Çekya Dini

Çek Cumhuriyeti Dini ve İnanç Yapısı

Çek Cumhuriyeti’nde 1945 yılına kadar, Katolik Hristiyanlık hakim olmuştur. 1945 yılındaki Sovyetler Birliği işgali sonrasında halkın büyük bir kısmı kendini inançsız olarak adlandırmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde yaşamakta olan inançsız kişiler kendilerini, ateist, deist veya agnostik olarak adlandırmaktan ziyade sadece inançsız olduklarını belirtmektedir.

Çek Cumhuriyeti’nde inanç dağılımı; inançsızlar %78.4, hristiyanlar %20.9, diğer dinlere mensup olanlar %0.7 şeklindedir.

Çek Cumhuriyeti’nin Dini Nedir?

Çek Cumhuriyeti vatandaşlarının büyük bir çoğunluğu kendilerini inançsız olarak tanımlamaktadır. Ancak Hristiyanlık bir kültür geleneği olarak devam ettirilmektedir ve Çek Cumhuriyeti’nde pazar günleri ve dini bayramlar resmi tatil ilan edilmiştir.

Çek Cumhuriyeti’nde görülmekte olan dinler, mezhepler ve inanç türleri; Katolizm %10.4, Çek Evangelist Kilisesi %0.5, Çekoslovak Hussite Kilisesi %0.4, Çek ve Slovak Ortodoks Kilisesi %0.2, Yehova’nın Şahitleri %0.1, Yahudilik %0.1, deizm %6.8, ateizm %34.5 şeklindedir.

Çek Cumhuriyeti'nde Hristiyanlık

Çek Cumhuriyeti'nde Hristiyanlık
Çek Cumhuriyeti'nde Hristiyanlık

Çek Cumhuriyeti nüfusunun %20.9’luk kısmı Hristiyanlık inancını benimsemiştir ve ülkedeki mezhepler; Katolizm, Ortodoksluk, Protestanlık ve Evangelistlik şeklindedir.

Çek Cumhuriyeti’nde 2.000 civarında kilise bulunmaktadır ve bu kiliselerin bir kısmı bakımsızlıktan dolayı kullanım dışı kalmıştır. Orta Çağ’da inşa edilmiş olan kiliselerin bir kısmı ise müze olarak hizmet vermektedir.

Çek Cumhuriyeti’nde bulunan en önemli kiliseler; Prag’ın Bebek İsa’sı, Kaya Şapeli, Aziz Wenceslas Kilisesi, Aziz Nicolas Kilisesi, Tyn Kilisesi, Aziz Martin Kilisesi, Kemik Kilisesi olarak sıralanmaktadır.

Çek Cumhuriyeti Azizleri; Aziz Wenceslas, Aziz Angela, Aziz Beatrix, Aziz Astricus, Aziz Patritius’tur.

Çek Cumhuriyeti'nde Katoliklik

Çek Cumhuriyeti nüfusunun %10.5’lik kısmı Katolizm inancını benimsemiştir.

Çek Cumhuriyeti’nde yer alan Katolik kiliseleri; Aziz Thomas Kilisesi, Kutsal Ruh Kilisesi, Aziz Joseph Kilisesi, Aziz Francis Kilisesi, Aziz Clement Katedrali, Kutsal Üçlü Kilisesi, Aziz Wenceslas Kilisesi, Sedlec'in İskelet Kilisesi, Aziz Michael Kilisesi, Aziz James Bazilikası, Aziz Jili Kilisesi şeklindedir.

Çek Cumhuriyeti’nden Katolik Azizler; Aziz Thomas, Aziz John, Aziz Wenceslas, Aziz Clement, Aziz Salvator ve Aziz Michael’dir.

Çek Cumhuriyeti'nde Protestanlık

Çek Cumhuriyeti nüfusunun %1’lik kısmı Protestanlık inancını benimsemiştir.

Çek Cumhuriyeti’nde yer almakta olan Protestan kiliseleri; Çekya Kardeşlik Kilisesi, Prag Hristiyanlık Kilisesi, Hussite Kilisesi, Prag Uluslararası Kilisesi, Jan Amos Comenius Kilisesi şeklindedir.

Çek Cumhuriyeti’nde yetişmiş olan Protestan Aziz, Aziz Vitus’tur.

Çek Cumhuriyeti'nde Ortodoksluk

Çek Cumhuriyeti nüfusunun %1’lik kısmı Ortodoksluk inancına sahiptir.

Çek Cumhuriyeti Ortodoks kiliseleri; Çek ve Slovak Ortodoks Kilisesi, Prag Coptic Kilisesi, İskenderiyeli Aziz Katherine Kilisesi şeklindedir.

Çek Cumhuriyeti’nde yetişmiş olan Ortodoks Azizler; Aziz Cyril ve Aziz Methodius’tur.

Çek Cumhuriyeti Kiliseleri

Çek Cumhuriyeti’nde 9.883 kilise bulunmaktadır. Çek Cumhuriyeti nüfusunun %20’lik kısmı kiliselere bağlıdır.

Çek Cumhuriyeti kilise grupları; Roma Katolik Kilisesi, Yunan Katolik Kilisesi, Evanjelik Çek Kilisesi, Çekoslovak Hussite Kilisesi, Alman Evanjelik Kilisesi, Çek ve Slovak Ortodoks Kilisesi, Yehova’nın Şahitleri olarak ayrılmaktadır.

Çek Cumhuriyeti'nde Müslümanlık

Çek Cumhuriyeti'nde Müslümanlık
Çek Cumhuriyeti'nde Müslümanlık

Çek Cumhuriyeti nüfusunun %0.1’lik kısmı Müslümanlık inancını benimsemiştir.

Çek Cumhuriyeti’nden yer almakta olan camiler; Brno Camisi, Prag İslam Merkezi, Cerny Most Camisi, Al Nour Camisi, Al Firdaus Camisi ve Türk Camisi şeklindedir.

Çek Cumhuriyeti'nde Cami Sayısı Kaçtır?

Çek Cumhuriyeti’nde on adet cami bulunmaktadır.

Çek Cumhuriyeti'nde Musevilik

Çek Cumhuriyeti'nde Musevilik
Çek Cumhuriyeti'nde Musevilik

Çek Cumhuriyeti nüfusunun %0.1 lik kısmı Musevilik inancını benimsemiştir.

Çek Cumhuriyeti’nde bulunan sinagoglar; Eski-Yeni Sinagog, Jübile Sinagogu, Synagoga, İspanyol Sinagogu, Krnov Sinagogu, Maisel Sinagogu, Yüksek Sinagog ve Pinkas Sinagogu’dur.

Çek Cumhuriyeti'nde Ateistlik

Çek Cumhuriyeti nüfusunun %78.4’lük kısmı ateizm inancını benimsemiştir.

Çek Cumhuriyeti’nden önemli Ateistler; Karl Kautsky ve Milos Zeman’dır.

Çek Cumhuriyeti'nde İnanç Hoşgörüsü Nasıldır?

Çek Cumhuriyeti’nde inanç hoşgörüsü oldukça yaygındır. Çek Cumhuriyeti halkının büyük bir çoğunluğun inançsız olması sebebiyle, kimin hangi dine inandığı veya hangisine inanmadığı çok büyük bir problem teşkil etmemektedir.

Çekya’da yaşam incelendiğinde, isteyen her kişinin istediği inanca bağlı olma özgürlüğü bulunmaktadır.

Çek Cumhuriyeti'nde Laiklik Ne Kadar Güçlüdür?

Çek Cumhuriyeti incelendiğinde, Çek Devleti’nin laik bir yönetim şekline sahip olduğu ve ülkenin, laiklik ilkelerini benimseyerek yönetildiği görülmektedir. Çek Cumhuriyeti’nde ibadet ve inanç özgürlüğü devlet güvencesi altına alınmıştır ve dini inançlarla ilgili konular, Kültür Bakanlığı tarafından irdelenmektedir. Çek Cumhuriyeti Devleti, her inanca eşit ve tarafsız olacak şekilde yaklaşmaktadır.

Çek Cumhuriyeti'nde Din ve İnanç Sosyal Yaşamı Nasıl Etkiler?

Çek Cumhuriyeti’nin 1945 yılında Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesinin ardından, ülkede komünizm görüşü hakim olmuştur ve dinin halk üzerindeki etkinliği giderek azalmıştır.

Günümüz Çek Cumhuriyeti’ne bakıldığında, ülkenin ana inancının Katolik Hristiyanlık olduğu görülmektedir ancak Çek Cumhuriyeti vatandaşlarının büyük bir kısmı kendini inançsız olarak adlandırmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde inançsız vatandaşların çoğunlukta olmasına rağmen, pazar günleri ve dini bayramlar resmi tatil ilan edilmektedir.

Çek Cumhuriyeti'nin Dini Eğitimi Nasıldır?

Çek Cumhuriyeti’nde din eğitimi seçmeli olarak verilmektedir ve arzu eden veliler, gerekli izinlerin alınmasının ardından çocuklarına evden de eğitim verebilmektedir. Çek Cumhuriyeti’nde din adamı olmak için tercih edilebilecek okullar; din adamı yetiştirmek için özel olarak tasarlanmış okullar veya kiliselerin açmış olduğu okulların yanı sıra direkt olarak kilisede verilen eğitim şeklindedir.

Çek Cumhuriyeti’nde eğitim sistemi, okula gelirken dini kıyafet veya üzerinde dini semboller olan aksesuarlar takılmasını serbest bırakmıştır. Ders esnasında olmamak şartıyla, okul sınırları içerisinde dini yükümlülükler (namaz kılmak ve dua etmek gibi) yerine getirilebilmektedir.

Çek Cumhuriyeti’nde isteyen her kişi, istediği dini eğitimi alabilmektedir. Yasal yollarla Çek Cumhuriyeti’nde ikamet etmekte olan her Türk vatandaşı ilgili eğitim kurumuna başvurarak, istediği dini inançla ilgili eğitimi alabilmektedir.

Çekya'ya Gitmek İsteyen Kişilerin Dini İnancına Bakılır Mı?

Hayır, Çekya’ya gitmek isteyen kişilerin dini inancına bakılmamaktadır.

Çek vizesi almak için; herhangi bir dine veya dini inanca mensup olmak şartı aranmamaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: