluşan Famenne ve Maas Nehrinin batısında bulunan Fagne, kumtaşı tepeleri arasında kireç taşından oyulmuş bir miktar vadiden oluşmasıyla Ardennes’i kuzeydeki dağ eteklerinden ayırmaktadır.

Cotes Lorraines, kuzeye bakan yamaçlardan oluşan bir dizi tepedir. Cotes Lorraines’in yarısı ormandan oluşmaktadır ve güneyinde küçük bir arazide demir cevheri yataklarına sahiptir.

Orta Yaylaların kuzeyinde bulunan Hainau ve Valon Brabant, güneyinde bulunan Flaman Brabant ve Liège’nin Hesbaye platosu bölgesi; yüksekliği 45 ila 200 metre arasında uzanan kumlu ve killi bir yapıya sahip topraklardan oluşan bir bölgesdir. Belçika’nın bu plato bölgesi; Dender, Senne, Dyle ve bölgeye giren diğer nehirler tarafından parçalanmış ve bugünkü haline ulaşmıştır.

Flanders ovası, Kuzey Denizi’ni Fransa’dan Schelde’ye kadar sınırlayan alçak iki ana bölümden oluşmaktadır. Belçika’da Flanders bölgesi, birçok kumul ve büyük ölçüde killi toprağa sahip olmasıyla 8 ila 16 km iç kesimlerde olan bir arazi bölgesidir. Flanders bölgesinde bulunan Kempenland, otlaklardan ve birçok sanayi kuruluşundan oluşmaktadır.

Belçika Yüzölçümü Nedir?

Belçika yüzölçümü, su alanı dahil olmak üzere 30.689 km2’dir. Belçika’nın %22’lik kısmı, yaklaşık 667.000 hektar ormandan oluşmaktadır. Belçika’nın tarım arazisi, 2018 Dünya Bankası kalkınma raporlarına göre Belçika yüzölçümünün yaklaşık %44.72’dir

Belçika Komşu Ülkeleri Nelerdir?

Belçika, batısında Kuzey Denizine sahip olan, kuzeyinde Hollanda, kuzeydoğusunda Almanya, doğusunda Lüksemburg ve güneyinde Fransa bulunan kuzeybatısında Atlas Okyanusu’na kıyısı bulunan bir Avrupa ülkesidir.

Belçika’nın En Uzun Sınırı Olan Ülke Nedir?

Belçika’ya en uzun sınırı olan ülke, 556 km ile Fransa’dır.

Belçika Hollanda Sınırı Nerededir?

Belçika-Hollanda sınırı 450 km uzunluğunda olup Belçika tarafında dört Flaman eyaleti tarafından paylaşılmaktadır. Belçika tarafındaki Hollanda sınır eyaletleri batıdan doğuya doğru Batı Flandre, Doğu Flandre, Anvers ve Limburg’dur.

Hollanda tarafındaki Belçika sınır eyaletleri üç tanedir ve bu eyaletler Zeeland, Kuzey Brabant ve Limburg’dur. Belçika ve Hollanda’da bulunan Limburg eyaletindeki sınırı belirleyen en büyük etken ise Maas nehridir. Belçika-Hollanda arasında ulaşım sağlanırken Limburg gibi sınır şehirlerinden otomobil ile kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyorken Belçika-Hollanda genelinde ulaşım Brüksel ile Amsterdam arasındaki tren seferleri ile yaygın olarak sağlanmaktadır.

Belçika Almanya Sınırı Nerededir?

Belçika-Almanya sınırı Belçika’nın kuzeydoğusunda 204 km uzunluğundadır. Belçika-Almanya arası ulaşım Liege ve Aachen demiryolları arasında tren ile sağlanmaktadır. Sınır komşusu olan Belçika ve Almanya arasında ulaşımın bir başka yaygın yolu ise özel araçlarladır. A3 / A44 / E40 ve A27 / A60 / E42 gibi sınır geçişini sağlayan birçok kamu yolu mevcuttur.

Belçika’da Bulunan Dağlar Hangileridir?

Belçika’da bulunan dağlar yükseklik sırasına göre aşağıda listelenmiştir.

 • Signal de Botrange (694 m)
 • Weißer Stein (693 m)
 • Rigi Dağı (681 m)
 • Baraque Michel (674 m)
 • Steling (658 m)
 • Baraque de Fraiture (652 m)
 • Massif de Saint-Hubert (589 m)
 • Recogne-Bastogne Platosu (569m)
 • Col du Rosier (556 m)
 • Spiebig (550 m)
 • Schwirzbierg (516 m)
 • Hochtumskopf (510 m)
 • Croix Scaille (505 m)

Belçika’da Bulunan Ovalar Nelerdir?

Belçika’da bulunan ovalar aşağıda listelenmiştir.

 • Flanders
 • Kempenland

Belçika’da Bulunan Nehirler Nelerdir?

Belçika’da bulunan nehirler uzunluk sırasına göre aşağıda listelenmiştir.

 • Maas (925 km)
 • Schelde (354 km)
 • Oise (341 km)
 • Semois (209 km)
 • Leie (202 km)
 • Sambre (193 km)
 • Rur (177 kml)
 • Sauer (172 km)
 • Our (165 km)

Belçika Topografyası Nasıldır?

Belçika’yı Maas Nehri ve onun kolu olan Sambre, iki ayrı coğrafi bölgeye ayırmaktadır. Belçika topografyasında kuzeyde ve batıda düz ve verimli araziler bulunurken Belçika’nın güney ve güney ve doğusunda tepelik ve ormanlık bölgeleri barındıran Ardennes bölgesi bulunmaktadır. Belçika’nın ana fiziksel bölgeleri Ardennes ve Ardennes etekleri, Cotes Lorraines, güneyde Paris Havzası ve kuzeyde İngiliz-Belçika Havzasıdır. Belçika’da havzaların kesiştiği noktalarda Merkez yaylaları, Flanders ovası ve Kempenland yer almaktadır.

Belçika’da Bulunan Toprak Türleri Nelerdir?

Belçika’da beş ana toprak türü bulunmaktadır. Belçika’da bulunan toprak türleri kuzeyde albeluvisol, genel olarak Kempen ve Sandy-Loamy Bölgelerinin bir bölümünde podzol, özellikle Aşağı ve Orta Belçika’da vadi tabanlarında fluvisol ve güneydoğuda Cambisoller bulunmaktadır. Albeluvisol toprakları yaygın olarak Tınlı Bölgelerde bulunmaktadır. Cambisol toprağının yaygın olarak görülebileceği yer Ardennes bölgesidir.

Belçika’da Bulunan Madenler Nelerdir?

Belçika’da bulunan madenler aşağıda listelenmiştir.

 • Kömür
 • Çinko
 • Kuvars
 • Demir

Belçika’da ana kömür ocağı Hasard de Cheratte Kömür madeni özellikle 1900’lü yıllarda yaptığı çalışmalarla Belçika ekonomisine katkı sağlamıştır. Kömürün dünya genelinde kullanımının azalmasıyla Belçika’da da etkileri görülmüş ve Belçika ekonomisi üzerindeki katkısı zamanla azalmıştır. Belçika’da kömürden sonra en yaygın olan maden çinkodur ve en önemli Belçika çinko madeni Vieille Montagne’dir. Belçika ekonomisine katkı sağlayan çinko madeni kimi zaman komşu ülkeler arasında çekişmelere de neden olmuştur.

Belçika Coğrafyası Belçika İklimini Nasıl Etkiler?

Belçika coğrafyasının bir kısmının düzlük arazilerden oluşup bir kısmının dağlık ve ormanlık arazilerden oluşması farklı iklim tiplerinin aynı anda görülmesine neden olmaktadır. Belçika’nın yoğun ormanlık bölgeleri daha çok yağış çekerken yayla alanları daha az yağış almaktadır.

Belçika bir kıyı ülkesi olduğundan ılıman deniz iklimine sahiptir ve denizellik etkisiyle yeterince yağış alabilmektedir. Belçika’da bölgesel olarak yüksekliklerin farklılık göstermesi, Belçika iklimi üzerinde etkisini göstererek hava sıcaklığında da bölgesel olarak farklılıklar yaşanmasına neden olmaktadır.

Belçika Coğrafyası Belçika Kültürünü Nasıl Etkiler?

Belçika coğrafyasının çeşitlilik göstermesinin Belçika kültürüne etkileri görülmektedir. Belçika’da coğrafi olarak farklı bölgelerde farklı insan tipleri ve farklı kültür yansımaları görmek mümkündür. Belçika sahil şeridinde daha çok uluslu bir kültür görülürken dağlık ve ormanlık bölgelerde daha kendine has geleneksel Belçika kültürleri bulunmaktadır. Belçika kıyı şeridinde ticaretinde etkisiyle komşu ülkelerden etkilenmiş ve geleneklerini daha az yaşayan bir toplum yapısı mevcuttur. Avrupa’da bulunan Belçika konumundan ve doğasından dolayı turistik amaçla çok tercih edilmektedir ve bu durum Belçika kültürü için çeşitlilik sağlamaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: